The Schmidt - de Smidt genealogy pages

De consistorale kerken van Sluis en Izendijke tijdens het Fransche Keizerrijk

Hierbij voegen wij voorts de volgende, onder het afdrukken ingekomene, berigten nopens twee consistorale kerken van het departement van de Schelde (l'Escault) waromtrent wij ter regter plaatse slechts een algemeen berigt vermogen te geven,

Consistorale kerk van Sluis

Deze bevat de genoegzaam gansch en an al hervormde parochien van:

Sluis, vereenigd met Sint-Anna;
Aardenburg, met Heille;
Kadzand, met het zoogenoemde Retranchement Cadzandria;
Sint-Kruis met Eede;
Oostburg;
Groede;
Zuidzande;
Nieuwvliet;
Breskens.

Het consistorie bestaat uit de heeren:

Johan Herman Clinge, predikant te Groede, president.
Frederik van Ruiven, predikant te Sint-Kruis, etc., vice-president.
Jacobus Uitdenbroek, predikant te Sluis.
Herman Dresselhuis, predikant te Aardenburg, etc.
Hendrik Lodewijk de Jonge, predikant te Kadzand.
Johan Pieter Philip Clinge, predikant te Oostburg.
Johannes Jacobus Story, predikant te Zuidzande.
Lodewijk Frederik Westerbeek van Eerten, predikant te Nieuwvliet.
NB Lambertus Jutting, predikant van Breskens, is vertrokken, en deszelfs plaats nog onvervuld. Maar het consitorie bestaat werkelijk nog voorts uit de heeren ouderlingen:
Willem Ermerens, van Sluis.
Jacob Hennequin, van Sluis, secretaris.
Abraham van de Broecke, van Aardemburg.
Elias Vermeere, van Aardemburg.
Jacob de Hullu, Jansz., van Kadzand.
Adriaan Zonneville, van Sint-Kruis.
Clement Abraham van Casteel, van Oostburg.
Jakob Tak, van Groede.
Izaak Schoonhaart, van Groede.
Johannes Risseeuw, Jakobsz., van Zuidzande.
Charles Cappon, van Nieuwvliet.
Willem Leendert van Noorden, van Breskens.

Consistorale kerk van Izendijke

Deze bevat de parochiale kerken, van:

Izendijke,
Biervliet,
Schoondijke en de
Hoofdplaat; en twee onderhoorige kerken, van
Waterland en
Philippijne.

Het consistorie bestaat, uit hoofde van de vacatures van Biervliet, en de Hoofdplaat, thans slecht uit twee predikanten, zijnde de heeren:

Cornelis Schietekatte, predikant te Schoondijke, president.
George Onne Post, predikant te Izendijke.

En uit de volgende tien heeren ouderlingen:

Jan Isaak Benteyn, van Izendijke, secretaris.
Joannis Poissonier, van Izendijke.
Daniel Baert, van Biervliet.
Jakobus Faro, Jansz., van Biervliet.
Jacob van Bruinisse, van Schoondijke.
Henderik van Cruiningen, van Schoondijke.
Jakob de Blauwe, van de Hoofdplaat.
Jakob Provoost, van de Hoofdplaat.
Jan Hendik Degens, van Waterland.
Jan Jakobzen, van Philippijne.

Izendijke is de hoofdplaats, war de consostorie jaarlijks viermalen ordinair vergadert, namelijk op den eersten woensdag in januarij, april, julij en october. Voorts heeft elke bijzondere gemeente eenen kerkeraad, van ouderlingen en diakenen, even als vorheen. Deze bijzondere vergaderingen regelen alle huishoudelijke zaken; doch onder toevoorzigt van het consitorie.

Uit: "Kerkelijk handboek, ten dienste der Hervormde Kerken in het Fransche keizerrijk" van Pierre Antoine Rabaut-Dupuis (le jeune).