The Schmidt - de Smidt genealogy pages

Terneuzen: Ambtsdragers onder den predikant Jacobus Amijs (1693 - 1733)

Ouderlingen
Diakonen
Index
Jacobus Amijs

Ouderen en diakens werden blijkbaar voor een termijn van twee jaar gekozen . Alleen de officiële ambtsperioden zijn in de onderstaande index opgenomen, niet als iemand een zieke of overleden persoon heeft vervangen. De spelling van de namen in de lijsten is overgenomen zoals het in de film staat, in de index heb ik dan slechts één versie van een naam gebruikt.

Ouderlingen

29 Juni 1692Adrianus Decker en Mels Deiji.p.v.Pieter Stoffels en Hendrik Schellinck
22 Maert 1693Jan de Doelder en Pieter Wolferti.p.v.David Pluck en Francois de Doelder
11 April 1694Pieter Stoffels en Hendrick Schellincki.p.v.Adriaen Decker en Mels Deij
3 April 1695Francois de Doelder en Francois Moesi.p.v.Jan de Doelder en Pieter Wolfert
22 April 1696Jacobus Willemsen van Starre en Jacobus van Vrijbergeni.p.v.Pieter Stoffels en Jan van den Vondel
7 April 1697Jan de Doelder en Mels Deiji.p.v.Francois de Doelder en Francois Moes
39 Maert 1698Pieter Wolfert en Carel Ridsaerti.p.v.Jacobus Willemsen van Starre en Jacobus van Vrijberge
3 April 1699Jacob Pieters en Lieven Deiji.p.v.Jan de Doelder en Mels Deij
11 April 1700Jan van de Vondel en Jan Lippensi.p.v.Pieter Wolfert en Carel Ridsaert
27 Maert 1701Jacob Pasman en Pieter Willemseni.p.v.Jacob Pieters en Lieven Deij
16 April 1702Jan de Doelder en Carel Ridsaerti.p.v.Pieter Wolfert en Jan Lippens
8 April 1703Andries van der Poest en Cornelis Teerlinki.p.v.Jacob Pasman en Pieter Willemsen
28 Maert 1704Jan de Doelder en Pieter Wolferti.p.v.Carel Ridsaert en Jan Lippens
12 April 1705Paulus Biscoop en Cornelis Vollaerti.p.v.Andries van der Poest en Cornelis Teerlink
4 April 1706Carel Ridsaert en Jacob Pasmani.p.v.Jan de Doelder en Pieter Wolfert
24 April 1707Andries van der Poest en Pieter Willemseni.p.v.Paulus Biscop en Cornelis Vollaert
8 April 1708Jan de Doelder en Pieter Wolferti.p.v.Carel Ridsaert en Jacob Pasman
31 Maert 1709Paulus Biscop en Cornelis Vollaerti.p.v.Andries van der Poest en Pieter Willemsen
20 April 1710Jacob Pasman en Jan de Smidti.p.v.Andries van der Poest en Pieter Wolfert
3 April 1711Cornelis van der Meer en Jan Riemensi.p.v.Paulus Biscop en Cornelis Vollaert
27 Maert 1712Andries van der Poest en Pieter Wolferti.p.v.Jacob Pasman en Jan Janssen Smidt
16 April 1713Andries Bolle en Francois Moesi.p.v.Cornelis van der Meer en Jan Riemens
1 April 1714Paulus Biscop en Jacob Pasmani.p.v.Andries van der Poest en Pieter Wolfert
21 April 1715Jan Janssen Smidt en Cornelis Hubrechtsen Halsi.p.v.Andries Bolle en Francois Moes
12 April 1716Cornelis van de Meer en Aernoudt Roelsi.p.v.Paulus Biscop en Andries Bolle
28 Maert 1717Andries van der Poest en Jan Riemensi.p.v.Jan Janssen Smidt en Cornelis Hubrechts Hals
17 April 1718Pieter Wolfert en Andries Bollei.p.v.Cornelis van der Meer en Aernoudt Roels
9 April 1719Paulus Biscop en Cornelis Vinki.p.v.Andries van der Poest en Francois Moes
31 Maert 1720Cornelis van der Meer en David Wulframsi.p.v.Pieter Wolfert en Andries Bolle
13 April 1721Andries van der Poest en Francois Moesi.p.v.Paulus Biscop en Cornelis Vink
5 April 1722Pieter Wolfert en Jan Janssen Smidti.p.v.Cornelis van der Meer en David Wulframs
28 Maert 1723Paulus Biscop en Cornelis Vinki.p.v.Andries van der Poest en Francois Moes
16 April 1724Cornelis van der Meer en David Wulframsi.p.v.Pieter Wolfert en Jan Janssen Smidt
1 April 1725Aernout Roels en Joris Colijni.p.v.Paulus Biscop en Cornelis Vink
21 April 1726Pieter Wolfert en Pieter Stoffels de Jongei.p.v.Cornelis van der Meer en David Wulframs
13 April 1727Andries van der Poest en Cornelis Vinki.p.v.Aernoudt Roels en Joris Colijn
28 Maert 1728Cornelis van der Meer en David Wulframsi.p.v.Jan Janssen Smidt en Pieter Stoffels
17 April 1729Geeraerdt Alvares en Joris Colijni.p.v.Andries van der Poest en Cornelis Vink
9 April 1730Jan Janssen Smidt en Pieter Lippensi.p.v.Cornelis van der Meer en David Wulframs
27 Maert 1731Paulus Biscoop en Andries Ysenbaerti.p.v.Geeraerdt Alvares en Joris Colijn
13 April 1732Cornelis van der Meer en David Wulframsi.p.v.Jan Janssen de Smidt en Pieter Lippens
5 April 1733Aernoudt Roels en Pieter Moesi.p.v.Paulus Biscop en Andries Isenbaert

Top

Diakonen

22 Maert 1692Jacobus van Vrijberge en Florus Jaspersi.p.v.Jacob Willemsen van Starre en Francois Moes
11 April 1693Cornelis Bol en Christiaen Hollebecki.p.v.Jan Lippens en Jacob Pasman
11 April 1694Carel Ritsaert en Lieven Deiji.p.v.Jacobus van Vrijberge en Florus Jaspers
3 April 1695Jacob Pasman en Abraham de Codini.p.v.Cornelis Bol en Christiaen Holbeck
22 April 1696Cornelis van der Meer en Jan Verhelsti.p.v.Carel Ridsaert en Lieven Deij
7 April 1697Cornelis Bol en Abel Feschierrei.p.v.Jacob Pasman en Abraham de Codin
30 Maertz 1698Tobias Wulframs en Cornelis Teerlincki.p.v.Cornelis van der Meer en Jan Verhelst
3 April 1699Jan de Smidt en Andries van der Poesti.p.v.Jacob Pasman en Cornelis Bol
11 April 1700Jan van Beveren en Cornelis Hubrechtsen Halsi.p.v.Tabias Wulframs en Cornelis Teerlinck
27 Maert 1701Doctor Paulus Biscop en Andries Boli.p.v.Andries van der Poest en Jan de Smidt
16 April 1702David Wulframs en Francois Wolferti.p.v.Jan van Beveren en Cornelis Hubrechtsen Hals
8 April 1703Cornelis van der Meer en Machiel de Codini.p.v.Paulus Biscop en Andries Bolle
28 Maert 1704Johan Wulframs en Jan Riemens de Oudei.p.v.David Wulframs en Francois Wolfert
12 April 1705Jan de Smidt en Pieter Stoffels de Jongei.p.v.Cornelis van der Meer en Machiel de Codin
4 April 1706Aernoudt Roels en Jacobus Michielseni.p.v.Jannes Wulframs en Jan Riemens
24 April 1707Andries Bolle en David Wulframsi.p.v.Jan Janssen Smidt en Pieter Stoffels
8 April 1708Jan van Beveren en Cornelis Hubrechtsen Halsi.p.v.Aernoudt Roels en Jacobus Machielsen
31 Maert 1709Pieter Stoffels de Jonge en Matthis Veroonei.p.v.David Wulframs en Andries Bolle
20 April 1710Jacobus de Doelder en Jacobus Machielseni.p.v.Jan van Beveren en Cornelis Hubrechtsen Hals
3 April 1711David Wulframs en Laurens Suijdhoeki.p.v.Pieter Stoffels en Matthis Veroone
27 Maert 1712Arnoudt Roels en Cornelis Vinki.p.v.Jacobus de Doelder en Jacobus Machielsen
16 April 1713Johannes Wulframs en Pieter Stoffels de Jongei.p.v.David Wulframs en Laurens Suijdhoek
1 April 1714Jacobus de Doelder en Francous Wolferti.p.v.Aernoudt Roels en Cornelis Vink
21 April 1715David Wulframs en Geeraerdt Alvaresi.p.v.Johannes Wulfram en Pieter Stoffels
12 April 1716Jacob Ramon en Pieter Moesi.p.v.Jacobus de Doelder en Francois Wolfert
28 Maert 1717Jannes Wulframs en Pieter Stoffels de Jongei.p.v.David Wulframs en Geeraerdt Alvares
17 April 1718Jacob de Doelder en Joris Colijni.p.v.Jacob Ramon en Pieter Moes
9 April 1719Geeraerdt Alvares en Pieter Lippensi.p.v.Johannes Wulframs en Pieter Stoffels
31 Maert 1720Jacob Ramon en Pieter Moesi.p.v.Jacobus de Doelder en Joris Colijn
13 April 1721Jan van Beveren en Pieter Stoffels de Jongei.p.v.Geeraerdt Alvares en Pieter Lippens
5 April 1722Jan Claessen de Jonge en Jan van Heemsehoti.p.v.Jacob Ramont en Pieter Moes
28 Maert 1723Pieter Lippens en Willem van der Lindei.p.v.Jan van Beveren en Pieter Stoffels de Jonge
16 April 1724Jacobus van der Berge en Pieter Moesi.p.v.Jan Claessen de Jonge en Jan van Heemsehot
1 April 1725Guijljaem Alvares de Jonge en Jacob de Makeri.p.v.Pieter Lippens en Willem van der Linde
21 April 1726Jan Claessen de Jonge en Dirk Koelenhoeki.p.v.Jacobus van den Berge en Pieter Moes
13 April 1727Pieter Lippens en Willem van der Lindei.p.v.Guijljam Alvares de Jonge en Jacob de Maker
28 Maert 1728Jacobus van der Berge en Daniel Schuijtvloeti.p.v.Jan Claessen en Dirk Koelenhoek
17 April 1729Jacobus van de Vondel en Johan van Bronkhorsti.p.v.Pieter Lippens en Willem van der Linden
9 April 1730Jan Claessen de Jonge en Jan de Legei.p.v.Jacobus van den Berge en Daniel Schuijtvlot
27 Maert 1731Andries van Es en Marinus Vlasmani.p.v.Jacobus van de Vondel en Johan van Bronkhorst
13 April 1732Pieter Claessen en Daniel van de Wegei.p.v.Jan Claessen de Jonge en Jan de Lege
5 April 1733Jacobus van den Berge en Jan de Vliegeri.p.v.Andries van Es en Marinus Vlasman

Top

Index

Geeraerdt AlvaresOuderling 1729-1731, Diakoon 1715-1717, 1719-1721, Schepen 1720-1732, 1735-1743.
Guijljaem Alvares de JongeDiakoon 1725-1727, Burgemeester 1730, 1732, 1736, 1750, 1753,1754, 1761, 1762, 1765, 1766, Schepen 1729, 1733-1735, 1737, 1740-1744.
Jacobus van der BergeDiakoon 1724-1726, 1728-1730, 1733.
Jan van BeverenDiakoon 1700-1702, 1708-1710, 1721-1723.
Paulus Biscoop, DoctorOuderling 1705-1707, 1709-1711, 1714-1716, 1719-1721, 1723-1725, 1731-1733, Burgemeester 1718, 1722, 1726, 1728, 1734, 1738, 1740, 1742, 1744, Schepen 1701-1707, 1709, 1711, 1713-1721, 1723-1725, 1727, 1729-1733, 1735-1740, 1742-1746.
Cornelis BolDiakoon 1693-1695, 1697-1699, Schepen 1687, 1693.
Andries BolleOuderling 1713-1715 of 1716, 1718-1720, Diakoon 1701-1703, 1707-1709.
Johan van BronkhorstDiakoon 1729-1731.
Abraham de CodinDiakoon 1695-1697.
Machiel de CodinDiakoon 1703-1705.
Jan Claessen de JongeDiakoon 1722-1724, 1726-1728, 1730-1732.
Pieter ClaessenDiakoon 1732-1734, Burgemeester 1757, 1758.
Joris ColijnOuderling 1725-1727, 1729-1731, Diakoon 1718-1720
Adriaen DeckerOuderling 1692-1694, Burgemeester 1685,
Lieven DeijOuderling 1699-1701, Diakoon 1694-1696.
Mels DeijOuderling 1692-1694, 1697-1699, Schepen 1695, 1698-1702.
Francois de DoelderOuderling 1691-1693, 1695-1697, Schepen 1687-1690, 1694, 1698-1700, 1702-1704.
Jacobus de DoelderDiakoon 1710-1712, 1714-1716, 1718-1720, Schepen 1715, 1716, 1719.
Jan de DoelderOuderling 1693-1695, 1697-1699, 1704-1706,
Andries van EsDiakoon 1731-1733.
Abel FeschierreDiakoon 1797-1799.
Jan van HeemsehotDiakoon 1722-1724
Cornelis Hubrechtsen HalsOuderling 1715-1717, Diakoon 1700-1702, 1708-1710.
Christiaen HollebeckDiakoon 1693-1695.
Florus JaspersDiakoon 1692-1694.
Dirk KoelenhoekDiakoon 1726-1728.
Jan de LegeDiakoon 1730-1732.
Willem van der LindeDiakoon 1723-1725, 1727-1729.
Jan LippensOuderling 1700-1702, Diakoon 1691-1693, Schepen 1708-1717.
Pieter LippensOuderling 1730-1732, Diakoon 1719-1721, 1723-1725, 1727-1729, Schepen 1724-1725, 1728, 1730-1733, 1736, 1741-1743.
Jacob de MakerDiakoon 1725-1727.
Cornelis van der MeerOuderling 1711-1713, 1716-1718, 1720-1722, 1724-1726, 1728-1730, 1732-1734, Diakoon 1696-1698, 1703-1705
Jacobus MichielsenDiakoon 1706-1708.
Francois Moes, Cap.Ouderling 1695-1697, 1713-1715, 1721-1723.
Pieter MoesOuderling 1733-1735, Diakoon 1716-1718, 1720-1722, 1724-1726.
Jacob PasmanOuderling 1701-1703, 1706-1708, 1710-1712, 1714-1716, Diakoon 1691-1693, 1695-1697, Schepen 1692.
Jacob PietersOuderling 1699-1701, Schepen 1697, 1705-1710.
David PluckOuderling 1691-1693.
Andries van der Poest, RentmeesterOuderling 1703-1705, 1707-1709, 1712-1714, 1717-1719, 1721-1723, 1727-1729, Diakoon 1699-1701, Burgemeester 1714, 1716-1720, 1724, Schepen 1699-1713, 1715, 1717, 1718, 1719, 1721-1723, 1725-1727.
Jacob RamonDiakoon 1716-1718, 1720-1722.
Carel RidsaertOuderling 1698-1700, 1702-1704, 1706-1708, Diakoon 1694-1696.
Jan RiemensOuderling 1711-1713, 1717-1719, Diakoon 1704-1706.
Aernoudt RoelsOuderling 1716-1718, 1725-1727, 1733-1735, Diakoon 1706-1708, 1712-1714, Schepen 1710-1714, 1719-1741, 1744-1746.
Hendrick SchellinckOuderling 1690-1692, 1694-1696, Schepen 1692, 1694.
Daniel SchuijtvloetDiakoon 1728-1730, Schepen 1737, 1738, 1744-1746.
Jan Janssen de SmidtOuderling 1710-1712, 1715-1717, 1722-1724, 1730-1732, Diakoon 1699-1701, 1705-1707, Schepen 1733.
Jacobus Willemsen van StarreOuderling 1696-1698, Diakoon 1690-1692, Burgemeester 1691, 1693, 1695, 1697, 1700, 1702, 1704, 1706, Schepen 1697, 1688, 1696, 1698, 1699, 1701, 1703, 1705, 1707-1709, 1711-1730.
Pieter StoffelsOuderling 1690-1692, 1694-1696, Schepen 1674, 1676, 1693-1696, 1698.
Pieter Stoffels de JongeDiakoon 1705-1707, 1709-1711, 1713-1715, 1717-1719, 1721-1723.
Laurens SuijdhoekDiakoon 1711-1713.
Cornelis TeerlinkOuderling 1703-1705, Diakoon 1698-1700.
Cornelis VinkOuderling 1719-1721, 1723-1725, 1727-1729, Diakoon 1712-1714,
Jan VerhelstDiakoon 1696-1698.
Matthis VerooneDiakoon 1709-1711.
Marinus VlasmanDiakoon 1731-1733, Schepen 1724, 1735.
Jan de VliegerDiakoon 1733-1735.
Cornelis VollaertOuderling 1705-1707, 1709-1711.
Jacobus van de VondelDiakoon 1729-1731.
Jan van den VondelOuderling 1700-1702, Schepen 1686, 1687, 1691, 1695, 1696.
Jacobus van VrijbergenOuderling 1696-1698, Diakoon 1692-1694.
Daniel van de WegeDiakoon 1732-1734, Scheoen 1739-1743, 1745, 1746.
Pieter WillemsenOuderling 1701-1703, 1707-1709, Schepen 1745, 1746.
Francois WolfertDiakoon 1702-1704, 1714-1716.
Pieter WolfertOuderling 1693-1695, 1698-1700, 1704-1706, 1708-1710, 1712-1714, 1718-1720, 1722-1724, 1726-1728.
Jannes WulframsDiakoon 1704-1706, 1717-1719.
David WulframsOuderling 1720-1722, 1724-1726, 1728-1730, 1732-1734, Diakoon 1702-1704, 1707-1709, 1711-1713, 1715-1717.
Andries IJsenbaertOuderling 1731-1733.

Top

Over Jacobus Amijs

Geboren te Middelburg 17 augustus 1664 als zoon van Servaes Amijs en Francina Hoevers, overleden te Terneuzen 24 november 1733. Als kandidaat predikant te Terneuzen bevestigd op 15 juni 1692.

Hij was drie keer getrouwd:

  • Te Vlissingen op 26 juli 1699 met Tanneke Blaes, j.d. van Vlissingen, koopmansdochter, overleden te Terneuzen 14 augustus 1703
  • Te Veere op 24 november 1705 met Maria Bouwman,j.d. van Veere, overleden te Terneuzen 3 juli 1708
  • Te Middelburg op 9 december 1710 met Anna du Bon, j.d. van Middelburg, overleden te Terneuzen 5 februari 1730

Zijn boer Servaes was predikant te Kortgene, zijn broer Johannes predikant te Aagtekerke.

Top