The Schmidt - de Smidt genealogy pages

Ledematen onder dominee Jacobus Amijs te Terneuzen 1693

Register van de namen der ledematen in de gemeijnte Jesu Christi tot Neusen soo binnen als buijten gelijck die bevonden en opgeschreven sijn onder den dienst van dominee Jacobus Amijs 1693

Ledematen binnen der Neusen

Johannes de Geijtermet sijn huijsvrouw
Abigail van HooghstratenDenata 22.09.1693
Pieter Haes
Catelijntie BerrijObiit
Tanneken van Beneen
Maijken Pitsou
Mathis Veroonemet sijn huijsvrouw
Margarietha de Codin
Tanneken MeertensObiit
Cornelis Vissersmet sijn huijsvrouw
Lijdia Hoogerlinde
Neeltje Rochius VosburghObiit 1703, 1705, anno aetatis 95
Catlijntie Rochius
Willem Schuler met sijn huijsvrouwMet attestatie vertrokken naar Aerdenburg
Susanna Rochius
Gillis de Lodremet sijn huijsvrouw
Pieternelleke van Nuffelen
Jan Claessenmet sijn huijsvrouw
Josijntje Keukelaers
Catrina Boone
Maria Booneweduwe vanVertrokken met attestatie na Drijwege 12.12.1702
Geleijn de BokObiit
Servaes Vervruggemet sijn huijsvrouw
Sas Pluck
Cornelis de Keijsermet sijn huijsvrouwObiit ad indiam orientalem
Anna Jansen SmidtDefunita 31.03.1694
Jacob de ClouwerObiit
Machiel de Codinmet sijn huijsvrouw
Elisabeth Jansen Smidt
Maria HeijmensDenata 12.03.1694
Lydia Jansen Smidthuijsvrouw vanDefunita 12.01.1694
Jan de Raet
Pieter Stoffelsmet sijn huijsvrouw
Maria de Doelder
Josijntie Stoffels
Pieter Jansen Smidtmet sijn huijsvrouw
Maria ForstersObiit 1700
Cornelis Bollemet sijn huijsvrouw
Leijntie de Bock
Jan de Doelder
Jacob van NuffelenObiit 1700
Jan Catoormet sijn huijsvrouwVertrokken met attestatie na den Hoek, tot schoolmeester
Maria Margarita le Maire
Cornelis van den Broeke
Joos Horlewijn
Jan Leunismet sijn huijsvrouwObiit ??.03.1694
Pieternelle ?Obiit 1702
Susanna van Campenhuijsvrouw vanObiit 1700
Bartel Meertens
Maria van Fretehuijsvrouw van
Willem JacobsenObiit ??.06.1703
Elisabeth Abels
Geleijn Vaansmet sijn huijsvrouw
Pieterronella Marijnis
Susanna GoossenDenata 16.02.1694
Maria Scaddeijn
Andries Claessenmet sijn huijsvrouwMet attestatie vertrokken na den Hoek
Tanneken Roestelincks
Cornelis VerbovenMet attestatie vertrokken na Middelburgh den 10.06.1697
Judicht Waelpothuijsvrouw van
Cornelis de Doelder
Wilhelmintie Lubbertshuijsvrouw vanVertrokken met attestatie na Bergen op Zoom 24.04.1702
Mathis Heese
Merrichtie Claessen
Maria Claessen
Jan Janssen SmidtMet sijne huijsvrouw
Printie Teerlincks
Abraham Codinmet sijn huijsvrouw
Jacomintie VrooneObiit 1702
Johanna Deckers
Johan Vosburch
Lydia BolleObiit in partii 14.02.1694)
Elisabeth CoersObiit
Willem HermansenObiit
Cornelia BolleDefunita 23.01.1696
David Pluck metsijn huijsvrouwObiit 09.06.1699
Janneken CombletObiit ??.11.1701
Maria LeunisObiit 1704
Christiaen Hollebeckmet sijn huijsvrouw
Elisabeth de KlerckObiit 1701
Janneken Donse
Elisabeth Penne
Pieternella FigmijreMet attestatie na Middelburgh vertrokken ??.05.1695
Andries de Minderemet sijn huijsvrouw
Jacomintie van Beneden
Trintie de Vliegerhuijsvrouw van
Jan de Vlieger
Cornelis de VliegerObiit 03.05.1702
Geeraert van der Wielenmet sijn huijsvrouwVertrokken met attestatie na St. Annaland
Dina van Dienst
Cornelis van der WielenVertrokken met attestatie na Saemslagh 19.10.1698
Daniel van de Wegemet sijn huijsvrouwVertrokken met attestatie na Sas 25.05.1696
Janneken de Bel
Pieternella van den Broeke
Geeraert van BeverenObiit
Elisabeth van EnsDefunita 30.12.1693
Ester RusseDenata 08.01.1694
Tanneken de VosObiit 1702
Neeltie de Vos
Willemintie Lowijssen
Jan Keijmeulenmet sijn huijsvrouw
Sara Buijse
Elisabeth Noutsenhuijsvrouw vanVertrokken met attestatie na Axel 23.08.1699
Machiel Doeselaer
Clara Jansen Backerhuijsvrouw van
Nicolaus de Coster
Philip Abelsmet sijn huijsvrouw
Neeltje Noutsens
Cornelia NoutsensMet attestatie na Vlissingen 30.10.1696
Matie Socks
Fransois van Beverenmet sijn huijsvrouwOobiit 29.04.1694
Catarina DriegeVertrokken met attestatie na Axel 03.12.1703
Jacob de Vliegermet sijn huijsvrouw
Jeriejntie SamansObiit 1700
Aeltie Timmermansenhuijsvrouw van
Johan de Jonge
Jacobus van VrijbergenVertrokken met attestatie na Tholen 20.08.1702
Janneken Putte
Adrianus Deckermet sijn huijsvrouwObiit 07.07.1696
Cornelia van der Werf
Jan Lippensmet sijn huijsvrouw
Sam van BeverenObiit 24.06.1705
Jacob Pietersmet sijn huijsvrouw
Elisabeth de Backer
Jacobus Willemsen van Starremet sijn huijsvrouw
Aletta van Meeningen
Johanna Rochushuijsvrouw van
Anthonie Wouters van de Ree
Fransois Doeldermet sijn huijsvrouw
Vroulina van der Visch
Jacob Pasmanmet sijn huijsvrouw
Maria ForstersObiit 19.12.1701
Cornelis de BussMet attestatie na Axel
Elisabeth van Nusselenhuijsvrouw vanObiit 21.07.1702
Machiel VerooneObiit 1701
Pieter de Doelder
Carel Ritsaertmet sijn huijsvrouw
Margaritha van ThienenObiit 22.05.1699
Anna PostVertrokken met attestatie na Saemslagh 19.10.1698
Cornelia Italiaen
Maria de BockObiit 1701
Daniel de Vosmet sijn huijsvrouw
Magdalena van der Hun
Pieternella TimmermansenVertrokken met attestatie na Sas 03.05.1695
Josijntie RochusObiit 02.01.1700
Elisabeth Rochus
Quirina Jacoba Deckers
Jan van den Vondelmet sijn huijsvrouw
Willemintie Marinis
Aernoldus van MelderOobiit 10.05.1695
Andries Bollemet sijn huijsvrouw
Pieternella Jansen Smidt
Rubrina JoosenObiit 17.03.1699 anno aetatis 84
Susanna Jacobihuijsvrouw van
Joris Horlewijn
Sara DenijsObiit 30.12.1700
Tobias Wulframs
Willem Janssen BackerObiit
Aelbrechts Cornelis
Jacomijntie de Reus
Janneken Moreels
Neeltie Keukelaers
Berbel Colijns
Fransois Buse
Cornelis van der Meer
Willem JacobsenObiit ??.06.1705
Anthonintie BertijnMet attestatie gekomen van Middelburgh 03.07.1694
Matie de Vos
Marinus Vincke
Hendrick Roostermet sijn huijsvrouwMet attestatie gekomen den 01.10.1694 van Saemslagh
Printie Goosen
Maria Bax
Jan Dielemanmet sijn huijsvrouw
Cornelia RoelsS
Jan de CubberS
Matie SchellinckS
Vintie KeS
Pieternella de HamerMet attestatie van Rotterdam 31.12.1694, vertrokken met attestatie na Hulst 18.03.1698
Catharina Hendricks
Jacomintie Hubrechts BrouwerMet attestatie na den Hoek vertrocken 25.03.1703
Mattheus van den Dorpemet sijn huijsvrouwMet attestatie gekomen 01.06.1695 van Sas, met attestatie vertrokken na Grijpskercke 15.07.1697
Matie Naaiooge
Anne Talinck Italiaen
Jan de VosVertrokken met attestatie na Saemslagh ??.06.1698
Johannes Wulframs
Jan DuijnObiit 25.05.1699
Anna Kimmeneer
Janneken de CockMet attestatie vertrokken na ? 24.06.1697
Janneken Jurgens
Philippina Binet
Clara Binet
Pieternella van der VischMet attestatie vertrokken na Middelburg 01.11.1697
Levina van Dijxhoren
Abel FeschierreMet attestatie van Middelburgh 30.03.1696
Cornelis du BufMet attestatie van Axel 30.03.1696, obiit 30.12.1702
Fransois KevelMet attestatie van Saemslagh 30.03.1696
Cornelis SlembroeckMet attestatie van den Hoek 05.10.1696
David WulframsMet attestatie van Middelburgh 05.10.1696
Cornelia de DoodtMet attestatie vertrokken na Axel 03.06.1697
Maria de Doelder
Elisabeth RielsMet attestatie vertrokken na Middelburgh 18.10.1699
Anna WaelpotMet attestatie vertrokken na Middelburgh 01.10.1698
Pieter van de Haeijken sijn huisvrouwMet attestatie van St. Anna 05.04.1697
Altie AndrieMet attestatie vertrokken na Seraesk in Suijtbevelandt 05.04.1697
Judith Hendricksvan Saemslagh
Josua Verberckmoesmet sijn huijsvrouwMet attestatie van Vlissinghen
Tanneken Noutsen
Andries van der PostMet attestatie van Middelburgh van de fransche kerck 03.01.1698
Cornelis de Vos
Cornelis WallaertMet attestatie na Cruijningen 01.11.169?
Anna NesmansMet attestatie na Axel 20.09.1699
Elisabeth van den Broecke
Olivier van AlphenMet attestatie uijt het leger buiten Gent 04.04.1698
Catharina HendricksVan Middelburgh, vertrokken na Middelburgh met attestatie 25.05.1700
Magdalene PoitiersVan Noortgouwe, vertrokken met attestatie na Bergen 24.04.1701
Johannes ItaeliaenMet attestatie van den Hoeck 02.07.1698, met attestatie na Axel 02.12.1700
Adriaen Roelsmet sijn huijsvrouwVan Dordrecht
Maria van Haak
Elisabeth van Thienen01.11.1698 van Vlissingen
Elisabeth de Kok
Florida ImantsVertrokken met attestatie 03.05.1702
Andries IsebaertMet attestatie gekomen 02.10.1699 van Saemslagh
Tanneken BlaseVan Vlissinghen, obiit 14.08.1703
Sara de JongeMet attestatie van Sas 02.10.1699
Jan van Zeeuwenen sijn huijsvrouwVan Gemert
Steijntien JansMet attestatie vertrokken na Dort 21.09.1700
Olivier Horlewijn
Anna Beershuijsvrouw vanMet attestatie van St. Jansteen
Leendert Gilde
Dina Roels
Paulus BiscopMet attestatie gekomen
Debora NoutsenMet attestatie van Sluis 02.07.1700
Adam van Wijlingh
Adriaen Jansen Backer
Pieter Stoffels
Anthonintie Westdijk
Maria Thierens
Jacomijnie NijssensMet attestatie van Veere, corem tempora, obiit 08.04.1701
Sara van Krekelenbergh30.09.1701 met attestatie van Vlissingen
Anna NesmansVan AxelMet attestatie 31.12.1701 na Saemslagh
Susanna de Smaethuijsvrouw vanVan Vlissingen
Carel Ritsaert
Pieter Verstraete30.06.1702 met attestatie van Saemslagh
Judik Hendricksenhuijsvrouw vanVan Bergen op Zoom
Hendrik Wissels
Cornelia Faconhuijsvrouw vanMet attestatie van Vlissingen 05.01.1703
Joris Horlewijn
Jacoba Facon
Catarina de RijckeVan den Hoeck, obiit 19.02.1704
Wouter AntheunissenVan Hulst
Jacob de MinderDoor belijdenis aengenomen 30.03.1703
Johanna WalthaDoor belijdenis aengenomen 30.03.1703
Matie BruggemansDoor belijdenis aengenomen 30.03.1703
Elisabeth Noutsen01.07.1703 met attestatie van Axel
Pieternella SigureVan Middelburgh, met attestatie vertrokken naer Goes op 24.02.1704
Maria BooneVan der Nissen
Wilhelmina Lubbers04.01.1703 met attestatie van Bergen op Zoom
Tanneken WestelinkVan der Hoeck
Elisabeth Claeshuijsvrouw van
Ludolf ?
Johanna MennegenVan Dordregt
Adriaen Hendriks
Cornelia Holbek
Johanna van der Broeke
Pulijntie Stoffels
Blasijntie Leijshuijsvrouw van
Anthonie Hermans

Ledematen buiten der Neusen

Geeraert Hermansenmet sijn huijsvrouw
Berbel Klercks
Isaac Romeijnmet sijn huijsvrouwObiit 18.06.1701
Susanna VerhageObiit 1700
Leunie van Bovenmet sijn huijsvrouw
Berbel Openneer
Elisabeth van de PutteObiit
Jacob de Rijckemet sijn huijsvrouwObiit ??.06.1703
Tanneken Teerlincks
Gillis Colijnmet sijn huijsvrouwDefunita 1694
Matie LoofsDefunita
Lieven Deijmet sijn huijsvrouwObiit subito 01.01.1703
Neeltje de Beer
Jacob de Makermet sijn huijsvrouwObiit ??.01,1700
Catelintie Evers
Fransois Moesmet sijn huijsvrouw
Neeltie van OostenObiit ??.06.1703
Elisabeth Hendricks
Esther WillemsObiit 1702
Janneken Mallefroot
Pieter Kervinck
Vintie KervinckeObiit
Jacomintie de ReusBelijdenis gedaen den 02.04.1694
Cornelis Kervinckmet sijn huijsvrouwObiit
Anneken ?
Pieter Dijlemanmet sijn huijsvrouwObiit den 30.12.1697
Engel de Beer
Jan de Geijtermet sijn huijsvrouwMet attestatie na Saemslagh 27.05.1698
Maria van Doorn
Lowijs de Crakermet sijn huijsvrouwMet attestatie van Saemslagh 02.03.1698
Cornelia Noutsen
Machiel Brandtmet sijn huijsvrouwMet attestatie van Saemslagh 18.09.1702
? ?Defunita ??.06.1694
Cornelis Hubrechtsenmet sijn huijsvrouw
Aeltie Deckers
Josintie Verbelias
Jan de Cockmet sijn huijsvrouw
Janneken de MakerMet attestatie na den Hoeck 1694
Fransois de Poortermet sijn huijsvrouw
Willemintie Gijsels
Cornelis Tillemet sijn huijsvrouw
? Dielemans
Paulus de Beermet sijn huijsvrouw
Anna Wouters
Christiaen Belmet sijn huijsvrouw
Adriaentie Walrave
Janneken GuiljaemsDefunita 20.01.1694
Pieter Carstaniemet sijn huijsvrouwObiit ??.02.1704
Janneken GillisObiit ??.07.1701
Jan van Kerckvoortmet sijn huijsvrouwMet attestatie na den Hoeck 1694
Jacomintie Bouwens
Neeltie Smuts
Jan Hermansenmet sijn huijsvrouw
Leijntie
Jacobus Simonsmet sijn huijsvrouwMet attestatie na den Hoek 30.06.1694
Janneken Hendricks
Floris Jaspersenmet sijn huijsvrouwObiit 04.08.1694
? ?
Mels Deijmet sijn huijsvrouw
Elisabeth ?
Jacomijntie Deij
Cathelijntie StortewagensObiit 13.01.1700
Abraham de Beer
Jan Verhelstmet sijn huijsvrouwObiit 30.10.1702
Janneken Deij
De weduwe van KeukelaerObiit
Geeraert Isaertmet sijn huijsvrouwObiit
Fransintien Keukelaer
Josintie BaensObiit
Jan Riemensmet sijn huijsvrouw
Margaretha van Doorn
Maria StoffelsObiit 1700
Berbel Stoffels
Joos Germonpremet sijn huijsvrouwMet attestatie na Saemslagh 26.06.1695
? ?Defunita, daerna getrout met
Neeltie Neve
Pieter de Rijcke
Tanneken OstenObiit
Mary de Loire
Paulus Schrijvermet sijn huijsvrouwMet attestatie na Axel 29.09.1697
Antonintie BouwensDenata ß9.04.1694
Quirin Deesmet sijn huijsvrouw
Tanneken van Nuffelen
Cornelis Teerlinckmet sijn huijsvrouw
Printie van Kerckvoort
Janneken Teerlincks
Janneken de Rijcke
Bartel Geertsenmet sijn huijsvrouwObiit ??.06.1700
Eva Meijns
Jacob Lippensmet sijn huijsvrouwMet attestatie na Axel 01.04.1696
Jacomintiede Geijter
Pieter van Tatenhovemet sijn huijsvrouwObiit ??.05.1703
Margaritha ?
Jan de Makermet sijn huijsvrouw
Geertje Hermans
Jacob van Leuvenmet sijn huijsvrouwObiit
Katrina Langeraets
Jasper Schellincks
Susanna Deijs
Adriaen Jans van Rosendaelmet sijn huijsvrouw
Aeltie Capan
Jan Dircksenmet sijn huijsvrouw
Gritie DavidtsDenata in partu 1696
Hendrick Schellinckmet sijn huijsvrouwObiit
Catelintie de CockObiit
Jacob SchellinckMet attestatie na Saemslagh 10.06.1703
Quirina ? Schellinck
Geertje Meijns
Martintie de Vos
Aelbrecht CornelisMet attestatie van ? 27.02.1696
Janneken Mareels
Neeltie Keukelaers
Berbel ColijnsMet attestatie na Saemslagh 1699
Jacon HasaertMet attestatie na Veere 28.04.1694
Jan Dielemanmet sijn huijsvrouwMet attestatie na Axel 10.06.1703
Cornelia Roels
Jan de CubberMet attestatie na Axel 30.12.1697
Matie SchellincksObiit
Vintie Kervincks
Francintie Adriaens
Pieter Willemsenmet sijn huijsvrouwMet attestatie van Saemslagh 31.12.1694
Adriaentie Quirinsen de Belle
Cornelis Heulenmet sijn huijsvrouwMet attestatie vertrokken
Fransoine Heemschote
Andries DeijMet attestatie na Saemslagh 25.06.1702
Hendrick van MeusMet attestatie na Axel 21.03.1701
Simon de Rijckemet sijn huijsvrouwMet attestatie aengekomen 01.04.1695
? ?
Cornelis Stellemet sijn huijsvrouwMet attestatie van Axel 01.07.1695
Janneken DijlemansObiit
Maicken BaukersVan HulstMet attestatie na Axel 20.12.1700
Abraham de CockMet attestatie na Axel 12.10.1699
Pieternella Waker?Met attestatie na Saemslagh 24.04.1701
Elisabeth Bogaers
Jacobus de HamerMet attestatie van Axel 30.03.1696
Jan GijsMet attestatie van Saemslagh 29.06.1696, obiit
Jan van der MolenVan Audenaerde, met attestatie vertrokken 28.10.1696
Jacob Openneermet sijn huijsvrouwMet attestatie van Axel 05.10.1696
Matie Bouwens
Adriana de VuijterMet attestatie van Saemslagh 04.01.1697, met attestatie na Saemslagh 18.09.1702
Willem van Boven
Adriaen DeijMet attestatie na den Hoeck 28.03.1700
Pieter de Wilde
Pieter Fransemet sijn huijsvrouwMet attestatie na den Hoeck 24.06.1697
Adriaentie de Kock
Vatelintie Schellincks
Elisabeth Vincke
Anna HusersMet attestatie van Axel 05.04.1697
Jan DingeninVan Saemslagh
Cornelia Vinckmet sijn huijsvrouwVan t'sandt daer buijten
Matie Willems Schotsman
Pieter Michielsenmet sijn huijsvrouwMet attestatie van den Hoeck 18.08.1697
Geertruijt de ReusObiit 1701
Joos Horlewyn
Jan Pietersen LuijckMet attestatie van den Hoeck 05.01.1699
Cornelia de BackObiit ??.06.1699
Neeltie JobsenMet attestatie na Saemslagh 03.05.1699
Janneken Isebaert
Anthonetta StoffelsMet attestatie na Middelburgh 03.05.1699
Pieter Fransenmet sijn huijsvrouwMet attestatie van den Hoeck 01.07.1698
Adriaentie de KokMet attestatie na Vlissingen 28.07.1701
Fransois Wolfert
Joris Colin
Pieter HorlewijnMartina Geertruijt Dekker
Elisabeth de Groote
Janneken VerhagenMet attestatie na Middelburgh 12.11.1702
Cornelis DeijMet attestatie na den Hoeck 28.12.1699
Pieternella Nison
Andries IsebaertMet attestatie van Saemslagh 02.10.1699
Willem ReuersVan den Hoeck
Cornelis van DijxhorenObiit ??.12.1702
Maria van Kerkvoorthuijsvrouw vanVan Axel, vertrokken met attestatie 18.12.1703
Cor van de Ree
Jan Openneer
Cornelis Vollaertmet sijn huijsvrouwMet attestatie van Saemslagh 31.12.1700
Elisabeth Lauwaert
Jan AssertVan den Hoek
Cornelia van NieuwenhuijseMet attestatie van Axel 16.03.1704
Catarina Deij
Adriana Coomanshuijsvrouw vanCodem tempori, met attestatie van den Hoeck
Jan de Poorter
Anna NesmansMet attestatie van AxelMet attestatie na Saemslagh 01.12.1701
Jacon Nijssenmet sijn huijsvrouwMet attestatie van Saemslagh 30.12.1701
Magdalena BoutensMet attestatie na Saemslagh 24.06.1703
Johanna Hasserthuijsvrouw vanMet attestatie van Axel 30.06.1702
Jan Pitersen Lankore
Jasper Schellinghmet sijn huijsvrouwMet attestatie van Saemslagh 29.09.1702
Cornelia Verstelle
Jan Riemens de Jonge
Reijnier HoppeMet attestatie van Axel 01.07.1703
Maerten Clement
Marinus HoogerheijeMet attestatie van Saemslagh 06.10.1703
Pieter Leijsmet sijn huijsvrouwMet attestatie van Axel 06.10.1703
Janneken Dielemans
Abraham de Kok
Jan Openneermet sijn huijsvrouwMet attestatie van den Hoek 04.01.1704
Janneken van Kerkvoorst
Janneken Vossenholhuijsvrouw van
Jasper Jaspersen
Pieter Douwe
Pieter van Rosendael
Machiel Brederodemet sijn huijsvrouwMet attestatie van Saemslagh
Colletta van dder Nat
Jan BertijnVan Axel