The Schmidt - de Smidt genealogy pages

Uittreksel begraven Sluis voor 1796.

Deze chronologische bewerking van het begraafboek van de Hervormde Gemeente van Sluis is gebaseerd op een alfabetische bewerking van J.A. Dorrenboom, M. Bos en C. du Fosse.

N.B.: De archivaris de Sluis, J.A. Dorrenboom, overschreef alleen "wat hem belangrijk scheen".

03.02.1539de wed. Lieven van Wassenhoven gen. Katelyne van Achten
24.10.1600dhr. Abrm. Parent, oud-burgmr. deser stadt
20.03.1610Mr. Ipo Sixtus, sirurgyn
19.07.1630Heinderick Ros van Kellendonck, doctor inde medecyne ende sch. V.v.Sluys. (J lees: Vos van Kellendonck)
05.09.1630de e.v. Nicolaes Minne gen. Tanneke Sneeuwaert
26.10.1630de d.v. Sr. Jan van Dort, stockhouder ende procureur deser stede, gen. Maria
01.12.1630Sr. Reinier Looysen, sch.
13.01.1631het k.v. den auditeur Sr. Abraham Stul gen. Johannes
29.04.1631de d.v. Jan Serregon, gen. Catelyne
20.06.1631kap. onder een comp. Schotten leggende in het Trecement in Casant, synen name was Jan Bellendyn. (in marge: Desen capitein is verdroncken ontrent de Peerdemerctt willende gaen swemmen)
06.08.1631het k.v. Carel Cerregon gen. Catelynen
08.08.1631de e.v. Aernout van Vollenhove, vaendr. v/d kap. Jacob van Nieuborch, gen. Willemina Missy
28.08.1631het k.v. Sr. Geeraert van den Abele, lt. onder kap. Welderen, gen. Bernardus
24.09.1631de e.v. Bartholomeus du Cooren (lees: Corne CdF), gen. Magdeleene Jaspers Schotte
15.10.1631de e.v. Cornelis van de Wint, sld. onder kap. Merode gen. Lucretia Bara
21.10.1631de e.v. van Abraham Lampreur gen. Christina Bentens
11.11.1631Mattheus van Burckel, sch. V.v.Sluys.
26.11.1631het k.v. Bartolomeeus de Corne gen. Janneken
12.12.1631een j.d. gen. Cateline vande Velde
07.01.1632Sr. Jaques van Loo, voor desen hier gewoont hebbende
23.01.1632het k.v. Adriaen Marttens gen. Maria
28.01.1632Machiel Janssen, rouper deser stede
05.02.1632k.v. Paulus Goverts, veerman achter het kasteel, gen. Maerten
25.02.1632k.v. Jan Frederixen gen. Philips
12.05.1632Johannis Wouterssen, ondermayoor van het militeere alhier
12.05.1632z.v. Sr. Rijnier Looysen, gen. Abraham
01.07.1632D'oude Reiniers, constabel deser stede. (in margine) Dese constabel is by nachte op wal willen commen ende alsoo hij tegen de cintinelle niet spreken en wilde, soo heeft hij naer hem geschoten waervan hij gestorven is.
14.08.1632het k.v. Martten Maerttens gen. Jacob
27.10.1632Daniel de Bruine, sld. onder dhr. Houtyn
27.10.1632de e.v. Pieter Prince gen. Maiken (J Thiese)
23.11.1633de e.v. Lieven van Wassenhove gen. Susanna de Gaey, met haer is oock begraven haer kint daervan sij in kraembedde is gestorven gen. Jacob
27.11.1632het k.v. dhr. kap. Wilhem Duits gen. Anna Margriete
19.03.1633Joncker Wilhem Duits, kap. over een comp. voetknechten leggende op het Cleine Pas
06.07.1633het k.v. dhr. hooftbaliou Francoeys Rossel gen. Jacobus
25.09.1633het k.v. Adriaen Maertens gen. Janneken
03.09.1633het k.v. wt. Sr. Nicolaes de Vos, in leven Baliou van St.Anna, gen. Abraham
08.09.1633het k.v. dhr. kap. Geeraert van Teylingen gen. Isebrant
13.12.1633Herman Leiner, gezworen clerck
18.12.1633k.v. Guliaem de Commer gen. Catelyne
08.01.1634Paulus de Bruine
20.01.1634Jonckhr. Wilhem van der Muyen, in leven command. van het Retrencement in Casant
23.04.1634k.v. Gillis Caulier gen. Jan
04.06.1634Jan Joris
11.06.1634het k.v. Sr. Jan de Vos gen. Mariken
25.06.1634het k.v. dhr. burgemr. Andries Parent gen. Carel
18.10.1634de e.v. de lt, Francooys Hoeseman gen. Sara van Surck (Hurck ?)
30.10.1634ket k.v. Jan Serregon gen. Jan
02.11.1634het k.v. dhr. Abraham de Brau gen. Johannis
01.04.1635Lieven van Essche
03.04.1635Beernaert Potharst, serg. v/d kap. Intiema
07.05.1635het k.v. Adryaen Maertens, ongedoopt
11.05.1635de wed. v. Coenraet Ternaelt van Harsolt gen. Geertruyt van Oostendorp
23.05.1635k.v. Gillis Caulier gen. Francooys
20.07.1635Gillis Matruit, prokureur deser stede
19.09.1635Jacobus Boot, in sijn leven griffier V.v.Sluys.
03.11.1635het k.v. Lenaert Weits gen. Johannis
14.11.1635het k.v. Sr. Abraham Stul, secretaryas van de crygsraet, gen. Abraham (pest)
14.01.1636het k.v. Johannis de Vos gen. Nicolaes
19.01.1636Daniel Bara, controleur van de lycenten
24.01.1636het k.v. dhr. hooftbaliow Rossel gen. Jacobus
26.01.1636Paulus Govertss, woende achter het casteel int veerhuys
06.02.1636het k.v. dhr. borgemeester Parent
23.03.1636de e.v. Sr. Daniel de Raet gen. Francyntie Boone
03.04.1636het k.v. Machiel Taeispil gen. Francyntie (pest)
06.04.1636Ooge Hulster, constabel dezer stede
23.04.1636Simon Rosseeuw (pest)
24.04.1636Machiel Taeispil (pest)
04.06.1636het k.v. Wilhem Janssen de Loo (?) gen. Jaquemyntie
12.06.1636de z.v. Jan Lips gen. Jacop
29.06.1636het k.v. Adriaen Maertens gen. Sara
20.07.1636k.v. van Adriaen Govaerts
24.07.1636Jacob van Pompvoort (pest)
27.07.1636de d.v. Jan Snyder, sold. onder kap. Dorp tot Aerdenborgh gen. Janneken.
27.07.1636het k.v. Robbert Janssen gen. Abraham
19.08.1636een van de erfgenamen-van Jacob van Pompvoort, hier gecommen uut het lant van der Goes, gen. Janneken Dammaert (pest).
03.09.1636Lenaert Weits
11.09.1636Christiaen Heilaert
14.09.1636k.v. Gulliaem de Commer gen Gillis
27.12.1636het k.v. Sr. Aernout van Vollenhove, vndr. v/d kap. Nieuborgh, ongedoopt
17.03.1637k.v. Matthys Engels, gen. Cornelya
27.03.1637de nagelaten z.v. Nicolaes de Vos, in leven baliou van St.Anna, gen. Francoois
25.03.1637k.v. Pieter van Essche gen. Fransooys
29.03.1637Tobias de Decker
18.05.1637het k.v. Johannis Oortman gen. Andries
08.07.1637de wed. van Machiel Jacopes, oud-burger van Vlissingen, gen. Maeiken Clauwers
13.07.1637het k.v. Nicolaes Minne, gen. Guilliaem
22.07.1637het k.v. Francoois Dierlynck gen. Jop
03.09.1637Bartholomeus Janssen
03.10.1637Pieter van der Heiden, lt. v. kap. Lodewyck van Dorp
17.10.1637dhr. Guilliaem de Soete dyt Houtyn, goeverneur over de quartieren van Vlaenderen
18.10.1637de wed. van d'oude Reinierssen in leven constabel deser stede, gen. Margriete Vermeers
15.11.1637de e.v. Guilliaem de Commer gen. Elisabet Maertens
04.12.1637Sr. Machiel van der Borght, schepen
23.12.1637de e.v. van Sr. Thomas Bouwens, schepen, gen. Maria van Dijke
06.01.1638het k.v. Sr. Johannis de Vos gen. Elysabeth
03.02.1638het k.v. kap. Geeraert Teylingen gen. Geertruit
10.02.1638Jan Weer
11.02.1638Guilaem Verry, serg. v/d kap. Monseaux
14.02.1638Johannis Frederixs
14.02.1638de e.v. Sr. Philips van den Heede gen. Maria ( Parent )
18.02.1638Aernout in de Bende
20.02.1638het k.v. kap. Jan Lawyck gen. Erneste
28.02.1638de e.v. Carel le Maire, organist deser stede, gen. Maeiken van der Braque
13.03.1638k.v. Pieter van Essche
22.03.1638k.v. Pieter van Essche gen. Laurens
23.03.1638Jasper Aernoutz
19.04.1638k.v. Anthoni Grison gen. Machiel
21.04.1638de wed. van Maerten Engels gen. Maeiken Leenders
15.05.1638het k.v. Adriaen Maertens gen. Johannis
20.06.1638Plips van Jirschot
24.06.1638k.v. Anthony Grison gen Maria
28.06.1638Jonkr. Gysbrecht van Woldenburch, lt. v/d kap. ( n.i.). (in margine) Desen It. is dootgeschoten int lant van Waes.
16.07.1638k.v. Jan Frederixssen +, gen. Tanneken
04.08.1638k.v. Johan de Hont gen. Anna
17.08.1638de e.v. van Willem Teerlinck, schepen, gen. Geertruit van Berckelaer
30.08.1638een z.v. Franchoys Dierlinck gen. Jasper
02.09.1638Franchoyse de Vos, d.v. wt. Jan de Vos
09.09.1638Do. Daniël Schellekes, in leven Dienaer des heyligen Evangelium tot Sluys
19.09.1638Aert van Bockhove
04.10.1638een z.v. van kap. Mossendy Boon gen. Johannes
11.10.1638Tanneken Deckers, e.vPieter Aertsen, sijnde een veerman achter het kasteel
16.10.1638dhr. joncker Cornelis de Boot, burgmr. V.v.Sluys.
03.11.1638Judich Jooriss, j.d., gewoont hebbende bij mijnh. Cornelis de Boot
07.01.1639een k.v. dhr. tresorier Jan de Vos gen. Joannis
21.02.1639de e.v. Leendert Nimmegeer, konstabel deser stede gen. Loivyseken Kempen
10.04.1639Jan Vervate, huysman uyt het Kasant, gestorven in den lombaert
20.04.1639een d., sijnde een tweeling van kap. Mossau, gen. Sarlotte
20.04.1639k.v. Daniel Kerre gen. Josyntgen
27.04.1639Paulus Valckensteyn
03.06.1639een k.v. kap. Huybert gen. Johannes
09.06.1639Maeyken Wispeler, dienstmaeght
14.07.1639Jan de Vosch, tresorier deser stede
20.09.1639Susanna Sudaens wed. Jaques de Gaey, sijnde geweest moeder van het weeshuys
08.10.1639k.v. Adriaen Govers gen. Joannes
20.10.1639een k.v. Adriaen Marten gen. Franchoys
21.10.1639de e.v. Raphel de Moude, srg. van kap. Berendrecht gen. Yseben Baltasaers
26.10.1639Lysabeth van Hussel
30.10.1639Anthoni Booswick, sld. onder graef Willem van Nassau
16.11.1639de wed. Leunis van Walsene, gen. Maeyken Douwers oft ook gen. Maeyken Prins
20.11.1639Maeyken Verkruyssen wed. Philips Nachtergael
28.11.1639de e.v. van Jan Limbrue gen. Katelyntjen van den Abele
02.01.1640een k.v. kap. Huybert gen. Emmereyntie
18.02.1640een k.v. Nicaes Minne, gen. Marytgen
02.04.1640een z.v. Kap. Alexander Morre gen. Alexander
05.04.1640Sarel Saragon (J doorgehaald: buitenva )
20.09.1640een z.v. Anthonis Koppens, gen. Joannes
21.10.1640Heyndrick Bara
27.10.1640dhr. Johan de Hont, pens. en griffier V.v.Sluys.
04.11.1640Joncker Arent van Haersholt, sld. geweest van kap. Intemae
13.11.1640Jan Bigge
31.12.1640de wed. van Tobias Deckers gen. Gooltgen Auckers
05.01.1641Gooltgen Fellebiers, e.v. Heyndrick Vleeschouwer
05.01.1641Heyndrick Goutsweert, conteleur vande conterbuytie
08.01.1641kap. Jeronimus de Huybert
09.01.1641Janneken Grave
14.01.1641Clement Fermou
01.02.1641Samuel Walrave, serg. v. kap. Ram. (in margine) dese is gequets geweest ende daervan gestorven
05.03.1641de e.v. Andries Hoogescheur gen. Clara Jans, geweest vroedvrouw deser stede
02.04.1641een d.v. de lt. v/d vierroers Cornelis Cornelis van Scharlaken gen. Josyna Margriete
09.04.1641een z.v. dhr. Abram de Brou gen. Heyndrickus
03.05.1641het nagelaten k.v. Jan de Vosch gen. Johannes
23.05.1641Mary Dircx e.v. mr. Willem de Wolff
12.08.1641Govert Paulusz Strijn, schipper
05.09.1641een naargelaten k.v. Govert Paulus Strijn gen. Govert
24.09.1641een nagelaten z.v. Do. Petrus Regemoter gen. Jacobus
27.09.1641Cornelis Cleydyck
09.10.1641een d.v. Pieter van Essen gen. Martyntgen
12.10.1641een k.v. dhr. kap. Pieter van Bever, ongedoopt
29.10.1641de e.v. Salomon van Kuylenburch gen. Janneken van Loo
26.11.1641de e.v. Cornelis Westhuyse, procureur, gen. Susanna Jans
30.12.1641een k.v. Adriaen Maertens
30.12.1641Mary Biershoeck, e.v. Abraham Stuit, ouditeur van den "kychraet" (J. krijgsraad)
15.01.1642een k.v. Thomas Kuyne, schipper, gen. Coenraet
07.02.1642(de 7e, 8e of 9e) een zn van Franchoys Dierlinck gen. Franchoys
16.02.1642een k.v. de lt. Bertran de Rekoert gen. Janette
23.03.1642Pryntgen de Wolf, e.v. Cornelis Ribbens, slants timmerman
01.05.1642Maeyken Joris
09.05.1642de e.v. dhr. burgmr Andries Parent gen. Katarina Tesseloens
14.05.1642een k.v. Bartholomeus de Vosch gen. Elysabeth
18.05.1642Cornelia Honnius e.v. Christiaen de Pau, ondercommys
09.07.1642de e.v. en een k.v. Adriaen Bara gen. Iseben van Loo, het kind Daniel
09.07.1642de vr. en een k.v. Adriaen Bara gen. Yseben van Loo, het kind Daniel
14.10.1642een d.v. Gilliame de Kommer gen. Catelyntgen
09.11.1642Jan de Vosch
10.11.1642een k.v. Pieter Roselaer gen. Ellegonda
12.11.1642Sipion Peere Grimadis ??, sold. geweest v. kap. Lamadiere
14.12.1642Philips Wasmoet, lt. v/d comp. van kap. Beveren
29.12.1642een d.v. Pieter Lips gen. Joanna
31.12.1642de e.v. Nicolaes Geerlofs, ing., gen. Brechien Hooftmans
08.02.1643z.v. Gillis Caulier gen. Gillis (J is doorgehaald: Lauriers)
18.03.1643k.v. Anthony Grison gen. Mary
21.03.1643een k.v. Bartholomeus de Vosch gen. Elisabeth
01.07.1643een d.v. dhr. Jan Sarragon, gen. Johanna
20.07.1643Mevrou Oeran
29.08.1643een ongedoopt k.v. Joan' Blom Mortier canteleur v/d conterbuytie
19.09.1643een k.v. Adrian de Corne gen. Sara
06.10.1643een z.v. dhr. Jacob van Dorth gen. Joannes
21.10.1643e.v. de lt. v. Bartramrekourt gen. Sibille Marl. van Heerdt
17.11.1643een k.v. Mr. Ipe Seregyn (J Ippo Sixtus chirurgyn) gen. Joannes
20.12.1643een d.v. Sarel Janss, schipper, gen. Maeyken
28.12.1643de e.v. Cornelis Maes, won. St.Anne, gen. Katelyne Panten, ende haer kint is mede begraven in de kerck voor de moeder
28.01.1644een k.v. Adriaen Maertens
07.02.1644dhr. Maerten Martenssen, schepen en werckmeester van het ryswerck van tlant
11.02.1644Reynier Persevael, vndr. van kap. Monsaou
11.04.1644een z.v. Laureyns de Koninck gen. Andries
01.05.1644de e.v. Jeronimus Suevaert gen. Josyntgen van Loo
12.05.1644een d.v. Jurien van Bruvanen gen. Katarina
13.06.1644een z.v. dhr. Joannes van Dorth gen. Joannes
18.06.1644Abraham Stul ouditeur van den krygsraet ende onderbailliu vant V.v.Sluys.
29.06.1644k.v. Anthoni Grison, brouwer, gen. Janneken
09.07.1644k.v. Gilliame de Kommer
24.07.1644Bartholomeus del Corne
16.08.1644k.v. Adriaen govert gen. Elisabeth
06.09.1644Lowyscken Langevelde
10.11.1644Jacobus Lauder, cosyn v/d vndr. van kap. Alexander Morre
14.11.1644Arnout van Vollenhove, vndr. van Kap. Nieuburch
15.11.1644Sara Fredericx e.v. Andries Mattheus
04.12.1644een k.v. Mr. Yppe, seregyn, van kap. Intemae, gen. Joannes
02.01.1645juf. Geertruyt van Tyen e.v. Joan van der Lyngen
22.01.1645Andries Hooghescheur
16.02.1645k.v. Gilliame de Kommer gen Arnout
18.02.1645Daniel de Klerck, schuytvoerder
19.02.1645een z.v. Gilliame de Kommer gen. Joannes
27.02.1645een z.v. kap. Berent de Pooser gen. Frederyck Willem
13.04.1645Christoffel Wolf, sold. van kap. Pooser. (in margine) dese is geschooten te Lapscheure van den vyant
05.09.1645de e.v. Gilliaem Claessen van Koperen gen. Anneken Philips
09.10.1645een k.v. Joannes Tuyl gen. Joannes
27.10.1645een d.v. Lauwereyns Bodery gen. Pauwelyne
04.12.1645k.v. Robbert Janss, loodgieter, gen. Abraham
05.12.1645een k.v. Maerten Salomons, sold. van Rijngraef...Willem
17.12.1645de e.v. Joris Verduyst gen. Janneken Claes
31.01.1646k.v. Anthoni Grison gen. Pieter
08.02.1646de e.v. Anthoni Grison gen. Mary Halahaen (J Callaghan?)
22.02.1646een d.v. kap. Alexander Morre gen. Mary
29.07.1646Adriaen del Korne, bombaerdier
31.08.1646de e.v. Franchoys ( ni ) de naam was Achtegerits (J.?????)
02.11.1646de e.v. Docktoor Johannes Moerman gen. Janneken Rem
24.11.1646kapiteyn Alexander Morre
05.12.1646een naergelaten z.v. Adriaen del Korne gen. Mauris
08.12.1646Jacob de Boughyny, lt. van de comp. van wt. de Ram saliger
09.04.1647een k.v. Adriaen Bara gen. Mary
21.05.1647Jesyntgen Kercker oft Arnouts
21.05.1647Jesyntgen Kercker oft Arnouts
30.06.1647Anthonis Koppens
18.07.1647een k.v. Jacob de Vosch gen. Abraham
05.08.1647een z.v. Ferdinande Loysen gen. Reynier
03.09.1647Isaack Schope, boode vant V.v.Sluys.
13.09.1647een k.v. Franchoys Dierlinck gen. Anna
19.09.1647een k.v. Pieter van Essen gen. Joannes
07.10.1647Do. Bouwewijn Koussemaker, dienaer des God. woorts tot Sluis
25.10.1647een z.v. Franchoys Dierlinck gen. Jacobus
31.10.1647een z.v. dhr. griffier van V.v.Sluys. Franchoys Engels, gen. Franchoys
20.11.1647een z.v. dhr. kap. Monsou gen. Andries
06.12.1647k.v. Gilliaem de Kommer
18.12.1647k.v. Pieter Claes
19.01.1648een k.v. dhr. Jannis Saragon, ongedoopt
23.01.1648de e.v. Pieter Rooselaer gen. Janneken Terlinck en kind gen. Mary
14.02.1648een k.v. Adriaen Dircxs, ongedoopt
16.02.1648Forien van Brewane, sld. v/d oven, kap. Volberge
28.02.1648een k.v. Mr. Yppe, seregyn, gen. Anna
18.05.1648Katelyntgen de Graef, j.d.
20.05.1648k.v. Cornelis Joris gen. Janneken
01.06.1648Adriaen Bara
15.07.1648een k.v. Franchoys Dierlinck, ongedoopt
16.09.1648k.v. dhr. Franchoys Engels gen. Suzanna
31.10.1648k.v. Gilliaem de Kommer, ongedoopt
08.11.1648de e.v. mr. Pieter van Biershoeck gen. Tanneken Bigge
08.01.1649Mattheus de Bruyne (Brienen?) sijnde de commys syn soone
20.02.1649de lt. Jacob de Neree v/d comp. v/d oven. Volberge
27.02.1649de lt. Drin van kap. Weylis
08.03.1649Matthys Engels
02.04.1649de e.v. mr. Pieter van den Berge gen. Weldelyne Beyens
08.04.1649mr. Hans Eversen Paf, binnenvader v/h gasthuis
25.04.1649de e.v. Maerten Treutelaer gen. Tenyntgen Esch
07.09.1649de nagelaten d.v. Do. Boudewyn Koussemaker gen. Katelyntgen
08.09.1649Nicolaes Minne
10.09.1649Jan Tymenten serg. van kap. Kolve
29.09.1649de nagelaten z.v. Do. Boudewyn Kousmaker gen. Boudewyn
28.10.1649de e.v. Anthonis Locké gen. Yseben Minne
02.11.1649Jan Lips
07.01.1650Joseph van Bruyne (Brienen?), commys te Sluis
28.03.1650een k.v. Mattheus del Korne gen. Jacobus
18.05.1650de e.v. Jan Bouwens, gen. Madelene Minne
23.05.1650dhr. Joan St. Saragon, burgmr.
28.05.1650en k.v. Niclaes Minne gen. Pieternelle
25.06.1650Johannes Oortman
25.07.1650een k.v. Gerrit van den Besten gen. Mary
09.08.1650een k.v. Symon van der Kuyl gen. Pieter
23.08.1650een k.v. dhr. Jacob van Dorth gen. Joannes
23.08.1650k.v. Gilliaem de Commer gen. Elysabeth
16.09.1650een d.v. dhr. kap. Snabel gen. Sara Lucretia
26.09.1650dhr. Franchoys Engels, griffier v/h V.v.Sluys.
28.09.1650een naergelaten k.v. Adriaen del Corne gen. Mary
12.10.1650een z.v. dhr. It. Hans van Deuveren, sch. V.v.S. gen. Hans
24.12.1650Guilliaem de Kommer
27.12.1650Jan Lips de jonge
22.02.1651Josyna Minne e.v. dhr. Franchoys Florison
02.04.1651mr. Pieter Biershoeck, seregyn
27.04.1651een k.v. Cornelis Marten gen. Marten
27.05.1651het k.v. Salomon Kuylenburgh gen. Isaack
06.09.1651de e.v. dhr. Andries Parent gen. Florence van Dale
21.09.1651de e.v. Arnout Breydel gen. Mary Breydel
02.10.1651een k.v. Robbrech in de Bende gen. Catelynken
21.11.1651Mattheus de Korne
07.12.1651de e.v. dhr. Hanson, sch. van V.v.Sluys. gen. juf. Angenet van Lauwyck
13.12.1651de e.v. Malliaert van den Bussche gen. Janneken Schilders
21.12.1651Lauweryns Bodery
22.01.1652de e.v. dhr. Mattheus van der Lyngen gen. juf. Adriana de Brau
09.03.1652Christina Parent e.v. Joannes Houweel
08.04.1652een naergelaten d.v. Mattheus del Korne gen. Joanna
29.04.1652dhr. Davidt Orliens, kap. en maj. deser stadt en ing. van tlant
18.05.1652dhr. kap. James Doglis
28.05.1652Cornelis Joris
06.08.1652Jeronimus Sneeuwaert
26.06.1652een k.v. Pieter Roselaer gen. Joannes
09.09.1652Jacob Langestraet
22.09.1652de e.v. Reynier Jooris gen. Mary Schoenfetter
03.10.1652dhr. Franchoys Rosel, hooch bailiu der stadt Sluys ende afgaende burgmr., sch. van d'heeren V.v.Sluys. en konteleur van topnemen van de wercken des lants, is gestorven den 16-09-1652
08.10.1652een k.v. Arnout Sanders gen. Adriaen
28.10.1652dhr. Jan van Dorth, griffier der stede Sluys
23.12.1652dhr. Rapfh. Hoptom, dese heer is te Brugge gestorven ende alhier begraven, hij is geweest generael wanden koninck van Engelant. (met latere hand) is na Engelant gebracht
05.02.1653Isaack Boelaert, binnenvader van het weeshuys
27.02.1653dhr. kap. Jacob Snabel, maj. der stadt Sluys
29.03.1653Jan Martens, borger
31.05.1653een k.v. Pieter Polyn gen. Sara
11.06.1653een naergelaten z.v. Anthonis Koppens gen. Geeraert
25.06.1653een k.v. Josyas Parent gen. Andries
11.07.1653een k.v. Franchoys Dierlinck gen. Franchoys
12.08.1653Lysebeth Ersem
03.10.1653juf. Susanna de Bruyne
03.10.1653k.v. Luyreyns de Keuninck gen. Jacoba
14.10.1653een k.v. Robbrech in de Bende gen. Katelyntgen
14.10.1653Lodewyck vander Dycke
12.12.1653Adriaan Jansen, constabel
14.12.1653Jan Bigge, j.m.
22.12.1653de e.v. Joris Bruyn, sold. van kap. Jans, gen. Margriet
15.01.1654k.v. Laureyn de Koninck gen. Jodocus
02.02.1654een k.v. Pieter Spyck gen. Pieter
06.03.1654k.v. Pieter van Essen
23.03.1654Maria de Koster e.v. Jacob van Assche
12.06.1654de e.v. Michiel van Limburch gen. Maria Smeulders
15.06.1654een k.v. Robbrecht in de Bende gen. Gregorius
27.09.1654Adriaen Dircsen, schrijnwerker
01.10.1654een k.v. mr. Yppe, seregyn, gen. Mary
13.02.1655een k.v. Robbrecht in de Bende gen. Robbrecht
15.02.1655(staat doorgestreept J) een k.v. Heyndric Pietersen, sold. v/d gouverneur
17.02.1655de e.v. lt. Willem de Fyze, gen. Kunnegonda van Hiele
28.02.1655de wed. v. Jan Sandra, gen. Cornelia (C: van Ackersdijk)
01.03.1655de e.v. van Jacob Janssen Pijlworm gen. Geertgen Achschel
13.05.1655dhr. ontvanger Adriaen de Brouw, burgmr en sch. V.v.Sluys.
20.06.1655de e.v. Adriaen Adriaensen, schipper, gen. Grietgen Jans
09.07.1655een k.v. Maerten van Troyen gen. Willem
10.07.1655een k.v. Joan Achterlonu, vendrich, gen. Jooris
04.08.1655een k.v. Arnout Sanders gen. Absalon
09.08.1655een k.v. Samuel Martens, ongedoopt
24.08.1655Franchoys Dierlingh
27.08.1655juf. Walburgh Hanselyck
29.08.1655een k.v. Pieter van Brienen, comys, gen. Madelene Kateryne
12.10.1655juf. Josina van Dale e.v. dhr. Philips van den Heede
24.10.1655een k.v. dhr. Johannes van Stavenisse gen. Cornelis
29.10.1655Katelyntgen Bigge, j.d.
02.01.1656Philips vanden Heede de jonge
05.02.1656dhr. Hanselinc van Deuveren, sch. V.v.S.
07.02.1656een k.v. dhr. burgmr Arnout Weyts gen. Joannes Antonius
25.02.1656k.v. Mr. Pieter Fervaque gen. Antony
19.03.1656een k.v. Arnoet Sanders gen. Barbara
19.03.1656een k.v. Sr. Symon van der Kuyl gen. Janneken
10.04.1656k.v. Mr Pieter Fervaque gen. Jacob
02.05.1656een k.v. Marten Martens gen. Matthys
04.06.1656een k.v. Michiel Bigge gen. Dirck
20.06.1656een k.v. Isaac de Vosch
09.07.1656de wed. van Sarel Duree (C lees Charel du Rietz) gen. Mary Mortge. (in-margine) uit Middelburg
20.07.1656meester Jacob van Assche
25.07.1656k.v. Johan Lely, lt. van wit. kap. Volbergen opt Groote Pas, ongedoopt
01.08.1656het k.v. Aernout Snders gen. Katlyne mary
05.08.1656k.v. Maeillaert Gilissen gen. Aechjen
14.09.1656een k.v. Salomon Cuylenburgh gen. Maria
04.10.1656de ridder Spencer Compton, (later bijgeschreven) is na Engelant gevoerd (in margine) desen rudder is van Brugge hier gebracht
16.12.1656een k.v. dhr. Johan Staefvenisse gen. Levyna
30.01.1657Madalena Arents wed. Jan Machielsen den Hollander
05.02.1657de e.v. Sarel Janssen, veerman achter 't casteel, gen. Maeyken Pieters
13.02.1657k.v. Pieter Claessen gen. Pieternelle
21.03.1657een k.v. Guillaem de Wulf, procureur, gen. Guillaem
14.06.1657een k.v. dhr. kap. La Revire gen. Louyse
03.08.1657Grietken Jans, e.v. Hans Dam, geweldiger
06.08.1657Willem Newton, k.v kap. lt. John Newton
20.08.1657Jacobus, k.v. Michiel Bigge
27.08.1657Michiel Bigge
28.08.1657Marya Engels, e.v. Mailliaert van den Bussche
30.08.1657Joanna, k.v. Pieter Jordaens
03.09.1657Pieter, z.v. kap. lt. John Newton
12.09.1657Mathys, k.v. Maerten Maertens
12.09.1657sir Richard Page, ridder. Dese is van Brugge hier gebracht
27.10.1657Maria, d.v. Mattheus van Velem, sold. van kap. van Esch
23.11.1657kol. Mr. Henry Warren, dese is van Brugge hier gebracht
07.01.1658juf. Aemilia Hopkins, e.v. kap. Francois de la Riviere
28.01.1658Vyntje Myleman e.v. Maerten Cornelisse, sold. d Rijngraeff
05.02.1658Neelken van Dale, e.v. Jan van den Broucke
12.02.1658Maeyken Huybregt wed. Mr. Hans Eversen Paff, binnenmoeder v/h gasthuis
05.03.1658Henry, baron viscount Athlon, count de Rochester (in margine: deze is van Brugge gebracht)
07.03.1658Marya Minne wed. Jan Bigge
04.04.1658Satlyna, k.v. Mr. Ype Sixtus
28.05.1658Joannis, k.v. Samuel Maertens
30.05.1658Hans Dam, geweldiger
03.06.1658k.v. Pieter Jordaens, ongedoopt
13.06.1658Dirckjen Bockhoven, e.v. Matheus Maertens, stadthouder
12.08.1658Joannis, z.v. Bartelmeus de Vos, serg. te Hulst
26.08.1658Joanna d.v. dhr. Joost Parent
09.09.1658Gillis, k.v. Maeilliaert Gilissen, koster
11.09.1658Kristyntje Klaessens e.v. Pierre Louet
31.10.1658Jaquemyntie Vervate, e.v. Guilliame de Wulf, proc., is in de kraem gestorven, was van twee kinders gelegd
08.11.1658Elisabeth Douwers, nagelaten wed. van dhr. Maerten Maertens
20.11.1658Cornelia, k.v. Maerten Maertens
23.11.1658Antony Maton
22.01.1659Abram, k.v. Guillame de Wulf, (in margine) was een tweelyng
19.02.1659Vincentyne Bigge, nagelaten wees van Anthony Maton
07.03.1659Sara, k.v. Guillaem de Wulff
19.04.1659Janneke Daniels, e.v. Jan Fr. Puis
05.05.1659Martynken Engels, nagelaten d.v. Matthys Engels
15.05.1659juf. Cataryna Nicolaes, wed. van dhr. David Orleans, in leven kap. en majoor deser stede
21.05.1659Marya de Wulf, d.v. Guillaem de Wulf
22.05.1659Pieter van Hessche, z.v. Pr. van Hessche
09.06.1659Maeyken Grave e.v. Pieter Claessen
19.06.1659Joanna Catharyna, k.v. Johan van der Rivieren, vend. van Kats
05.07.1659Pieter, k.v. Salemon Cuilenburgh
12.07.1659Fransoys, k.v. Mr. Ype Sixtus
12.07.1659Isabella, k.v. dhr. burgmr Arnout Weyts
12.08.1659Madelunken, k.v. Samuel Maertens
30.08.1659Agniete, nagelaten d.v. Joannis Morris
15.09.1659Berbel, het k.v. Absalom Sanders
21.10.1659Marya, k.v. Laurents de Puyt
15.12.1659Elisabeth, k.v. Isaack de Vos
10.01.1660Joannes, het k.v. dhr. Joos Parent
24.01.1660dhr. Joos Parent
20.04.1660Francoys Stul, j.m.
28.04.1660Pieter Claessen, burger
12.05.1660dhr. Phlip van den Heede, ontvanger v/d kerk
25.05.1660een ongedoopt k.v. Sarel de Ré, burger
02.06.1660Maria, k.v. Machiel Taeispil, burger
09.06.1660Madlene Catryne, tk.v. dhr. Pieter van Brienen, commys
12.06.1660Pieter Billiet, nagelaten z.v. Joos Billiet
28.06.1660een ongedoopt k.v. Arnout Sanders, burger
19.07.1660Sybrecht, z.v. Joan Wichman, lt. van kap. Serooskercke
13.08.1660Bartelmeus, k.v. dhr. Pieter Jordaens
31.08.1660Anna, k.v. Bartelmeus Jordaens, burger
31.08.1660Pieter Roselaer, burger
05.10.1660jonker Carel Sanderlant (J Sutherland 2), lt. v/d vacante comp. van kap. Hinderson
25.10.1660Jaquemyntje Pante
03.11.1660Elisabeth du Fou, j.d.
08.11.1660Dimenche Milet, voorsanger inde Franse kerck
08.11.1660juf. Paulina de Puyt e.v. Michiel Taeyspil, burger
30.11.1660Geesken ten Heerehave, e.v. Servaes van Panhuyse, lt. v/d goev.
04.12.1660Jan Anthony, het k.v. Lambert de Rouck, pensionaris V.v.S1
08.12.1660Pieter, z.v. Simon van der Kuyl, procureur
03.01.1661Jan in de Bende, j.m., z.v. Robbert in de Bende, burger
10.01.1661Jaques Leyels, burger
29.01.1661Willem, k.v. Pieter Lips, sch. V.v.Sluys.
23.04.1661Maerten, k.v. Cornelis Jordaens, burger
22.08.1661Tanneken de Wilde e.v. Fransois Bruneel, burger
29.08.1661Willem, 'tk.v, Engelbert Breydel, burger
09.09.1661Humana (J Hermana), 't kind van kap. Hermanus Bockhoven, zie ook: BROUCHUYSEN
12.09.1661Tonyna Parent, j.d.
28.09.1661Engelbert Breydel, burger
04.10.1661Abigel de Smit e.v. Willem D'Haes, burger
07.10.1661Cornelia, k.v. Ary Jacobs, burger
10.10.1661Elisabeth, k.v. kap. Vassy
17.10.1661Adriaen, z.v. Maerten Maertens, burger
25.10.1661Elisabeth van Aeckere, e.v. van Jacob Rogiers, lt. cap. v/d gouverneur
29.10.1661dhr. Jacob Deckers, bailiiu van Sluis en sch. V.v.Sluys.
29.10.1661Francyna Parent wed. Jan Lempereur, burger (J lees i.p.v. Parent: DIERLINCX)
29.10.1661Francyna Parent wed. Jan Lempereur, burger (J lees i.p.v. Parent: Dierlincx)
29.10.1661Matthys, k.v. Maerten Maertens, burger
09.11.1661Clara Hopkooper, e.v. dhr. Geleyn Ophemert, sch. van Sluis
26.11.1661Maerten le Monier, Dese is van Brugge hier gebracht
02.01.1662Joannis Bigge, nagelaten z.v. Michiel Bigge
07.01.1662Jacobus, z.v. Salemon Cuilenburgh, burger
07.02.1662Anna Andriessen Schoefetter, e.v. Maeillaert de Ketel, burger
10.03.1662Catlyna Bara wed. van dhr Joos Parent
30.03.1662Helena Cornelia, k.v. dhr. Pieter Lips, sch. V.v.Sluys.
02.05.1662Fernande Loysen, burger
29.05.1662Fransoys de Vey, burger
02.06.1662juf. Maria Brassers wed. jonkhr Cornelis de Boodt
19.06.1662Jan, z.v. Reynier Joris, burger
01.07.1662Pieter Janse de Vos, j.m., burger
10.10.1662Kristyntje de Vos e.v. Corns. Mangelaer, burger
19.10.1662Bartelmeeus Huygens, burger, bode op Brugge
23.10.1662juf. Anna van de Caute (J lees: de Coutere, wed. Fernande de Bacquere
03.11.1662juf. Cornelia, d.v. dhr. Stavenisse, commissaris v/d monsteringe en burgmr. V.v.Sluys. won. Sluis
29.12.1662Josyntjen Wage e.v. Thomas Mattheussen, statsbode
12.01.1663dhr. Mr. Isaac Parent, advocaet, j.m.
27.02.1663dhr. Andries Parent, out-burgmr. deser stede
13.04.1663Jacoba, d.v. dhr. Jacob van Dorth, sch. V.v.Sluys.
08.05.1663Fransois Bruineel, burger
11.05.1663Christina Bigge, wed. mr. Pieter Donckers, organist
16.05.1663Reynout, k.v. kap. Hermanus van Bouckhoven
01.08.1663Guilliame Wybo. Dese is van Rousselare hier gebracht
14.08.1663Pryntje St. Arragon, e.v. Jan Hoecke, burger
16.08.1663Susanna, nagelaten d.v. Carel du Ré, burger
27.09.1663Bartelmeus Jordaens, burger
28.09.1663Catharyna, k.v. Michiel Taeispil, burger
01.10.1663Jan Anthony, het k.v. Lambrecht de Roeck, pens. V.v.Sluys.
25.10.1663Madelene, d.v. Cornelis Maertens, burger
27.12.1663dhr. Jacob van Pylworm, geweest sch. deser stede ende zijn kint gen. Joanna
18.01.1664Gooltjen Arents e.v. Pieter Coenraets, burger
18.02.1664Jacobus, k.v. dhr. advocaet Jooris Croock
07.04.1664 een ongedoopt k.v. dhr. Samuel Maertens
19.04.1664de ontfanger Jaques Taeispil, burger, j.m.
21.05.1664een ongedoopt k.v. kap. Herman van Bouckhoven
24.07.1664dhr. Bouwe Wiegersma, sch. deser stede
26.07.1664Dorothea, k.v. dhr. balliuw Quintyn Stavenisse
09.09.1664Christina, k.v. dhr. Pieter Jordaens, ontvanger v/d kerk
09.09.1664Willem van der Scheen, j.m.
16.10.1664juf. Madlon Wispeler e.v. dhr. Pieter van Brienen, sch. v. Si.
03.12.1664Willem d'Haes, burger
10.12.1664Janneken Faes, e.v. Mr. Ypo Sixtus, burger
23.12.1664een ongedoopt k.v. Do. David Montanus
27.03.1665juf. Josyna Parent, j.d.
08.04.1665Adriana, k.v. Joannes Kop, adelborst van kap. Cop
26.05.1665Joanna Katryna, k.v. Johan van der Rivieren & Aerschott, lt. van kap. Hector Duick
06.07.1665juf. Susanna Loopers e.v. jonkhr Casper Ryswyck, lt. van kap, Swaenswyck
20.08.1665Metje van Bockhoven, wed. Jacob Smoor
15.10.1665Pieter van Besten, j.m., z.v. Gerrit van Besten, burger
26.10.1665Christyna, k.v. Pieter de Vos, burger
05.11.1665Jakemyntje van Pottenberge, e.v. Niklaes Minne, burger
05.12.1665Pieter Spilliaert, j.m., burger
26.12.1665, Mattheus Maertens, maj. deser stede
04.01.1666Maerten k.v. Jasper Dierlynck, burger
08.01.1666joff. Anna van Borstel wed. dhr. Pieter van Everwyn sch. V.v.S1
16.02.1666Grietje Joosten van Hussen wed. vndr. Geddie
10.03.1666Thomas, k.v. Abram Mattheussen, burger
23.03.1666Johannes Heyde, vuerwercker
11.06.1666Andreas, nagelaten z.v. dhr. Joos Parent
24.07.1666Maria, k.v. Bernaert van Hierschot, burger
29.08.1666Anna Engels, j.d.
02.09.1666Jacob, k.v. Mr. Pieter van den Riete, organist
07.10.1666juf. Joanna D'Hase, j.d.
13.10.1666Anna Wybo, e.v. Pieter de Vos, burger
19.10.1666Nikolaes, k.v. Johan van der Rivieren.1 Aerschot, lt. van kap. Duick
01.11.1666Fransois, z.v. Jasper Dierlynck, burger
05.11.1666Martyntie, z.v. dhr. advocaet Joris Croock
28.12.1666juf. Susanna Pante e.v. dhr. Joan de Meyer
31.12.1666Robbert Jansse in de Bende, burger
01.01.1667Pieter de Vos, burger
10.01.1667Florentius, k v. Florus van de Velde, burger
15.01.1667Pieter, nagelaten z.v. Pieter Puys, burger
18.01.1667Janneken Vervate wed. van Adriaen de Corne
04.04.1667Katelynna van den Eeden, nagelaten d.v. Flipf vanden Eeden
07.04.1667Willem Roselaer, burger
08.04.1667Macghiel Taeyspil, burger
22.04.1667joffr. Elysabet Barra
03.05.1667Leonard Geerard, het k.v. lt. van der Rievieren de • Aerschodt
11.05.1667Niklaes Minne, burger
15.06.1667juf. Couwelyers e.v. Dingeman Cys, burger
17.06.1667Joanna, nagelaten k.v. Willem Roselaer, burger
19.06.1667Fransois, k.v. domine David Montanus
29.06.1667Sara Franse, wed. Leendert Weys, burger
07.09.1667Elisabeth Weyts e.v. Herman (van) Kouwenhoven, burger
21.09.1667Catryna Loisens, e.v. Aernout Sanders, burger
23.09.1667Matys, k.v. Sr. Cornelis de Koninck, burger
10.10.1667jonker Leonardus Libert, sold. van kap. Beaumont
26.10.1667Maria, k.v. Merten Mertense, burger
04.02.1668Cornelis Maertense, burger
21.05.1668Samuel, k.v. dhr. Samuel Maertense
31.05.1668Jacob Ferdion
05.06.1668juf. Lucresya van Breyn j.d.
12.07.1668Joanna, k.v. dhr. bailljou Stavenisse der stadt Sluys
17.08.1668Roubrecht, k.v. Abraham in de Bende, burger
01.09.1668Sara, k.v. Gerrit Gerrydtse, burger
14.09.1668Clara, weeskind van Nicolaes Kaulier
21.09.1668Eleonora Toegele (J lees: Coegelen) van Dortmonth, e.v. joncker Jan Pieters dit Cats, vndr. van de Goeverneur
16.10.1668Maria, k.v. Maerten Maertens, burger
20.10.1668Maria Engels, e.v. Maerten Maertens, burger
23.10.1668Joannis Wittevou (C Wittewrongel ?), j.m.
25.10.1668Sara, k.v. Francois van Esse, burger
05.11.1668Levynna Pieters, wed. Anteunis Koppens
07.11.1668Joanna van de Velde, e.v. Maerten van Nimmenis, burger (C lees: van Emmenis)
16.11.1668Elena, k.v. dhr. docktoor Gillis Taeispil
20.11.1668Joanna Marie (J Claesen), e.v. Herman Looman, burger
31.01.1669een onged. k.v. dhr. Pieter Jordaens
08.02.1669Juf. Klara (J Stul), e.v. dhr. (C Jacob) van Dort
25.02.1669Jacob van Eppe, burger
22.05.1669Johannis, het k.v. dhr. bailliu Quintyn Stavenisse
03.06.1669Giliaem de Wulf
28.06.1669k.v. Francois van Essche-, burger, gen. Francois
25.07.1669Pleuntie Joris, e.v. Claes Janssen van Stochem
17.08.1669Symon van der Kuyl, procureur
19.08.1669een k.v. Niklaes de Vos gen. Maria
29.08.1669juf. Cornelia Veth wed. dhr. Johan van der Burgt, lt.
06.09.1669k.v. Barent van Ierschot, burger, gen. Jacobus
14.09.1669Janneken Gerrits, e.v. Martinus Gipson, burger
16.10.1669de e.v. Isbrant Achlumanes, geweldiger, gen. Sara de Haes
19.10.1669Janneken Louwerus e.v. Claes Jacobsen Buscop, burger
06.12.1669Martha, k.v. Adr. Jordaens
24.12.1669de e.v. Johannis Treutelaer, burger, gen. Cornelia Jans, met 2 ongedoopte kinderen
24.12.1669de e.v. Johannis Treutelaer gen. Cornelia Jans, met 2 ongedoopte kk.
28.12.1669Apolonia Crygsman wed. dhr. Boudew. Wyngaertsman
29.01.1670Jacob Janssen, burger
15.03.1670k.v. Maerten Funnenis gen. Karel
22.03.1670(J. doorgeslagen) Anna Huygens e.v. kap. Hans
22.03.1670Maria, k.v. Anthoni Fruythof, burger
31.03.1670Geeraert Treutelaer, procureur
28.04.1670(is weghgevoert het doode lichaem van vrouw Anna Beatrix de la Salle, wed, van jonckr. Jacob van der Meer dict Berendt, in sijn leven hr. van Noortgouwe, gouvernr. der stadt en onder hoorige forten Hulst, capiteyn, begr. te Hulst )
03.05.1670Nicolette, k.v. Pieter van Bryenen, commys deser stede
07.05.1670Gillis Rencourt, burger
23.05.1670Anna, d.v. wit. Lambrecht Cauwelier
27.05.1670dhr. Lambert de Rouck, pensionaris V.v.Sluys.
28.05.1670Johannis, k.v. Reynier Lely, burger
07.06.1670Harmanus, het k.v. Do. David Montanus
09.06.1670David Jordaens, burger
07.07.1670Cornelia, het k.v. Niklaes de Vos, burger
14.07.1670Willem, k.v. Francois de Haes, burger
24.07.1670Johannis, het k.v. Gillis Taeyspel, burger
03.11.1670Hieronimus de Rouck, pensionaris V.v.Sluys.
24.11.1670Janneken Dirckx, e.v. Jacob Maertense Poon, coper-visscher won. in Holland
26.11.1670dhr. Pieter Jordaens, sch. v. Sl.
14.02.1671Clara, d.v. dhr. Jacob van Dorth, sch. V.v.Sluys.
27.02.1671Johanna van Dorth, j.d., d.v. dhr. Jacob van Dorth, sch. V.v.Sluys.
02.03.1671Magdaleena, k.v. Samuel Maertenssen, tresorier deser stadt
02.03.1671Sara Dierlinck, j.d.
14.04.1671juf. Maria Leveyns wed. Francois Florison, in sijn leven sch. v. Sluis
16.04.1671het k.v. Abrm in de Bende, burger
16.05.1671Pr. k.v. Joh. Corens, burger
18.05.1671Maria, het k.v. Thomas Mattheussen
23.05.1671juffr. Bale, wed. dhr Niclaes Caulier
24.05.1671Janneken, het nagelaten k.v. Herman Looman, burger
24.06.1671Charel du Rietz, burger
14.09.1671Pieternelle Coppens, e.v. Gillis van Kerrebrouck, burger
02.11.1671Maria St. Arragon wed. van dhr. Pr. Jordaens, sch. der stadt
21.12.1671k.v. Bernaardt van Hierschot
17.02.1672Quintinus Staeffenisse, bailliu deser stede
16.06.1672Maria, het k.v. Thomas Mattheussen, burger
26.06.1672Johan Pothoven, lt.
02.07.1672David, z.v. Do. David Montanus, pred. tot Sluys in Vlaenderen
15.08.1672Sara de Coninck, e.v. Maerten Maertens, burger, en sijn kint Sara
19.09.1672Elisabeth, k.v. kap. Willem Heynsius
19.09.1672Elisabeth Loysen e.v. Gysbert van Groenenburgh, burger
31.10.1672Joanna, het k.v. Adr. Sicxtus, chirurgyn
10.11.1672Isaack, k.v. Barent van Hierschot
12.01.1673Maerten Kuylenburg, burger
08.06.1673Cornelia Taeyspel wed. dhr. Johan Houweel
20.06.1673Tanneken Joris, wed. Louwerens Baurdry, burger
08.07.1673Willem de Rouck, fs. de overleden pensionaris de Rouck
11.07.1673Jacob, k.v. Johan Ferleman, lt. van kap. Edickhuysen
28.07.1673Jan de Rouck, bode V.v.Sluys.
12.08.1673David, het k.v. Do. David Montanus, pred. alh.
30.09.1673Corn, het k.v. Corn. de Coninck, burger
30.09.1673mevr. Anna Maria Wagemans e.v. Wouter Gansenel gen. Tengnagel, kap.
14.11.1673Maeyken Jacobs, e.v. Willem de Wint, burger
23.01.1674Martinus, nagelaten wees van Joh. Jordaens
09.04.1674Hester, het k.v. dhr. Fr. Rosenboom, vndr. onder lt. kol. Fullana
05.07.1674Maeyken Burggrave, wed. Anthoni de Muinck, burger
18.07.1674Elisabeth Engels, e.v. Cornelis de Coninck, burger
04.08.1674juf. Elisabeth van Pene wed. van dhr. Louys de Byls, hr. van Cappensdam en Boone
21.08.1674Johan, k.v. kap. Coorte
25.08.1674ongedoopt k.v. Francois de Haes, burger
13.09.1674David, het k.v. David Montanus, dienaer des God. woorts
06.10.1674Catharina Vool. e.v. Maeljaert Ketel, burger
01.11.1674Anna, het k.v. Sr. Corn. de Coninck, burger
09.11.1674Magdalena Matth., wed. Jan Mocqué, burger
21.12.1674David, k.v. Jan Ferleman, lt. van kap. Edinckhuysen
27.02.1675Adrn., k.v. Reynier Lely, burger
14.03.1675Thomas, k.v. Willem kuyne, burger
28.03.1675dhr. Willem Snelle kap. v/e comp. te voet
08.04.1675Salomon Kuylenburgh, burger
21.05.1675Heyndrina Heeftelaers, e.v. Sr. Johannes Seeraersbergen, lt. van kap. van Baeyen
28.05.1675Johannam, k.v. Daniel Martyn, burger
06.06.1675Anthoni, k.v. Maerten Maertenssen, burger
30.06.1675juf. Johanna de Val e.v. Johan Cant de jonge, proc. en nots.
03.09.1675Maria, k.v. Sr. Johan Trogh, produreur en nots.
19.09.1675Anna Jans van der Wilgh, e.v. Jan Bellemans, burger
26.12.1675Bartholomeus, het k.v. Thomas Mattheus, burger
04.02.1676Susanna, k.v. dhr. Maximiliaen Engels, pensionaris V.v.Sluys.
11.03.1676juf. Catharina Parent e.v. dhr. Barnard Engels, griffier v.Sluys.
19.05.1676Janneken, k.v. Jan Burggrave, burger
29.07.1676Maria, k.v. Dirck Dalm, commys van de recherge
08.08.1676Mattheus Treutelaer, j.m., z.v. Martinus Treutelaer, bode V.v.Sluys.
18.08.1676Anna Elisabeth, k.v. dhr. Johan Ferleman lt. onder kap. Edickhuysen
07.09.1676Harmanus, het k.v. Do. David Montanus, dienaer des God. woorts
03.10.1676Jacob Cauwelier, j.m., burger
16.10.1676dhr. Arnout Weyts, regerend burgmr van de courpse deser stad
16.10.1676het ongedoopte k.v. Sr. Johan Trogh, procureur en nots., een tweelinck
28.10.1676Maria Maertens, j.d.
04.11.1676dhr. Jacob Schotte, lt. van zijn ecx. dhr. van der Leck, lt. generaal over de quartieren van Vlaanderen, goeverneur enz.
09.11.1676Reynier Joris de jonge, j.m.
29.11.1676Adrn., k.v. Reynier Lely, kap. v/d burgers
18.12.1676Maria van den Blosche, wed. Jan Stanyser, sld.
06.01.1677juf. Susanna du Rieu, wed. dhr. Francois Engels, in leven griffier V.v.Sluys. en ontvanger van de stad
27.03.1677Claes Dircxssen, burger
27.03.1677Jacobus van der Vorst, lt. v/d graef van Hoorn
30.03.1677David, het k.v. Do. David Montanus, dienaer enz.
31.03.1677Maria, het k.v. dhr. Maerten Maertens, sch. der stad Sluys
16.04.1677Elisabeth Jordaens, wed, laatst van David Martinet
19.04.1677Livinus, k.v. Sr. Willem kuyne, burger
26.04.1677Philips du Rieth, burger
09.05.1677Johan Philip baron van Hompesch, cornet
24.05.1677juf. Johanna Willemyna Loosekael, j.d.
04.06.1677Martinus Treutelaer d'oude, bode V.v.Sluys. en gereformt. kap. v/d burgers
08.07.16772 ongedoopte k.v. Martinus Treutelaer, burger
28.07.1677Adriaen, de z.v. dhr. Maerten Maertenssen, sch. deser stadt
14.07.1677Jan, k.v. Sr. Reynier Lely, kap. van een comp. burgers
16.08.1677Johannes, het k.v. Sr. Corn. de Coninck, burger
21.08.1677Johanna, k.v. Jan Burggrave, burger
21.08.1677Maeyken Jans, minne van Mr. Corn. Pompe, oud-burgmr. en reg. sch. V.v.Sluys.
23.08.1677Anna, het k.v. Corn. de Coninck, burger
27.08.1677Louwerens, k.v. Dirck Dalm, burger
28.08.1677Abigail, k.v. Francois de Hase, burger
03.09.1677Magdalena, k.v. dhr. Martinus Maertenssen, out-tresaurier der stede Sluys
09.09.1677dhr. Pieter Lips, burgmr V.v.Sluys.
17.09.1677Niclaes Wilderick, vndr. van kap. Wubbema, in guarnisoen tot Nieuwpoort
29.09.1677Adriaen Maertens, procureur en nots.
01.10.1677Hubrecht, het k.v. dhr. Adriaen Sicxtus, sch. deser stede
01.10.1677Maria Elisabeth, k.v. Johan Ferleman, lt. van de oven. kap. Edickhuysen
05.10.1677Jacoba Louyse, k.v. dhr. kap. van der Heyden
12.10.1677dhr. Aernoudt Montgommery, kap. v/e comp. te voet
16.10.1677juf. Anna Weyts e.v. dhr. Martinus Gipson, oud sch. der stad
21.10.1677Abigail de Monier wed. Do de Wael, in leven pred. tot 's Hertogenbosch
22.10.1677juf. Geertruyt Ochesteert, wed. van Engelenbergh, vndr. etc.
23.10.1677Corn. de Smyter, j.m.
08.11.1677Jan Sieup, j.m.
24.11.1677(kerkhof) Carel St. Arragon, procureur ende nots.
30.11.1677Soetje Weyts, j.d.
02.12.1677Jacobus, k.v. Gysbregt van Groenenberg, burger
13.01.1678Johanna Juliana, k.v. dhr. Gillis Taeyspil, doctor inde medicyne
12.04.1678juf. Anna van Loo, wed. Christiaen de Paeuw, in sijn leven sch. van Sluis
06.05.1678Catharina, k.v. Gysbregt van Groenenburgh, burger
28.06.1678Thomas, k.v. Willem Kuyne, burger
01.07.1678dhr. Jacob van Dorth, oud burgmr. en sch. V.v.Sluys.
12.07.1678Jacoba, k.v. dhr. kap. van der Heyden
26.07.1678Hendrick Valentyn, regimts quartiermr van zijn exc. dhr. van der Leck
06.08.1678Willem, k.v. Sr. Johan Trogh, procureur en nots.
08.08.1678mevr. Koets e.v. dhr. Johan Adam Sloen, kap.
13.08.1678Mondina, het k.v. dhr. Cornelis Pompe, oud-burgemr. en sch. V v.Sluys.
27.08.1678Francyna Taeyspil, e.v. Antheunis Locqué, burger
23.09.1678(kerkhof) Maria Christina, het k.v. Francois la Rose, kap. lt. v/d comp. paarden van zijn exc. dhr. gouverneur
05.10.1678Adriaentie de Koo..(J del Corne), e.v. Mattheus Maertens, burger
25.10.1678Isabella, het k.v. Francois la Rose, kap. lt. te paard onder zijn exc.
07.11.1678Neeltje Jans, wed. Barent Fredericx, serg. onder kap. Barleus
07.12.1678dhr. Barnard van Hierschot, schepen alhier
25.11.1678dhr. Barnard Engels, griffier der stad Sluis
06.01.1679Jaquemyna Jordaen, wed. Salomon Kuylenburg, burger
07.01.1679Bartholomeus, het k.v. Sr. Thomas Mattheus, burger
13.01.1679juf. Willemyne Engels, e.v. dhr. Willem Sluymer, oud-burgemr van Sluis
03.02.1679Catharina, k.v. Gysbregt van Groenenburgh, burger
07.02.1679Johanna Lips, j.d.
11.04.1679juf. Adriana (J Verschrage), e.v. dhr. Adriaen Sixtus, sch. v. Si., met haer kint
11.04.1679juf. Adriana (J Verschragen) e.v. dhr. Adriaen Sixtus, sch. deser stede en haar kint
21.04.1679Elisabeth Sicxtus, e.v. van Sr. Jacob Negeman, kap. v/e comp. burgers
04.05.1679Janneken Mattheeussen, e.v. Jacobus Aartssen, burger
10.06.1679dhr. Valentyn, kap. lt. onder zijn exc. dhr. gouverneur H. van der Leck, Beverweert etc.
03.07.1679Sara, k.v. Dirck Dalm, commys der rechergie
14.08.1679(is vervoert het doode lichaem van dhr. Hermanus Bockhoven, gereform. kap. van 't Pas, na 't Retrenchemt. Begr. int Retrenchemt).
05.09.1679Francois, k.v. Sr. Hendrik van Heuren, kap. e comp. burgers
14.09.1679het ongedoopte k.v. Sr. Thomas Mattheeussen, burger
19.09.1679Elisabeth de Latre (C ook: Letre) e.v. Johannis van Ouwegem, burger
26.09.1679Aarnout Breydel de jonge
16.11.1679Janneken Puys, e.v. Jacobus Aartssen, burger
28.11.1679juf. Antonette St. Arragon wed. dhr. Jacob de Vloo
06.12.1679Josyna Ysenbaart wed. Ferdinande Looysen, burger
07.12.1679Maria Kuyne, e.v. Martinis Treutelaer, burger
09.12.1679Hendrick van Heuren, kap. v/e comp. burgers
09.01.1680Maria, het k.v. Jan van Riviere, burger
10.02.1680juffr. Elizabeth Aryn, e.v. van Martinus Gipson, regerend sch. v. SI.
09.04.1680Cornelia, k.v. Wilhem van den Hove, won. in Dircxlant
27.04.1680Maria, het k.v. Sr. Johan trogh, procureur en nots.
10.05.1680Maaljaart Gillissen, koster der kercke van Si.
30.05.1680vrouw Catharina van Orliens, e.v. dhr. Corn. Pompe, oud-burgmr. en sch. V.v.Sluys.
04.07.1680Helena Catharina, het k.v. dhr. Hillis Taayspil, doctor inde medicyne
11.08.1680Susanna, k.v. ds. Hendrik Bardenius, predikant
23.08.1680Cornelis, z.v. dhr. burgmr. Cornelis Pompe
27.09.1680(kerkhof) Maria Amaranta, 'tk.v. dhr. Cornelis de Boot
02.10.1680Geertruyt Catharina, k.v. Do. Abraham Loosvelt
24.10.1680(kerkhof) Joanna van Thuyl, e.v. Willem Boers, vend. van lt. kol. Gabbeljau
08.11.1680juffr. Margariete Barra, j.d.
16.12.1680juf. Joanna Engels, j.d.
21.11.1680Katelyntie Cieuws, j.d.
06.02.1681Barber Jobss, j.d.
06.02.1681Janneken Taayspel, wed. Christiaen Teerlingh, in leven kap. v/d burgers
19.02.1681Jaquemyntie, k.v. Claes van Buyren, burger
25.02.1681David, k.v. dhr. Cornelis Pompe, oud-burgmr. en sch. V.v.Sluys.
25.02.1681Maria, het k.v. Sr. Thomas Mattheeusen
10.03.1681Pieter Roselaer, j.m.
24.04.1681(kerkhof) juf. Martha Engels, e.v. Sr. Geeraert Cuylenburgh
08.05.1681Louwerents, het k.v. Sr. Micchiel Nimmegeer, nots. en proc. alh.
14.05.1681Willem Kuyne, burger
18.05.1681Elizabeth de Vey wed. Sr. Pieter Kalff, geweest burger
11.06.1681jr. Aernout Breydel, burger
21.09.1681Clara, het k.v. dhr. Martinus Maertense, ontfanger V.v.Sluys.
09.10.1681Samuel, het k.v. dhr. Martinus Maertensen, ontfanger V.v.Sluys.
01.11.1681Jolyntie de Vey, e.v. Jacobus de Man, burger
07.11.1681dhr. Martinus Gipson, sch. van Si.
26.04.1682Jan, k.v. Sr. Reynier Lely, procureur
06.05.1682Joannis, k.v. dhr. Albert Courmans, kap.lt. van kol. Sidnisky
07.07.1682dhr. Cornelis Pompe, oud-burgmr. V.v.Sluys.
22.08.1682Cornelia Maria, k.v. Sr. Johan de Later, burger
19.12.1682Adriaen, het k.v. Mattheus Maertenssen, burger
29.12.1682Mattheus, het k.v. Mattheus Maertensen, burger
06.01.1683Theodorus, k.v. Theodorus van der Mussele, binnevader int wee shuys
13.02.1683Joanna Catharyna, het k.v. dhr. Wolfert Wanroy, vndr. onder kap. (n.i.)
29.03.1683juf. Maria vam Dorth, e.v. dhr. Martynus Maartense, ontvanger V.v.Sluys.
08.04.1683Cornelis Houweel, j.d.
16.04.1683een ongedoopt k.v. dhr. Abraham van Dorth, sch. V.v.Sluys.
13.05.1683(kerkhof) juf. Cornelia Kuyne, wed. van Sr. Dominicus van der Mey
09.06.1683Clara, het k.v. dhr. Martinus Maertenssen, ontfanger V.v.Sluys.
11.06.1683dhr. Gillis Taayspel, der medicyne doctoor
29.06.1683Joanna, k.v. Francois de Hase, burger
08.07.1683Catharyna van Varreseele, e.v. Jan vande Ryviere, burger
31.07.1683Sr. Reynier Lely, kap. v/d burgery
11.09.1683dhr. Joannis Masuer, burger
28.09.1683Louwerents, K.v. Dirck Dalm
06.11.1683Pouwelyntie de Bruyne, e.v. Michiel Doncker, burger
27.11.1683(is doorgehaald j) Janneken Grison, e.v. ??
04.12.1683Evert de Fraey, burger
21.12.1683Willemyna Filips, e.v. Theodorus van der Mussele, binnenvader int weeshuys
23.12.1683Jacobus van Heylaer, burger
12.01.1684Claes Terwiska, j.m.
14.02.1684Thomas Kuyne, j.d.
06.03.1684Margrieta Kuyne, j.d.
18.03.1684juf. Anna Jordaens e.v. Sr. Johan Camerlinck, burger
28.03.1684Cornelis, het k.v. Jan van de Riviere, burger
29.03.1684(kertkhof) Maria Magdalena Wibaut e.v. dhr. Abraham de Richecourt, burger
08.04.1684Joannis, de z.v. dhr. Abrm. Mattheeussen, oud sch. onser stadt en ontfanger der kerkmiddelen alhier
11.04.1684Abraham, k.v. Claas van Buyren, burger
18.04.1684dhr. mr. Gysbert van Hardenbroeck van Wulven, pensionaris V.v.Sluys.
25.04.1684Wouter Morey, procureur van V.v.Sluys.
09.05.1684Joanna, het k.v. Gerrit Pickfelt, burger
29.05.1684een k.v. dhr. Adriaen Sycxtus, regierende burgmr deser stede
30.05.1684Lucretia, k.v. dhr. Corn. de Boot, reg. burgemr. V.v.Sluys.
05.06.1684Matthys, k.v. dhr. Corn. de Boot, reg. burgemr. V.v.Sluys.
30.06.1684juf. Margriete Dallen, e.v. dhr. Manteau van Dalem, sch. V.v.Sluys.
01.07.1684Joannis Boudewyn, het k.v. dhr. Wolfert Wanroy, vndr.
01.07.1684Josias, het k.v. dhr. Daniel Parent oud-sch. deser stede
07.10.1684Sjake, het k.v. dhr. kap. Teyens

Na 1685 zijn alleen de in de kerk begravenen genoteerd, tenzij anders aangegeven (kerkhof).

23.04.1685Elizabeth Huyge, e.v. dhr. Samuel Maartens, sch. v. S.
19.11.1685Amarentia Kempe, e.v. Joannis van Streefskercke, burger
03.01.1686juf. Catel. Hauweel, wed. Christiaen Locqué, burger
15.01.1686Sr. Micchiel Nemegeer
06.04.1686Janneken Huyge, e.v. Lourents de Munck, burger
11.11.1686dhr. Mr. Joris Kroocq, oud-griffier V.v.Sluys.
06.11.1686Pietern. Koussemaker e.v. Anthony Maertenssen, burger
16.04.1687dhr. Michiel Taayspel, j.m.
17.05.1687Catharyna Nemeggeer e.v. Theodorus van der Mussele, binnenvader int weeshuys
16.07.1687Do. David Montanus, bedienaer des H. Ev. te Si.
13.02.1688Joanna Peuys e.v. Jacobus Poppe, chirurgyn
19.02.1688Erasmus de Fraay, burger
06.04.1688Anthony Weyts
30.04.1688dhr. Abraham Mattheeusen, ontfanger der kerkmiddelen en oud sch.v.Sluys.
01.09.1688Maria Wisse e.v. Anthony Maartenssen, burger
28.09.1688Willemyna Abrahamssen, e.v. van Pieter Hoeckendyck, burger
03.11.1688juf. Isabella Weyts e.v. dhr. Adriaan Beuckelaar, pred. te Goes
06.11.1688Jan de Riviere, burger
28.02.1689Steven Smith, burger
21.06.1689Mr. David van der Mussele, stadsschoolmr. en voorzanger
12.09.1689Martyntie de Schoefetter wed. dhr. Barent van Hierschot, sch. v.Sluys.
21.09.1689Juf. Maria Wisse wed. Sr. Johan Loké won. te Middelburg
03.11.1689dhr. Johan Evert de Bruyn, cornet v/h reg. van zijn exc. la Leck
16.11.1689dhr. Johan van den Hove, lt. van kap. ni.
23.12.1689juf. Anna Sinterrogom e.v. van dhr. Abram Craey, oud burgmr.
17.02.1690Marya Coninkx e.v. Hobbeus van der Vliet, burger
06.04.1690juffr. Marya Boot
25.04.1690Fryntje Smalbeen e,v, dhr. Maljaart Ketel, burger
26.04.1680Reynier Joris, binnenvader int weeshuys
18.05.1690Andries Arssinck, burger
30.06.1690mevr. Cornilia de Boot wed. dhr. Mattheus van der Linge, domheer tot Utrecht
23.09.1690Elisabeth van Hierschot e.v. Willem Reynevelt, burger
12.10.1690Joannis, k.v. Joannis Bulaert saliger.
18.10.1690juf. Anna van Loo e.v. dhr. Adriaan Sixty, burger
08.01.1691Jan Giele, burger
08.01.1691Johanna Clara, d.v. dhr. Abram van Dort, sch. V.v.Sluys.
17.04.1692dhr. Dominicus Acroon van Buma, kap. van een comp. voetknechten onder 'treg. van de prins van Vrieslant
18.04.1691dhr. Abram van Dorth, sch. V.v.Sluys.
06.05.1692Josyna Cuyne e.v. Jacobus St.Arragon, binnenvader van het gashuys
13.05.1692juf. Johanna van der Blossche e.v. Sr. Jacob de Smyter, burger
30.06.1692Gysbert van Groenenberg, burger
03.07.1692Cornelia de Coning, j.d.
25.07.1692Jr. Metisea Spierinxs e.v. dhr. vndr. Sigefriedt van Schreur
14.08.1692juf. Johanna Jans, wed. dhr. Abraham Mattheus, oud sch.
07.11.1692juf. Johanna van de Riviere wed. dhr. Jacob van Houten, sch. v.Sluys.
14.01.1693Catharina Sprot (C lees: Perots) e.v. Gysbregt Groenenburg, kap. der burgers
25.04.1693dhr. Thomas Slemans, lt. v/d comp. v. kap. Kingschot met zvr. juf. Gysbertje van Hekelen
01.05.1693dhr. meester Olivier Tevel
27.05.1693( vervoert naar Tergouw Cornelis van Os, burger van Tergouw )
26.09.1693juf. Cornelia van Peenen wed. Joh. Aarnoudt Weyts, burger en licentmr. v.Sl.
18.11.1693Matthys de Wolf, burger
04.12.1693dhr. Adriaan Jordaans, gen. auditeur v.Sluys.
05.01.1694Dirk Dalm
21.01.1694Marya Cornelissen e,v, Machiel Diryckes
27.04.1694Dominicus Dortmont, cadet van dhr. kap. Meurs
11.09.1694dhr. Thomas Forbis, lt.kol. van 't reg. Royaal van Z.Majesteit van Groot Brittanje, gecommandeerd-door lord Amilton.
14.10.1694dhr. maj. Johan Holiott of Brigadier
19.10.1694dhr. Thomas Mattheus., burgmr v.Sluys.
26.10.1694Jannetje Kiewits wed. Jacob Deckers, burger
17.11.1694Louwrens Musselet, vaandrager v/d burgery
03.12.1694Leendert Dames, burger
29.01.1695Jan Jerwood, onder prevoost militair
16.04.1695dhr. Heyndrikus Berdenis, Fransen Duits pred. alhier
22.05.1695dhr. Roedolf van Crosigh, kap. v/e comp. voetvolk onder 'treg. van Corn. van Holle, in garnizoen te Nieupoort
05.07.1695dhr. Johan Simmerwel, lt. corn, van dhr. Corn. Grim, maj. brig. v/d Schotse en Engelsche brigade
25.07.1695dhr. Pieter Hajul, z.v. dhr. Johannes Hajul, burger
22.11.1695(vervoerd naar Zzee dhr. overste Bonefacius Ockers, command. deser stad)
09.01.1696Cornelia Mattheus., e.v. Johan Verstraten, burger
06.02.1696Grietje Sprous e.v. Jan de Mooy, serg.
18.04.1696dhr. Adriaan Kuningam, maj. Schotse reg. infantery gecomm. door dhr. Corn. Johan Bochem (J Buchan ?)
13.05.1696(vervoerd dhr. Pieter Heyndrik Neurenburg vaandrager onder 't reg. van dhr. Corn. Saint Amand)
14.09.1696dhr. Jochem Bilitz, maj. van de Deensche Troupen
19.11.1696dhr. Maximiliaen Engels, oud-burgmr en sch. van Sluis
19.11.1696Elysabeth Biljet e.v. Johannis Winckel, burger
27.11.1696juf. Clasina van Hulsbergen wed. dhr. Johan Everard Bruyn
05.02.1697dhr. Gregorius Nemegeer, stadhouder V.v.Sluys., waterballiuw en majoor van Casandria, etc.
13.02.1697Margrieta Griers, e.v. Paulus Hals, burger
08.07.1697dhr. Pieter Clauberge, kap. onder 'treg. van Corn. Reynhart
10.02.1698Theodorus van der Mussele, binnenvader int weeshuis
04.03.1698dhr. kap. Fransoys Palm
16.11.16..Philips, k.v. Mr. Pieter van den Riete, organist (J vergeten jaar over te schr.)
13.03.1700Andries van Hierschot, j.m.
22.05.1700Francyntje Fattera e.v. Pieter Sesoen, burger
11.09.1700Cornelia van Heuren, e.v. Karel de Keyser, vend. v/d burgery
09.11.1700Isabella van der Mussele, j.d.
29.12.1700Johan de Wolf, burger
11.02.1701Aaltje de Fra, wed. Jacobus de Man, burger
24.03.1701Francoys de Lievre, burger
04.05.1701Sara Benou wed. Martinus Treutelaar
11.05.1701Clement Gerrits Straf, veerman agter 't Casteel
24.05.1701juf. Helena Cornelia Weyts e.v. dhr. Adriaan Sixty, oud burgmr. v. Sl.
28.05.1701dhr. Gerrart Cuyllenburg, oud sch. v.Sluys.
05.06.1701(vervoerd naar Ossendrecht dhr brigadier Christiaen Arents)
04.07.1701Nicolaas de Smit, burger
20.10.1701Gilleyn van Heuren, burger
17.11.1701Catharina Minne e.v. Jan Adams
05.01.1702Pauwlyntje Loncke e.v. Jan Maartense, burger
03.02.1702dhr. Johannis Hauweel, oud-burgmr. V.v.Sluys.
23.03.1702Isendoris Portebois Chester
09.05.1702Sara Rooselaar e.v. Nicolaes van Bueren, kap. v/d burgery
20.06.1702Louwrens de Bare, landman van Westereeden
10.08.1702Jacob van Coerhuys, stadhouder en maj. v/d burgery
04.09.1702mevr. Louyse de la Rivière de Cintra wed. dhr. command. Code fridus van der Schuer
17.10.1702dhr. do. Johannis van Leeuwen
22.11.1702juf. Marya Dierlink e.v. Daniel Eckart, sch. v. Sluis
12.12.1702dhr. Adriaan Sixty, oud burgmr v.Sluys.
21.12.1702juf. Fransoyse Scharliene e.v. dhr. Donkarlos Loorens, kap. v/d vrij compagn.
02.07.1703Robura in de Bende e.v. Christoffel de Wolf, binnenvader int gasthuis
20.08.1703Jacoba Terwaay, schoondr. (C lees: stiefdochter) van dhr. Hobeas van Vliet
04.09.1703(kerkhof) dhr. Larievière, kap.
08.10.1703dhr. Wilhem Boreel, sch. V.v.Sluys.
22.10.1703Nicolaas van Bueren, kap. van de burgerij
20.12.1703dhr. Jacob de Smyter
24.12.1703juf. Francyna Loncke wed. dhr. Johan van Gronsfelt
03.01.1704Rutgert Bogaart, benden in de Groede
16.02.1704Nicolas de Bruyn du Bruyl
19.02.1704dhr. Gideon Nemegheer, burgmr v.Sluys.
11.04.1704juf. Jannetje van Acke wed. Jacob van Hougem, burger
18.04.1704Jacob Vollaert, kap. v/d burgery
12.05.1704dhr. Jerasmus van Holmen, sch. van Sluis
08.06.1704mevr. Marye des Brassines e.v. dhr. Gerraardus Bechyn, kap. v/h reg. van dhr. Nassau Wallon
17.06.1704Jozina Ackaarts, e.v, van Johannis van Hougem, burger
05.08.1704dhr. Middelhoven, vndr. onder kol. Berkhof
18.09.1704(kerkhof) juf. Anna van Riethoven
06.05.1705juf. Sysanna Cornelissen van Stryen e.v. dhr. Daniel Eckaart, sch. v. Sl.
23.06.1705Machiel van Olmen, burger
06.07.1705Geertruyd (C Gillink), e.v. Hendrick Gerrits, (C timmerman)
17.10.1705Wilhelmus Heerma, comis
20.10.1705(kerkhof) juf. Catharina Lillekaetie e.v. dhr. Dionisius Smit, adj. onder de brigadier Landtsbergen
05.12.1705(kerkhof) Claas Kien, sold. onder kap. Lepel
23.12.1705(kerkhof) dhr. kap. lt. Hend. Willebrand
25.02.1706(kerkhof) Burckart Lipel, maj. onder 't reg. van kol. Floor
11.04.1706Joanna Sicx, e.v. dhr. Aernoet Eversdijk
27.05.1706Jannetje Lies wed. Johan Olschot
05.06.1706(kerkhof) Martinus Treutelaar, stadhouder (C was geh. met Maria Kuyne)
28.07.1706juff. Maria Boreel
16.04.1707Joanna Marta Dammalvy e.v. Daniel Crotel (C Croutel) sch. v. Sluis
27.04.1707Maarten Heerma, stadsbode
26.05.1707(kerkhof) Isaac Remou, regemt. barbier van der Beek
27.06.1707Anna Faree (C Ferré) e.v. Staas Goetier
21.10.1707Catharyna Cost, oud 54 jr, e.v. Jan Blancke, burger
02.12.1707Hendrik de Buck, lt. v. kap. Bronsvelt onder 't reg. van Holst eyn
29.02.1708Dirck Orsman, lt. onder de vrije comp. van kap. van der Wiele, oud 36 jr; dootgeschoten
26.03.1708dhr. Laurens Nimigeer, stadhouder V.v.Sluys., majoor vant Casant, griffier vant Klijn Hoff, etc.
05.04.1708Jannetje van der Spijk e.v. Pieter Jacobsz oud 53 jr, geb. te Geertruydenberg, burger, schipper op Rotterdam
03.05.1708dhr. Christiaan Tayspel, oud sch. en tresorier v.Sluys.
07.05.1708Susanna Parent wed. dhr. Corn. Caan, in leven griffier van Sl., oud 70 jr
06.06.1708Andries Daniels, oud ca. 70 jr
18.02.1709dhr. Ernst Frederik Doyts, vndr. van 'treg. d dhr. Fegeling, oud 21 jr
18.02.1709Marya Fleurens (J Marie Florence Hennequin), e.v. Jacob Henneky, Frans diaken, oud 34 jr
19.02.1709dhr. Pieter Schandelaar, vendr. onder 't reg. v/d overste Haaksthausen, oud 46 jr
13.09.1709Jan de Wolf, j.m. oud 24 jr, burger
21.08.1709Corn. Pieters, burger oud 64 jr
21.02.1710Alexander van den Abeele, burger, 51 jr
07.03.1710Harmanus Arentsen, chirurgyn, 37 jr
23.08.1710dhr. Johan Thevel, med. dr., oud burgmr en sch. v.Sluys., 49 jr
31.10.1710Susanna van Ambagt, e.v. Jan van de Woestyne, 52 jr
10.11.1710dhr. Adrianus Roberts Jordaans, j.m. 22 jr
28.01.1711juf. Susanna Catharyna Engels, e.v. mons. Arnoldus Ravestijn
07.03.1711(dhr. Daniel Martyn, oud sch.v.Sluys., verdronken omtrent het fort Sindonaas, begraven op St.Anne)
23.03.1711Francyntje van de Velde wed. Corn. Jobsen, 69 jr
31.07.1711Dhr. David Whyte, gestorven te Brugge
12.10.1711dhr. Jaques le Cerff, geb. te Rennels in Bretagne, is gest. binnen Brugge 07-10, 47 jr
02.12.1711Johanna van der Veen e.v. Jacobus Sonck, burger
23.03.1712Marya Mutsaart, laatst wed. dhr. Heylaard Steenhuysen, 62 jr
27.06.1712Catelyntje du Lievre, laatst wed. Anthomi Bushoff
04.06.1712Pieter de Ligt, burger, 58 jr
18.06.1712Jacobus van Veurden, diaken, 49 jr
16.08.1712Jannetje Leliveld e.v. Johannis de Vos, schoolmr en voorzanger te Si., oud 29 jr, 10-08
03.09.1712dhr. mr. Johan Oortman, geb. Middelburg in z'land, 40 jr,
10.12.1712dhr. Abraham van Dyke, auditeur van Si., 41 jr
15.12.1712Magdalena Nieede e.v. Anthonis de Smit
31.12.1712juf. Johanna Treutelaar wed. dhr. Corn. de Wit, vndr., 19 jr
28.01.1713Jan van de Riviere, j.m., 33 jr
27.02.1713d.H.Ed. geb. Hr. Freederik Vegelin van Claarbergen, kol. en gen. majoor v/d infantery van Staat, gouverneur der stad Damme en onderhorige van 7, 11-02, oud 46 jr
05.04.1713Marya van Stryen laatst e.v. Jacob van Hecke, 45 jr
06.06.1713Christoffel de Wolf, binnevader vant gasthuys
03.07.1713Maria van den Habeele, j.d., oud 19 jr
14.07.1713mevr. Jacoba Taayspel wed. dhr. Abraham Palm, kap. v/e comp. voetknechten, 35 jr, 08-07.
16.08.1713Matje Huybregts wed. Corn. Koor, 34 jr
27.11.1713Maria Thomas wed. Jan Sonk, 86 jr.
11.12.1713Juf. Anna van Bueren e.v. dhr. Johan Noorman oud burgmr. en sch. van Sluis, 25 jr
22.01.1714Catlyntje Hagy e.v. Corn. Jobsen, 41 jr
17.02.1714dhr. Johan van Sprang, kap. ondert reg. v. overste Steenhuysen, 73 jr
28.03.1714Marya Catharyna George, e.v. Martynus Verschueren, 45 jr
24.04.1714Catharyna Obijn e.v. Anthoni du Pla, burger, 441/2 jr
26.04.1714Harmanus Sjonk, burger, 44 jr
05.05.1714dhr. Albertus van Sprang, lt. ondert reg. v. overste Steenhuy sen, 44 jr
05.05.1714dhr Anthoni Balkenende, van Brugge, 43 jr
19.05.1714Geertruyt van Beyeren, j.d., 17 jr
08.06.1714Margrieta Treutelaar e.v. Gasper van den Driessen (C Casper Heyndricksen van den Dries, vrij schipper), 39 jr
29.10.1714jonkr. Zeeger van Dijke, z.v. dhr. Abraham van Dijke, 19 jr
08.02.1715Gerit Maartens van der Waal, burger, 45 jr
07.02.1715Johannis Amelinck, burger, 67 jr
12.02.1715juf. Johanna van Hierschot, j.d., 41 jr
13.02.1715Nicolaas van Heuren, oud-kap. der burgerij, 44 jr
02.04.1715Jan de Fra, burger, lt., 33 jr
28.05.1715Barend Aerdse, binnenvader v/h weeshuis, 60 jr
20.05.1715juf. Susanna Snyers e.v. dhr. Daniel Parent, oud burgemr, 54 jr
01.06.1715dhr. Johan van Leeuwen, pred. v.Sluys., 58 jr
17.07.1715Hendryna Diephond e.v. Heyndrik Felingius, lt. v/d art., geb. Amsterdam, 50 jr
23.07.1715(J is doorgehaald) Hendryna Jans wed. Nicolaas van Hogaarde
24.07.1715Pieter Saaysoen, burger, 70 jr
18.02.1716Adrianus Trimmery, bode V.v.Sluys., 44 jr
02.03.1716juf. Catharyna Terwaay e.v. monsr Jacobus de Fra, lt. der burgery, 28 jr
15.04.1716dhr. Daniel Parent, oud-burger v.Sluys.
13.08.1716Margarieta Marya Houweel wed. dhr. de Later, 58 jr
22.10.1716Lourens Dalm, cirurg, 32 jr
11.11.1716Johanna Bybau e.v. mons. Nicolaas Minne en haar ongedoopt kind, burger vendrager
11.01.1717mevr. Willemina Christina Hauwel e.v. dhr. Egidius Homburg, oud-burgmr. en sch. V.v.Sluys., 25 jr, 3 m., 01-01
19.08.1717(kerkhof) Hillegonda, k.v. Huybregt Millo, sold. ondert reg. van overste Mauregnault, oud 11 w.
25.09.1717juf. Johanna Berdenis, e.v. Christiaen Gregorius Rhet, lt., 37 jr
22.01.1718Catharyna Gillis Verschage e.v. Willem van Welle, burger, 19 jr
29.01.1718dhr. Willem Berdenis j.m., reg. burgmr. v. Sl., 25-01, oud 46 1/2 jr.
11.02.1718dhr. Laurens Groenenberg, vndg en adj. int reg. van kol. de Mauregnault, geb. te Suydercoppen in Sweeden, 07-02, 41 jr
04.05.1718z. exc. dhr. Francois Nicolaus, baron van Fagel, gen. van de inf. v/d staat der ver. Nederlanden, goeverneur van Sluis en onderhorige steden en forten, gen. van Vlaanderen ende forten op de Schelde; over. 23-04
09.06.1718Gooltje de Bare, laatst wed. AartIout.van Gelder, 77 jr
02.08.1718Marya Hardesveld e.v. Ary Schansman, beurtm. op Rotterd., 51 jr
22.11.1718Geertruyt van Sprang e.v. Adrianus van Leuven, burger, 53 jr
26.01.1719juf. Johanna Margrieta Milaan e.v. Arend van der Vlim, stadhouder v.Sluys., etc.
09.02.1719Anna Speldernieuw e.v. Christiaan Heylaart, proc., 59 jr.
15.04.1719mans. Nicolaes Minne, lt. der burgery, 43 jr
26.05.1719Ary Schansman, burger
23.08.1719Pieter Jacobs, burger, 63 jr
24.08.1719(dhr. Frederik Christiaan, baron van Rede en Agrim, graaf van Athloon, heer van Ameron, Ginkel en Eist, sessie hebbende in de ridderschap inde provincie van Uytregt, lt.-generaal v/d cavallery, koll, van een reg.te peert en gouverneur van de stad Sluys en onderhorige steden en forten van die steden, gestorven den 15-08 deses jaars en vervoerd naar Ameron dat. als boven
30.08.1719juf. Johanna Terwaay wed. Daniel Donkers
06.11.1719Heyndrik van Gerson, burger
30.11.1719dhr. Josephus Johannis Helvetius, medicyndoctor generaal
21.12.1719dhr Samuel Bar, pred. fransche gem. 46 jr, gest. 15-10
03.01.1720Willem Haak, diaken, 40 jr, 11 m.
15.02.1720dhr. Philip de Remy de Montigny, kap. int reg. van Z.Exc. dhr. gouverneur van der Beke, 60 jr.
27.03.1720(kerkhof) Jan Poelman sold. ondert reg. van dhr. goev. vander Beke
05.04.1720dhr. Adolph Boudicx, kap. lt. in reg. van der Beke, 50 jr
18.04.1720juf. Anna Martyn e.v. dhr. Francois de Wolf, maj. op St.Donaas, 43 jr
19.04.1720Martynus Verschuere, kap. der burgery, 54 jr
22.04.1720Heyndrick van Heusden, burger
24.07.1720Pieter Hennequein, landman op Heylle, 74 jr
22.08.1720dhr. Willem Regtering, lt. v/d constapel, 50 jr
19.10.1720mevr. Johanna Leclerc e.v. dhr. kap. de Marse (J Masse ?), 17-10, 40 jr
01.03.1721juf. Martha Jordaans, wed. dhr. Evert van Oostendorp, kap. ondert reg. van lt.gen. van der Beke, 59 jr
04.06.1721Jacomyne de Bever wed. Joannis Straes, 76 jr
27.08.1721Mons. Pieter Norbert Willebaart, nots en proc., 34 jr
27.01.1722Catharyna van Veurden e.v. Johan Dam, 22 jr
16.05.1722Apolonia Straf e.v. Johannis Jongereus, 21 jr
22.05.1722Marya Magdalena Hennequin, Pieter Muller landman op Heylle, 38 jr, geb. te Herlies
23.09.1722juf. Jacoba Sneeuwaart laatst wed. dhr. kap.lt. Teljers, 83 jr
03.10.1722Jacobus Sieleveld j.m. van St. Maartensdijk, 38 jr
32.01.1723juf. Adriana Koenraeds wed. Mattheus van de Kasteele, kap. der burgery
11.11.1723Jannetje Pieters Burg, j.d., 58 jr
10.01.1724Mons. Francois de Vey, nots. en proc., 62 jr, 03-01.
18.03.1724Corn, van de 1.,1 11e, burger, 76 jr, 5 m.
21.03.1724Marya Janse Roosezwaar e.v. Abraham de Wint, 28 jr
07.11.1725dhr. Cymon Heyndrick Jorns, vndr. en ing., 37 jr, geb. van Sweryn
08.11.1725juf. Martyna van Hierschot e.v. dhr. Heyndrik van Affelen, stadhouder V.v.Sluys. etc. 28 jr
16.03.1726juf. Susanna Stampers e.v. dhr. Johan Ketel, 50 jr
12.04.1726Jacobus van Hierschot, j.m., burger, 56 jr, 08-04
25.04.1726Corn. Jobsen, lt. der burgerij, 563/4 jr, 18-04
19.08.1726Josyna Schansman e.v. Pieter Welgebooren, burger, 38 jr
04.03.1727juf. Johanna Biljet e.v. dhr Pieter Horlewyn, sch. v. Sl., 25-02
03.05.1727Clement Francois de Wolf, cadet i/d comp. van dhr. maj. Balfour, j.m., 15 jr
18.09.1727dhr. Willem Boeks vendr. onder 'treg. van kol. Regteren van Hemert, oven. 16-09
27.09.1727Marya Mars geb. te IJzendijke e.v. Johan Gansenberg, burger, 71 jr
13.10.1727dhr. Johannis Dijkhuysen, vndr. v/d comp. van dhr. brigadier Regteren van Hemert, 10-10, 46 jr
21.11.1727dhr. Tammerus Douma, pred. te Sl. oven. 14-11, oud 65 jr
26.12.1727Louis Pedee, burger, beursman in kleyn schuytgilde
09.01.1728juf. Ada de Lint e.v. Anthoni van Beste, oud burgmr v.Sluys. 02-01, 68 jr, 5 m.
10.01.1728dhr. Maurits Siavone, lt. ondert reg. v d kol. P. de Laroque, 22 jr
14.01.1728dhr. Anthoni van Besten, oud-burgmr. en sch. v.Sluys., 73 jr, 5 m
28.01.1728juf. Catharyna van der Star e.v. Petrus van Bergen, pred. op Retranchement, 21-01, 67 jr, met kk.
03.03.1728Catharyna Hekmans wed. Johan van der Winninge, burger, 71 jr
24.03.1728juf. Elisabeth Koenraads wed. dhr. Mattheus de Koning, sch. v.Sluys., 19-03, 45 jr
18.05.1728Marynus Smook, bode van Middelb.(Z) op Brugge, burger
18.06.1728dhr. Anthoni Krul, oud burgmr. en voorsch. V.v.Sluys., 62 jr
02.08.1728dhr. Pieter Horlewyn, sch. van Sluis, 27-07, 53 jr
06.08.1728(kerkhof) juf. Anna Geertruy Nicola, e.v. dhr. Barend Broun, vndr.
11.10.1728mevr. Catharina Monroe e.v. dhr. kap. Bartholomeus Paplay, int reg. v/d brigadier Haket
16.11.1728juf. Marya Six e.v. mons. Mattheus de Jonge
13.12.1728Jacob Schansman, burger, 33 jr, 2 m., met kind
22.02.1729dhr. Wilh. Ros, lt. 19-02
06.07.1729dhr. Wilhelm Nickelson, vndr.
20.10.1729(is doorgehaald J) dhr. Pieter van Brienen, vndr. int reg. v/d kol. S. de Laroqu
28.11.1729dhr. Johan van Hierschot, burgemr. v/d courpse, 64 jr
10.02.1730mevr. Barbara Marya Pompe van Meerdervoort e.v. dhr. Johan Jacob Hendrik Peckius, pensiomaris V.v.Sluys., 01-02, 30 jr, 9 m, 15 d., 3 kk.
04.08.1730dhr. Wilh. van Acker, lt. en plaatsmaj. v.Sluys. 44 jr, m.k.
28.09.1730dhr. Arnoldus van Suchtelen, lt. onder de art., 46 jr
28.09.1730dhr. mr. Vincent Oortman, advocaat, 55 jr
01.11.1730(vervoerd naar Aardenburg dhr. Joseph Casodumek, pred. Waalse gem. te Aardenburg , 31-10 alh., 48 jr)
27.12.1730juf. Johanna Poppe e.v. Pieter Galits, lt.
10.03.1731juf. Susanna Catharyna Parent wed. dhr. Hendrik Heyn, 47 jr, met kk.
16.03.1731dhr. Hum, kap. 44 jr
26.05.1731jonkhr. Ferdinand Vincent Bar, z.v. wi. Samuel Bar, Duitsch-Fransch predikant te Sluis, 16 jr, 9 m.
15.11.1731(dhr. Nicolaas Verpoorten, j.m. kap. reg. Soute, 11-11, 38 jr, vervoert naar Kaleshoek in 't land van Goes.)
02.04.1733juf. Marya Nemegheer, geb. S1., 28-03, 83 jr
10.06.1733mevr. Anna Elisabeth Sixti wed. dhr. Abraham Swanke, burgmr V.v.Sluys., 03-06, 46 jr, 9 m., met kk.
16.06.1733juf. Susanna Montanis, j.d., 412-06 te Vlissingen
03.08.1733mevr. Susanna Loofs e.v. dhr. Celeries de Laterrasse, kap. v/h reg. v/d prins v. Holstein, 29-07
21.09.1732juf. Anna Elisabeth Minsen e.v. dhr. H. Gelinck, lt. v/d constapels, geb. Mastrigt, 47 jr
25.09.1732dhr. Johan Christoffel Siske, burgemr en sch. v.Sluys. 20-09, 46 jr, 10 m., 16 d.
12.05.1734jonkhr. Jan Coenraad Wecke, geb. Grol, 18 jr
22.10.1734dhr. Gasper de Saintour, kap., 18, j.m., 67 jr, geb. Grevove (lees: Grenoble) in Frankrijk
30.03.1735dhr. Francis Thoma, vndr.
02.05.1735(kerkhof) Lieve van Acker, burger, 33 jr, m.k.
10.06.1735(kerkhof) juf. Anna Stroom e.v. Sacharyas Zeytz, vend., 43 jr, geb. Drontham in Noorwegen, met kk.
19.05.1736dhr. Hendrik Dibbitz, vend. onder 'treg. Biz. (J ?) baron Eck van Pantalion, 20 jr, 11 m.
24.07.1736dhr. Jacobus Veenhuysen, lt., 55 jr, met kk.
26.09.1736mevr. Maria Dulsia Colen wed. dhr. lt.kol. Pottey, geb. van Steenbergen, 81 jr, 26 d., met kk
20.01.1738Dyna van de Walle e. v. dhr. Francois de Wolf, maj. van St. Donaas, 15-01, 64 jr, 11 m.
06.03.1738juff. Adriana Margaretha Boucké, e.v. dhr. Frans de Ronde, 41 jr, geb. 's Hertogenbosch, 04-03 met haar ongedoopt kind
22.01.1739dhr. Willem van der Beke, lt. en adj., 50 jr, 3 m., geb. den Haag, met kk.
09.02.1740mevr. Josyna de Graaf wed. dhr. Clement van Affelen, rentmr v/d esparques, burgemr & sch. V.v.S., commis van 'slands magazijnen en controlleur van 'slands fortificatien, 02-02, met kk.
04.08.1740dhr. Johan Godvrede Engelin, lt. v/d const., geb. i/h graafschap Bentum uit de stad Stemvern, 52 jr, met kk.
20.04.1741mevr. Laurense Middeldorp e,v, dhr. Corn. Hollartt, lt., 1404, 61 jr, met kk.
04.07.1741juf. Anna Theresia de Jeude e.v. dhr. Isaack de Claux, It. v/h reg. van kol. P.de Laroque, benevens haar ongedoopt kind
04.07.1741juf. Anna Theresia de Jeude e.v. Isaack de Claux, lt. v/h reg. v/d kol. P.de Laroque, benevens haer ongedoopt kind
17.11.1741juf. Marya Mars wed. dhr. Johan Middelton, sch.v.Sluys., 11-11, 48 jr, min 6 w., met kk.
08.12.1741dhr. Melchior de Geyser, pred. te Si., 02-12, 47 jr, 8 m., 11 d., met kk.
30.12.1741Pieter Tessier, Fransche schoolmr en voorzanger, 26-12, 73 jr, met kk.
13.02.1742juf. Margaretha van der Snippe wed. dhr. Pieter de Wolf, sch. en kerk= v. Sl., 68 jr, 5 m.
13.07.1742den weled. geb. hr. Abraham Pompe van Meerdervoort, oud-burgmr. en sch. V.v.Sluys., 06-07, 45 jr, 8 m, 3., met kk.
25.01.1743dhr. Laurens Nemegheer, griffier V.v.Sluys., 18-01, 57 jr, 4 d., met kk.
26.03.1743juf. Elisabeth van Deynsen e.v. dhr. Gerardus de Waal, lt., 20-03, oud 38 jr, 11 m, 14 d.
17.06.1743juf. Margeritha Elisabeth Boetsbeski, geb. van Reval, oven. 11-06, oud 50 jr, 9 m., e.v. dhr. Corn. Oye, lt., met kk.
27.08.1744(kerkhof) Cornelis Bloos, beurtschipper op Rotterdam, 45 jr, met kk.
10.09.1744(J of 16-09) juf. Aaltje van de Waal e.v. dhr. Dirck de Wit, maj. op 't Groote Pas, 67 jr, met kk.
17.10.1744juf. Cornelia Duridia Hollaert e.v. dhr. Isaak du Claux (Clause7 J), 13-10, zonder kind.
09.03.1745mevr. Aaltje Kerkhove e.v. dhr. Dingenes Nollens, burgmr en sch. V.v.Sluys., 01-03, 61 jr
22.12.1745zijn exc. dhr. Johannes Dibbets, lt.-gen en kol. v/e reg. voetknechten, mitsg. grootmaj. van Sluis en onderh. forten, 60 jr, 6 m, met kk.
15.02.1746dhr. Andries Smit, lt.
07.07.1746dhr. Hermanus Voltelen, vndr., 45 jr, geb. Emmekom
10.08.1746mevr. Dana Cornelia de Vager (C de Zager ?) wed. Corn. de Jonge, ontfanger v/d geestelijke goederen, 05-08, 75 jr, met kk.
17.09.1746mevr. Tryntjen Halfhoorn wed. Dhr. kap. Olphert Backer, geb. Enkhuisen, 12-07, 75 jr, 6 m., met kk.
23.11.1746(kerkhof) Carel Kien, sold.
22.02.1747juf. Catharyna Oortman wed. Samuel Bar, pred., 75 jr
02.04.1747dhr. Gysbregt Coenraad Volmer, burgemr en sch. V.v.Sluys., licentmr wegens Zeeland, 79 jr, 2 m.
26.04.1747dhr. Anthoni van Halst, lt., 53 jr, met kk.
19.10.1747dhr. Johan Frederik Helvetius, burgmr. en sch. V.v.Sl., 48 jr, 8 m.
09.05.1748Alexander de Saintours, j.m., geb. Grenoble, 17 jr
28.11.1750juf. Rendelyna Dykmans, e.v. Hendrik Dykmans, lt. 41 jr, met kk.
09.12.1751(kerkhof) juf. Johanna Straf, laatst wed. dhr. Cornelis Eversdijk, oud 56 jr
19.05.1752juf. Caterina (J lees Elizabeth) Kleyman wed. dhr. Petrus Blondeel, 64 jr, 6 m., met kind.
30.03.1753juf. Eleonora Hagius e.v. dhr. Willem van Haren, 63 jr, 9 m.
24.10.1753dhr. Francois de Wolf, maj. op St.Donaas, 78 jr, met kk.
16.02.1754mevr. Elisabet Arnoudina Helvetius wed. dhr. Cornelis Lamsins, 53 jr, 11-02, 3 mindj. kind.
17.07.1756een k.v. Samel Merter gen. Fernande
02.02.1757David Pierson, 27-01, 71 jr
21.04.1758mevr. Ada Gerardina van Cesten (J. Besten) wed. dhr. Abraham Pompe van Meerdervoort, 56 jr, 8 m, 1 d, met kk.
17.08.1758dhr Guillaam Alvarez, lt. kol. oud 72 jr
01.12.1758dhr. Nicolaas Thoma, sch. v.Sluys., 37 jr, 10 m, 15 d.
04.12.1758juf. Elizabet de Vey wed. dhr. Cornelis de Jonge, 68 jr, met kk.
19.03.1759(kerkhof) Hendrik Boeree, corp., oud 44 jr
20.10.1759Hendrikus van Boekop, lt. onder Villegas, oud 351/2 jr met 3 kk.
14.02.1760mevr. Elizabeth (H)Attinga vr. van Mattheus de Vey, 52 jr, 9 m, 8 d.
24.03.1760(kerkhof) Jan van Gemert, 36 jr, met 2 kind.
03.01.1761Dominicus Jacobus Graatsma, vndg onder Baden Durlach, 44 jr met kk.
26.07.1761Anna Barbara Marty e.v. Hendrik Kneubukler, adj. onder Sturler, 26 jr, met kind.
25.12.1761dhr. Wessel Eduard Ferleman, 67 jr, met kk.
09.05.1762Frederick Wilhelm Brendel, maj. int reg. v/d hertog van Saxe Gotha, 66 jr., met kind.
25.08.1762Jacob Godfried Heilman, lt. onder Saxen-Gotha, 36 jr, met kind.
06.09.1762dhr. Gingenbach, lt.kol. onder Saxen Gotha, oud in de 60 jr
09.09.1762Christiana Wilhelmina Frederica Carolina van Heyling e.v. Karel van Zolt, kap. onder Saxen-Gotha, 21 jr, 11 m.
14.09.1762dhr. overste Adam Tiloo van Heylingk, kol. onder Saxen-Gotha, 62 jr, met kk.
20.09.1762Johan Herman Hendrik Fergen, lt., 46 jr, 3 kind.
27.12.1762Johan Jacob Mocok, lt. 44 jr
21.01.1763mevr. Appolonia Parent wed. dhr. Francois Hendrik van Hitveld, gewezen plaatsmaj. v.Sluys., 64 jr, 6 m, 16 d., met kk.
16.01.1763mevr. Maria Cuningunde Kerckhof e.v. dhr. kap.-lt. ing. Herlin, 33 jr, 3 kind.
21.08.1763Michiel Sturzegger, kap., 70 jr, met kk.
17.09.1763Coenraad Fursster, lt. onder Waldeck, 44 jr
18.04.1766Maria Wilhelma Ferleman, e.v. Anthoni van Deynzen, 33 jr, 5 m., met kk.
03.05.1766Elisabeth, d.v. Cornelis Gelink, 5 w.
24.08.1766(kerkhof) Jan Hendrik Veldman, sold. onder Evertsen, 33 jr
16.09.1766Pierre de Saint Tour, 45 jr
12.12.1766Johanna Helena Borneman wed. Johan Frederik Helvetius, 56 jr
01.07.1767Alexander Scharp (J Sharp ?), lt. onder Gordon, 39 jr
23.01.1770(kerkhof) Simon Sabé, 731/2 jr, met kind
01.04.1770(kerkhof) Frans Kelderman, sold. 36 jr, met 2 kind.
18.05.1770(kerkhof) Cornelis Gelink, 38 jr, 7 m., met kk.
28.02.1772Maria van Veurden wed. Bernardus Ulrich, 77 jr, 2 m, 15 d., met kk.
04.09.1772Johan Hendrick David Ernst, vndr., 22 jr
16.10.1772Johannes Willem Catwinkel, lt. onder Orangie Vriesland, 61 jr met onmomd. kk.
18.11.1772Maria Wetlis wed. Jannes Portenius 733/4 jr, onm. kk.
01.12.1774(kerkhof) Pieter Tri , 82 jr, 10 m. min 5 d., 1 mond. k.
19.06.1775juf. Johanna Pierson wed. dhr. Cornelis van Hougem Axel den 24-06, oud 55 jr, 6 m, 20 d. (J data 7?)
16.09.1775Jacoba van Asperen wed. Mattheus de Jonge, 77 jr, 1 m., met kk.
22.10.1775Maria Johanna de Ghyzer e.v. Johan Stanislaus Fabritius, 62 jr, 3 m., 12 d.
18.11.1775Anna Maria Balkenende, wed. Thomas Walker, 71 jr
01.03.1776Maria, d.v. kap. Johan Wilem Fabritius, 18 jr, 7 m.
21.05.1776Martina Johanna de Wolf, 65 jr, 4 m.
09.03.1777(kerkhof) Pieter Geilynck, z.v. Cornelis G.13 jr, 2 m.
19.06.1777Barbara Cornelia der Kinderen e.v. Johannes van de Kasteele, 34 jr, 3 m, 10 d., een mond. kind
24.04.1778Johanna Abrahams wed. Abraham Steur, 35 jr, 10 m, 27 d, laat kinderen na
19.06.1778Catarina Montanus wed. Adriaan Reynesteyn, 82 jr, 7 m., 1 m.k.
22.06.1778Pieter Abrahams, 81 jr, 4 m, laat kindsk. na
12.08.1778dhr. van der Pol, maj. onder Godin, 54 jr
27.12.1778Johannes Stanislaus Fabricius, 62 jr, 9 m, 21 d., 1 onm. kind
21.10.1779Johanna van Spree e.v. Frederik Theodoor Ernst graaf van Stirum Limburg, kap. onder Acronius, oud 30 jr, laat na onm. kk.
05.12.1779(kerkhof) Elizabeth Jacobs e.v. Pieter Baart, 70 jr (Bewesterede)
24.09.1780Arnoldus Regolixnae, vndr., 22 jr
30.09.1780P. Rei du Mazet, kap. onder Grenier Wallon, 30 jr
20.12.1780Jan Ferdinand Waromg, lt., 44 jr
05.01.1781J. Jacob de l'Homme de Corbiere, gewezen kap.lt., 69 jr
26.02.1781Johanna Elizabet Bridtman e.v. Hermanus Vlieland, 56 jr, 5 m, 19 d., met mond. kind.
07.07.1781jonkvr. Berbera Ada Pompe van Meerdervoort, 42 jr, 4 m, 5 d., te Dordrecht overl, en alhier begr. 13-07
25.08.1781Louis Tscharner, kap. lt. onder Sturler, 33 jr
20.07.1782(kerkhof) Maria Bentein wed. Jan Strain, 621/2 jr, een mondig kind, rhumatismis
23.08.1782Anthonia Balkenende e.v. dhr Vincent Ferdinand Bogaard, 69 3/4 jr
14.01.1783Maria Neuyen e.v. Benjamin Vogelaar, 65 1/3 jr
09.04.1783Maria Catarina Riems wed. Johannes Reepmaker, gewesen kap. onder Holstein Gotdorp, oud 94 jr, laat na 4 mond. kk.
02.07.1783dhr. Adriaan Robbers, 65 jr, 5 m, 15 d., 1 m. k.
13.03.1784Hermen Jan Gelinck, kap. lt. v/d comp. art. van Chatillon, oud 63 k jr, laat na mond. en onm. kk.
04.06.1784Piere Francois Testaz, maj. onder .... bataillon van Grenier, 64 jr
30.08.1784Egidius Pickhart, kap.lt. titulair i/d comp. art. van Chatillon
21.02.1785Catarina, d.v. Paulus van Reenen, 22 jr, 7 m.
26.03.1785Pieter Cambel Homé, kap. onder Stuart, 47 1/6 jr
01.11.1785Johanna Pieternella Linkens e.v. Francis George, quartiermr onder Grenier, 36 jr
03.11.1785 Abraham Pyman, kap. onder Schepper, 59 3/4 jr, m. kk.
13.01.1786Jan Balneavis, lt. onder Engelsche dienst, 26 jr, 2 m.
05.10.1786Hendrik Loos, gewezen maj. van St.Donaas, 65 jr
23.03.1787M.E.Abrahams, 73 jr en 10 m. min 3 d., met k.
01.12.1788Johannes van Oderom, 72 jr, 3 m, 15 d.
04.02.1789(kerkhof) Hendrik Poelman, sold., 39 jr
16.09.1789C. Middelburg, vndr., 23 jr
25.09.1789(kerkhof) Petertje z.v. Christiaan Gravenhorst, korp., 8 d.
16.07.1791(kerkhof) Anthoni Joseph Domeri (d'Aumeri J?), canonnier onder Booge, 32 jr, 1 onm. kind
05.10.1792Louiza van Dortmont e.v. P. van Reenen, 71 1/3 jr
28.01.1794Anna Jacoba van Dortmont e.v. lt. ing. Johannes Cost, 22 j , 5 m., 1 onm. kind
18.01.1794Leonardus Ferleman, 67 jr, 4 m., 1 d.
28.08.1794(kerkhof) Cornelia Simons wed. van Bentinck