The Schmidt - de Smidt genealogy pages

Uit de "kerckelijcke handelinghen" onder den predikant Enoch Biscop te Terneuzen 1665 - 1691

26.09.1665Huisbezoek Cornelis van Beveren
02.10.1665Tuchtzaak Maetje van Dijcke
Tuchtzaak Commandeur Looper
Tuchtzaak Baljou van Borsselen
02.10.1665Met attestatie van Saemslagh: Adriaen Keuckelaer ende Drysyntjen Muijs, sijne huijsvrouw.
Met attestatie van Moerspuye: juffr. Cornelia Veth
Met attestatie uit den Houck: Christina Lowysen
28.11.1665Huisbezoek Rentmeester Paulus Geleijnsen Decker
01.01.1666TuchtzaakJaques Duijck met sijne huijsvrouw Janneken Groenhagels
Tuchtzaak Melder de Bode
Tuchtzaak Livinas Witinck
01.01.1666Belijdenis des geloofs: juffr. Johanna de Looper
Angenita Loopers
Geeraert van beveren
Lucas Rijckaert.
Met attestatie van Middelburgh: Sara Denijs
Met attestatie van Axel: Neeltje Corfs
Met attestatie van Saemslagh: Susanna Lyckens, Joos Leijs ende Elisabeth Bouwens sijne huijsvrouw, Jan Leys
Met attestatie uit Vlissinghen: Cornelia Adriaens huijsvrouw van Abraham Rochus.
01.02.1666Zitplaats Willem Snel (vaendraeger) tot gerief van sijn huijsvrouw Maria Looper
Zitplaats Mr. Wouter
27.03.1666Huisbezoek Jan de Doelder
16.04.1666Tuchtzaak Melder de Bode
Tuchtzaak Lieven Witinck
26.04.1666Beleijdenis des geloofs:Johannes de Cock
Jan Meertens
Maria Cornelis
Claertje Schuytvlots
Francyntje Klinckets
Maetje Peeters
Susanneken Beerens
Neeltje Pauwels
Maria Rochus
Janneken Geeraers
Jolyntje Geeraers
Janneken Stoffels
Met attestatie van Middelburgh: Catrina de Bruyne huijsvrouw van de heer Commandeur Looper
Met attestatie van Ysendycke: Maetje Boermans
Met attestatie van Biervliet: Adriaen Pors ende Maria Breton sijne huijsvrouw
Met attestatie van Saemslagh: Jan Jacobsen ende Maetjen Stoffels.
26.06.1666Huisbezoek Pieter Stoffels
02.07.1666Tuchtzaak Machiel Schot
Tuchtzaak Grijtjen Bast
Tuchtzaak Susanneken Beerens
02.07.1666Met attestatie van Saemslagh: Anthonis Ysebaerd ende Catelyntje Lyckens sijne huijsvrouw, Jan Stenaert ende Neeltje Cornelis sijne huijsvrouw
Met attestatie uit Middelburgh: Sophia van den Brande huijsvrouw van dominee Enoch Biscop
01.10.1666Beldijdenis des geloofs:
Maria den Doelder
Sara Vorsee
Gysbertken van de Grave
Met attestatie van den Hoeck: Jan Ramont ende Catrina Wendels sijne huijsvrouw
27.11.1666Huisbezoek Pieter Dassevael
31.12.1666Tuchtzaak Jan de Lange
Tuchtzaak Lieven de Somer
Tuchtzaak Jacobus Cornelii
31.12.1666Met attestatie van Saemslagh: Jan Geleynsen ende Lejntje Jans
26.03.1667Financien Passchier Keijmeulen (grafdelver)
Huisbezoek Jasper Rochus
01.04.1667Tuchtzaak Pieter Doelder
Tuchtzaak Jan Voorzee
01.04.1667Met attestatie van Bieselinghe: Adriaen Kole ende Elysabeth J????s sijne huijsvrouw
Met attestatie van Zierickzee: Hendrick Meertens van Rom?arel
Met attestatie van Biervliet: Vintje Aernouts
Met attestatie van 't Sas van gent: Jan Pietersen
30.04.1667Financien jan Lefeber
Huisbezoek Jan Hoelants
01.07.1667TuchtzaakMichiel Schot
Tuchtzaak Abraham Codeijn, Jacob Codeijn zijn broeder, Neeltje Minne moeder van Jacob Codeijns huijsvrouwe
01.07.1667Belijdenis des geloofs:
Pieter Stoffels de Jonge
Jan Doelder de Jonge
Francyntje Smith
Pieternelle van den Broecke
Anna 't Gilde
Quirinus Franck
Met attestatie van den Hoeck: Huybrecht Schuytvliet ende Maiyken Everts sijne huijsvrouw
Met attestatie van Saemslagh: Jan Wagfus ende Margriete Buyckers sijne huisvrouwe
Met attestatie van Middelburgh: Tanneken Leeuwe, Aeltje Willims
27.08.1667Huisbezoek Jan Pietersen Smit
Tuchtzaak Jan de Lange
Tuchtzaak Pieter Doelder
Tuchtzaak Lieven de Somer
Tuchtzaak Abraham Codeijn, jacob Codeijn zijn broeder, Neeltje Minnde (zie 1 juli 1667)
Tuchtzaak Lieven Witinck
Tuchtzaak Adriaen Cole
30.09.1667Met attestatie van Hoeck: Levyntje Bolle weduwe van Pieter Gryson
Met attestatie van Axel: Susanneken Salomons
Met attestatie van Tholen: Jan Evertsen ende Pauwelyntje Brants sijne huijsvrouw
26.11.1667Huisbezoek Pieter Dassevael
30.12.1667Tuchtzaak Lieven Witinck
30.12.1667Belijdenis des geloofs:
Johannes Vosburgh
Jan Vincke
Jacob de Vlieger
Willemyntje Lowysen
Maria Bal
Adriaentje Wedumans
Cornelis Machiels
Francoyse Nevels
Met attestatie van Middelburgh: Susanneken Vorsee, Pryntje Coppens
Met attestatie van Liefkensoeck: Philips Louwysen
Met attestatie van Soutelande: Pieternelleken Stevens du Pre
30.03.1668Tuchtzaak Lieven Witinck
Tuchtzaak Jan de Lange
Tuchtzaak Adriaen Cole
Tuchtzaak Susanneken Barents
30.03.1668Belijdenis des geloofs:
Pieter de Meersman
Dingeman Leys en Janneken Duyks sijne huijsvrouw
Cornelis van den Broecke
Damies Pietersen de Wit
Adriaentje Dircks Tin?
Lydia Buyse
Catarina Vereecke
Met attestatie van Saemslagh: Anthonus Op en Neer en Barbel Jacobsen de Clerck sijne huijsvrouw
29.06.1668Met attestatie van den Hoeck: Pieter van Nieuwenhuyse
Met attestatie van 't Sas van Gent: Maria Schudduyt
Met attestatie van Saemslagh: Cornelia Jacobsen de Clerck
Met attestatie van Tholen: Issak de Coduyn
Met attestatie van Axel: Barbel Wedemans
04.01.1669Belijdenis des geloofs:
Cryn Leys
Met attestatie van Middelburgh: Adriaentje Stoffels huijsvrouw van Jan Voorzee
Met attestatie van Bergen op Zoom: Anneken Claeys van Mansdaele
23.02.1669Tuchtuitoefening: Janneken Horlewyns een geruymen tyt voor de 9 maanden bij haeren jegenwoordigen man Jan de Raet in kraem gekomen ...
05.04.1668Belijdenis des geloofs:
Philip van Beneden met Janneken de Muyt sijne huijsvrouw
Cornelis de Clerck
Barbel van der Wiele
Johanna de Wasier
Cornelia Sanders
Magdalena Coerts
Tenyntje Keymeulens
Met attestatie van Wemeldinge: Marinas Jansen
Met attestatie van den Hoeck: Joos Leys met Maria Ramons
Met attestatie van St. Laureys: Cornelis Uytersthout met Janneken Hieronymus
26.05.1668Huisbezoek Pieter Dassevael
29.06.1668Tuchtzaak Lieven Witinck
25.08.1668Huisbezoek Paulus Geleijnsen Decker
05.10.1668Tuchtzaak Joos Figure en sone Johannes met haeren nichte Elisabeth Meukewater
Tuchtzaak Lieven Witinck
Tuchtzaak Mr. Wouter
24.11.1668Tuchtzaak Lieven Witinck
Tuchtzaak Schepen Joos Figure
04.01.1669Tuchtzaak Schepen Joos Figure met sijn soon en haere nichte Elisabeth Meulewater
Tuchtzaak Lieven Witinck
23.02.1669Tuchtzaak Janneken Horlewijn (zie boven)
Huisbezoek Jan Pietersen Smith
05.04.1669Tuchtzaak Lieven Witinck
Tuchtzaak Maria Machiels
25.05.1669Financien mr. Pieter du Buff (chirurgijn), Jan Commergen
Huisbezoek Paulus Geleijnsen Decker
05.07.1669Tuchtzaak Maria Dorle
Tuchtzaak Janneken Horlewijns
Huisbezoek Jan de Doelder
05.07.1669Belijdenis des geloofs: Galenus Decker
Met attestatie van Borssele: Pieter Willaert ende Elisabeth van de Weghe sijne huijsvrouw
Met attestatie van den Hoeck: Mary de lenghe huijsvrouw van Pieter Machielsen
Met attestatie van der Goes: Anthony Noyon
Met attestatie van Vlissingen: Paulyntje Propsete (?), Jan Goons
04.10.1669Tuchtzaak Jacob Coduijn
Tuchtzaak Tanneken Horlewijns
Huisbezoek Paulus Geleijnsen Decker
04.10.1669Met attestatie van Saemslagh: Adriaen Post ende Elisabeth Barbier
17.01.1670Tuchtzaak Lieven Witinck
17.01.1670Met attestatie van Axel: Susanna Lievens
Met attestatie van Saemslagh: Cornelis Janssen Italiaen
22.02.1670Financien Pieter van Nieuwenhuijsen (zie boven)
22.02.1670Pieter van Nieuwenhuysen ende syne huysvriuwe beyde overleden ...
04.04.1670Tuchtzaak Berbel Wedemans bij Marinus Smith
Tuchtzaak Janneken Nevels bij Cornelis van Bergen haeren jegenwoordighen man, eenighe maenden te vroegh in kraem gekomen synde ...
04.07.1670Tuchtzaak Bertbel Wedenabs en Janneken Nevels
Tuchtzaak Joos Figure
04.07.1670Beleijdenis des geloofs:
Pieter Jansen Smith
Pieter Mechielsen
Joos Horlewyns
Elysabeth Boermans
Lyntje Jaspers
Mary Claeis
Mary Brants
Met attestatie van Delpht: Maertje Cornelis
Met attestatie van Saemslagh: Pieter Vincke, Cornelis van Dyckhoren
Met attestatie van Axel: Esau van Horcke ende Dinna Stoffels
Met attestatie van Vlissinghen: Elysabeth Penne
03.10.1670Tuchtzaak Jan Hoevens
02.01.1671Met attestatie van Axel: Janneken de Hap
27.03.1671Tuchtzaak Tenijntje Keijmeulen
Tuchtzaak Elysabeth Barbiers en Berbel van der Wiele eenighe maenden voor haer ondertrouw swanger geweest
27.03.1671Beleijdenis des geloofs:
Jan van der Ende met sijne huijsvrouw Willemyntje Gysels
Francoise Pasman
Janneken van Dijcke
Anna Bolle
Tanneken Stoffels
Met attestatie van Middelburgh: Willemyntje Lubberts
Met attestatie van Namen: Hendrick Gysbrechtsen Schuilinck
Met attestatie van den Hoeck: Maijken Egbaerts huijsvrouw van Cornelis Bo?, Johannes Vyncke met Barbare Meyhs sijne huijsvrouw, Pieter Verstraeten
03.07.1671Tuchtzaak Janneken Meertens
Tuchtzaak Pieter de Meersman
Tuchtzaak Joris Lambrechts
Tuchtzaak Pieter du Buff (in de herberghe van 't schippershuijs)
Tuchtzaak Geleijn Vaens
Tuchtzaak Johannes Figure met sijne huijsvrouw Elysabeth Penne
Tuchtzaak Jan Hoevens
03.07.1671Met attestatie van Axel: Neeltje Bolle
Met attestatie van den Hoeck: Maria du Buf wede van Francois van Kerckenfoort
Met attestatie van Saemslagh: Janneken Voortrap, Lieven Dingemans, Janneken van Kruyts
02.10.1671Tuchtzaak Pieter de Meersman
Tuchtzaak Pieter de Buff
Tuchtzaak Berbel van der Wiele en Elysabeth Barboers over dat d'eerste bij haren bruijdegom onder de geboden overleden en d'andere bij haeren jegenwoordighen man sijn in de kraem gekomen ...
Tuchtzaak Jan Hoevens
Tuchtzaak Johannes Figure met sijn huijsvrouw Elysabeth Penne
Tuchtzaak Geleijn Vaens
01.01.1672Tuchtzaak Tenijntje Keijmeulen
Tuchtzaak Johannes Figure met sijn huijsvrouw
Tuchtzaak Geleijn Vaens
01.01.1672Belijdenis des geloofs:
Cornelis Stoffels
Daniel de Maacker
Jan de Maacker
Heindrick Schellinck
Pieter de Geneppe
Francois Doelder
Quirinus Rochus
Cornelia Overdulve
Debora de Barbier
Mary Leunis
Met attestatie van Vlissinghenn: Grytjen Jans
Met attestatie van Middelburgh: Susanneken Buyse
Met attestatie van der Vere: Magdalientje Aenhalt
01.04.1672Tuchtzaak Johannes Figure met sijn huijsvrouw
Tuchtzaak Geleijn Vaens
01.04.1672Met attestatie van Middelburgh: Cornelia Matthyssen van Wingen
02.07.1672Belijdenis des geloofs: Adriaen Decker
Met attestatie van Vlissinghen: Johannis Vermuygen met Martyntje Jacobs sijne huijsvrouw
Met attestatie van Axel: Lydia Putzon (of Putzom)
Met attestatie van Saemslagh:Francois de Poorter
30.09.1672Tuchtzaak Janneken Bisschope wede van Jaques Duijck
Tuchtzaak Jasoer Schellinck
Tuchtzaak Cornelis Meersen d'oude
Tuchtzaak Griffier Lieven Witinck
30.09.1672Belijdenis des geloofs:
Janneken de Vos
Abigel de Ridder
Tryntje Boevare
Saertje de Maecker
Adriaentje Keymeulens
Elysabeth Nousen
Adriaenrtje van Arentals
Met attestatie van Vlissinghen: Magdaleentje Elincx
Met attestatie van Axel: Elysabeth Overdulve
Met attestatie van Scherpenisse: Claesyntje Adriaens
30.12.1672Tuchtzaak Jasper Schellinck
Tuchtzaak Cornelis Meersen
Tuchtzaak Livinus Witinck
30.12.1672Belijdenis des geloofs:
Paschier Keymeulen
jacob de Maecker
Egbert Wolfert
Cornelis van Oost
Tanneken van Oost
Neeltje van Oost
Jacomyntje de Vos
Lydia Bolle
Jacomyntje Thomas
Elysabeth de Clerck
Catalyntje Adriaens
Gryntje Machiels
Francyntje van de Weghe
Teuntje Ancke
Josyntje Violiers
Met attestatie van Domburgh: Maetje Claeis Cornelissen
31.03.1673Delia Pieters op haeren attestatie van de kercke van Rotterdam van den 12 oct 1662 toegelaten tot gemeijnschap oder conditie dat in vredighen tijt nadere attestatie van haeren geloove vertoonen sal
09.04.1673Financien Janneken Duijcks
Financien Jan de Maecker
Financien Jan Scheel (chirurgyn op den Hoeck)
Tuchtzaak Geleijn Vaens met sijne huijsvrouw jacoba Meertens
07.05.1673Financien Gedeputeerden des kerckenraedts tot Axel: Dominee Petrus Debois en Diaken Daniel Andriessen
23/24.06.1673Financien Johannes Vermuijen (diacon tot Neusen), diaconen van Axel, Saemslagh en den Hoeck: resp. Daniel Andriessen, Leendert Jacobsen en Jan Matthijsen, Mr. Petrus Dubois (predicant)
Financien Fransois Wallaers en Pieter Stoffels de Jonge (beijde diaconen tot Neusen), Jan de Maecker en Hector la Roy (tot den Hoeck)
Financien Cornelis Boone, Cornelis Roels, Pieter Stoffels, insolventen boedel van Pieter van Nieuwenhuijse, Commandeur Bartholomeus Looper, Griffier Lieven Witinck
Missive van den Hoeck om attestatie van Marinus Jansen van Oost met syne huijsvrouwe en drie kinderen ledemaeten dese gemeijnte onder haere jurisdictie woonachtigh syn ...
30.06.1673Met attestatie vam Leyden: Galemus Decker
Met attestatie van Middelburgh: Jacoba Meertens huijsvrouw van Geleyn Vaens
Met attestatie van Lillo: Anneken Lowysen
Met attestatie van Oudewater; Dirck Schoddys
Met attestatie van Axel: maetje Cornelis
Met attestatie van den Hoeck: Jacob de Cleuwer met Metjen Beste sijn huijsvrouw
29.09.1673Huisbezoek Schepen Joos Figure
Huisbezoek gemeijnte van buijtem: Aert Jansen Reus
29.09.1673Met attestatie van Saemslagh: Antheunis Davids en Willemyntje Hoppe, Marinus Faey en Janneken Bequ
Wouter Antheunis en Anneken Abrahams
07.10.1673Financien Cornelis Roels (ouderling), Jan Vermuijen (diacoon), Griffier Lieven Witinck, Mons. Cewuvelaer (sum suis)
05.01.1674Financien Aert de Reus, Paulus Geleijnsen Decker, Cornelis Roels
Tuchtzaak Adriaentje Stoffels huijsvrouw van Jan Voorzee
Grijselle Heindricks huijsvrouw van Meerten van de Weghe
Tuchtzaak Schoolmr. Wouter van Hooghstraeten
05.01.1674Belijdenis des geloofs: Francois van Beveren
Jacob jansen Block
Jacob van Nuffelen met sijne huijsvrouw Susanneken Leunis
Crina Deckers
Abugel Woutersen van Hoogstraeten
Sara Plucks
Janneken de Vryer
Cornelia Lyckens
Lydia Jansen Smith
Mary Maeckers
Susanneken Legra
Met attestatie van Sĺuys in Vlaenderen: juffr. Johanne de Wispelaer
30.03.1674Met attestatie van Dordrecht: Lyntje Cornelis huijsvrouw van Wouter van Hoogstraeten
29.06.1674Met attestatie van Middelburgh: Cornelis van Enst en Elysabeth van Enst
Met attestatie van den Hoeck: Adriaentje Vincke huijsvrouw van Mattheus de Geyter, Catelyntje Huysers huijsvrouw van Jacob Jansen Block
Met attestatie van Cloosterzande: Cornelis Jansen met Geertruyt Philips sijne huijsvrouw
Met attestatie van Saemslagh: Elysabeth Craners
Met attestatie van ter Groede: Sara Jacobs
Met attestatie van 't Sas: juffr. Dina de Moor
Met attestatie van den Middelburghsen polder: Daniel de Maecker
05.10.1674Tuchtzaak Mary de Coster huijsvrouw van Pieter du Buf, saligher
05.10.1674Met attestatie van Noortgouwe: juffr. Isabella Rassart
Met attestatie van den Hoeck: Josyntie Danckaerts huijsvrouw van Jan de Doelder, Catelyntje Stevens huijsvrouw van Anthony Berry
04.01.1675Tuchtzaak Philips Abels
Tuchtzaak Meerten van der Weghe
04.01.1675Belijdenis des geloofs:
Pieter de Doelder
Andries de Doelder
Pieter Machielsen
Johannes Wedumans
Pieternelle Abrahams
Janneken Aernouts
Elysebeth Maeckers
Ledierte Cornelis
Francyntje Schellinck
Catlyntje Cornelis
Elysebet Socks
Anna Jansen Smits
Sara Buyse
Jerynte Verhage
Josynte Jacobs
Maetje Beerents
Cornelia Johanna de Moor
Neeltje Jaspers
Elyseneth Bast
Neeltje Jans
Met attestatie van Philippine: Maria Aernouts
Met attestatie van der Vere: de heer Gillis Naurengnaut en mevrouw Esther Gruyuiers
Met attestatie van Bergen op Zoom: Naria Brouwers
Met attestatie van der Hoeck: Anthonij Berrij
20.01.1675Missive uijt Londen door Mr. Joseph Hill waarin sijn Ed: bekentmaeckt het overlijden van d'hr capitein Stephen Temple testament (binnen Middelburgh den 30 augusti nieuwe stijl 1671 voor notaris Philip Gouwels) overgezonden aan den ambassadeur Sr. William Temple in den Haegh. Universeele erfgenamen de armen van der Neusen en Ysendijcke.
20.01.1675Gedeputeerden van Ysendijcke: ouderlingh Sonnevyl en diacon de Fraaij Legetere aan: dominus Hill, engelsche predicant tot Middelburgh, Monsr. Petrus Joseph Beronicus woonende tot Middelburgh, d'heer advocaat Lefer ...
05.054.1675Tuchtzaak Josijntje Violiers huijsvrouw van Jan Cornelissen
Tuchtzaak Philip Abels
05.04.1675Met attestatie van Vlissinghen: Sara Witboom
Belijdenis des geloofs:
Tryntje de Reus huijsvrouw van Meerten van de Whege
Cornelia Verhage huijsvrouw van Bastiaen Bolle
15.04.1675Tuchtzaak Leune Geleijns
27.04.1675Financien Jillis de Craecker, Sr. Arnoudt Roels (intfanger van de armen), Pieter Lippens (dinaer van de justitie), Jasper Verduijft (procureur)
25.05.1675Pieter Lippens als besittende de hypotheek van het huijsken van juffr. Rassers recht over het onduijt
Financien Cornelis van der Broecke
29.06.1675Tuchtzaak Joos Figure
05.07.1675Met attestatie van der Goes: Nicolaes Bastaert
Net attestatie van Cloostersande: Pieter Meersman met sijne huijsvrouw Vatrina Wenders
Met attestatie van Saemslagh: Jacob Joossen
Met attestatie van Schoondijcke: Denijs de Hase
Met attestatie van Hulst: Mayke Jansdr, Josijntje Berbelias
Met attestatie van Middelburgh: Maethen Sanders, Jan Hoelants, Elisabeth Noutsen
11.10.1675Tuchtzaak Pieter de Doelder en syn huijsvrouwe Catelijntje Adrianus
10.01.1676Belijdenis des beloofs: Jan Stoffels
Pieter Horlewijn
David Pluck
Anthonij Heindricks
Janneken Maeckers
Martijntje Verboven
Elysabeth Thuynschrivers
Met attestatie van Dordrecht: Aletta van Maningen
Met attestatie van Uyttrecht:
Galenus Decker
Met attestatie van Sluys: Francois van Beveren
Met attestatie van Middelburgh; Esther Rus, Claertje van Hecke
Met attestatie van Saemslagh: Neeltje Davids
28.01.1676Tuchtzaak Janneken Voortrap
Tuchtzaak Pieter Doelder en sijne huijsvrouwe Elysabeth Adriaens
03.04.1676Met attestatie van den Hoeck: Adriaentje Bolle, Neeltjen van Oosten huijsvrouw van Evert Spronck
Met attestatie van Schore: Neeltje Cornelissen
Met attestatie van Middelburgh: Lidia Bolle
Met attestatie van St. Laurens: Adriaen Abrahamsen van Gelder met Tanneken Jans Copeyn
05.04.1676Gedeputeerden van Ysendijcke: dominee Petrus Jacobi en ouderlingh van der Meulen

februar:9.

rapporteren aen predicant en den diacon Johannes Vermuijen, hoe dat nevens de gedeputeerde van Ysendijcke den ouderlingh Sonnevijl, ende den diacoon de Fraay den h.r.ambassadeur William Temple in s'Gravenhaghe hebben begroet, versoeckende uyt kracht van de missive van Mr. Joseph Hill bevengenoemt, dat 't voornoemde testament ons geliefde ter hant te stellen, welck sijn Ed:aen ons dartoe gerechtet sijnde, oock goedtgunstelijk gedaen heeft, copie authentijck hebben wij daer van aen gedeputeerde van Ysendijcke gegeven, het originele behouden, en alhier ter consistorie overgelevert en gelesen, waerin volgens meergemelde missive van Mr. Hill bevonden hebben, dat beyde d'Heyligen gheest armen van Ysendijcke en der Neusen tot universele erfgenaemen vande nagelatene goederen van jonck hr. Stephen temple salr., geinstitueerd sijn. Het testament van woort tot woort luyt als volgt.

"in den name Godts. Amen.

Jch Stephen Temple heb voorgenomen van nijn goederen te disponeren; herroepe al voren en doe te niet alle testamenten, codicillen, giften uyt oorsaecke des dootsm hoe ofte maer de selve souden moghen sijn gepasseert; ende van nieuwe disponerende stelle den armen gheest heyligen van Ysendijck, en den heyligen gheest armen van ter Neuse tot universele erfgenamen van alle mijne goederen (welcke sijn vooreerst een hofstede van vieren t'negentigh gemeten in het lant van der Neuse: 36 gemeten in de Crayert, 30 gemeten in de Noortsack, en nogh een bosch van 16 gemeten in den Honart) onder dese conditie dat dese universele erfgenamen noyt en sullen vercoopen, ofte alieneren de voorgeschrevene hofstede van vier en 't negentigh gemeten, mochte het bosch van nochte het bosch van 16 gemeten, ofte anders, dat dese voorschreve goederen sullen vervallen aan den Heylighen gheest arme van der Goes, Ick obligere oock mijn erfgenamen, dat sij mijn vaders graf, 't welck is gelegen in de kerck van Ysendijck, noyt en sullen veralieneren, dat is, niemand anders daerin begraven, ten sij mijn doode lichaem, bij aldien ich hier te lande quam te overlijden, verdere soo obligere ick haer oock, dat sij den sarcke sullen leggen op mijn vaders graf, waarin mijn wapen sal uytgehouden werden: alles op dese conditie, dat anders all mijn goedt sal vervallen aen der armen van ter Goes.
Legatere wijdere aen dominus Hill, engelsche predicant tot Middelburgh alle mijne boecken, juweelen, en silverwerck, onder hem berustende, mitsgaders hondert vijv daelders aen gelt:hem obligerende, aen mijn universele erfgenamen ter handen te stellen alle de instrumenten van mijn landerien, quitancien, en documentatie. Legatere oock an d'heer advocaet Lefer, de somme van vijv hondert Caroli guldens. Het geene voorgeschreven is, verklaere ick te sijn mijn uyterste wille, welcke ich begeere, dat sal achtervolgt worden t'sij als testament, codicile, ofte soodanighe maniere, als de selve best na rechten sal konnen bestaen. Ende hebbe dese uit mijn hand geschreven, geteykent, als onder, gegeven aan den notaris Philip Gouwels, notaris binnen Middelburgh im de selve te solemniseren naer behoren:

binnen Middelburgh den 30 Augusti Nieuwe stijl 1671, Stepehn Temple

collatione fact concordat cum sue originali

februar:12.

alsoo volgens bovengestelde missive van Mr. Hill eenighe koffers, lessenaer etc:ten huijse van Mr. Paradijne tot Middelburgh sijn, waer in de bescheeiden van sijne landerien etc zijn opgesloten, sal na de selve aldaer ten huyse door onse gedeputeerde nevens die van Ysendijke worden vernomen, ten welcken eynde gecomitteert Thomas Wulfframs en Pieter Stoffels de Jongem beyde diaconica.

februar:17.

rapporteren de diaconen Thomas Wulfframs en Pieter Stoffels de Jonghe, hoe dat nevens den predicant Mr. Livinus Nemegheer gedeputeert van de kercke van Ysendijcke ten huyse van Mr. Paradijn toto Middelburgh gewest sijn, alwaer gevonden hebben 3 koffers, een lessenaer, en een paar leersen, welcke volgens hare comissie met haer gebracht, en alhier in de consistorie hebben ter nedergestelt, docj dewijle de sleutels in suckelinghe waren geraeckt, hebben wij de voornoemde 3 koffers en lessenaer door den smit laten openen, de goederen daerin gevonden geinventariseert welcke ten overstaen van twee gedeputeerde der gemeynte j:Christi: van Ysendijcke doms jacobi, en den ouderlingh Zonnevijl, nevens nog eenighe weynighe meuble en goederen gekomen uyt 't huis van Schepen Willem Boerman, en twee packen kleeren van 't Sas van Gent publijckelick bij den stocke hebben laten vercoopen op den 13 maert 1675 is daer van gekomen de somme van ? sijn oock ten selven daghe na den middagh vercoght een partie van 83 a 84 boomen so essen, olmen, als yepen staende op de hofstede van schepen Willem Boerman, en hebben gerandeert de somme van ?

Meert 16, is een advocaet d'hr Lefer voldaen het legaet van Vijfhondert Caroli guldens door d'hr Temple salr. aen sijn Ed:bij testament gemaeckt.

Consistorie gehouden den 29 junii, 1675: is goetgevonden tot aflegginghe van seeckere capitalen 't lant van d'hr Stephen Temple salr. groot 36 gem. gelegen in den craeyert in den eylande van der goes op den 9 julii, 1675, met toestemminghe van den kerckenraedt van Ysendijcke, tot Goes of Heinkensandt publijckelijck bij de stocke te vercoopen en worden wegens onse kercke om de voorgeschreven vercoopinghe bij te wonen gedeputeerd den predicant met den diacon Aernout Roels

julii 27.

rapporteren den predicant en den diacon Aernout Roels hoe dat op den 9 julii tot der Goes nevens de gedeputeerde van Ysendijcke dom. Livinus Nemegheer en den diacon Laureis ... volgens haere comissie publijckelijck bij den stocke hebben gepresenteerd te vercoopen onder behoorlijcke conditien daer van gemaeckt onder andere, alles gereet gelt te betalen primo novembris naest comende, 't lant van d'hr Temple salr. groot 36 gem. gelegen in den Craeyert in den eylande van der Goes, in twee partien, d'eerst van ? gem:en d'ander van ? gem: en is cooper gebleven van beyde partien lants van d'eerst voor de somme van ? en van d'andere de somme van ? Doms. Leydecker, predicant tot Goes, randerende 't samen de somme van ?

octob:28.

worden tot invorderinghe der bewuste penninghen wegens de voorgeschreven 36 gem:lants gekocht bij d'hr predicant Leydecker gedeputeert wegens de vergaderinghe d'hr Isaac de Ridder ouderlingh en Arnout Roels diacon.

rapporteren de voornoemde broederen hoe dat tot Goes van Dom's Leydecker over t' vercoopen der voorgeschreven Landen ontfanghen hebbenin gereeden gelde de somme van ? en dat een hondert ponden vls sijn d:op uiterst tegen 5 per cento gelaten hebben voor den jaer. item hoe dat met die gereede penninghen hebben afgeleght droe obligatien alle loopende tot laste van d'hr. Temple salr. en van seven hondert ponden vlas an d'hr U:Ruysch doctor medic: Nog een andere van hondert ponden vls an d'hr Marinus Onsewaerde en de derde van hondert ses en sestigh ponden, dertien schellinghen en vier grooten vls aen den griffier Lieven Witinck

Consistorie gehouden den 5 januar:1676

Alsoo bij dese conjuncture van tijde door hare Ed:Mogede staten van Zeelant is opgestelt een extraordinaire schattinghe van twee gulden d'anno 1673, en vijf en veertigh stuyvers d'anno 1674 per gemeet over alle landen liggende onder haer resort en 't selve oock pretenderende weghens de landen behoorende onder het committmus Axel, Neusen en Biervliet, en de armen deser stede over de voorgeschreven penninghen der voornoemde jaeren tot betalinghe gemaent wort, onder bedreyginghe soo in gebreke blijven, van vercoopinghe van hare landen of anders, is goetgevonden tot voorkominghe van meerder schade over de twee voornoemde jaren 1673 en 1674, soo van de landen, die onsen armen in 't particulier, als die haer in 't gemeen met den armen van Ysendijcke toecomen, onder behoorlicje protestatie den ontfanger van hare Ed_moge:staten van Zeelant boven genoemt, betalinghe te doen.

5 april:

De staten van Zeelant hebben op de requeste van de kerckeraedt van Ysendijcke en neusen versoeckende het bosch van d'hr Temple salr. te mogen uytroeyen met belofte van t' selve wedero te sijne tijt tot bosch te sullen planten, haet versocht onder voorgaende conditie geaccordeert.

Den dagh van vercoopinghe van de boomen van het voornoemde bosch is met consent van de gedeputeerde van Ysendijcke Doms. Petrus Jacobi en den ouderlingh van der Meulen vastgestelt tegen den 10 junii, 1676, en sullen de biljetten daar van door den ontfanger der voorgeschrevene goederen tijdelijck alomme ter plaetse daer het behoort, worden geaffigneert.

Consistorie gehouden den 6 meye 1678

Den armen van der Neusen vervanghende nevens haer die van Ysendijcke gesien en gelesen hebbende seeckere conditien van acoort, op welcke schepen Willem Boerman voorpachter van d'hofstede van d'hr Temple salr. bij testament aen opgemelde armen gemaeckt, de pacht van de vernoemde hofstede overgelaeten heeft aan Paulus de Beer hebbende als eygenaers alle de voornoemde conditien gemaeckt en geaccepteert, voorts opgemelden Willem Boerman ontslaende en ontlastende van alle costen, schaden en interesten als blijckt uyt de copie van t' voormelde acoort onder de diaconie in de consistorie berustende. Hebben den selven daghe op den nieuwe de voorgeschrevene hofstede volgens de pachtbrief onder voorgenoemde diaconie berustende verpacht an Paulus de Beer voor 7 achter een volghende jaeren, waervan het eerste haer pacht is ingaende 3 maert 1678 en dat alleen over de somer vruchten, weyde en de braecke voor de somme van hondert en twintig ponden vls.

03.07.1676Met attestatie van Schore en Vlaque: Heindrick Franse Oostdijk met Cornelia Schippers sijne huijsvrouw
Met attestatie van den Hoeck: Gabriel Noortdijck
02.10.1676Financien Jillis de Craecker
01.01.1677Belijdenis des geloofs:
Elias Boerman
Judick Meyns
Maetje Loefs
Cornelia Roels
Elisabeth Cooman
Meetje Crul
Met attestatie van Middelburgh: Tanneken Stoffels
Met attestatie van Koudekercke: Catelijntje Vereecke
Met attestatie van Sluys: Laureys Lyantor met sijne huijsvrouw Elisabeth Codijn
Met attestatie van Saemslagh: Marinus Tierens
Met attestatie van Cruyninghen: Pieter Laurissen en Laurijntje Pieters sijn dochter
Tuchtzaak: Pieter en Andries de Doelder
Tuchtzaak Cornelis van den Broecke
02.04.1677Met attestatie van Oudelande: Lowyshe Walleken huijsvrouw van Joos de Geijter
24.04.1677Tuchtzaak Christiaen Jansen de Grijs (tot Vlissinghen) hem aengegeven onder den naem van Jan den Hollander, ondertrouwt alhier met Elisabeth Abrahams ...
Financien Fransois Wallaert
12.06.1677Tuchtzaak juffr. Abigail de Ridder bij haeren man dom's Cornelis Bruynvis proponent in de classis van Schouwen op den 28 meert 1677 na dat omtrent ses weecken sijn getrouwt geweest, tot Arnemuyden van een jongen soon in de craem gekomen ...
02.07.1677Met attestatie van Axel: Isaac Slock met sijne huijsvrouw Catelijntje Davids
Met attestatie van Middelburgh: Catrina Drige
Met attestatie van den Houck: Cornelis Baas met sijne huijsvrouw Barbara Klercks, Christijntje Oggaerts weduwe van Jacob Willems, Quiljaem Grijson met sijne huijsvrouw Jacomijntje Souvereins, Fransois Groote met sijne huijsvrouw Huybrechtje Souvereins
Met attestatie van Cats: Francijntje Schellinck
Met attestatie van Saemslagh: Cornelis gabrielsen mez sijne huijsvrouw Susanna Doremus, Marij Charlie, Michielsen Arduyn
Met attestatie van Heinsdijck: Carel de Rijcke met sijne huijsvrouw Tanneke Ostens
Tuchtzaak Huiljaem Stael
Tuchtzaak Wouter Antheunissen
Tuchtzaak Abigael de Ridder, Isaac de Ridder met sijne huijsvrouw juffr. Catrina Rassers
03.10.1677Met attestatie van Biervliet: Claes Deluyn
Tuchtzaak >Tuchtzaak Isaac de Ridder met sijne huijsvrouw Catrina Rassers en haere dochter Abigael de Ridder
31.12.1677Belijdenis des geloofs:
Jacob Pasman
Christiaen Boerman
Cornelia van den Broecke
Elisabeth Jansen Smith
Paulijntje Doelder
Sara van Beveren
Catrina van Melder
Marij de Smith
Catlijntje Cocks
Claesijntje de Roo
Met attestatie van Middelburgh: Magdalena Hanalt
Met attestatie van Axel: Catharina Croppenburgh
Financien Jillis de Craecker deser weerelt overleden sijnde
08.04.1678Met attestatie van Middelburgh: Jan van Kerckvoort met sijne huisvrouw Jacomijntje Bouwens
Financien Scheoen Willem Boerpan, Paulus Beer
01.07.1678Met attestatie van Middelburgh; ELisabeth Nausen, Elisabeth Robber
Met attestatie van Saemslagh: Zacharias Willemsen Suyrlant, Pieter Haeck met sijne huijsvrouw Tanneken de Minder
30.09.1678Met attestatie van den Hoeck: Machiel Smit Davids, Grijnjen Antheunis
Met attestatie van Dixmuyden: Neeltje Meertens
Tuchtzaak Philip Abels
Tuchtzaak Jacob Coduyn
Tuchtzaak Pueter Doelder
30.12.1678Belijdenis des geloofs:
Jan Braem
Anthonij van der Weghe
Jan Bol
Jan Claeynsen
Pieter Wolphert
Stoffels Christoffels
Adriaen Vincke
Pieter de Rijcke
Elisabeth Cornelis
Helena Mouje
Francoisa Magrieta van Hooghstraeten
Grijntje Smits
Met attestatie van Axel: Anneken Louyssen huijsvrouw van Symon Pax
Tuchtzaak Philip Abels
Tuchtzaak Jacob Coduyn
Tuchtzaak Pieter Doelder met Catlijntje Adriaens
31.03.1679Met attestatie van Axel:Geeraert van Beveren met sijne huijsvrouw Cornelia de Klerck
Met attestatie van den Hoeck: Jerijntje Saamans
30.06.1679Met attestatie van Philippine: Dhr. Abraham Snoeck met sijne huijsvrouw Tanneken Caboort, Janneken Fosse, Maurits van Ackeren, Marij van de Velde, Anthonij van Uffelen, Rudolf Stigtelinck, Evert Uvans, Nicolaus Forbetau, Jan de Smallen
Met attestatie van Maestricht: Neeltjen Meertens
Met attestatie van Vlissinghen: Leuntje Hubrechtsen wede
29.09.1679Met attestatie van Philippine: Maetje Schabbaliers, Tanneken Madaackers, Elysabeth van Welsade
12.01.1680Met attestatie van Dordrecht: Juffr. Cornelia van der Werff huijsvrouw van dhr. Adr. Decker
Met attestatie van Axel: Jan van den Eede
Met attestatie van Philippine: Maria Davids
Met attestatie van Maestricht: Dhr. Johan Ferleman met sijne huijsvrouw Catharina Vrimoet
Met attestatie van Middelburgh: Cornelis de Jonghe
Tuchtzaak Johannes Figure
Tuchtzaak Cornelis Gabrielsen
??.07.1680Met attestatie van Dordrecht: Maria Forsters
Met attestatie uyt den Middelburghspolder: Marinus Hooghkamer met sijne huijsvrouw Adriaentje Jans van de Casteele
Met attestatie van Middelburgh: Magdaleentje Jans
Met attestatie van Saemslag: Geertje Meins
??.10.1689Met attestatie van Middelburgh: Leuntje Adriaens
Met attestatie van Oosterlant: Machiel bette
Met attestatie van Zaemslagh: Livinus van Laeren
20.01.1681Met attestatie van Seerooskrecke: Jacomijntje Brant
Met attestatie van Middelburgh: Laurijntje Jochems, Jacomijntje Thomas
Belijdenis des geloofs:
Floris Jaspers
Lieven Dey
Jan van de Weghe
Symon Cornelissen Dijckshoorn met sijne huijsvrouw Pieternelleken Lojiers
Abraham de Beer
Jacob Veroone
Christiaen Holbeck
Janneken Wadde
Andriesina Bals
Catrina Boone
Pieternella Smit
Anthonijntje Bolle
Anna Wouters
Janneken Dey
08.02.1681Tuchtzaak Dirck Meertens met Cornelia Machielsen om in de ondertrouw te worden opgenomen, edoch bevinden sijnde dat den bruydegom in belofte is met een ander vrouwmensch woonende binnen Maestricht, Neeltje Maertens moeder van den bruydegom
22.02.1681Financien Cornelis Leys
23.03.1681Dirck Maertens overgebracht een notariael bescheit, waerin voor den notaris Henr van Stam en de twee naergenoemde getuyghen Adriaen van Peltenborgh en Pier le Cocks, Maerten Jansen ende syne huijsvrouwe Catrina Kellenters hebben gedeclareert, geattesteert en gecertificeert dat hunnen dochter Anna Maria Gabriels noyt verlooft ofte geengageert is geweest met Dirck Maerten Steven, omsich met sijne bovengenoemde bruyt Cornelia Machielsen in ondertrouw te laten opteeckenen.
04.04.1681Met attestatie van den Hoeck: Lydia Putzouw
Met attestatie van Bergen opten Zoom: Marij Heymans
Tuchtzaak Geeraert van Beveren
Tuchtzaak Cornelis Huyner
04.07.1681Met attestatie van Saemslagh: Anna Arnoutsen de Niste
Met attestatie van den Hoeck: Anthonij Ysebaert met sijne huijsvrouw Maetje Putzouw, Livina Nevels
03.10.1681Met attestatie van Maestricht: Philip van Beneden
Met attestatie van den Hoeck: Janneken Dilemans
Met attestatie van Saemslag; Jacob Slock
02.01.1682Belijdenis des geloofs:
Pieter van Nieuwenhuyse
Machiel de Codijn
Aernout de Codijn
Machiel Dey
Abraham Dey
Adriaen de Geyter
Daniel de Geyter
Pieter Dey
Servaes Verbrugge
Cornelis van den Broecke filius Jan
Cornelis Hubrechtsen Hals
Aernout Bolle
Neeltje Bolle
Maetje Jansen Jabaey
Prijntje van Ee
Tanneken van Ee
Jacomijntje geyters
Beeltje Beers
Martijntje Vos
Vatrina van Loo
Met attestatie van den Hoeck: Jan van de Velde en Janneken van Ee sijn huijsvrouw
Tuchtzaak Griffier Levinus Wittinck
09.02.1682Financien Paulus de Beer
03.04.1682Met attestatie van den Hoeck: Abraham Dey d'oude
Tuchtzaak Abigael van Hooghstraeten
Tuchtzaak juffr. Dina de Moor
Tuchtzaak Janneken Commelets
26.04.1682Financien Is bij opveylinghe aennemer van de chirurgie van de armen ... Abraham de la Haey
Zitplaats Alsoo juffr. de wede Alvares met attestatie van hier is vertrocken is haere sitplaetse in de kercke vergunt aen de huijsvrouw van Johannes Timmermansen
In plaetse van den overledenen ontvangher van den armen schepen Aernout Roels salr. Thomas Wulffrans
03.07.1682Met attestatie van Grave: Abel van de Velde
Met attestatie van Saemslagh: janneken de Rijcke
Met attestatie van Axel: Janneken van de Walle
Tuchtzaak Johannes Figure
Tuchtzaak Johannes de Vos
Tuchtzaak Griffier L. Wittinck
09.10.1682Met attestatie van Middelburgh: carel Ritsaart
Met attestatie van den Hoeck: Susanna Verhagen, Pieter Dieleman en Josijntje Jacobs sijne huijsvrouw
Met attestatie van Middelburgh; Susanna Rochus Vosburgh
01.01.1683Belijdenis des geloofs:
Anthonij Ysebaert
Adriaen Italiaen
Met attestatie van Axel: Elisabeth Baristus
Tuchtzaak Jacomijntje Thomas
Tuchtzaak Cornelis Gabriels
Johannes Timmermansen
Tuchtzaak Jan Figure
02.04.1683Met attestatie van Middelburgh: Margarieta van Tienen huijsvrouw van Carel Fitzaert
09.07.1683Met attestatie van Axel: Pieter Wadde met sijne huijsvrouw Neeltje Bouwens
Met attestatie van Dordrecht: Maria van Rijckenburgh
Met attestatie van Zaemslagh: Pieter de Rijcke, catlijntje Lubeecke
Met attestatie van den Hoeck: Ingel de Baer
Tuchtzaak Cornelis Gabriels
01.10.1683Met attestatie van Zaemslagh: Marinus Jansen van Oosten, Cornelis van Oosten, Janneken van Oosten
Met attestatie van Axel: Joanna Volckaerts, Neeltje Bolle
Met attestatie van den Hoeck: Martha Keuckelaer
Tuchtzaak Johannes Figurs
Tuchtzaak Neeltje Meertens met hare schoondochter Cornelia Machielsen
Tuchtzaak Jacomijntje Thomas
31.12.1683Belijdenis des geloofs:
Jan Jansen Backer
Jan Jansen Smit
Adriaen Voorzee
Jan Voorzee
Paulus de Beer
Matthijs Veroone
Jan de Loore
Willem Luyck
Jan de Vlieger
Magdaleentje Italiaens
Maetje Leys
Sara Jaspers
Janneken Ysebaert
Adriaentje Deys
Met attestatie van Philippine: Elisabeth Abels
tuchtzaak Johannes Figure
Tuchtzaak Neeltje Meertens met haere schoondochter Cornelia Machielsen
31.03.1684Met attestatie van Middelburgh: Sara van Beveren
Met attestatie van Axel: Fransois Moes
Met attestatie van den Hoeck: Cornelis Machielsen met sijne huijsvrouw Maetje Danckaerts
19.04.1684Tuchtzaak Pieter Doelder
Tuchtzaak Johannes Timmermansen
30.06.1684Met attestatie van Zuydtsande: Joos van Hoeve
Met attestatie van Middelburgh: Janneken Bolle
Met attestatie van der Veere: Cornelis Roels
29.09.1684Met attestatie van Zierickzee: Pieter Wasier
Met attestatie van Steenberghen: Pieter Pietersen van Stel met sijne huijsvrouw Adriaentje Jans de jonghe
Met attestatie van Zaemslagh: Pieter Klinckenspoor
05.01.1685Met attestatie van de fransche kercke tot Middelburgh: Jacobus Willemsen
30.03.1685Belijdenis des geloofs:
Abraham de la Hey
Isaac Romein
Jan Wallaert
Andries Bolle
Jan verhelst
Anna Wulffrans
Catelijntje Rochus
Sara Melder
Dingetje van Boven
Kacomijntje van Beneen
Joanna Ramont
Met attestatie van Aerdenburgh: Magdalena Itaeliaen
Met attestatie van den Hoeck: Jan Riemens met sijne huijsvrouw Grijntje van Dorens, Pieter van Tatenhoven met sijne huijsvrouw Judick Mayn
Tuchtzaak Johannes Timmermansen
Tuchtzaak Johannes Figure
26.05.1685Financien Janneken Moorthamers aengenomen van d'Achtb magistraet tot vroetvrouwe dese stede Neusen en het ambacht in plaetse van Dingetje Jacobs
Zitplaats Janneken Moorthamers, harthoorende Matie Leijs
Andrienijntje Bals vertrocken na Middelburgh
29.06.1685Met attestatie van: Ooltjesplaete: Jan Vosburgh
Met attestatie van Heinedijck: Laurijntje de Buf
Met attestatie van Deventer: Willemijntje Lubberts
Met attestatie van den Hoeck: Cornelis van Kerckvoort
05.10.1685Met attestatie van Bergen op Zoom: Cornelia Middelhoven
Met attestatie van Vlissinghen: Janneken Noorthamers
Met attestatie van de Hoeck: Leunis van Boven, Crijn Dees met sijne huijsvrouw Catelijntje Moreel
Tuchtzaak Susanna Verhaghe
Tuchtzaak Jan de Macker d'oude
04.01.1686Belijdenis des geloofs:
jan Schoot
Jan de geyter
Abraham Jaspers
Jan Hermanssen
Geert Hermanssen
Elisabeth Biscoop
Pieternelle Timmermansen
Elisabeth Rochus
Marij Stoffels
Met attestatie van Zaemslagh; Jacob de Maecker met sijne huijsvrouw Vatelijntje Sprouck
Met attestatie van den Hoeck: Pieter de Keyser
Tuchtzaak Susanne Verhage
Tuchtzaak Jan de Maecker d'oude
Financien Paulus den Baer
09.03.1686Tuchtzaak Andrienijntje Bals met de drie maenden bij haren man Pieter van Beaumont in de craem gecomen sijnde ...
05.04.1686Met attestatie van Axel: Schepen Pieter van Borrendamme
Met attestatie van Zaemslagh: Jacobus Prumelaer
Tuchtzaak Geeraert van Beveren
04.10.1686Alsoo d'attentatie van Cornelis Marinissen en van Janneken de Vos seer oudt sijn en ons bericht is, dat de voornoemde personnen omtrent twee jaeren in den eylande van Schouwen gewoont hebben ...
Met attestatie van Middelburgh: Catrin Boone
Met attestatie van Axel: Catharina Voclaerts
Tuchtzaak Procureur Quiljaem Alvares
Tuchtzaak Mr. Wouter van Hooghstraeten
03.01.1687Belijdenis des geloofs
Jacobus de Rijcke
Dingenis Teerlinck
Andries Colijn
Dirck van de Welde
Cornelis Jansen Backer
Cornelis Bol
Berbel Stoffels
Janneken Steduaer
Grijntje de Codijn
Tanneken Teerlinck
Marij Hoevens
Marij van Doorn
Tuchtzaak Procureur Guiljaem Alvares
Tuchtzaak Cornelis Marinissen en Janneken Vos sijne huysvrouwe behoorlicjke attestatie van haer geloove en leven van Zierickzee ...
04.04.1687Met attestatie van den Hoeck: Maria de Bock
Tuchtzaak Mr. Abraham de la Haeye
Tuchtzaak Jan Verberkmoes
Tuchtzaak Michiel Cidijn en Elisabeth smit over haer intijdigh swanger gaen ...
04.07.1687Met attestatie van Zaemslagh: Arij Joppe en sijn huijsvrouwe Catelijntje van Heemschot, Marij Meulemans, Anneken Sas, Anna Verberkmoes
Met attestatie van Axel: Gillis van de Walle en Neelte de Kinder sijne huijsvrouw
Met attestatie van heinsdijck: Janneken jan van Averbeecke
Tuchtzaak Jan Verberkmoes
Tuchtzaak Mr. Abraham de la Hey
Tuchtzaak Josijntje Bans
03.10.1687Tuchtzaak Machiel de Codijn met Elisabeth Jansen Smit sihne huysvrouw ...
Tuchtzaak Mr. Abraham de la Hey
Tuchtzaak Abigael van Hooghstraeten
Tuchtzaak Willemijnte Lubberts
Tuchtzaak Pieter de Doelder met Catalijntje Adriaens sijne huysvrouwe
02.01.1688Belijdenis des geloofs:
Gillis Lucas
Abraham van de Ree
Cornelis Verboven
Abraham de Codin
Jan van Beveren
Pieter Maen
Cornelia Jansen Smit
Jan Lippens
Jan de Langhe
Jacob Openeer
Vermelding Aeltje Timmermansen
Vermelding Josijntje Couweliers
vermelding Passchijntje van Boven
Vermelding Maetje Marons
Tuchtzaak Willem Hermanssen
Tuchtzaak Jan de Loore met sijne huysvrouw
Tuchtzaak Schoolneester Pieter de Keyse en sijne huijsvrouwe
Tuchtzaak Anna Jansen Smit
Tuchtzaak Jan Jansen Smidt met Joanna Volckers sijne huijsvrouwe
Tuchtzaak Willemijntje Lubberts
Tuchtzaak Abigael van Hooghstraeten
Tuchtzaak Pieter de Doelder met Catelijntje Adriaens
Tuchtzaak Geleyn Bǘaens met Pieternelle Jansen Smit
Tuchtzaak Schipper Jacob Veroone
Tuchtzaak Catlijn huijsvrouw van den roeper Jacobus Veroone
02.04.1688Met attestatie van Axel: Adriaen Jansen van Rosendael met Aeltje Sappen sijne huysvrouwe
Met attestatie van Zaemslagh; Catelijntje Malfroit
Met attestatie van den Hoeck:Prijntje van Kerckvoort
Met attestatie van Hoedekenskercke: Jan Dircksen Caneel met Grijntje Davids sijne huijsvrouw
Tuchtzaak Pieter de Koysen met sijne huijsvrouw Anna Jansen Smit
Tuchtzaak Geleijn Vaens
Tuchtzaak Pieternella Jansen Smits
Tuchtzaak Abraham de la Hey
01.05.1688Anthonij de Vos met sijne huijsvrouwe Catelijntie Borks en hare vier kinderen om van hier de vertrecken en te gaan wonen op den Hoeck
02.07.1688Met attestatie van den Hoeck: Cornelis Kervinck met sijne huijsvrouw Anna Matthijssen
Met attestatie van Zaemslagh: Joos de Kraeckermet Cornelia Pieters sijne huijsvrouw
Met attestatie van der Goes: Vrouwlina van der Vissche huijsvrouw van Fransois de Doelder
Tuchtzaak Mr. Abraham la Hey
Financien Paulus de Beer, Jan de Jonghe, Beuwein Jansen
04.10.1688Met attestatie van Hulst: Meeltje Neve
Met attestatie van Axel: janneken de Klerck
Met attestatie van den Hoeck: Machiel Brant met sijn huijsvrouw Cornelia Romein
Tuchtzaak Jan de Loore
Tuchtzaak Johanna Volckers (gewesene litmaet van Middelburgh volghens een missive geschreven door Mr. Johannes Hulsius) met haren man Jan Jansen Smit
31.12.1688Met attestatie van den Bosch: jan de Maecker met sijne Huijsvrouw Geertje Hermans
08.04.1689Belijdenis des geloofs
Cornelis Kelck
Daniel de Vos
Dina Hoelants
Elisabeth Heindricks
Tuchtzaak Elisabeth Cramers met haren man Jan Croonenburgh
Met attestatie vanBiervliet: Josias Bastingh met sijne huijsvrouw Magdalena Gerrits
01.07.1689Met attestatie van der Hoeck: Boudewijn Jansen met sijne huijsvrouw Jacomijntje Jacobs, Trintje Boudewijns
Met attestatie van Middelburgh: Jean Catoir
Met attestatie van Zierickzee: Maria Schedein
Met attestatie van Zaemslagh: Janneken Walfroit
Met attestatie van Vosmeere: Maria Stoffels
Tuchtzaak Maetje Keue alaer te vroegh bij haeren man in kraem gekomen ...
Tuchtzaak Janneken Guiljaems huijsvrouw van Guiljaem Stael ... om de drie kinderen van Jan van Nieuwenhuyse van hen en sijne huysvrouwe verlaten ...
24.09.1689Zitplaats Maetje Leys sitplaetse is gegheven aen Joanna Volckers huijsvrouw van Jan Jansen Smit
Tuchtzaak Jacob de Clouwer met sijne huijsvrouw Catelijntje Loofs
39.09.1689Met attestatie van Axel: Susanna Samans
Met attestatie van den Hoecke: Pieter Loofs en sijne huijsvrouw Geertje Meins
30.12.1689Belijdenis van geloof:
Christiaen Bel
Jacob Schellinck
Abraham de Codijn
Cornelis de Vlieger
Cornelis de Buf
Joanna Rochus Vosburgh
Prijntje Teerlincks
Francijntje de Rijcke
Tanneken Hermans
Crina Schellinck
Met attestatie van der Goes: Marie la Marie
Met attestatie van Zaemslagh; Lowijs de Craecker
Tuchtzaak Mr. Abraham de la Hey
31.03.1690Met attestatie van Philippine: Jacob Pieters met sijne huijsvrouw Elisabet de Backer
Met attestatie van Zaemslagh: Josias van Heemschot met sijne huijsvrouw Kathie Willems
Met attestatie van Axel: Daniel van de Weghe met sijne huijsvrouw Janneken de Bel
Tuchtzaak Ingel de Beer
Tuchtzaak Jan de Raedt schoonsoon van ouderlinck Kan Pietersen Smit
26.04.1690Henricus Voghel predicant op 't fort St. Anna heeft op den 22 april 1690 in ondertrouw opgenomen Cornelis Gabriels wedr. van Susanna Doremus en Jacomijntje Carpentiers van der Neusen. Susanna Doremus over 4 a 5 weken overleden heeft Cornelis Gabriels in overspel met voornoemende Jacomijntje Carpentiers geleeft en bij den selven in crtaem gecomen is van een jonghe dochter bij ons gedoopt op den 15 januar 1690 en genaemt Cornelia doch naderhant overleden met versoeck aan meergemelden predicant Voghel de voornoemde ondertrouw te vernietighenen uyt het trouwboek uytteschrabben
01.05.1690Onse consistorie verstaen hebbende het afsterven van Mattheus Veerman en dat tusschen hem en sijne huysvrouwe gheen testament gemaeckt en is ...
27.05.1690Zitplaats Is de sitplaetse van Susanne Doremus vergunt aen Elisabeth de Backer huysvrouwe van Jacob Pieters

Einde van de kerckelijcke handelinghen onder den predicant Enoch Biscop.