The Schmidt - de Smidt genealogy pages

Sint Anna ter Muiden uittreksel begraven 1657 - 1788.

Begraafboek 1657-1703 en 1752-1788

20.12.1657Neelken Iemants, vr.v. Pieter van Pamel
19.04.1658Pieter van Pamel
07.08.1658Pieter, k.v. Jakes van Uxeem
13.08.1658Madeleentgen, k.v. Jakes van Uxeem (de grootvader van deze kinderen is begr. 14.09.1649)
11.09.1658Jacob, k.v. Michiel van den Broucke
03.10.1658een werkmanskind bij burgemeester de Puudt
20.10.1658de vrouw van Ghyleyn Hemeryck
23.10.1658Ester Iemants, vr.v. Pieter de Vos
28.10.1658Francinken Chieux fa. Pieter
20.11.1658Mayken van Evels, k.v. Jan van Evels
28.11.1658Laurens Iemans
12.12.1658Adolf de Koninck
17.03.1659Johannes Hallinck (?) fa. Jacob
19.03.1659Chrystynken Domes, wed. Mahieu Tahon
29.03.1659Jan... ...? vr.v. Carel de Vriere
10.04.1659Cornelia Loyssen fa. Jakes
30.04.1659Jan Verfaeyllie, j.m.
22.05.1659Cornelis Pauwels, fa. Bertel
28.05.1659Cathelyncken de Puudt fa. Antheunis
23.06.1659Jan de Wynt
16.08.1659Pieterken de Neut fa. Carel
17.08.1659Pieterken Burghgrave fs. Pieter
30.09.1659Claesyna Chieux fa. Jakes
20.11.1659juffr. Wilssens, vr.v. ds. Wilssens, in de kerk
04.01.1660Pieterken de Vos fs. Pieter
02.02.1660Christynken Verf ayllie, wed. Jakus van Gote
13.03.1660Maryke de Vos fa. Jakob
12.04.1660Gillis Coolen fs. Guillames
08.05.1660Jakemyntje van Cruysen fa. Jakes
30.07.1660burgemeester Nicolaes de Puyt
16.08.1660Janneke Butghgraef fa. Lieven
16.08.1660Catelyntje Chieux fa. Claes
28.09.1660ds. Wilssen
29.09.1660Janneke Pouwels fa. Bertholomeus
13.10.1660Jacomyntje Leupe fa. Jan
19.10.1660Willem de Palme
26.10.1660Gilliame Kalewaert
27.10.1660Charle van Lerberge
26.03.1661Pieter Chieux, schoolmeester dezer stede
15.08.1661Johannes, k.v. Noé Quadamus
14.09.1661Anna Bevaerts (Gevaerts ?), j.d.
15.09.1661Louwerys, k.v. Jan Huysman
23.09.1661Marie, k.v. Pieter van der Strate
03.11.1661Maria, k.v. Noé Quadamus
27.11.1661Janneke Vriere, wed. Jacob de Bruyne
29.11.1661Catalyntje, fa. Henderick de Jager
25.02.1662Lieven Trubbel
02.05.1662Jan Verlinde
20.05.1662Francooys, k.v. Pieter Verstrate
15.07.1662Marie, k.v. Nicolaes de Puyt
20.07.1662Clara, k.v. Pieter Mortiers, in de kerk
23.07.1662Machgiel van den Broeck, schepen deser stede
24.09.1662Jacomyntje, k.v. Bertel Pouwels
16.09.1662Cornelis, k.v. Jacob Loyssen
16.09.1662Christoffel, k.v. Kapitein Eeusum
28.11.1662Maeycke Maes, wed. ds. Wilssen
28.12.1662Franchyntje van der Strate, j.d.
05.01.1663Adriana, k.v. Pieter de Jager, in de kerk
12.01.1663Pieter de Jager
13.01.1663Jan Verstrate
18.01.1663Jacob Verstraete
19.01.1663Pieternella de Kleck, j.d.
27.01.1663Lucas, k.v. Lucas Jacobs
23.01.1663Willem, k.v. Jacob Loys
22.01.1663Maeycke Cherff, wed. Gilliame Kooien
25.01.1663Franchoys Kolet, smid deser stede
30.01.1663Janneke van Ouwegem, vr.v. Jan Geersen
25.02.1663Maria, k.v. Noé Quadamus, in de kerk
28.02.1663Grietje, k.v. Jacob Kane
06.03.1663Janneke Susiers, j.d.
08.03.1663Maeyke vant Noorteynde, e.v. Noé Quadamus
14.03.1663Catarina Bruggels, e.v. de luitnt op het Groote Pas
25.03.1663Christina Platteels, e.v. Henderick Taffeyn
09.04.1663Cornelia, k.v. Jan van Nevel
18.04.1663Christina van Uxeem, vr.v. Antheunis de Puyt, in de kerk
01.08.1663Jan Isacks Snickaert
08.08.1663Maria, d.v. Jochem Asseels
18.09.1663Franschooys, k.v. Pieter van der Strate
23.01.1664Johannes, k.v. Lieven van de Kerckhove
23.01.1664Maeycke, k.v. Jan Huysman
26.02.1664Boudewyn, k.v. Pieter van de Putte
27.02.1664Lucas Jacos
29.02.1664Clasyntje Ribbens
08.04.1664Lysebeth, k.v. Jacob Loys
01.04.1664Ariaen, k.v. Jillis Bruyneel
01.05.1664Pieter, k.v. Pieter Chieux
02.05.1664Lysbedt, schoonmoeder van Noé Quadamus
17.06.1664Jacob Loys
13.08.1664Jacomyn, k.v. Lucas Jacobs
04.09.1664Jacobus, k.v. ds. Verstege
10.09.1664Maeycke Koecke, wed.
06.10.1664Angenis, k.v. Kapitein Eeusum
28.01.1665Tanneken Verbiest
09.04.1665Catalyntje Ertvelde vr.v. Pieter de Vos
12.05.1665Angenis Richaert, vr.v. capt. Eeusum van 't Groote Pas
18.06.1665Johannes Bredero, z.v. de vendrig van kapt. Eeusum
12.09.1665Pieter, k.v. Pieter de Vos
27.10.1665Jacomyntje, k.v. Pieter de Vos
07.12.1665Domenicus Rentjes
12.01.1666Pieter Verstraten
25.01.1666(datum onjuist) Francyntje, k.v. Jan Kane
30.05.1666Pieter, k.v. Pieter de Vos
10.06.1666Leysebet, k.v. Pieter de Vos
20.06.1666Cornelis Kasen
11.08.1666Thomas Merrits
25.08.1666Elisabet, vr.v. Henderick Pers
30.09.1666Trientje Colets, wed. Franchooys Colets
02.10.1666Pieter van den Broecke
04.10.1666Leysebet, k.v. Pieter Hennekey
04.10.1666Machiel Obijns
11.10.1666Jan van den Berge
21.10.1666Catalyntje, k.v. Abram Som
27.10.1666Catalyntje Achtergael vr.v. Jacob Achtergael
27.10.1666Jan van Dijck, soldaat
04.11.1666Jhr. Joos Venderager, in de kerk
09.11.1666Annaka, k.v. Bernaert, sold. onder capt. Eeusum
03.12.1666Catalyntje Poulus
19.12.1666Catalyntje, k.v. Carel de Nudt
19.12.1666Pieter de Moor, sold.
01.01.1667Pieter Kane, schepen deser stede
03.01.1667Machgiel, k.v. Herman Barents
22.01.1667Joryntje Goeyens wed. Gilliame Schotte
05.02.1667Maerten van Massenhove
22.02.1667Maeycken Verstrate
22.02.1667Jan de Ley
01.03.1667Janneke Matys
03.03.1667Jacomyntje, k.v. Dominicus Rentjes
13.03.1667Karel van Ixem (Uxem)
25.04.1667Maeycke van der Strate, vr.v. Jacob van der Ghooten
01.06.1667Jacomyntje, k.v. Jan Nevel
14.07.1667kapt. Eeusum, commandant op het Grote Pas
08.08.1667kind van kapt. Eeusum
11.07.1667Abram. k.v. Pieter Verstrate
18.07.1667Leysebeth Fonteyn
12.09.1667Johannes, k.v. Pieter Key
19.09.1667Gilliame Coolen
23.09.1667Johannes, k.v. Jacob de Moor
01.10.1667Tanneken Verstraete, vr.v. Boudewijn Schers
06.10.1667Sandera, k.v. Pieter de Vos
09.10.1667Franchoys, k.v Boudewijn Schers
24.10.1667Maeyke van de Broecke, vr.v. Pieter van de Broecke
25.10.1667Pieter de Vos, ten Vreyen
28.10.1667Catalyntje van den Broecke, j.d.
06.11.1667Jacobus, k.v. Pieter van de Putte
11.11.1667Janneke, k.v. Pieter de Vos
15.12.1667Joanna, k.v. Willem van Welle
24.11.1667Francois, k.v. Pieter de Vos
14.01.1668Marie, k.v. Pieter de Vos
29.03.1668Jacob van der Goote, burgemeester deser stede
18.04.1668Jacob van den Driesse
17.05.1668Jan van Nevel
25.05.1668Joos de Kroock, stadsbode
05.07.1668Isack, k.v. Pieter Verstraten
25.07.1668Jochem Asseel
26.07.1668Catalyntje Andriessen, vr.v. Jacob de Moor
16.08.1668Maeyke Jagers
16.08.1668Jacobus, k.v. Joos Willems
08.09.1668Francyntje, k.v. Bernaert de Bever
08.10.1668k.v. de majoor op het grote Pas, in de kerk
21.10.1668Johanna, k.v. Willem van Welle
18.11.1668Katalyntje, k.v. Jacob de Moor
18.12.1668Jacomyntje de Vos, in de kerk
28.01.1669Pieter de Puyt fs. Nicolaes, in de kerk
28.01.1669Isabella, bastaarddochter van kapitein Eeusum, in de kerk
12.03.1669Coolaert van Ackeren in de kerk
15.05.1669Christiaen Valckenaer
19.05.1669Nicolaes, z.v. Pieter van der Strate
26.05.1669Jacomyntje, hvr. v. Bertel Pouwels
28.09.1669Claeys, z.v. Claeys Beuns
22.10.1669Tonyntje, d.v. Jacob Maes
23.10.1669Abraham de Bley, majoor op het Groote Pas, in de kerk
05.11.1669Pieter ferfaelye
09.11.1669Franscyntje Obyns, hvr. v. Bernaert de Bever
09.11.1669Kind van Bernaert de Bever
29.11.1669Jacomyntje van de Ghooten, hvr. V. Louwerys van de Klooster in de kerk
08.05.1670Marie de Korte
15.05.1670Joannes Vervaten 't kind
17.05.1670Maeyke Oseel, hvr. v. Jacob Woessen
22.05.1670Daniël, z.v. Gilliame van den Bussen
23.05.1670Josyntje, d.v. Pieter de Vos
28.05.1670Sarel Heerschap
17.06.1670Joannes, z.v. Pieter van der Straten
28.06.1670Jacob, z.v. Jacob van den Driessen
16.07.1670Jacomyntje, d.v. Machgiel van de Broecke
04.08.1670Maeyke, d.v. Adriaen van den Broecke
15.08.1670Geeraert, z.v. Jan van Nevel
02.11.1670Jacob, z.v. Jan Kane
27.11.1670Marie, d.v. Jillis Haeckx
19.01.1671Johannes, z.v. Nicolaes Leupe
29.01.1671Catalyntje, d.v. Pieter Ferfaelye
18.02.1671Maeyken, d.v. Christiaen Oseel
21.02.1671Marie, d.v. Boudewyn Schers
07.03.1671Christna Rottiers, hvr. v. Nicolaes Leupe
23.03.1671Jan Losier
26.04.1671Antheunis, z.v. Pieter de Bruyne, in de kerk
08.05.1671Johannes, z.v. Jacob Mattys, in de kerk
29.05.1671Jaspaert. Boeckaert, molenaer deser stede
02.07.1671Pleuntje Stevens van Rentergem
17.08.1671Josyna, hvr. v. Pouwels Bertels
17.08.1671Janneke Verhuist, hvr. v. Adriaen Vervate
17.08.1671Janneke, d.v. Adriaen Vervate
29.10.1671Cornelis, z.v. Bertel Pouwels
22.11.1671Jacob, z.v. Christiaen Oseel
02.12.1671Jacomyntje, d.v. Gilliame van den Busse
30.11.1671Pieter de Vos en sijn hvr.
29.02.1672Marie, d.v. Pieter de Bruyne, in de kerk
02.04.1672Nicolaes Beuns
11.07.1672Susanneke, d.v. Franschoys Leyts
01.08.1872Marie, d.v. Pieter Hennekey
03.08.1672Jan Daniëls, z.v. Henderick van Hecke, in de kerk
27.08.1672Tonyntje van den Broecke, met haar kind, hvr. van Christiaen Ozeel
07.01.1673Louwereys de Puydt, stadsbode
07.02.1673Marie, d.v. Lieven Burggraef
20.02.1673Jan Blanckaert
03.04.1673de hvr. v. Jan de Smidt
02.05.1673Janneke, d.v. Pieter de Bruyne, in de kerk
18.05.1673Francyntje, hvr. v. Louwerys van de Klooster
08.07.1673Pouwelyntje de Puyt, hvr. v. Pieter de Bruyne, in de kerk
18.07.1673Christientje Voet, j.d.
07.08.1673Coenraet, een ruiter van de Goeverneur
08.08.1673Jacob van Ixeem en hvr. burgemr., in de kerk
25.98.1673Jan Huisman, 'sHeerendienaer
27.08.1673Maeyke Koole, hvr. v. Louwerys de Puyt
28.10.1673Antheunis de Puyt, schepen, in de kerk
07.11.1673Francyntje Bevers, hvr. v. Gilliame van den Busse
09.03.1674Pieter de Bruyne, in de kerk
24.06.1674Marieken, d.v. Boudewyn Schers
27.07.1674Jannis Baerman, smid dezer stede
29.07.1674Henderyna, d.v. Adriaen Dielisse
25.10.1674Pieter, z.v. Nicolaes Kiecken
05.11.1674Jacob Berters
18.11.1674Marie, d.v. Bertel Pouwels
11.01.1675Tanneke van de Broecken, hvr. v. Jacob van den Driessen
21.03.1675Theodorus Junius, in de kerk
01.06.1675een kind van kapitein Snel, in de kerk
04.06.1675Passchier Uuttendalen
18.06.1675Catarina, d.v. Jan Kane
19.06.1675Magrieta, j.d. van Tielt, van de armen
14.07.1675Jacobus, z.v. Jacob de Moor
02.08.1675Anna, d.v. Willem van Welle
07.08.1675Maerten z.v. Jan de Groote
09.08.1675Anna, d.v. Jan Baerman
28.10.1675Jacomyna, hvr. v. Mattys Verschelle
08.11.1675Marie de Graef, hvr. Jan Spaen
24.01.1676Jan Schats
07.02.1676Eliesabet, d.v. Pieter Konink
06.03.1676Jan Salomons van Amsterdam
11.04.1676Madeleentje Kastelyns, hvr. v. Franscoys Koolen, in de kerk
25.04.1676Anna, d.v. Jan Kane
02.06.1676Eliesabet, schoonmoeder van Pieter Hennekey
10.06.1676Josyntje Lois, hvr. van Chtistoffel Wildorp
29.06.1676Abram, z.v. Pieter van der Straten
13.07.1676Marie, d.v. Pieter Schelman
23.07.1676Sara, d.v. Pieter van der Straten
27.07.1676Henderyntje, d.v. Aerdt Spaen
07.08.1676Cornelia, d.v. Willem van Welle
14.08.1676Johannes Schreyers, predikant, gebr. van Dickxmuyde, in de kerk
20.08.1676Janneken, d.v. Lieven Burggraef
22.08.1676Levinne Minne, hvr.V. Lieven Fierens, op kerkhof van 'tgroote fort
24.08.1676Jannis, z.v. Jan Kane
18.09.1676Neesje Dedyne, hvr.v. Nicolaes Kieken
18.09.1676Janneken Blanckaerts, hvr.v. Cornelis van Vieanen
25.09.1676Maerten van Massenhove
31.09.1676Macghiel, z.v. Adriaen van den Broecken
13.10.1767Johannes Lagay, smid dezer stede
27.12.1676Johannes, z.v. Adriaen Gillis
01.01.1677Maeyken Willaerts, hvr.V. Jacob de Ley
24.03.1677Joannes, z.v. Pieter de Bruyne, in de ekrk
14.04.1677Grietje Rens, moeder van Cornelis van Vianen
24.04.1677Janneke Kockeels
18.06.1677Francyntje van der Straten
03.07.1677Pieter, z.v. Christiaen Ozeel
24.07.1677Mins Bruyneel
25.04.1676Anna, d.v. Jan Kane
28-07-1677Marie, k.v. Karel de Nudt
05-08-1677Joannis, k.v. Karel de Nudt
14-08-1677Benjamin van Massenhove
14-08-1677Marie, vr.v. Karel de Nudt
20-08-1677Cornelis van Vyanen
16-09-1677Jacomyntje, k.v. Marynis Kastier
21-09-1677Passchyna, d.v. Matthys Verschellen
02-10-1677Gilliame van den Bussche
18-10-1677Jacomyntje van Ixem, vr.v. Jan Cane
18-11-1677Marietje, k.v. Fransoys Kooien
15-02-1678Judith Allard, vr.v. Jean ten Hooff, won. te Oostende, in de kerk
01-06-1678Cornelis, z.v. Jan de Groote
01-06-1678Joanna, k.v. luitenant van Oldenburg, in de kerk
04-10-1678Jan Leupe
17-10-1678Boudewijn Kruyssaert
22-11-1678Jacobus, k.v. Nicolaes Kiecken
12-12-1678Marie Vos
02-01-1679Jacob de Ley
04-01-1679Aert Spaen
06-01-1679Boudewijn, k.v. Boudewijn Kruyssaert
07-01-1679Pieter de Vos fs. Pieter
15-01-1679Jannes, k.v. Dirrick Schoolt
28-02-1679Pieter, z.v. Christiaen Ozeel
04-02-1679Katalyntje, k.v. Pieter Lamens
06-02-1679Ferdinande Allie, molenaar deser stede
13-02-1679Henderick, k.v. Boudewijn de Graef
18-03-1679Bartel Pouwels, schepen deser stede
22-04-1679Joannes , z.v. Geleyn van Boeckstael
26-05-1679Pieternella, k.v. Pieter Buyck
01-06-1679Louwereyns de Dyne, j.m.
02-08-1679Baltesaer, knechtje van Henderick van Hecke
17-08-1679Joos in Swaan
25-11-1679Marie van den Ende, vr.v. Jillis de Noker
12-12-1679Jillis de Noker
29-02-1680Nicolaes Leupe, schepen deser stede
06-06-1680Jan Kane
18-07-1680Jannes Pouwels
19-09-1680Maeyke Bartels, d.v. Joris Kou
07-10-1680Anneke, k.v. Pieter Lamens
09-11-1680Aeltje, k.v. Lindert Leerhamer
13-11-1680Leysebet, k.v. Jillis de Noker
18-12-1780Jacob de Puyt (woonde bij broer Antheunis) in de kerk
20-12-1680Adriaen Dielen
27-12-1680Pieter,z.v. Pieter Buyck
27-12-1680Christintje de Puyt (woonde bij broer Antheunis) in de kerk
02-01-1681Jacomina, k.v. Jacob de Moor
12-02-1681Johannis de Puyt fs. Antheunis, in de kerk
07-03-1681Pieter de Puyt fs. Antheunis, begr. te Dickebus in Vl. volgens attest van Pastoor
19-04-1681Catalyntje, d.v. Geeraert Foupsen Roest
25-04-1681Franchoys Jacobs van Vliet, halfbroer v. Joris Kou
08-05-1681Cornelis Gevaerts
12-05-1681Jan Parmentier, afk. uit Vlaanderen
24-05-1681Passchyna Asseels, k.v. Jochem Asseels
26-06-1681Christinke, d.v. Anthonie van Ackeren
01-09-1681Elisabet, k.v. Burgemeester Antheunis de Puyt
02-09-1681Gilliame z.v. Franschoys Coolen
06-10-1681Marie de Bruyne, meid van Joris Kouwe
10-10-1681Jacob Bastinck, kind daar oom van was Marynis Bastinck
05-12-1681Adriaen, k.v. Jacob de Moor
12-12-1681Jacobus, k.v. Bertel Pouwels
13-12-1681Geleyn van Bockstael
20-12-1681Johannis, k.v. Christiaen Ozeel
27-12-1681Joos Kleuters
05-01-1682Maeyken Christiaens, vr.n. Henderick Questeroy
12-01-1682Godelieve, k.v. Jan Akaer
23-02-1682Joos van Heulen
29-04-1682Anthonette, d.v. Christiaen Ozeel
11-05-1682z.v. Nicolaes Leupe
13-05-1682Lieven Burggraeff
16-05-1682Johannes, k.v. Gilliame van den bussche
27-04-1682Geeraert, k.v. Adriaen Gillis
26-05-1682Grietje Pape (lees Pieters C), vr.v. Jooris Kouw
03-06-1682Magdalena, k.v. Jooris Kouw
09-06-1682Philip, k.v. Francoys Engloy
19-10-1682Barbera Donckersloot, vr.v. Johannes Geleets
19-10-1682Adriaen, z.v. Johannes Geleets
26-11-1682Leysebet van der Straten, vr.v. burgemr. Antheunis de Puyt
16-12-1682Jacobmyntje, k.v. Pieter de Vuyst
22-12-1682Heynderick, k.v. Pieter de Vuyst
20-01-1683Josyntje, k.v. Jillis de Noker
09-03-1683Jan Loys, knecht bij Adriaen van den Broecke
30-03-1683Heynderick van Hecke, schepen, in de kerk
29-05-1683Adriaentje, k.v. Pouwels van Hecke, i.d. kerk
15-06-1683Joos de Mil, zwager v. burgemr. Antheunis de Puyt
14-07-1683Louwerina, vr.v. Pieter Hennekey
09-08-1683Jan de Groote, s'Heerendienaer
13-10-1683Tanneke, d.v. Jan de Groote
08-12-1683Joryntje Schers j.d., d.v. Boudewijn Schers
24-01-1684Cornelis, z.v. Cornelis Warre
10-02-1684Christoffel Piso, kleermaker
12-02-1684Maerten, z.v. Boudewijn de Grave
04-04-1684Willem, z.v. Willem van Welle
04-07-1684Franschooys Coolen
06-07-1684Heynderick, z.v. Jan Questeroy
04-09-1684Claese, k.v. Nicolaes Kiecken
20-10-1684Pouwelyntje, d.v. burgemr. Antheunis de Puyt
08-11-1684Maeyke Leupe, vr.v. Joris Couw
18-11-1684Jacomyntje, d.v. Joris Kou
26-12-1684Maeyke de Vos, vr.v. Jaques Caen
08-01-1685Jillis Kint, j.m. broer van Josyntje Kint
22-01-1685Jan Cool, j.m.
24-01-1685Janneke Pouwels, vr.v. Johannes Leupe
30-03-1685Carel, k.v. Henderick Questeroy
11-04-1685Jacomyntje Cleuters, j.d.
15-04-1685Pouwelyntjen van den Bussen vr.v. Dirrick Scholt
07-05-1685Adriaen Casen
15-05-1685Catalyntje, vr.v. Jacob de Moor
06-10-1685Johannes Leupe
11-12-1685Josyntje Kints, vr.v. Jan Dane
07-01-1686Catalyna Cleuters, wed.
15-04-1685Lambregt, z.v. Joris Couw
08-09-1686Pieter Slabbinck
18.11.1686Jacques Dane, hovenier
09.12.1686Veyntje van Heulen wed. Joos van Heulen
17.12.1686Jan Questeroy, schepen deser stede
07.01.1687Olyve Conijn, j.d.
03.02.1687Christyntje en Jacomyntje, d.v. Jan Questeroy
11.02.1687Pieternella Luyck, wed.
22.04.1687Bertel van den Busse
12.05.1687Cornelia, wed. Adriaen Dielen
27.08.1687onged. d.v. Jacob de Bruyne , in de kerk
06.02.1688Madaleentje de Bant, e.v. Heynderick van Hecke, in de kerk
29.06.1688Lidia, d.v. Franschoys Mersman
06.07.1688Pryntje de Nudt, e.v. Cornelis Warre
16.08.1688Kind van luytenant Noorman, in de kerk
14.12.1688Tanneke van Nevel, wed. Jan van Nevel
23.02.1689Christinke Loziers, e.v. Maerten van Massenhoven
12.03.1689Jacomyntje du Hamue, e.v. Bertel Bellinck
04.04.1689Maeyken Amioens, e.v. Adriaen van den Broecke
11.05.1689dhr. Hermanus, luitenant van Bylanus, in de kerk
14.05.1689Gerbrant Bosmae, luitenant van overste Lyckema, in de kerk
18.04.1689Antheunis, z.v. Antheunis de Puydt, in de kerk
22.06.1689Magriete de Lava, e.v. Jacobus Asseel
29.06.1689Francyntje, d.v. Franscoys Mersman
31.06.1689Franscoys, z.v. Jacobus Asseel
20.08.1689Johannes, z.v. Jacobus de Bruyne, in de kerk
03.11.1689Lambertus, z.v. sergeant Samuel Verhaer, in de kerk
29.11.1689Pieter Lamens
01.12.1689Berteltje Luyck
21.12.1689Josyntje Slabbinck, e.v. Pieter Akaer
17.01.1690Janneke Knockaert, e.v. Jacob de Moor
29.01.1690Janneke Triese, d.v. vaandrig Jillis de Oren, in de kerk
04.03.1690Assirien Swaefven, kapitein onder koll. Essen, in de kerk
06.04.1690Jacque Bourlaer, z.v. de vaandrig van kap. Mieroop, in de kerk
16.04.1690mevr. Marie Boelisse, e.v. kap. Johan Watkin in de kerk
03.06.1690Steven van Rentergem
13.06.1690Sande Bever fs. Sander
21.06.1690Jannis, z.v. Lieven Burggraeff
24.07.1690Pieter Burgrave
12.04.1690kind van Pieter Burgrave
30.09.1690Nallynis Bastinck, smid deser stede, in de kerk
17.01.1691Willem van Wellen, meester en voorzanger deser stede
07.02.1691Pieter van der Straten, schepen, in de kerk
14.06J.691Geleyn Popelyer, van de armen
??.06.1691kind van Francois Meersman
??.06.1691Johannes Warre fs. Cornelis
01.09.1691Janneken de Vaey, e.v. Guilliame van ,Rentergem
20.09.1691Raynoldus Breucklandt fs. Jacob, in de kerk
05.12.1691Bastiaen.Warre fs. Cornelis
21.12.1691Jaquemyna Prevoost, wed. Jan Leupe
10.01.1692Gillis Bacx
17.01.1692Catelyntie Loveny d.v. Herman
23.01.1692Anna Mary Meulenaer
01.02.1692Jacob de Bruyne fs. Jacob, in de kerk
02.02.1692Maerten Kerchove, z.v. wed. Kerchove, in de kerk
14.02.1692Mayken Schats, laatst wed. van Adriaen Kase
19.03.1692Anthony de Hondt
23.09.1690Cornelia Int
04.04.1692Magdale Cauwe, e.v. Pieter Eccaert
06.04.1692kind van dito, in het kraambed gest.
08.04.1692kind van Jan Key
01.05.1692luitenant Jan Grauwlten, geb. van Groningen, in de kerk
07.08.1692Mary Karen, wed. Jan Gysbregt Gevers, in de kerk
09.08.1692Hendrick Questroy
01.11.1692Marya Jacoba, d.v. mr. van Cruyningen
20.12.1692Jaques d'Hase
23.12.1692Jan de Groote, van de armen
26.12.1692Mary , Bocqué, wed. gillis Hacu;
27.12.1692Jan Heckaert
13.02.1693Catelyntje d'Anglo, fa. Philip
26.02.1693Abraham en Sara, k.V. Joris Cauwe
02.02.1693Pieter de Bruyne, in de kerk
28.04.1693kind van Francois Cappon
05.05.1693Jacobus Buyck, fs.Pieter
16.05.1693Mary Questroy, e.v. Charel Cauwe
01.06.1693Pieter Retyer, voorzoon van e.v. Pieter Erny (lees Rottier) i.d.kerk
15.06.1693Jacob Vermees
07.08.1693kind van Elisabeth Popelyer
11.08.1693kind van Dirck Scholten
25.08.1693Johannes Warre, fs.Cornelis
01.09.1693Christina van Beveren fa.Gillis
02.09.1693Jacobus de Bruyne fs.Jacobus, in de kerk
07.09.1693Susanna van Beveren, fa.Gillis
16.10.1693Marytje, d.v. Jacob Osseel
21.10.1693Rebecca de Puydt fa.Anthonis, in de kerk
10.11.1693kind van Jan Cullaert
16.11.1693Grietje Woessen, wed. Pieter van der Stratey in de kerk
20.11.1693Josyne van Nevel, wed. Pieter Lamens, van de armen
23.11.1693kind van Pieter Accaert
15.12.1693Janneken de Lantsheere, e.v. Pieter Accaert
28.12,1693Clayze de Goelaere wed. Jacques d'Hase
??.02.1694Jan Sperre
??.04.1694Pronken Ackaer wed. Jan Ackaert
??.04.1694Pieter Ackaert
??.06.1694Jan Couwe
??.06.1694kapitein Jochem Uutterwick, oven, te N1euwpoort, in de kerk
??.07.1694Dierick Scholten
15.12.1694Hendrick Erny, fs.Pieter, in de kerk
23.12.1694Adriaan Buyck fs.Pieter
24.02.1695Nicolaeis Quetstroo
01.03.1695Jacobus van Cruyningen met zijn vrouw Leonora van de Riviere
12.03.1695Maeike Jacobs den Boer, van Vlissingen e.v. Joannis van Cruyningen,
16.03.1695burgemr. Christiaen Ozeel in de kerk
27.04.1695Theodoris de Puyt fs.Anthonis, in de kerk
04.05.1695Coba Buybkx fa.Pieter
22.05.1695k.tein Hendrick Mort, overgebr. vah()Diksmuiden, in de kerk
25.05.1695Pieter Christiaan, schepen deser stede
04.06.1695Maria Hennekey
28.07.1695Francyntje Quakley
15.08.1695Jaquemyntje Dengloo fa.Philippus
05.10.1695Reynoldus Breucklandt fs.Jacobus, in de kerk
15.10.1695Jacob de Moor, schepen deser stede
17.01.1696Pieternelle Cappon fa.Francois
06.03.1696Sara en Susanna, d.v. Alexander Bodry
07.03.1696Anthonis, z.v. burgemr Anthonis de Puyt, in de kerk
01.05.1696ongdt. k.v. burgemr Anthonis de Puyt, in de kerk
09.06.1696Anna Redingius, e.v. burgemr. Anthonis de Puyt, in de kerk
09.07.1696ongdt. k.v. Pieter Buycks
31.07.1696Hendrick Pillack, geb. Benthem overgebr. van Dikskuiden, in de kerk
16.11.1696Francois Asseel fs.Jacob
23.11.1696Johannes Dengloo fs.Philippus
23.12.1696William Cooper, dragonder
31.01.1697Thomas Wilden, dragonder
16.02.1697Eduwart Turner, tamboer
13.03.1697David Simson, dragonder
30.04.1697Bartholomeus Bellinck Fs.Bartholomeus
01.05.1697Ongdt. k.v. Franchoys Cappon
17.05.1697Catharina, d.v. Hou Calenbraits, dragonder
30.05.1697Jacob Vergooten, j.m.
20.12.1697Johannes vn der Graef, j.m. z.v.kaptn v/d Graef, in de kerk
16.01.1698mevr.Weytemans, wed.kapitein Weytemans, in de kerk
??.02.1698ongdt. k.v. Fransoys Capon
09.04.1698Evert van Baeje, in de kerk
22.04.1698Anna Kiekens fa.Claas
12.11.1698Pieter Vermais fs.Jan
13.01.1699Cornelis van de Riviere
14.01.1699Johannes, z.v. Jacobus Roelants
26.02.1699Pieter Quetstrooy, j.m.
17.04.1699Joris Couwe fs.Joris
09.12.1699hoofdman Adriaan van den Broecke
21.12.1699Jannetje Caluwaarts
21.12.1699Magdalena van Rentergem fa.Guiljaam
26.01.1700Cathalyna Lames, e.v. Carel Thoor
09.02.1700Pieter de Ceuwer (lees de Kubber)
12.02.1700Maria Eccaar, j.d.
16.02.1700Philips Bodry, schoolmeester dezer stede
10.02.1700Cathalina Cauwe, e.v. Philip Dangloo
17.02.1700Philip Dangloo
01.04.1700Jannetje Ackaarts, bruid
28.05.1700Hendrick Fagel fs.Hendrick
12.06.1700Christoffel Wildrup, diender dezer stede
20.08.1700Maria, ongdt.d.v. Franchois Sohier, in de tuin van de kerk
30.08.1700Franchois van de Kasteele, van Kokelare
20.09.1700Daniél de Hase, schepen dezer stede
20.09.1700Maria 9 won. bij Debora de Matrosse, van de armen
12.10.1700Pieternella, d.v. Pieter Buycks
23.11.1700Jan Burggraaf fs.Pieter
07.01.1701ongdt. k.v. Franchois Capon
08.08.1701Nicoaus Capon
09.08.1701Janneke Neutinghs, e.v. Nicolaus Capon
22.04.1702Cornelis, z.v. Cornelis Warre
01.06.1702Jaquemyntje, d.v. Claais Kieckens
05.06.1702Dorté Maria d.v. Christoffel Petrussen, soldaat
10.08.1702Magdaleentje, d.v. Joris Kauwe
11.11.1702Sara, d.v. Cornelis Warre
28.11.1702Johannis, z.v. Jacob van der Straete
28.12.1702Catelinke Blanckhaert, wed. Christoffel Wildorp
27.03.1703Maeiken Kaesstekers, laatst wed. Claeis Lupe
27-03-1703Jacominke Minnes, won. Brugge
10-04-1703Maeiken Alfmaerte, vr.v. Christiaen van den Ameele Sr.
26-05-1703Joanna, k.v. Jan Ennekey
09-07-1703Boudewijn Scheers, in leven gerechtsbode deser stede
10-08-1703Catelyntje de Vriese, vr.v. Pieter Buyck
10.11.1728Pieternella de Bruyne
28.11.1728Isaack van Hecke
18.12.1728Susanna Bodry
29.12.1728Marie Francoise Oonof, e.v. Mattheus Croquette
28.09.1729Theodorus fs. Pieter Herny
28.10.1729Francois Cappon
03.10.1729Johanna Scheers, D.V. Boudewijn Sceers & Aernoudina Sonnevylle
28.12.1729Maria Thooft e.v. Reynier Manhave, d.v. Jacobus Thooft & Leuntie Cornelis
05.05/10.05.1752Mattheus Naeye, geb. St.Jans Cappel, oud 32 jr
22.07/24.07.1752Joannes Cauwe, k.v. Joris- en Jacomina Maes, 7 mnd
10.08/14.08.1752Abraham Bastynck, k.v. Abraham- en Debora Scheers, 10 jr, geb. St.Anna
28.08/01.09.1752Agenis Teelen, 50 jr
04.11/11.11.1752Jacobus de Neut, 62 jr, geb. St.Anna
26.11/30.11.1752Anna Laemes, 2 jr, k.v. Pieter- en Elisabeth de Vinck
29.11/02.12.1752Sara Josyna Riemers, k.v. Adriaan- en Abigaël Steenaert, 4 jr, geb. St.Anna
25.01/29.01.1753Maria van den Ameele, k.v. Jacobus- en Maria Tresia Naeye, 9 jr, geb. St.Anna
05.02/08-02-1753Magdaleena Leurgans, 4 jr, k.v. Zacharias Leurgans- en Maddaleena de Neut
10.02/15.02.1753Dina Scheers, j.d. oud 26 jr
15.02.1753onged. k.v. Joannes van der Strate en Maria de Meulenaer
05.03/08.03.1753Jacobus Verkruysse, 6 mnd, k.v. Jeremias- en Elisabeth Willems
10.03.1753onged. k.v. Martynis van de Kerckhove en Adriana de Smit
17.03/24.03.1753Joanna Scheers, 29 jr, onder parochie Westkapelle, in de kk.
09.05/11.05.1753Maria Cauwe, 12 jr, geb. St.Anna
18.05/21.05.1753Henderick van Loo, onder parochie Westkapelle
07.06/09.06.1753Abraham van den Ameele, 2 mnd, k.v. Jacobus- en Debora Scheers
15.07/19.07.1753Maria Reckebus, 19 jr, geb. St.Anna
02.11/03.11.1753Maria Catharina de Keyser, e.v. een sold. 27 jr, geb. Darmstadt
08.01/12.01.1754Pieter van der Straete, 3 jr, geb. St.Anna
11.01/14.01.1754Joanna Naeye, e.v. Jan Burck
19.06/21.06.1754Joseph Borgo, 18 jr, oven, parochie Westkapelle
05.02/07.02.1755Fransoeys Cauwe, k.v. Jooris- en Jacomina Maes, 5 mnd
30.06/05.07.1755Addriana de Smit, e.v. Martynis van de Kerckhove, 24 jr
18.09/23.09.1755Jacomina Pladschaert, 5 mnd, geb. St.Anna, k.v. Addriaen- en Joanna Albert
30.11/04.12.1755Mattheus Herny, 14 dgn, k.v. Pieter- en Maddalena de Bruyne
06.01/12.01.1756Addriana Persoon, e.v. Joannes van Hecke, 34 jr
24.02/28.02.1756Joannes van Nieuwenhuys, 28 jr, geb. Retranchement
06.04/10.04.1756Levyna van Hecke, 3 mnd, geb. St.Anna, k.v. Joannes- en Addriana Persoon, gest. binnen Sluys
08.06/11.06.1756Adriana van der Straete, 6 wkn, geb. St.Anna, k.v. Joannes- en Maria de Meulenaer
27.07/30.07.1756Jacobus Bokelaar, 7 mnd, geb. St.Anna, k.v. Fransoys- en Cornelia van Houve
06.08/11.08.1756Pieter Leurgans, 14 dgn, geb. St.Anna, k.v. Zacharias- en Magdalena de Neut
17.09/21.09.1756Pieter van de Kerckhove, 13 dgn, k.v. Martynisen Susanna Boudry
13.10/15.10.1756Jan Doose, 49 jr, geb. St. Jans Cappel
02.11/05.11.1756Abraham van Hecke, 58 jr, geb. St.Anna
03.01/05.01.1757Maddalena Grasdorp, 3 wkn, geb. St.Anna, k.v. Jacob- en Maria Bastynck
31.03/02.04.1757Marya Schepens, 45 jr, wed. van Jacob Doselaer, geb. Zuidzande
19.08/22.09.1757Tanneken Veyson, 5 mnd, k.v. Pieter- en Maddalena de Vos, geb. Goes
22.08/26.08.1757Maddaleena Cauwe, k.v. Pieter- en Francyna Baas, 23 dgn, geb. St.Anna
02.01/05.01.1758Isack Boudry, 11 mnd, k.v. Isack- en Joanna Isacks
17.01/20.01.1758Jacobus Naeye, 2 jr, k.v. Pieter- en Elisabeth de Gardeyn
21.01.1758een soldaat van haere konincklicke maejesteyt
30.01/04.02.1758Apolonya Maskele, 61 jr, geb. Terhofstede
25.08/29.08.1758Pieter Cauwe, 43 jr, geb. St.Anna
09.10/11.10.1758Jacomyna Bokelaar, 20 dgn, k.v. Fransoys- en Cornelia van Hove
13.10/17.10.1758Jacomyna Maes, e.v. Joorys Cauwe, 36 jr geb. Oostburg
25.12/30.12.1758Joannes van Hecke, 41 jr, geb. St.Anna
03.01/08.01.1759Jacobus Croquette, 23 jr, geb. St.Anna
06.01/11.01.1759Baldyna Bastynck, 61 jr, geb. Biervliet
29.03/31.03.1759Joannes Jacobus Cauwe, k.v. Pieter- en Fransyna Baes, 4 mnd, geb. St.Anna
17.04/21.04.1759Mattheus Croket, 57 jr, St.Anna
28.04.1759onged. k.v. Isack Boudry en Johanna Isacksen
02.07.1759twee onged. k.v. Carel Bergouw en Catarina Gelan- der
31.08.1759Jacomina Platschaert, 1i jr, geb. St.Anna, k.v. Adriaan- en Johanna Albert
24.10.1759Paulus van Hecke, k.v. Johannes- en Adryana Persoon
02.11.1759Joannes Platschaert, k.v. Adriaan- en Joanna Scheers, 11 jr
04.12.1759Jeremyas Verkruysse, 46 jr, geb. Oostburg
08.12.1759Houstin van der Lyke, 39 jr, geb. Koolkerke
14.12.1759onged. k.v. Joannys Bellynck en Marta Croquette
15.12.1759onged. k.v. Joren Kouwe en Elisabet Elywout
23.12.1759onged. k.v. Joren Kouwe en Elisabet Elywout
31.12.1759Magdalena de Nut, 36 jr, geb. St.Anna
09.01.1760Abraam Schepens, 50 jr, geb. Zuidzande
19.03.1760Joannis Leroy, 6 mnd, k.v. Pieter- en Suzanna Dames
08.07.1760Suzanna Naeye, 11 mnd, k.v. Pieter- en Elisabet de Gardeyn
25.08.1760Pieter Megylsen, 5 wkn, k.v. Josyas- en Sara de Bruyne
20.09.1760Joannys Gadeyn, 14 dgn, k.v. Joannis- en Susanna Molenaer
09.10.1760Pieter Leurgans, 9 mnd, k.v. Zacharias- en Magdalena de Neut
13.10.1760Joannis de Bok, 66 jr, geb. Belle
16.10.1760Marya Verbare, e.v. Joannis Reckebus, 53 jr, geb. Eecke
27-01-1761Elysabet Elywout, e.v. Joren Kouwe, 31 jr, geb. St.Kruis
19.02.1761Abraam Kouwe, 3 wkn, k.v. Joren- en Elysbet Elywout
30.03.1761Fransois Naeye, 10 mnd, k.v. Jacobus- en Adriana Kakelenberg
20.05.1761Abraam Leurgans, 19 jr, z.v. Zacharias- en Magdalena de Neut
26.08.1761Pieternella Herny, 9 jr, k.v. Pieter- en Magdalena de Bruyne
15.10.1761Carolus de Boeck, 64 jr
05.11.1761Jacobus Bokelaar, 6 wkn, k.v. Fransois- en Cornelia van Hoeve
02.12.1761Marya Scheers, 26i jr, e.v. Johannis de Kloet
16.12.1761onged. k.v. Isack Boddry en Johanna Ysacks
17.12.1761Elisabet Willems, 43 jr, e.v. Johannis Verbrugge
23.12.1761Martynis Platschaert, 3 mnd, k.v. Johannis- en Susanna de Bruyne
13.01.1762Abraham Platschaart, 3 mnd, k.v. Adriaan- en Johanna Albert
22.01.1762Johannis Godeyn (Gadeyn C), 40 jr, geb. Mercken, e.v. Susanna Molenaar
27.01.1762Maria Naeye, 5 mnd, k.v. Jacobus- en Marya Kakelenburg
18.01.1762Martynis van Brugge, 18 jr, z.v. Elisabet Willems
24.04.1762Jan Rekkebus, 62 jr, geb. Eecke
28.05.1762Johannis Galander, 4 mnd, k.v. Abraham- en Cornelia Leys
04.06.1762Abraham Bokelaar, 8 dgn, k.v. Francois- en Cornelia van Hoeve, en een onged. k.v. dit echtpaa
07.09.1762Tannetje de Maree, 26 jr, e.v. Johannis Naeye
16.09.1762Pieter Leroy, 6 mnd, k.v. Pieter- en Susanna Dames
17.09.1762Florentina Tol, 62 jr, e.v. Jacobus van der Baan
11.10.1762onged. k.v. Joren Kouwe en Johanna Zeeuw
24.11.1762Johannis de Bruyne, 26 jr, z.v. Johannis- en Agatha Kouwe
07.04.1763Isak Kouwe, z.v. Joren Kouwe, 1 jr en 2 mnd
10.04.1763Johanna Naeye, k.v. Johannis-, 1 jr en 3 mnd
28.05.1763Jacobus Leroy, 2 jr en 5 mnd, k.v. Pieter- en Susanna Dames
04.06.1763Pauwelyna Megielsen, 5 mnd, k.v. Josias- en Sara de Bruyne
30-07-1763Valentyn Schilleman, 60 jr en 8 mnd, e.v. Agatha Kouwe
06-09-1763Lambrecht Haansen, 42 jr, geb. Zierikzee
18-09-1763Jacobus Bookelaar, 12 dgn, k.v. Francois- en Cornelia van Hoeve
15.11.1763Susanna Leroy, 6 mnd, k.v. Pieter- en Susanna Dames
13.12.1763Abygel Kouwe, 2 mnd, k.v. Joren- en Janna de Zeeuw
14.01/18.01.1764Jacobus Platscher, 4 jr en 4 mnd, k.v. Jannis- en Susanna de Bruyne
26.01.1764onged. k.v. Levinus de Brouwer en Tanneke Krokette
07.03/12.03.1764schepen Joannis Lamens, e.v. Isabella Onof, 37 jr, 3 mnd.
26.03.1764onged. k.v. Christiaan Ruevers en Elisabet Schouters
25.04/27.04.1764Pieter Wielemaaker, 27 jr
12.08/16.08.1764Abraham Boedery, 7 jr, k.v. Isack- en Johanna Isacks
20.09.1764Andries Bergoo, 71 mnd, k.v. Carel- en Catrina Gallander
19.11/22.11.1764Jacobus Bokelaar, 13 dgn, k.v. Francois- en Cornelia van Hoeve
27.11/30.11.1764Elisabeth Bokelaar, 22 dgn, k.v. Francois- en Cornelia van Hoeve
22.05/24.05.1765Janna Croquette, 9 mnd, k.v. Jozias- en Janna Reckebus
02.06/04.06.1765Andries Borgo, 7 mnd, k.v. Carel- en Catrina Gallander
07.06/10.06.1765Elisabeth de Vinck, 37 jr, 5 mnd en 11 dgn, e.v. Pieter Lamens
07.06/10.06.1765Anna Boddry, 2 jr, 5 mnd, k.v. Isac- en Janna Isacks
28.07/30.07.1765onged. k.v. Levinus de Brouwer en Tanneke Cro- quette
28.08/30.08.1765Mattheus Naeye, jr, k.v. Pieter- en Elisabeth de Gardeyn
06.09/09.09.1765Johanna Bellinck, 8 jr 4 mnd, k.v. Johannis- en Marta Croquette
09.10/12.10.1765onged. k.v. Jacobus Naye en Aderiaantje Cakelenbergh
16.11/19.11.1765Jacomyntje Platschaart, 3 jr, k.v. Jannis- en Susanna de Bruyne
17.12/18.12.1765Pieternella Naye, 11 mnd, k.v. Johannis- en Dievertje Vleeshouwer
20.12/23.12.1765Jacobus Naye, 5 jr 13 dgn, k.v. Pieter- en Elisabeth Gardeyn
22.12/24.12.1765Johanna Jarens, 23 jr, geb. Zuidzande
26.12/28.12.1765Fransoos Kouwe, 10i jr, k.v. Jooren Kouwe
15.12/18.12.1764Elisabeth Naeye ??, 4 wkn, k.v. Jacobus- en Adriana Kakelenberg
09.01/10.01.1766Janna Cauwe, 1 jr, k.v. Jooren- en Janna de Zeeuw
09.01/10.01.1766Catrina Israëls, 1 jr 31 mnd, k.v. Cornelis- en Catrina van den Ameele
13.01/16.01.1766Francois van Bekegem, 35 jr 8 mnd, e.v. Janneken Filus won. in het Brugse Vrije
27.01/29.01.1766Maria Biljouw, 9 dgn, k.v. Andries- en Christina Bellink
01.08/05.08.1766Pieter van de Kerckhove, 61 jr, geb. St.Anna
20.09/23.09.1766Jannetje Platschaart, 2i mnd, k.v. Adriaan- en Jannetje Albert
14.10.1766onged. k.v. Jannis- en Susanna de Bruyne
29.10/03.11.1766Elena Semeyer (Sommeyer C), 20 jr, geb. Retranchement, in de kk.
15.11/17.11.1766Pieter van Petegem, 5 wkn, k.v. Jacobus- en Maria Wisse
28.11/30.11.1766Elisabeth Pauwels, 11 dgn, k.v. Johannis- en Janna Schoonbaart
05.12/06.12.1766Jan Quinten, 39 jr, geb. Ramscapelle
29.12/31.12.1766Susanna Naeye, 13 mnd, k.v. Pieter- en Elisabeth de Gardeyn
09.03/12.03.1767Josias Stuesel (Steesel C), 5 jr, k.v. Rudolf- en Anna Maria Leenes
24.03/26.03.1767Aderiaana Baale, 2 jr, k.v. Pieter- en Fransina Baas
17.04/23.04.1767Pieter de Bruyne, 31 jr, 1 mnd en 8 dgn, e.v. Susanna Smijers (Sommeyer C), in de kk.
02.08/04.08.1767Cattelintje Naeye, 4 mnd, k.v. Pieter- en Elisabeth de Gardeyn
30.08/03.09.1767Janna Borgoo, 8 dgn, k.v. Carel- en Catrina Gallander
16.09/19.09.1767Maria Bastink, 52 jr, e.v. Jacobus Schrasdorp
12.04/14.04.1768Abraham Baljouw, 2 jr 23 dgn, k.v. Andries- en Chistina Bellink
21.04/23.04.1768Henderik Baale, 1 jr 1 mnd, k.v. Pieter- en Fran- sina Baas
22.04/25.04.1768Johanna van den Ameele, 2 mnd 6 dgn, k.v. Jaco- bus- jr. en Magdalena Bastink
23.04/26.04.1768Johannis Bernardus de Cloet, 6 wkn, k.v. Johan- nis- en Maria van Daele
25.04/30.04.1768Agata Couwe, 70 jr, geb. Aardenburg, in de kk.
12.06/17.06.1768burgemr. Pieter Herny, 53 jr 8 mnd, e.v. Magda- lena de Bruyne
25.08/30.08.1768Pieter le Rooy, 9 mnd, k.v. Pieter- en Susanna Dames
05.11/08.11.1768Pieter Platschaard, 23 dgn, k.v. Jannis- en Su- sanna de Bruyne
09.12/12.12.1768Jacobus Naeye, 22 mnd, k.v. Jacobus- en Adriaana Kakelenberg
24.12/26.12.1768Domynycus Baart, 38 jr, geb. Varsenare
13.02/16.02.1769k.v. Jacobus Schrasdorp en Abygael Verage. 6 wkn
17.03/20.03.1769k.v. Joys du Boys en Adryana van Eecke (Hecke C), 3 mnd
09.04/12.04.1769Joannis Verbruegge, 57 jr, geb. Retranchement, e.v. Susanna Egge
26.04/29.04.1769k.v. Pieter le Roey en Susanna Damens, 5 mnd
23.05/25.05.1769k.v. Jannis de Kloed en Marya van Daale, 13 dgn
26.05/29.05.1769k.v. Jan Paulus en Janna Schonbaart, 4 mnd
18.10/23.10.1769Pieter Naeye, 28 jr 5- mnd, z.v. Pieter- en Dina Vercruysse
30.11/02.12.1769Sara Gallander, 6 wkn, k.v. Abraham- en Cornelya Leys
22.04/24.04.1770Pieternella Naeye, 1 jr 7i mnd, k.v. Jannis Baptiste- en Diever Vleeshouwer
25.04/27.04.1770Elysaabet Reckkebus, 2 jr 3 mnd, k.v. Pieter- en Marya van Mechelen
28.04/30.04.1770Abraham Borgoo, 7i mnd, k.v. Carel- en Catrina Gallander
04.12/08.12.1770Isac Willemsen, 39 jr, geb. Groede, e.v. Janneke Filus
10.03/14.03.1771Pieternella Honove (Oonof C), 74 á 75 jr, geb. Boeschepe, e.v. burgemr. Jacobus de Ridder
22.03/26.03.1771Christiaan Ruevers de jonge, 20 jr, geb. Zutphen in Gelderland
30.03/05.04.1771Adryaan Riemens, 763- jr, geb. Terneuzen e.v. Abygel Steenaar
17.04.1771twee onged. k.v. Carel Borgoo en Catarina Gallander
29.04/02.05.1771Catarina Gallander, 34 jr 11 mnd, geb. Cadzand, e.v. Carel Borgoo
02.06/06.06.1771Jacobus Schrasdorp, 41 jr, geb. Schoondijke e.v. Abygael Verage
05.07/09.07.1771Magdalena Willemsen, 2 mnd, k.v. Isack- en Jan- neke Filis
31.08/03.09.1771Cattolintie du Bouchs (Bols C), 2 mnd, k.v. Joos- en Adryana van Hekke
06.10/11.10.1771Christina Bellink, 48 jr, geb. St.Anna, e.v. Aandries Baaulyouw (Billion, predikant C)
18.10.1771Anna Buise, 1 jr 1 mnd, k.v. Joos- en Marya Leinde
21.10.1771onged. k.v. Jan Voskam en Susanna Semeyers
18.11.1771Pieter Naeye, 1 jr, geb. St.Anna, k.v. Pieter- en Elisabeth Geerdeen
29.11.1771Jan Berrens, 48 jr 3 mnd, geb. Aameele, e.v. Marya Bloos
24.12.1771Catarina Israel, 5 jr 1 mnd, k.v. Cornelis- en Catolintje van den Ameele
15.01.1772Jannis Buerk, 18 jr, geb. St.Anna, z.v. Jannis sr
21.01.1772Suysanna Gallander, 8 mnd, k.v. Abraham- en Cornelya Leys
14.03.1772David Reenier, 18 jr, geb. Retranchement, kind v/d armen aldaar
31.03.1772Jannis Voskam, 2i jr, k.v. Jannis- en Susanna Smeyers
03.04.1772Magdalena de Bruine, 41 jr, k.v. Pieter- en Susanna Smeyers
11.04.1772Jacobus Bastink, 1 jr, k.v. Joannis- en Catarina Wykhuise
01.06.1772Marya Fransoise Boudry, 75 jr 9 mnd, geb. St.Anna
30.08.1772Isack Paulus, 41 mnd, k.v. Jan- en Janna Schonbaart
17.10.1772Jacobus Naeye, 2i mnd, k.v. Jacobus- en Adryana Kakelenberg
02.11.1772Adryana Kakelenberg, 36 jr, geb. Hoek, e.v. Ja- cobus Naeye
12.11.1772Susanna de Bruine, 43 jr, geb. parochie Westka- pelle, e.v. Joannis Platscherdt, in de kk.
30.12.1772Adriana dui Bouch (du Bois C), 17 dgn, k.v. Joos- en Adriana van Hekke
26.01.1773Janneke Platscherdt, 3i mnd, k.v. Adriaan- en Janneke Alberdt
11.03.1773Janneke van Waejenbergh, I jr, k.v Abraham- en Janneke Filis
29.03/02.04.1773Adriaan Platschaert, 15 jr 12 dgn, z.v. Joannis- en Suisanna de Bruine, in de kk.
12.06.1773Janna Krokquette, 4i mnd, k.v. Josias- en Janna Rekkebus
30.07/05.08.1773Debora Scheers, 53 jr 3 mnd, geb. St.Anna, e.v. Jacobus van den Ameele de oude
21.08/24.08.1773Pieter Jacobus Meci, 34 jr, geb. Boeschepe
04.03.1774Jacobus Andisé, 18 mnd, k.v. Isack- en Joanna Baljouw
16.06.1774Janneke Filis, 34 jr, geb. Breskens, e.v. Abraham van Waejenbergh
22.06.1774Jacobus Jansen, 9 mnd, k.v. ds. Jacobus- en Janna Geene
30.06.1774Isabella Honhove (Oonof C), 69 jr, geb. West-Vlaanderen, wed. van schepen Joannis Lamens
09.07.1774Pieter Naeje, 2 jr, k.v. Jan Batiste Francois- en Divertje Vleeshouwer
18.07.1774Elisabeth Boddery, 2 jr, k.v. Isack- en Joanna Isack
16.09.1774Magdalena van der Bough (Boeg C), 2 jr, k.v. Jacobus- en Magdalena Platschaert
04.01.1775Jannis Teotorus Voskamp, oud 15 dgn, k.v. Jan Teunis- en Susanna Smeyers
04.01.1775Sachryas Leurgans, 51 jr„ geb. Knokke, wedr Magdalena de Nut
26.01.1775Maria Magdalena van den Amele, 9 jr 3 mnd, k.v. Jacobus- jr en Magdalena Bastink
27.01.1775onged. k.v. Cornelis Israael en Catolintje van den Amele
31.01.1775Francois Bokelaar, 23 jr, z.v. Francois- en Cor- nelia van Hoeve
27.02.1775Magdalena van den Amele, 23 jr, k.v. Jacobus- jr en Magdalena Bastink
22.07.1775Marya Pietersen, 4i jr, geb. Retranchement, k.v. Piet Pietersen
12.08.1775Abrahan Naeje, 1 jr 3 mnd, k.v. Johannis- en Divert Vleeshouwer
11.09.1775Catolina Paoulus, 5 jr, k.v. Joannis- en Janna Schonbaart
19.09.1775Janna Rekkebus, oud 8 mnd, k.v. Pieter- en Janna Schonbaart
19.09.1775Catarina Riemens, 8i jr, en Janna Riemens, 4 jr, k.v. Francoos- en Elisabet van Daale
30.09.1775Joannis van der Bochg, 22i mnd, k.v. Jacobus- en Magdalena van Daale
11.11.1775Susanna Buerk, 19i jr, geb. Bewestereedepldr, d.v. Joannis- en Susanna Martein
22.12.1775Sara Borgoo, 17 dgn, k.v. Carel- en Maria Baas
24.01.1776schepen Joannis Platschaerdt, 48 jr 31 mnd, geb. St.Anna e.v. Pieternella van Hekke, in de kk.
09.03.1776onged. k.v. Cornelis Israel en Catolintje v/d Amele
21.07.1776Joanna Gallander, 11 jr 4 mnd, k.v. Abraham- en Cornelya Leys
17-09-1776Maria Boederi, 31 jr, k.v. Isack- en Janna Isack
08.10.1776Pieternella Naeje, 3 wkn, k.v. Jan Batiste- en Diver Vleeshouwer
22.11.1776Jan Filippus van Lyeren, 40 jr, geb. Barre (F), e.v. van Janna Buiseen
30.11.1776Jacobus Platschers, 11 jr, k.v. Joannnis- en Susanna de Bruine, in de kk.
20.12.1776Elisabeth Gerdeen (de Gardeyn C), 46 jr, geb. IJzendijke, e.v. Pieter Naeje
24.12.1776onged. k.v. Isack de Muinck en Janna de Grote
20.03.1778Isaa Billau, 22 jr 3 mnd 16 dgn, geb. Rtranchement, z.v. Andries- en Christina Bellink
02-04-1778Magdalena Bellinck, 11 jr 3 mnd 11 dgn, en broer Pieter Bellink, 11 jr 3 mnd 11 dgn, k.v. Johannis- en Martha Croquette
25.04/27.04.1778Jacob Brok, 4 mdn, geb. St.Anna, k.v. Isaac- en Maria Leurgans
26.04/29.04.1778Catharina Israel, 7 mnd 16 dgn, k.v. Cornelis- (oven. 12.04.1777) en Catholintje van den Amele
24.05/27.05.1778Francois Borgo, 1 jr 2 mnd 8 dgn, geb. St.Anna, k.v. Karel- en Maria Baas
01.10/06.10.1778Mattheus Platschart, 25 jr, z.v. wijlen Johannis- en Susamnna de Bruine, geb. parochie Westkapelle
02.11.04.11.1778Jacob de doet, 6 wkn, k.v. Johannes- en Maria van Dale
24.01/02.02.1779onged. k.v. Gerhardus Haykens en Johanna Sophia Holscher
03.04.1779Levinus Veys, 21 jr, geb. Jabbeke
15.04.1779Johanna de Meyer, 9 mnd 19 dgn, k.v. Joseph Bernard- en Pieternella Bellink
19.05/25.05.1779schepen Philippus Scheers, 45 jr 11 mnd 4 dgn, geb. St.Anna, z.v. Jannis- en Marie Fransoise Boddery
07.08.1779Peter Pascal, seizoenarbeider
08.09.1779Janneke de Can, 12 dgn, k.v. Abraham- en Maria de Voogd
23.09.1779onged. k.v. Abraham van Waayenberg en Martha Kotvis
28.09.1779Francina, 6 mnd 18 dgn, k.v. Sara van de Kerkhaste-
01.10/05.10.1779Carel Joseph Verheyde, 22 jr 5 mnd 23 dgn, geb. Boeschepe, z.v. Thomas- en Pieternella de Berdt
25.02.1780Pieter le Roy, 45 jr 9 mnd 5 dgn, geb. St.Anna, e.v. Suzanna Dames, minderj. knd.
26.04.1780Pieter Naeye, 16 mnd 12 dgn, k.v. Johannis Bab- tiste Francois- en Diver Vleeshouwer
01.05.1780Maria du Burk, 1 mnd 4 dgn, k.v. Pieter- en Elisabeth Tacq
11.05.1780Maria du Burk, 9 jr 4 mnd 20 dgn, k.v. Johannes- en Suzanna Marteyn
20.05.1780Pieternella de Bruyne, 19 jr 4 mnd 3 dgn, d.v. wijlen Pieter- en Susanna Sommeyer (oven. St.Anna ten Vrijen)
28.08.1780Maria Gallander, 1 jr 9 mnd 15 dgn, k.v. Abraham- en Cornelia Leys
13.09.1780Pieternella Voskamp, 1 mnd 12 dgn, k.v. Jan Teu- nis- en Susanna Someyer
28.10.1780onged. k.v. Pieter Booy en Isabella Kerkhove
16.12.1780onged. k.v. Isaac de Muinck en Johanna de Groote
22.12.1780Francois Kraane, 7 mnd 5 dgn, k.v. Isaac- en Sara Bokelaar
03.03.1781Isaac Andizé, 39 jr, geb. Sluis, e.v. Johanna Billau, minderj. knd.
04.05.1781Abraham Poulis, 20 mnd, k.v. Johannis- en Maria van Megchelen (sic)
13.08.1781Anna Boddery, 13 jr 20 dgn, k.v. Isaak- en Anna Isaaks
08.09.1781Cornelis Kraane, 2 mnd 12 dgn, k.v. Isaak- en Sara Bokelaar
27.09.1781Adriaan Platschart, 4 mnd, k.v. Johannis- fs. Adriaan en Johanna de Witte
17.12.1781Pieternella van Waayenberg, 11 mnd 12 dgn, k.v. Abraham- en Martha Kotvis
28.12.1781Jacob Voskamp, 3 jr 7 mnd 27 dgn, k.v. Jan Theunis- en Suzanna Someyer
30.03.1782Magdaleena Brock, 1 mnd 7 dgn, k.v. Isaak- en Maria Leurgans
21.05/24.05.1782burgemr. Jacobus de Ridder, 85 jr 3 mnd 5 dgn, geb. Aardenburg
05.06.1782Elisabeth Cornelia de doet, 3 mnd 1 d., k.v. Johannes- en Maria van Dale
18.06.1782Maria Borgo, 18 mnd, 25 dgn, k.v. Carel Borgo- en Maria Baas
19.07.1782Jacob van Waayenberg, 3 jr, 9 mnd 19 dgn, k.v. Abraham- en Martha Kotvis
23.07.1782onged. k.v. Jannis Louys Sergiant en Pieternella Naaye fa. Pieter
01.10/05.10.1782Isabelle Thérèse Onoff, 27 jr, geb. Boeschepe
17.10/22.10.1782Johannis Pouwels, 48 jr 7 dgn, geb. Cadzand
29.01.1783Adriana van Hecke, 4 mnd 3 dgn, k.v. Johannes- en Adrana Kousemaker
18.02.1783Adriana Kousemaker, 25 jr 6 mnd, geb. Aardenburg, e.v. Johannes van Hecke
14.03.1783Magdalena Susanna le Roy, 1 jr 3 mnd 6 dgn, k.v. Petrus- en Maria Herny
12.04.1783Catlintje Platschart, 12 mnd 15 dgn, k.v. Johannes- fs. Adriaan en Janna de Witte
14.04/17.04.1783Abraham de Can, 35 jr, geb. Schoondijke, e.v. Maria de Voogd, minderj. knd.
22.04.1783onged. k.v. Abraham Deuninck en Abigaël Verhage
23.04.1783Daniel Wens, 1 jr 6 mnd, geb. Cadzand, k.v. Hendrik- en Judith de Groote
24.04.1783Maria Naeye, 20 jr 4 mnd 5 dgn, d.v. Jacobus Francois- en Adriana Kakelenberg
06.05/10.05.1783Johannes Pouwels, 44 jr 16 dgn, geb. Biervliet e.v. Maria van Megchelen
11.05/15.05.1783Johanna de Groote, 36 jr 14 dgn, geb. IJzendijke, e.v. Isaac de Muinck
12.05/16.05.1783Abigaël Verhage, 43 jr 10 mnd, geb. Retranchement e.v. Abraham Deuninck
12.06.1783Abraham du Burck, 1 jr 10 mnd, k.v. Pieter- en Eizabeth Tack
20.06.1783Pieter de Meyer, 20 dgn, k.v. Josephus Bernardus- en Pieternella Bellinck
02.07.1783Pieter de Bruyne, 5 mnd, k.v. Mattheus- en Pieternella van Hecke
31.07/04.08.1783Jozias Croquette, 50 jr 10 mnd 23 dgn, schoolmeester, e.v. Janna Reckebus
29.08/02.09.1783Johannes van der Velden, j.m. oud 32 jr, geb. Rotterdam, sinds 04.05.1783 predikant alhier
18.09.1783Adriana Wens, 7 mnd 5 dgn, k.v. Hendrik- en Judith de Groote
02.10.1783Maria de Can, 19 mnd 20 dgn, k.v. Abraham de Can
29.10.1783Mattheus Naaye, 4 jr 11 mnd, k.v. Isaac- en Maria Herny
03.11.1783een bastaard kind van Adriana de Klerk, dood gevonden in het "secreethuisje" van de hofstede van de wed. Le Roy
06.12.1783Carel Borgo, 3 mnd, k.v. Carel- en Maria Baas
13.12/17.12.1783Jacobus Francois Naeye, 51 jr, geb. Elverdinge e.v. Isabella Missie (Michie C)
04.02.1784David van Waayenberg, 20 mnd, k.v. Abraham- en Martha Kotvis
16.02.1784onged. k.v. Hermanus Booregter, een bovenlander, en Maria van den Berg, geb. Delft
19.03.1784Pieter Legran, 60 jr, overl. op de hofstede van Jan Louys Sergiant en Cornelia Respaelje
26.03.1784Adriana de Kan, 5 jr 10 mnd 6 dgn, k.v. wijlen Abraham- en Maria de Voogd
29.05.1784Jan de Poder, 56 jr 6 mnd, geb. Zaamslag, e.v. Francina van Parijs
15.06.1784onged. k.v. Mattheus de Bruyne en Pieternella van Hecke
10.07/14.07.1784Pieternella Sommeyer, 53 jr, geb. Retranchement, wed. Adriaan van Gelderen
31.07/04.08.1784Isaac Bokelaar, 29 jr 7 mnd 21 dgn, geb. St.Anna, e.v. Levina Gallander, 1 kind
13.09/15.09.1784Levina Gallander, 20 jr 5 mnd 17 dgn, wed. Isaac Bokelaar
03.01.1785Pieter Bastink, 4 wkn, onecht k.v. Magdalena Bastink fa. Jozias
09.06.1785Susanna Naeye, 8 jr 3 mnd, k.v. wijlen Jacobus Francoisen Isabella Miché
28.07.1785Tannetje van der Boeg, 8 dgn, k.v. Jacob- en Magdalena Platschart
06.08.1785Elizabeth Borgo, 15 dgn, k.v. Carel- en Maria Baas
22.08.1785van Sluis naar hier gebracht en 24.08 weer terug gebracht het lijk van Janneke Borgo, 18 jr 6 mnd, d.v. Andries- en Francina van Parijs
08.09.1785Pieter de Bruyne, 1 mnd 15 dgn, k.v. Mattheus- en Pieternella van Hecke
08.09.1785Suzanna le Roy, 2i mnd, k.v. Petrus- en Maria Herny
09.09.1785Adriaan Platschart, 2 mnd 20 dgn, k.v. Adriaan- en Suzanna le Roy
04.10.1785David van Waayenberg, 10 mnd 10 dgn, k.v. Abraham- en Martha Kotvis
07.12.1785Johannes Baptiste Francoios Naeye, 56 jr, geb. Berten (Fr.V1.), e.v. Divertje Vleeshouwer, minderj. knd.
14.12.1785Jozias Bastink fs. Jozias, 35 jr, hier geb. e.v. Adriana Dirks, minderj. knd.
08.04.1786Jacobus le Roy 10 mnd 11 dgn, k.v. Petrus- en Maria Herny
15.05.1786Pieter Bastink, j.m., oud 39 jr, z.v. Jozias- en Clazina van der Meer
01.06.1786Johannes Platschart, 1 mnd 14 dgn, k.v. Johannes- fs. Adriaan en Johanna de Witte
22.06.1786Abraham Wens, 23 dgn, k.v. Hendrik- en Judith de Groote
07.11.1786Andries Borgo, 14 dgn, k.v. Carel- en Maria Baas
10.11.1786Jacobus Bellink, 24 jr 9 mnd 26 dgn, z.v. Johan- nes- en Martha Croquette
07.12.1786Jacobus le Roy, 2 mnd 11 dgn, k.v. Petrus- en Maria Herny
09.12/14.09.1786schepen Isaac de Munck, mr. smid, 46 jr 11 mnd 18 dgn, geb. Biervliet, wedr. Johanna de Groote
10.08.1787onged. k.v. Petrus le Roy en Maria Herny
07.11.1787onged. k.v. Petrus le Roy en Maria Herny
11.11.1787Suzanna Leysenaar, 4 mnd 21 dgn, k.v. Jozias- en Apollonia de Bruyne
14.11.1787onged. k.v. Hendrik Wens en Judith de Groote
19.11.1787Janneke Naaye, 13 dgn, k.v. Francois- en Janneke de Smit
18.12.1787schoolmeester en thesaurier Jacobus van den Ameele d'oude, 64 jr 11 mnd 10 dgn, hier geb. e.v. Catharina van Waayenberg
15.03.1788Catharina van den Ameele, 4 jr 2 mnd 13 dgn, k.v. Jacobus- en Magdalena Bastink
15.04.1788Jozias Leys, 4 mnd 4 dgn, k.v. Poulus- en Suzanna Morel
21.05.1788Johanna Platschart, 8 jr 2 mnd 25 dgn, k.v. Johannes- en Johanna de Witte, geb. Cadzand
08.09.1788Suzanna Borgo, 7 wkn, k.v. Carel- en Maria Baas
18.10.1788Adriaan Krane, 1 mnd 28 dgn, k.v. Isaac- en Sara Bokelaar
23.12.1788Jan Lowie Serjan, 54 jr 3 mnd 5 dgn, geb. Calle, nalatende vrouw en 1 knd