The Schmidt - de Smidt genealogy pages

Source adaptations / Bronbewerkingen

An introductory note:

Over the years I collected a lot of information which to my knowledge has not been published on the internet before. So whenever I find information I need for my own work, I publish it on this web page.

Information about a location may also contain information about one or more other locations, so some source adaptations are sorted into several categories.

If there are any errors, I would be very happy to receive feedback! Please email me at erik@rat.de.

General information

Bevolkingscijfers van West-Zeeuws-Vlaanderen 1688 - 1806.

Aardenburg

Lijst van waalse vluchtelingen in Aardenburg.

Top

Axel

1581 - 1800: Mayors of Axel / Burgemeesters Axel / Liste des bourgmestres d'Axel.

1492 - 1746: Aldermen of Axel / Schepenen Axel / Les ├ęchevins d'Axel.

Top

Cadzand

Cadzand: Doopboek Hervormde Kerk 1607 - 1661.

Cadzand - Capitale schatting 1665.

Lijsten van de roomsgesind persoonen wonende onder de parochij van Cadsandt in de 18e eeuw. Omvat Cadzand, Retranchement, Terhofstede en Zuidzande.

1722 - 1796: 1722 - 1796: Cadzand huwelijken waalse kerk.

Lijst van waalse vluchtelingen in Cadzand

Waalse vergadering Cadzand 1718.

1676: Lijsten van gebouwen van de parochie Cadzand in het Vrije van Sluis met hun eigenaars. Omvat Cadzand, Retranchement en Terhofstede..

1723: Lijste van de baenders der landen onder de parochije van Cadsant met het Casteelpolderken soo als die tegenwoordigh betalen buijten den Thienhondert en Swartepolder. Omvat Cadzand, Zuidzande en Retranchement.

1648 - 1652: Begraafboek Cadzand inclusief Zuidzande en Nieuwvliet.

1702 - 1712: Begraafboek Cadzand.

1607 - 1810: 1607 - 1810: Cadzand huwelijken gesorteerd op de naam van de echtgenoot.

Top

Heille

Lijst der personen die in het graf op de Krabbeschans zijn begraven (1807 - 1904).

Top

Nieuwvliet

Nieuwvliet - Capitale schatting 1665.

Nieuwvliet - Gewijzigde huisnummering ingaande 1 October 1951.

1648 - 1652: Begraafboek Cadzand inclusief Zuidzande en Nieuwvliet.

Top

Retranchement

De aanteijckinghe van de dooden op 't Retrenschement gheseght Cadsandrija int Eijlandt van Cadtsandt (23.01.1647 - 13.06.1648).

Lijsten van de roomsgesind persoonen wonende onder de parochij van Cadsandt in de 18e eeuw. Omvat Cadzand, Retranchement, Terhofstede en Zuidzande.

1676: Lijsten van gebouwen van de parochie Cadzand in het Vrije van Sluis met hun eigenaars. Omvat Cadzand, Retranchement en Terhofstede..

1723: Lijste van de baenders der landen onder de parochije van Cadsant met het Casteelpolderken soo als die tegenwoordigh betalen buijten den Thienhondert en Swartepolder. Omvat Cadzand, Zuidzande en Retranchement.

Top

Sint Anna ter Muiden

Sint Anna ter Muiden uittreksel begraven 1657 - 1788.

Top

Sint Kruis

Lijste van de tauxatie der huysen op St. Cruys (1747).

Sint Kruis Volkstelling 1687 / 1688.

Stichting der Hervormde Gemeente te Sint Kruis (den 1en july 1652).

Top

Sluis

Namen van die gene die hem mit belijdenisse des geloofs tot den Gemeente des Heeren ende gebruijck des Nachtmaals ende ander oefeningen begeven hebben tot Sluis (1579 - 1587).

Register der namen de lidtmaten in deze gemeinte van Sluys opgemaakt in martio des jaars 1672.

Uittreksel begraven Sluis voor 1796 (chronologisch).

Bewerking Weesakten Sluis 1714 - 1743.

Top

Terneuzen

1580 - 1900: De Hervormde Gemeente van Ter Neuzen en hare leeraren 1580 - 1900.

1665 - 1691: Uit de "kerckelijcke handelinghen" onder den predikant Enoch Biscop te Terneuzen.

voor 1687: Lijste van de leedematen der gemeijnte Jesu Christy binnen der Neusen voor 1687.

1693: Ledematen onder dominee Jacobus Amijs te Terneuzen.

1693 - 1733: Uit de "kerkelijcke handelingen" onder den predicant Jacobus Amijs te Terneuzen.

1666 - 1733: Ambtsdragers in de kerkenraad onder de predikanten Enoch Biscop (1666 - 1690) en Jacobus Amijs (1693 - 1733).

1741 - 1745: Ledematen onder dominee Egidius Gillissen te Terneuzen.

1797: Lidmaten der Hervormde Gemeente in het Vogelschor / Vogelschorre 1797.

1910 - 1939 Terneuzen tijdens het interbellum: een reconstructie.

Oud: Naamlijst voor den telefoondienst van Neuzen vanaf 1910.

Oud: Ambtsdragers onder den predikant Jacobus Amijs te Terneuzen (1693 - 1733).

Top

Zaamslag

1680 - 1796: Uittreksel doopregister Zaamslag 1680 - 1796.

Top

Zuidzande

Lijste en opeaeve gedaen door de ingezetenne van het district Zuidzande van hunne landen die met zomervrugten moeten worden bezaeijd of braeklanden op den feb. 1795.

Lijsten van de roomsgesind persoonen wonende onder de parochij van Cadsandt in de 18e eeuw. Omvat Cadzand, Retranchement, Terhofstede en Zuidzande.

1723: Lijste van de baenders der landen onder de parochije van Cadsant met het Casteelpolderken soo als die tegenwoordigh betalen buijten den Thienhondert en Swartepolder. Omvat Cadzand, Zuidzande en Retranchement.

1648 - 1652: Begraafboek Cadzand inclusief Zuidzande en Nieuwvliet.

Top

Varia

Overzicht van de belgische inwoners gehuwd voor de municipale administraties van de kantons Axel, Hulst, IJzendijke, Oostburg en Sluis in de jaren VII en VIII (oktober 1798 - september 1800).

De consistorale kerken van Sluis en Izendijke tijdens het Fransche Keizerrijk.

Top

Pauline Regensburg-Burck

Genealogie van de geslachten Jansen, de Smidt, van Joost, Burck e.a. familieleden gebaseerd op gegevens die mij verstrekt werden door mijn nicht Zuz van Joost-Julsing, de de Smidts en Scheeles in Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen.

Pauline Regensburg-Burck, Breukelen, april 1975

Top

Miscellaneous files

erik.zipA zipped GEDCOM file containing the complete Schmidt - de Smidt family tree (last update 22.01.2018).
salaris_vvs.zipReglement en ordonantie voor den Lieutenant-Bailliu, Brijders, Schutters, Ammans en Thiende gangens ten Lande van den Vrye mitsgadens lijste van Salaris voor alle dezelve, zoo in Criminele als Civile zaken.

Top