The Schmidt - de Smidt genealogy pages

Bronbewerkingen

1581 - 1800: Mayors of Axel / Burgemeesters Axel / Liste des bourgmestres d'Axel.

1492 - 1746: Aldermen of Axel / Schepenen Axel / Les ├ęchevins d'Axel.

1693 - 1733: Ambtsdragers onder den predikant Jacobus Amijs te Terneuzen.

1693 - 1733: Uit de "kerkelijcke handelingen" onder den predicant Jacobus Amijs te Terneuzen.

1665 - 1691: Uit de "kerckelijcke handelinghen" onder den predikant Enoch Biscop te Terneuzen.

1676: Lijsten van gebouwen van de parochie Cadzand in het Vrije van Sluis met hun eigenaars. Omvat Cadzand, Retranchement en Terhofstede..

1723: Lijste van de baenders der landen onder de parochije van Cadsant met het Casteelpolderken soo als die tegenwoordigh betalen buijten den Thienhondert en Swartepolder. Omvat Cadzand, Zuidzande en Retranchement.

1648 - 1652: Begraafboek Cadzand inclusief Zuidzande en Nieuwvliet.

1702 - 1712: Begraafboek Cadzand.

1607 - 1810: 1607 - 1810: Cadzand huwelijken gesorteerd op de naam van de echtgenoot.

1722 - 1796: 1722 - 1796: Cadzand huwelijken waalse kerk.

Lijst van waalse vluchtelingen in Cadzand.

Waalse vergadering Cadzand 1718.

Nieuwvliet - Gewijzigde huisnummering ingaande 1 October 1951.

Lijsten van de roomsgesind persoonen wonende onder de parochij van Cadsandt in de 18e eeuw. Omvat Cadzand, Retranchement, Terhofstede en Zuidzande.

Nieuwvliet - Capitale schatting 1665.

Cadzand - Capitale schatting 1665.

Overzicht van de belgische inwoners gehuwd voor de municipale administraties van de kantons Axel, Hulst, IJzendijke, Oostburg en Sluis in de jaren VII en VIII (oktober 1798 - september 1800).

De aanteijckinghe van de dooden op 't Retrenschement gheseght Cadsandrija int Eijlandt van Cadtsandt (23.01.1647 - 13.06.1648).

Cadzand: Doopboek Hervormde Kerk 1607 - 1661.

Lijste van de tauxatie der huysen op St. Cruys (1747).

Sint Kruis Volkstelling 1687 / 1688.

Stichting der Hervormde Gemeente te Sint Kruis (den 1en july 1652).

Lijste en opeaeve gedaen door de ingezetenne van het district Zuidzande van hunne landen die met zomervrugten moeten worden bezaeijd of braeklanden op den feb. 1795.

De consistorale kerken van Sluis en Izendijke tijdens het Fransche Keizerrijk.

Lijst van waalse vluchtelingen in Aardenburg.

Lijst der personen die in het graf op de Krabbeschans zijn begraven (1807 - 1904).

Genealogie van de geslachten Jansen, de Smidt, van Joost, Burck e.a. familieleden gebaseerd op gegevens die mij verstrekt werden door mijn nicht Zuz van Joost-Julsing, de de Smidts en Scheeles in Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen. Aan allen die het voor mij over hadden, in oude paperassen the snuffelen of die verhalen uit overlevering aan mij wilden doorgeven, mijn welgemeende dank.

Pauline Regensburg-Burck, Breukelen, april 1975

erik.zip A zipped GEDCOM file containing the complete Schmidt - de Smidt family tree (last update 22.01.2018).