The Schmidt - de Smidt genealogy pages

Cadzand - Capitale schatting 1665.

Boven de f2000:

NummerNaamGetaxeerd opOpmerking
789.dhr. Baumanf17000Commandeur van het Retrenchement Cadsandria.
790.... Oldenburghf2000Lieutenant van de comp. van graev Frits op Nassau
791.... Brauwf3000Vendrich van Capiteyn Rollant, op het fort Orangien
792a.Lambrecht Gijsbrechtssen van den Berchf5000commijnsin het Retranchement
792b.Lambrecht Gijsbrechtssen van den Berchf3600desselfs tractement als commijs 300 guldens
793.Willem BonMajor van het Retrenchement
793aPieter de Dobbelaerdeze aantekening was geheel doorgehaald
794.Jacob Uijttenboogaert met sijn kinderenf8000stond 6000
795.mr. Nicolaes Leijdeckerf7000Predicant in het Retranchement
796.Loijs de Dobbelaerf12000
797.mr. Johan Buissonf15000Predicant op Zuijtsande
798.Huijghe Andriessen Huijghef25000stond 15000
799.Joos de Rouck, berijderf2000
800.Cornelis de Meulenaer de jongef4000
801.Adriaan du Rief5000
802.Lieven Stevensf15000stond 12000
803.Adriaan Casteleijnf2000
803a.wed. Marinus van Overbekef2000deze aantekening was geheel doorgehaald
804.Erasmus Uijttenboogaertf2000
805.Jan Olphertf2000
806.Simon Verdouwf4800
807.Adriaan Verdouw, sijn soon, verweckt bij Elisabet Berentsf2000
808.Jacob Carpentrijf2000
809.wed. Pieter Standaert met heer kindernf4600
810.Eduaert de Meulenaerf2000
811.Vincent Lievensen Pandelaerf2000
812.Marie Ujttenboogaert, wed Baven Verdouw, met haer drie kinderenf4800
812a.Jacob Pauwelsdeze aantekening was doorgehaald
813.Lieven de Dobbelaerf2000
814.Paulus Mehoudef6000
815.Sijmon Mehoude ende sijne schoonmoeder, samen bij den andere wonendef3000
816.Bernaert Mascle, berijderf2000
817.Adriaan Francquef3000
818.Cornelis Wissef2500
819.Pieter Thiersf2500
820.Jacob Riebauf2000
821.Niclaes Danielssenf2000
822.Damus Dirckssen2000
823.Abraham Arentssen Deckerf6000stond 5000
824.Michiel Reijnierssenf2000
625.wed. Jan Berentssenf7000stond 6000
826.Adriaen Vereeckef6000stond 5000
827.wed. Huijbrecht Danckaertf3000
827a.Lucas Goethalsdeze aantekening was doorgehaald
828.Gillis Bakef2000
829.Adriaan Cornelissenf2000
830.Antheunis Jansenf2000
831.Bartolomeus van Dalef2000
832.Anthonie de Meulenaerf2000
833.Daniel Bastijnf2000
834.Abraham van Bueren, backer in het Retrenchementf3000
835.Jan Gijselsf2500
836.Leijn Hemerijckf5000
837.Adriaan Jan Doenssenf2000
838.Jan Casteleijn, hooftmanf6000
839.Bartholomeus Bijn, hooftmanf6000
840.deselve als voocht van de wese van Thomas de Wachterf4000stond 3000
841.deselve als voocht van de wese van sijn broeder Simon Bijnf3600
842.deselve als voocht van Maria Bijnf2000
843.Cornelis de Meulenaer de jonge (zie no. 800) als voocht van de wese, genaempt Jacob de Meulenaer, soone van Niclaesf2300

Onder de f2000:

NummerNaamBeroepOpmerking
844.Jacob Andriessen Huijgelantman
845.wed. Carel Vermeere
846.Jacob Peuwelslantmenzie no 812a
847.Maijken van de Bossche, wed.
848.wed. Anthonie de Graefherbergierster
849.Tanneken Blieckx, wed. Adriaen Geerincx
850.Perijntien Barbiers. wed. Lieven Weserijnarbeijder
851.wed. Jan Olphert d'Oudelantman
852.wed. Cornelis de Vosarbeijder
853.wed. Jasper Blaukaertschipper
854.wed. Jan Troijesmit
855.wed. Simon Huijbrechtsschoenmaecker
856.wed. Willem Bruneelarbeijder
857.wed. Antheunis Barentssen
858.wed. Guijlliam de Vosarbeijder
859.wed. Pieter Bossantcleermaker
860.Joris Berckhuijsherbergier int Retrenchement
861.Jacob Merodelantman
862.Paulus van Heckelantman
863.Adrieen Staffelssenschipper op ter Hofstede
864.Joos van de Nestestroodecker
865.Abraham ven Melearbeijder
866 Clement Geertssenwagemaker
867 Lieven Vereeckearbeijder
868 Adriaen de Lebrearbeijder
869.Christiaan de Brievrearbeijder
870.Pieter Strubbearbeijder
871.Gillis Outerlootarbeijder
872.Jan de Cockstroodecker, arbeijder
873.Michiel van Tommearbeijder
874.Pieter de Vriesearbeijder
875.Joos Tarwearbeijder
876.Jan Geertssenarbeijder
877.Cornelis Lichtvoetwinckelier int Retranchement
878.Loon van Malearbeijder
879.Joos Merrisonarbeijder
880.Jan Vergotearbeijder
881.Jan van der Roestijnearbeijder= Woestijne?
882.Niclaes Valckeneerearbeijder
883.Jan de Vosarbeijder
884.Claes Leunisarbeijder
885.Jan van CoppernoIarbeijder
886.Berent Verstratearbeijder
887.Arnout Hermanssenarbeijder
888.Cornelis op de Camparbeijder
889.Jan de Reuarbeijder
890.Abraham Pauwelsarbeijder
891.Hendrick Duvekoijarbeijder
892.Daniel van Maliarbeijder
893.Hendrick Niehuijsarbeijder
894.Jan van Malearbeijder
895.Joos Teerlingharbeijder
896.Laurens Cornelisarbeijder
897.Mattheeus van de Abeelearbeijder
898.Anthonie Mijlewagemaker
899.Gillis Isacklantman
900.Cornelis de Walearbeijder
901.Cornelis van de Wallearbeijder
902.Alinck de Wachterarbeijder
903.Gillis Versmissearbeijder
904.Jan Verstratearbeijder
905.Claes de Cortewagemaker, arbeijder
906.Arnout Stoppelsarbeijder
907.Jan Hostemeulenaer
908.Cornelis van der Leijstimmerman
909.Jacob Berkertarbeijder
910.Lambrecht Keteleer
911.Pieter Kerffijserstroodecker
912.Robert Gunsarbeijder
913.Andries Patinarbeijder
914.Joos Janssenarbeijder
915.Huijghe Adriaenssenarbeijder
916.Bartholomeus Kantstroodecker, arbeijder
917.Aelbert Welvaertarbeijder
918.Rochus Rochussenarbeijder
919.Laurens de Vriesearbeijder
920.Davidt Knockaertarbeijder
921.Andries van Lotearbeijder
922.Michiel Vergouwearbeijder
923.Jan de Vinckarbeijder
924.Jan Verplanckearbeijder
925.Jacob van Meenearbeijder
926.Adriaan Vervatearbeijder
927.Jacob Bouwensarbeijder
928.Pieter Matteussenarbeijder
929.Pieter Ketelaercleermaker, arbeijder
930.Jan Evertssenarbeijder
931.Pieter Erreboutarbeijder
932.Jacob Maranusschuijtvoerder, arbeijder
933.Maerten Sijmonssenarbeider
934.Jan Pintarbeijder
935.Jan Roestijnebarbier in het Retrenchement
936.Charel Cornelissenlantman
937.Pieter Rochussenlantman
938.Cornelis Vervallelantman
939.Cornelis Troijearbeijder
940.Noe de Canarbeijder
941.Jacob Malefertarbeijder
942.Jacob Verstratebacker, arbeijder
943.Pieter Hostearbeijder
944.Adriaan van der Messenarbeijder
945.Christiaen de Weverarbeijder
946.mr. Jan Sanderschirurgijn
947.Pieter de Hasearbeijder
946.Abraham Stoppelswagemaker
949.Stoffel d'Ouwewagemaker
950.Geraert Leendertssen Groenarbeijder
951.Joos van de Bekearbeijder
952.wed. Jacob Cromschoolmeester
953.Pieter de Deckerlantman
954.Abraham Vermeerelantman
955.Jan Arentssenlantman
956.Hendrick de Barelantman
957.Bastiaen de Barelantman
958.Berent Barentssenlantman
959.Lucas Goethalslantmanzie no 827a
960.Jochem Danielslantman
961.Joris Goethalslantman
962.Jacob Loreneschoolmr int Retrenchement
963.Joannes Brackmansschoolmr in Cadsant
964.mr. Joannes Urseliuspredicant aldaer
965.Nicasen van Ackerelantman
966.Cornelis Geertssenlantman
967.Claes Rispelantman
968.Mattheeus Cornelissenlantman
969.wed. Antheunis Rispelantman
970.Jan ven Arnhemvoerman
971.Iseacq Joris
972.Claes Taulosadelmaker
973.Cornelis de Meulenaer d'Oude
974.wed. Lucas Taijs
975.Carel die Jardinarbeijder
976.wed. Marinus ven Overbekezie no. 803a