The Schmidt - de Smidt genealogy pages

1676: Lijsten van gebouwen van de parochie Cadzand in het Vrije van Sluis met hun eigenaars

1676: Lijsten van gebouwen van de parochie Cadzand in het Vrije van Sluis met hun eigenaars. Omvat Cadzand, Retranchement en Terhofstede. Naar een bronbewerking van H.J. Plankeel, 1981.

Op 27 februari schrijven de H. Mog. een extra oorlogsbelasting uit voor het ressort Zeeuws-Vlaanderen. Het dorp Catsandt telt 41 woningen, Retranchement 25 en Terhofstede 29.

De lijst van gebouwen van de parochie Cadzand is als volgt verdeeld: Zuidzande dorp, Zuidzande polder, Cappellepolder, Loodijckpolder, Eijckenpolder, St Jorispolder, Elisabettepolder, St Janspolder, Antwerpenpolder, Strijdersgatpolder, Swartenpolder, Thienhondertpolder, Cievietenpolder, 400 bezuiden de Kerkpolder, St Johanpolder, Cadzand dorp, Het oude land, Retranchement, Ter hofstede, De 400 beoosten ter hofstede, De groote Bladelincx polder, Poldertje achter 't casteel, Polder bewesten der hofstede.

De Polders van Cadzand, Nieuwvliet, Retranchement en Zuidzande in de Gemeente-Atlas van Nederland van J. Kuyper (uitgegeven door Hugo Suringar te Leeuwarden in 1868). Opent in een nieuw scherm / tabblad.

Cadzand Nieuwvliet Retranchement Zuidzande

Zuidzande - Dorp

De Christoffelpolder werd voor het eerst vermeld in 1537. In dit poldertje stond eertijds de aan Sint-Christoffel gewijde parochiekerk van het dorp Zuidzande. Dit dorp werd echter door de inundaties van 1583 verwoest. In 1617 vond herdijking plaats, waarna op dezelfde plaats een nieuw dorp met de naam Zuidzande werd gesticht.

1. molen toekomende Johannes van Calenbergh tot Oostburgh
2. deselve zijn huijs, staende bij den voors moolen f50
3. noch een huijs, comp. Pieter de Vooght f50
4. kleen arb h, comp Maijken Jaspers f6
5. huijs Galeij Caluwaert f25
6. huijs Flip Goetlant f60
7. huijs Jacob Pauwels f60
8. huijs Bartholomeus Cant f50
9. cleen arb h Frans Lombert f6
10. huijs Pieter Marleijn f60
11. cleen arb h annex, f6
12. cleen arb h (1/3) Pieter de Vooght
13. cleen arb h (2/3)
14. cleen arb h (3/3) f30
15. huijs Pieter Herebourh f60
16. huijsje Mels Coppijn f9
17. huijsje Pieter Lambrechts f6
18. huijsje Jacob Wielmaker, bew d Jan Hegge f6
19. huijsje Flips Verbrugge f9
20. cl arb h Mante Pauw f8
21. huijs Jan de Vinck f30
22. huijskens annex malcander (1/2) Andries van de Vijver
23. huijskens annex malcander (2/2) f80
24. huijs Jacob Wielmaker f60
25. huijs, staende in de St. Marie Wegh, Joos de Rouck f100
26. huijs Hendrick Nieuhuijse f9
27. cl arb h Pieter Duijst f6
28. cl rb h wed Jan de Lange f6
29. cl arb h Sr. Johannes Camerlinck, bew d Pieter d'Hase (?) f6
30. cl huijsje Stoffel van Ackere f6

Zuidzande - Polder

De Zuidzandepolder is, evenals de Oudelandse Polder, vóór 1112 ontstaan. Er werden op een zandplaat een 28-tal kleine poldertjes, de "beginnen", gevormd door de gebiedjes met een kade (een lage dijk) te omringen. Perceelscheidingen, zoals sloten en wegen, geven de begrenzing van deze beginnen nog aan. Het oudste begin wordt verondersteld te zijn ingedijkt ter plaatse van de Berghoeve, die met 1 meter boven NAP iets hoger lag dan het omringende polderland en waar zich in de vroege Middeleeuwen een zandplaat bevond die het Zuidzand was genaamd. Wegen en sloten in de Zuidzandepolder lopen min of meer concentrisch om deze plek heen. De Zuidzandepolder heeft een oppervlakte van 521 hectare. Vermoedelijk is de Zuidzandepolder reeds in een vrij vroeg stadium met de Oudelandse Polder en Cadzand verbonden. Het dorp Zuidzande werd vermoedelijk reeds in een vroeg stadium gesticht op een driesprong van dijken, daar waar de Zuidzandepolder, de Capellepolder en de Antwerpenpolder bij elkaar komen. De Zuidzandepolder wordt begrensd door de Sluissestraat, de Sluissedijk, de Terhofstededijk, de Oudelandseweg, de Noordmansweg, de Platteweg, de Provincialeweg en de Molenweg. Naast het dorp Zuidzande liggen ook de buurtschappen Slikkenburg en Potjes in de polder, en hoeven als De Noorman, de Berkenhoeve en de Berghoeve.

1. hofstede Bartholomeus Bijn, daer hij is woonende f400
2. hofstedeken Mattheus van den Abeele f42
3. arb h Carel Coppernol f6
4. arb h, staende aan de heule, Frans Standart f6
5. hofstede Cornelis Vervalle f180
6. arb h Nicolaes de Dije f6
7. arb h Baven de Kleermaker f6
8. hofstede Baven de Kleermaker f360
9. arb h Jacob de Vinck f24
10. hofstede Jan de Vloo f179
11. hofstede wed Jan Casteleijn, daer sij is won. f400
12. hofstede Marinis de Zoute f165
13. huijs, genaemt het motje, Baven de Kleermaker f30
14. hofstede Jacob de Meulenaer f36
15. hofstede dhr de Bacquire, bew d Matthijs Simons f200
16. hofstede dhr de Boodt, bew d Barent Verstrate f150
17. hofstede Neeltjen Hendricx, wed Jan Olfhaert d'Oude f150
18. hofstede Gillis Slock, tevoren Abraham Arentssen f200
19. arb h Jacob Carpentrij f6
20. arb h Joris Teerlinck f6
21. hofstede erfg. Adriaen Govarts f120
22. hofstedeken erfg. Adriaen Govarts, bew d Pieter van den Ende f60

Cadzand - De Cappellepolder

De Capellepolder werd in 1422 bedijkt door een zekere Van der Capelle, waaraan de polder zijn naam heeft te danken. De polder meet 84 ha. In het noorden ligt de kom van Zuidzabde, en ook de buurtschap Slikkenburg ligt aan de rand van de polder. De Capellepolder wordt begrensd door de Oostburgsestraat, de Sluissestraat, de Sluissedijk, het Pompedijkje en de Loodijk.

1. hofstede dhr Inbona, pachter Jacob de Smijtter f400
2. arb huisje dhr Inbona, bew d Pieter van Orteghem f6
3. hofstede Johannes Hendricx f150
4. hofstede Anthonij Loocque, pachter Jacob de Smijtter f159

Cadzand - Den Loodijckpolder

De Groote Lodijkpolder werd in 1556 als Lodijkpolder ingedijkt, die 115 ha groot was. Dit geschiedde door Nic. van Remerswale, heer van Loodijk. Vermoedelijk werd 11 ha van het zuidelijke deel later overstroomd en deze werd herdijkt als Kleine Lodijkpolder, zodat de overblijvende Groote Lodijkpolder 104 ha groot werd. De polder is een bedijking van schorren in het Coxysche Gat. De Groote Lodijkpolder wordt begrensd door de Loodijk, de Austerlitzdijk, de Oude Zeedijk en de Oostburgsestraat. Het noordelijk deel grenst aan de bebouwing van Zuidzande, terwijl ook de buurtschap Oostburgsche Brug aan de rand van de polder ligt.

1. hofstede pensionaris Engels, bew d Anthonij Janssen f186
2. arb huisje Michiel Vergouw f27
3. hofstede Jan Hallie f300
4. hofstede Jan de Reu f75
5. huis Cornelis de Groote, aen de Oostb. Brugghe f30
6. noch een huis aldaer, ontfanger Bijns f18
7. cl arb h f6

Cadzand - Den Eijckenpolder

De polder werd bedijkt in 1547 door Cornelis van den Eecke. Aan deze ridder ontleent de polder haar naam. De oppervlakte van de polder bedraagt 83 ha. In het zuidoosten van de polder ligt de buurtschap Oostburgsche Brug, terwijl aan de zuidwestelijke rand van de polder de kom van Zuidzande is te vinden. De polder wordt begrensd door de Eikenweg, de Bruggendijk, de Oostburgsestraat, de Smidsweg en de Smitsedijk.

1. hofstede Bartholomeus Adriaense, daer wijlent heeft gewoont Jan Olfhart f159
2. hofstede Bartholomeus Bijn, voorheen wijlent Adriaen du Rij f333

Cadzand - St Jorispolder

De Sint Jorispolder is een polder ten zuiden van Nieuwvliet. Aan de rand van de polder liggen de buurtschappen Akkerput en Ter-Moere. In de polder ligt de Sint Jorishoeve. De polder wordt begrensd door de Eikenweg, de Sint Jorisdijk, Ter Moere 1 en Akkerput.

1. hofstede dhr de Boodt, bew d Gillis van Oughem f183
2. arb h Jan van de Rieviere f45
3. arb huisje Pieter Mattijssen f9
4. arb huisje Joos Verhulst f30
5. hofstede Stoffel de Venijn f350
6. cl arb h Stoffel de Venijn, bew d Pieter Dircx f6
7. hofstedeken wed Lieven de Dobbelare f25

Cadzand - Elisabette polder

1. hofstede Jan Pontfoort f120

Cadzand- St Janspolder

De Sint Janspolder is een polder ten westen van Nieuwvliet. De polder wordt begrensd door de Sint Jansdijk, de Strijdersdijk, de Knokkertweg, de Akkerweg en Ter Moere 1.

1. hofstede Bartolomeus van Dale de jonge f330
2. cl arb h daer annex, idem f6
3. cl arb h Pieter Erasemus, bew d Jacob Verkruijse f6

Cadzand - Antwerpenpolder

De Antwerpenpolder is een polder ten noorden van Zuidzande, behorende tot de Polders van Cadzand, Zuidzande en Nieuwvliet. De polder ontstond door een bedijking van schorren in het Strijdersgat, wat een zijgeul van het Zwarte Gat was. De naam van de polder heeft niets van doen met de stad Antwerpen, maar is -evenals die van de stad, trouwens- afkomstig van aanworpe, of aangewassen land. In documenten uit die tijd is sprake van de polre van anworpe. De polder heeft een oppervlakte van 169 ha. Direct ten zuiden van de polder ligt de kom van Zuidzande, en ook de buurtschap Akkerput ligt aan de rand van de polder. De polder wordt begrensd door de Molenweg, de Knokkertweg, de Akkerweg, de Akkerput, de Smidsedijk en de Smidsweg.

1. hofstede wed Jan Casteleijn, bij Zuijtzande f260
2. brouwerije Abraham van Calenberge de jonge f129
3. hofstede Denijs den Brabander f100
4. arb h Marten Plasschaert f18
5. hofstede dhr de Meulenasr, bew d Jan Huijge f240
6. hofstede dhr de Boodt f420
7. arb h wed Jan Baert f20
8. hofstedeken Gillis Slock f39
9. arb h Pieter Oste f18

Cadzand - Den Polder van Strijdergat of Cnockart

De Strijdersgatpolder is een polder die zich bevindt tussen Zuidzande en Cadzand. De polder heeft vermoedelijk ooit deel uitgemaakt van de Oudelandse Polder. Er zijn beginnen te vinden die overeenkomen met die van de Oudelandse Polder. Tussen 1375 en 1394 vonden overstromingen plaats. Hierbij ontstond het Strijdersgat of Schotse Geul, wat een bijgeul was van het Zwarte Gat. In 1415 werd 223 ha hiervan herdijkt. Dit was de Strijdersgatpolder. In 1477 overstroomde weer, maar van 1503-1506 volgde weer herdijking. In de Strijdersgatpolder bevindt zich het natuurgebied De Knokkert en het vormingscentrum Hedenesse. De polder wordt begrensd door de Strijdersdijk, de Knokkertweg, de Provincialeweg en de Vierhonderdpolderdijk.

1. hofstede Jan Gissels f210
2. hofstede Bartholomeus de Meulenaer f75
3. hofstede Jan de Pau f183
4. hofstede Adriaen Vervate f200
5. huisje Joos Vermaire f60
6. hofstede Adriaen Vereecke f250
7. arb h (?) f24
8. hofstede Mattheeus Cornelissen f124

Cadzand - Den Swartenpolder

Feitelijk gezien is dit gebied ontstaan door een dijkdoorbraak, waarbij de in 1623 aangelegde Zwarte Polder, van 120 ha, overstroomde. Het betrof een aangelegde dijk waarbij zich spontaan een bescheiden duinenrij ontwikkelde. Deze damde het resterende deel van het Zwarte Gat af. Het gebied is sindsdien slechts gedeeltelijk opnieuw ingepolderd.

1. hofstede Jan Salomonsen f315
2. arb h Zeger van de Velde f6

Cadzand- Den Thienhondert

De Tienhonderdpolder is een polder ten noordoosten van Cadzand. Ze had oorspronkelijk een oppervlakte van ongeveer 1000 gemet, ofwel 430 ha. De polder werd herhaaldelijk overstroomd, in 1623 volgde een herdijking en na de stormvloed van 1682 diende de polder eveneens opnieuw bedijkt te worden. Ze was toen nog 223 ha groot, het overige deel ging verloren. De polder wordt begrensd door de Tienhonderdsedijk, de Zwartepolderweg, de Strijdersdijk en de Ringdijk-Noord. Een klein deel van de polder is in beslag genomen door recreatieterreinen.

1. hofstede Isaack Joris f123
2. arb huisje, staende op den wegh Jan Salomonsen f6
3. een ditto Pieter de Vos f10
4. hofstede Christiaen de Briever f50

Cadzand - Den Cievietenpolder

De Kievittepolder is eigenlijk geen polder. Het betreft een stuk schor dat is ontstaan toen een klein deel van de Oudelandse Polder verdronken is en niet meer werd heringedijkt. Langs natuurlijke weg vormde zich vervolgens een smalle duinenrij, waardoor het gebiedje afgesloten werd van de zee. De Kievittepolder sluit aan op de reservaten Het Zwin en Oudelandse Polder.

1. arb huisje Jan Vergoote f6
2. arb huisje France Verschelde f6
3. arb huisje Lieven Verheecke f6

Cadzand - Den Vierhondert besuijde de kercke

De Vierhonderdpolder (ook: Vierhonderd bezuiden de Kerkpolder) is een polder ten zuidoosten van Cadzand, behorende tot de Polders van Cadzand, Zuidzande en Nieuwvliet. Vermoedelijk maakte de polder vanouds deel uit van de Oudelandse Polder. Na de stormvloed van 1375 werd de Vierhonderdpolder herdijkt in 1399. De polder is 185 ha groot, overeenkomend met 400 gemet, en van daar komt de naam. In de polder bevindt zich de Cadzandse korenmolen Nooit Gedacht uit 1898, maar op deze plaats stond al een windmolen vanaf 1662. De polder wordt begrensd door de Ringdijk-Zuid, de Ambachtsdijk (tegenwoordig: Provincialeweg), de Vierhonderdpolderdijk en de Ringdijk-Noord. Binnen de polder liggen hoeven als: Ruimzicht en Vijverhoeve.

1. hofstede Simon Verdouw f300
2. arb huisje idem f6
3. hofstede erfg. Adriaen Gouvaerts f90
4. hofstede Adriaen Doensen f333
5. huis wed Cornelis Blanckaert f60
6. arb huisje Adriaen Doensen f18
7. brouwerij, comp. den selven met sijn compan., .sijnde wel halff. verbr. f8
8. huis, staende bij de_molen wed Lieven Stevens f100
9. molen deselve

Cadzand - St. Johan

1. arb huisje Jan de Vos f9
2. arb huisje Catalintie Meliers f6

Cadzand - Het dorp

In de Oudelandse Polder bevindt zich de kern van Cadzand, en aan de zuidwestrand ligt de buurtschap Terhofstede. De polder wordt omsloten door de Noorddijk, de Stelledijk, de Cadzandseweg, de Zanddijk, het Pompedijkje, de Braamdijk, de Oudelandseweg, de Noordmansweg, de Platteweg, de Ringdijk-Zuid en de Ringdijk-Noord. In de polder liggen boerderijen met namen als: Molinshoeve, de Schare, Herenpolre, Buitenhof, de Berghoeve en Elzenhof.

1. huis Abraham Stoppels f90
2. huis idem f27
3. huis Adries (!) van de Kote f100
4. huis Willemijne Keijsers f100
5. huis wed Ellinck de Wachter f15
6. huis Matthijs de Zadelmaker - f30
7. huis Jacob de Smijtter, bew d wed mr Jan Vierpondt f27
8. arb huisje Anthonij de Kerff f6
9. huis Adriaen van der Masse f30
10. huis Daniel van Male, bew d Barbel Beuckels f36
11. kl hofstedeken Joris Amaker f34
12. arb huisje Jan Vermont f6
13. kl hofstedeken Jan Gijssels f39
14. arb huisje Pieter de Vriese f6
15. arb huisje Pieter Kerffijsser f30
16. arb huisje Jacob van Menen (?) f18
17. arb huisje idem f6
18. arb huisje Pieter de Mullij f6
19. hofstedeken Cornelis Troije f165
20. arb huisje idem f36
21. hofstedeken Joos Verbeeke f60
22. huis wed Simon Huijbrechts f21
23. huis Jan van Pamele f75
24. huis Abraham Vermaire f90
25. arb huisje Jan Francke f18
26. arb h Pieter de Vis f6
27. arb h Adriaen de Koninck f6
28. arb h wed Lieven Stevens f51
29. arb h Jan van Male f6
30. arb h Pleun van Lerberghen f28
31. arb huisje Nicolaes Valcke f16
32. arb h Pieter Vereecke f38
33. arb h Joris Amaker f43-10
34. arb h Pieter de Wale f15
35. arb h Guilliame Schotte, bew d mr Frederick f6
36. arb huisje Anthonette Passant f33
37. arb huisje Jan Van der Roestijne f6
38. arb huisje Andries van der Veere f6
38. arb huisje Jan Verstrate f46
40. arb huisje Joos Verdonck f6
41. huis Willemijne Keijse(r)s f37-20

Cadzand - Het oude landt

1. hofstede dhr Karker f240
2. hofstede Jacob de Smijtter f179
3. hofstede Adriaen Stoppels f350
4. hofstede dhr Willem Sluijmer f171
5. hofstede wed Jan Berentssen f243
6. hofstede wed sr. Michiel Taijspil f165
7. hofstede Barent Verstrate f156
8. hofstede dhr Johan Engelsen, bew d Cornelis de Fraije f360
9. hofstede Anthonij de Meulenare f33
10. hofstede Wijnant Pieters f25
11. arb huisje Wijnant Pieters f24
12. hofstede dhr Barent Engels, bew d Pieter Amaker f210
13. arb huisje dhr Willem Sluijmer, bew d Pieter Goetgeluck f50
14. hofstede wed do: Leijdecker, pachter Jan Wagemaker f177
15. hofstede Denijs de Vriese f100
16. hofstede Adriaen Francke f180
17. hofstede Adriaen Francke f189
18. hofstede wed Christiaen Loocque, pachter Marijn van Hacken f200
19. hofstede dhr Caulier, pachter Daniel van Male f360
20. hofstede Carel Coppernoll f75
21. hofstede Gillis Outerloot f120
22. hofstede mr Cornelis van Goutsweert f100
23. hofstede Bartholomeus Bijn, tevoren Hendrick de Bare f166
24. hofstede Bartholomeus Bijn, tevoren Hendrick de Bare f81
25. hofstede Charel Cornelissen f75
26. arb huisje schaper van Bartholomeus Bijn f12
27. hofstede Cornelis de Meulenaer f100
28. arb huisje Pieter Roseau f36
29. arb huisje Abraham Pauwels f39
30. hofstedeken Michiel Reijniersen f168
31. arb huisje Jan van de Voorde f24
32. arb huisje Jan Coppernoll f24
33. arb huisje wed van Coningsgelt f6

Cadzand - Het Retrenchement

De Retranchementpolder die onmiddellijk grensde aan het Zwin wordt gezien als een overblijfsel van de voormalige Zandpolder. De precieze geschiedenis is niet bekend, maar vestingbouw begon in 1604, en vanaf 1621 werd het Retranchement Cadsandria gebouwd, waaruit het huidige dorp Retranchement, en de Wallen van Retranchement, zijn ontstaan. De huidige Retranchementpolder heeft een oppervlakte van 45 ha. Ze wordt onder meer begrensd door de Killedijk, de Contre Escarpe, de Oude Zeedijk en het Uitwateringskanaal naar de Wielingen.

1. huis Janneken Dirck f36
2. huis Cornelis Stevens f48
3. huis Adriaen van Damme f21
4. arb huisje Dirick Quets f15
5. arb huisje Jolijntken de Pous f15
6. huis Jan van Assele f120
7. huis daerinne woont Pieter van den Broecke, molenaar f60
8. de molen
9. huis Willem van Assele f150
10. huisje Antheunis Vlaminck f30
11. huis Grietie Backers f100
12. een klein huisje daar annex f18
13. huis mr Cornelis van Goutsweirt f200
14. huis Govaert van de Putte f180
15. huis Jacob van Buijren f180
16. huisje Louis de Klerck (1/2)
17. huisje Louis de Klerck (2/2) f48
18. huisje Jan van der Leije f63
19. huis majoor Bon f82
20. huis Grietie Backers f78
21. huis majoor Hendrick Beerents Ipermans, bew door Pieter van Staen f180
22. huis Jan Vrolijck f50
23. huis Jan Vrolijk f72
24. huis Michie Diricx f90
25. huis Maju de Wever f60
26. huis aen de Slickpoorte, bew Arent Sas f18

Cadzand - Ter hofstede

1. huis Loureijs Obijn f100
2. huis Adriaen Sarels, sijnde een arbeijder f12
3. arb huisje Prijntien Rottiers f6
4. arb huisje Anthonij Maertens f6
5. arb huisje Olijvier de Lapper f12
6. arb huisje wed Jan Bollaert f6
7. arb huisje Jan Geersen (Gersen?) f12
8. arb huisje Adriaen de Febre f57
9. huis Joos Leenderts f50
10. huis Jan Wantle f63
11. hofstedeken Gillis Outerloot f36
12. huis Adriaen Michielsen f90
13. arb huisje Adriaen van Hee f6
14. arb huisje Jan Wantle f21
15. huis Joos Vergouwe f39
16. huis Joos Vergouwe, daer inne hij is woonende f50
17. huis Joos Vergouwe f30
18. huis wed schutter Minneville f6
19. arb huisje Geleijn Caluwaert f21
20. arb huisje Geleijn Caluwaert f6
21. arb huisje Pieter de Wale f24
22. arb huisje Jan Vermeulen f6
23. arb huisje Catelijne van Hecke f6
24. huis Anthonij Locquee f50-8
25. arb huisje Rafel Adams f6
26. arb huisje Pleuntjen Leijnts f12
27. arb huisje Jan de Vijver f6
28. arb huisje Stoffel de Wagemaker f16
29. huis Andries van de Cote f90

Cadzand - De 400 beoosten der hofstede

De Vierhonderd beoosten Terhofstedepolder is gelegen tussen de buurtschappen Terhofstede, Slikkenburg en Oudeland, en ze wordt begrensd door de Braamdijk, de Sluissedijk, de Terhofstededijk, de Oudelandseweg en de Platteweg. Evenals de Vierhonderdpolder is de naam van de polder ontleend aan de oppervlakte, die bedraagt ongeveer 400 gemet.

1. hofstedeken Jan Aertsen f100
2. arb huisje Jacob Beckaert f12
3. hofstedeken Jacob Gijsbrechtsen f90
4. arb huisje Pleuntjen Leijns f36
5. hofstede Jan van de Voorde f270
6. hofstedeken Jan Aertsen f49-16
7. hofstede Paulus van Hecke f216
8. hofstede Hendrick Berents Ipermans f378
9. hofstedeken majoor Bon f75

Cadzand - Den grooten bladelincx polder

De Bladelinspolder werd ingedijkt in 1443 en was 119 ha groot. De polder is vernoemd naar de bedijker, Pieter Bladelin, een Brugse patriciër en staatsman binnen het Bourgondische Rijk. Het zuidelijk deel van de polder overstroomde tijdens de Stormvloed van 1532 en werd nadien herdijkt als een afzonderlijke polder: de Kleine Bladelinspolder. Het resterende deel, 93 ha groot, staat sindsdien bekend als de Groote Bladelinspolder. De polder wordt omsloten door de Sluissedijk, de Provincialeweg, de Oude Zeedijk en het Pompedijkje. De boerderijen Oude Tol en Slikkenburg liggen in de polder.

1. hofstede Jacob Gillissen f210
2. hofstede Isaacq du Rij f250
3. arb h idem f18
4. hofstede Cornelis Uijttenbogaert f390

Cadzand - Het polderken achter 't casteel

De Kasteelpolder werd in 1624 bedijkt door Jacques van Loo, waarbij een polder van 21 ha ontstond. Deze polder is vernoemd naar het Kasteel van Sluis, dat echter niet in deze polder heeft gelegen, doch op de tegenoverliggende Zwinoever. Tussen beide oevers voer hier het Sluissche Veer, totdat deze zeearm in 1864 werd ingedijkt en de Zwinpolder ontstond.

1. huis Arnout van Anckum f100
2. huisje Daniel du Rij f50
3. huis Arnout van Ham, schaper f63

Cadzand - Den polder bewesten der hofstede

De Bewesten Terhofstedepolder is een polder ten zuiden van Retranchement. De polder is het zuidelijk deel van de voormalige Zandpolder. De polder wordt begrensd door de Schenkelweg, de Braamdijk, de Oude Zeedijk en de Zeedijk. In het noorden van de polder ligt de buurtschap Terhofstede, in het zuidoosten grenst de polder aan de Vierhonderd beoosten Terhofstedepolder.

1. arb huisje Joos Leenderts f6
2. arb h Jacob Maertens f6
3. arb h Paulus Fierinck f6
4. arb h Neelken Schufelaers f6
5. arb h Pieter Bonnarens f6
6. arb h Cornelis Cardom f6
7. arb h Jan Vergouwe f6
8. arb h Joris de Bare f9
9. hofstedeken Stoffel d'Ouwe f100
10. hofstede wed Huijbrecht Danckert f50

Versie 5 van 25.02.2018.