The Schmidt - de Smidt genealogy pages

Sint Kruis Volkstelling 1687 / 1688

Uit het "Vrije van Sluis 497"

nr. 7: Blz. 58 t/m 62. vermoedelijk 1688. Uitgebreide lijst met namen van de mannen, vrouwen, kinderen, knechten en meiden.

nr. 27: Blz. 193. 8 januari 1688. Lijst met namen en leeftijden van de armen en de namen van de gastheren.

nr. 28: Blz. 194 t/m 197. januari 1688. Lijst met namen van de mannen en het aantal personen boven en beneden de 16 jaar.

nr. 45: Blz. 299 t/m 302. vermoedelijk 1687. Lijst met namen van de mannen, het aantal personen boven en beneden de 16 jaar en het aantal koeien en paarden.

Aenderijkszie Henderijkcks
Fransijne van den Abeelezie Jan Elewout
Janneken Adamszie Adrijaen Bamis
Lucas van Aeckenzie Jacob Vleeshouwer
Jan van Ackerzie Marij Clements
Josijne Ardtehoovenzie Lieven de Rue
Sijmoen de Baakzie Sijmoen de Backe
Adrianeken Baeckezie Sijmoen de Backe
Cornelis Baeckezie Sijmoen de Baecke
Sijmoen de Baecke7/60: Sijmoen de Baecke, Antonintie Ossers, sijn vrouw, 4 kinderen: Cornelija Lonties, voljarig, Matis Lonties 14 jaar, Adrianeken Baecke 9 jaar, Cornelis Baecke 5 jaar, knecht: Franse Goenje volj. 28/194: idem. 2 kinders. 45/301: 4 boven, 2 onder 16 jaar, 2 paerden, 3 koeijen.
Marij Backerszie Pieter de Backer
Pieter de Backer7/62: Pieter de Backer, sijn vrouw Janneken Pervoost, 1 kint: Marij 9 jaar. 28/194: idem. 45/300: 2 boven, 1 onder 16 jaar, 1 koe.
Elijas Barkerzie Cornelijs van de Plassche
Idaa Barkerszie Cornelijs van de Plassche
Jan Barkerzie Cornelijs van de Plassche
Aenrijcus Beerenszie Aenderijck Beerents
Arij Beerenszie Jacob Beerens
Beerent Beerenszie Jacob Beerens
Elijsabedt Beerenszie Aenderijck Beerents
Aenderijck Beerents7/62: Aenderijck Beerents sijn vrouw: Elijsabet Roseel, 5 kinderen Elijsabedt Beerens 15 jaar, Pieter Beerens 13 jaar, Cornelijs Beerens 7 jaar, Joanna Beerens 4 jaar, Aenrijcus Beerens 18 maand 28/195: idem: 4 kinderen. 45/301: idem: 2 boven, 1 onder 16 jaar, 2 koeijen.
Isack Beerenszie Jacob Beerens
Janneke Beerenszie Jacob Beerens
Jacob Beerens7/60 en 28/196:Jacob Beerens,sijn vrouw: Pieternelle de Marcque, 4 kinderen: Beerent Beerens 8 jaar, Arij Beerens 6 jaar, Isack Beerens 3 jaar, Janneke Beerens 2 maand 45/301: idem: 3 boven, 1 onder 16 jaar, 2 paerden, 3 koeijen.
Joanna Beerenszie Aenderijck Beerents
Cornelija Beerenszie Aenderijck Beerents
Pieter Beerenszie Aenderijck Beerents
van Bergen45/300: d'Heer van Bergen, op d'Hofstede: 4 boven, 1 onder 16 jaar, 7 paerden, 3 koeijen.
Jacob Blansaer7/58 en 28/196: Jacob Blansaer, sijn vrouw: Antonijntie Marijnis, 3 kinderen: Jacob Blansaer, voljarig, Marinis Blansaer 13 jaar, Pieter Blansaer 5 jaar, 1 knecht: Jan Viane voljarig, meijt: Janneke de Smet voljarig. 45/300: idem: 4 boven, 3 onder 16 jaar, 4 paerden, 4 koeijen.
Jaquemijne Blansaerzie Jan Aenderijcks (Henderijeks)
Marinis Blansaerzie Jacob Blansaer
Pieter Blansaerzie Jacob Blansaer
Ariaen Boedinckzie Jan Elewout
Elijsabet de Bockzie Jacob Elewout
Urbanus Bock7/61: Urbanus Bock, vrijgeselle, voljarig.
Pieter Bormzie Cornelijs van de Plassche
Abraham van Brandt7/59 en 28/195: Abraham van Brandt, sijn vrouw: Pieternelle van de Plassche. 45/302: idem: 2 boven 16 jaar.
Jan Bulckaert7/58 en 28/194: Jan Bulckaert,sijn vrouw Printie Verduijn. kindt: Marij Buickaert volj. 45/299: idem: 3 boven 16 jaar, 1 koe.
Marij Bulckaertzie Jan Bulckaert
Printie Bulckaertzie Cornelis van de Woestine
Sijntie Bulckaertzie Jooren Neerinck
Jan Burgrave7/59 en 28/194:Jan Burgrave, vrijgeselle, voljarig. 45/302: idem: 1 boven 16 jaar.
Andries Cijnszie Arnoudt Sijmoens
Adrijaen Damis7/60 en 28/196.Adrijaen Damis, sijn vrouw: Janneken Adams, 1 kint: Elijsabedt Damis 4 maand, 1 knecht: Reijnier Lelij 14 jaar, 1 meijt: Josijna Beckers 13 jaar (ook Adriaen Damis Cleijman) 45/302: idem. 2 boven 16 jaar.
Elijsabedt Damiszie Adrijaen Damis
Gillis Daneels7/58 en 28/196.Gillis Daneels met sijn vrouw Marij Zegers, 1 kindt: Cornelis Daneels, 1 knecht: Mattheus Dueninck. 45/299: idem. 2 boven 16 jaar, 2 paerden, 3 koeijen.
Cornelis Daneelszie Gillis Daneels
Josijna Deckerszie Adrijaen Damis
Maerten Denockere7/61.Maerten Denockere vrijgeselle,voljarig.
Marij van Dentergemzie Jan Henderijcks
Margrieta van Doesburghzie Pieter Steijne
Dominicuszie Cornelis van de Woestine
Janneken Dueninckzie Pieter de Smijt
Mattheus Dueninckzie Gillis Daneels
Abraham Ducatelzie Elijsabet Keersmakers
Anna Ducatelzie Elijsabet Keersmakers
Elijsabedt Ducatelzie Elijsabet Keersmakers
Sara Ducatelzie Elijsabet Keersmakers
d'Heer Duijvelaerzie Pieter Rocus
Antonij Elewoutzie Jan Elewout
Jacob Elewout7/62 en 28/196: Jacob Elewout, sijn vrouw: Elijsabet de Bock, 5 kinderen: Jan Elewout 12 jaar, Jacob Elewout 7 jaar, Janneken Elewout 6 jaar, Jilleken Elewout 4 jaar, Pieter Elewout 18 maand. 45/301: idem. 2 boven, 5 onder 16 jaar.
Jan Elewout7/62 en 28/195: Jan Elewout, sijn vrouw: Jorine de Gast, 2 kinderen: Fransijne van den Abeele 6 jaar, Antonij Elewout 1 jaar,1 knecht: Ariaen Boedinck volj., 1 meijt: Pieternelle de Rue 15 jaar. 45/300: idem. 2 boven 16 jaar, 2 koeijen. Zie ook Jacob Elewout.
Janneken Elewoutzie Jan Elewout
Jilleken Elewoutzie Jan Elewout
Pieter Elewoutzie Jan Elewout
Burgmr. Engelszie Jacob Vleeshouwer
Etseboutzie Hutsebout
Jaquemijne de Fransezie Jan Manuel van der Muelen
Joanne de Fransezie Pieter Franse
Pieter Franse7/60 en 28/195: Pieter Franse,sijn vrouw: Tanneken Lonties, kindt: Joanna Franse 12dg. 45/501: idem. 2 boven 16 jr, 1 koe.
Jorine de Gastzie Jan Elewout
Jan Gevenszie Isack de Smet
Franse Goenjezie Sijmoen de Baecke
Jan Goenje7/58 en 28/195: Jan Goenje, sijn vrouw: Janneken de Vael, kindt: Pieternelle Goenje voljarig. 45/300: idem. 3 boven 16 jaar.
Pieternelle Goenjezie Jan Goenje
Marij Goethalszie Guljame de Tavenier
Marij Grummenszie Jan Verstrate
Janneken van der Ghuchte7/61 en 28/196: Janneken van der Ghuchte, weduwe van Jan de Meijer, 3 kinders: Cornelija Meijers 7 jaar, Pieternelleken Meijers 5 jaar, Joanna Meijers 3 jaar. De weduwe wordt door de armen onderhouden. 27/193: idem.
Jan Henderijcks7/61: Jan Aenderijcks, sijn vrouw: Jaquemijne Blansaer, 1 knecht: Nicolaeijs Sus 15 jaar, 1 meijt: Marij van Dentergem 15 jaar. 28/195: idem. 1 kint. 45/300: idem. 2 boven 16jr, 2 paerden, 1 koe.
Tanneken Hermans7/62 en 28/196: Tanneken Hermans, husvrouw van Jacob van de Plassche fs Pieter, 1 kindt: Catolijne van de Plassche 12 jaar. 45/302: idem 1 boven, 1 onder 16 jaar.
Mechellijne Herremanszie Antonij Pervoost
Michiel Hoedeboone7/62 en 28/194.Michiel Hoedeboone,sijn wife: Marij van de Sande. 45/299: idem. 2 boven 16 jr, 1 koe.
Cornelis Hutseboutzie Jooris Hutseboudt
Jooris Hutseboudt7/62.Jooris Hutseboudt,sijn vrouw: Marij Visschers, 1 kint: Cornelis Hutsebout 2 maand, 1 jongen: Servaes Cuens 11 jaar,van de armen. 28/197: idem. als Servaes Cunis. 27/193: idem als Servaes Cuenis. 45/301: idem als Jooren Etsebout: 2 boven 16 jr, 1 koe.
Andries Israelzie Josijntie Roose
Janneken Israelzie Gillis Magerman
Cornelija Israelzie Josijntie Roose
Marijn Israelzie Josijntie Roose
Daneel Jansen7/61 en 28/194: Daneel Jansen, sijn vrouw: Marij Montens, 1 kindt: Jillis Jansen 14 jaar, 1 meijt: N.N. van de armen. 28/197 en 27/193: idem, meijt is: Janneken van Woutergem. 45/301: idem. 2 boven,1 onder 16 jaar, 2 paerden, 3 koeijen.
Jillis Jansenzie Daneel Jansen
Joos Jansenzie Jacob Vleeshouwer
Martine Caborouterszie Gillis Magerman
Elijsabedt de Caluezie Guljame de Calue
Guljame de Calue7/62 en 28/196: Guljame de Calue, sijn vrouw: Catolijne de Neve, 1 kindt: Elijsabedt de Calue 1 jaar. 45/301: idem. 2 boven 16 jaar.
Engel Cappittelzie Jacob Vleeshouwer
Elijsabet Keersmakers7/60 en 28/196.Elijsabet Keersmakers weduwe van Abraham Ducatel, 3 kinderen: Anna Ducatel 13 jaar, Sara Ducatel 10 jaar, Elijsabedt 3 jaar. 45/302: idem. 1 boven, 2 onder 16 jaar .
Marij Clements7/62 en 28/196: Marij Clements weduwe van Jan van Acker.
Pieter de Klerckzie Pieter Roose, zie ook Cornelis Verburght
Cleijmanzie Adriaen Damis
Maeijken Coddezie Jacob Vleeshouwer
Jan de Coninck7/60: Jan de Coninck, sijn vrouw: Anna Sleenackers. 28/196: idem. 45/301: 2 boven 16 jaar.
Marij Corneliszie Cornelijs van de Plassche
Sara Corneliszie Cornelijs van de Plassche
Jan Craeije7/62: Jan Craeije, sijn vrouw: Josijne Martens, 1 kindt: Willemintie 9 maand. 28/194: idem.
Willemintie Craeijezie Jan Craeije
Jan Cuenszie Gillis Magerman28/197: Jan Cunis wordt door de diaconie onderhouden en woont bij Gillis Magerman. 27/193: idem, als Jan Cuens 16 jaar.
Servaes Cuenszie Joris Hutsebout28/197: Servaes Cunis wordt van de diaconie onderhouden en woont bij Joris Hutsebout. 27/193: idem, als Servaes Cuenis.
Cuniszie Cuens
Isack Kuijenaerzie Jacob Vleeshouwer
Marijenne de Lange7/62: Marijenne de Lange de weduwe van Jaques de Reviere, 2 kinderen: Marij 5 jaar, Marij Madeleene 1 jaar. 28/195: Jacob de Reviere met sijn vrouw met 3 kinders.
Madeleene Larijdonzie Cornelis Verburght
Reijnier Lelijzie Adrijaen Damis
Cornelija Lontieszie Sijmoen de Baecke
Matis Lontieszie Sijmoen de Baecke
Tanneken Lontieszie Pieter Franse
Nijcola Lowijzie Corn. van de Woestine
Lutseboutzie Hutseboudt
Abraham Magermanzie Antonij Magerman
Antonij Magerman7/59: Antonij Magerman sijn vrouw: Louwijse van de Plassche, kinderen:Cornelis 2 jaar, Abraham 1 jaar, Gillis 5 weeken., meijt: 23 jaar van de armen (Josijntje Nortier). 28/195: Anth. Magerman, 2 kinders. 45/300: 2 boven 16. jaar, 2 koeijen.
Gillis Magerman7/62: Gillis Magerman, sijn vrouw:Janneken Israel, 2 kinderen: Isack 2 jaar, Jannis 1 jaar, knechten: Jan van de Putte volj., Jan Cuens volj., 1 meijt: Martine Caborouters. 28/195: idem. 45/301: 4 boven 16 jaar, 4 paerden, 4 koeijen.
Isack Magermanzie Gillis Magerman
Jannis Magermanzie Gillis Magerman
Cornelis Magermanzie Antonij Magerman
Jacob van Malezie Pieter Rocus
Jan Manuelzie Jan Manuel van der Muelen
Pieternelle de Marcquezie Jacob Beerens
Ariaen Martenszie Willemintie Van de Steene
Josijne Martenszie Jan Craeije
Willemintie Martenszie Willemintie van de Steene
Antonijntie Marijniszie Jacob Blansaer
Guljame de Meijer7/62: Guljame de Meijer, sijn vrouw: Catolijne van de Putte, 1 kindt: Catolijne 3 maand, Jan de Meijer, vrijgeselle.
Catolijne de Meijerzie Guljame de Meijer
Jan de Meijerzie Guljame de Meijer, zie ook Janneken van der Ghuchte
Joanna Meijerszie Janneken van der Ghuchte
Cornelija (Neeltje) Meijerszie Janneken van der Ghuchte
Pieternelleken Meijerszie Janneken van der Ghuchte
Franse van Moerbeeckezie Joos van Moerbeecke
Jan van Moerbeeckezie Joos van Moerbeecke
Joos van Moerbeecke7/60: Joos van Moerbeecke, sijn vrouw: Adrijane Verschoere, 2 kinderen :Jan 10 jaar, Franse 2 jaar. 28/194: idem, 1 kint. 45/301: 2 boven, 1 onder 16 jaar, 1 koe.
Jacob Montenszie Jan Manuel van der Muelen
Jan Montenszie Jacob van de Plassche
Marij Montenszie Daneel Jansen
Tanneken Mortier7/59: Tanneken Mortier weduwe van Jan van de Plassche, kinderen: Nicolaeijs 18 jaar, Pauwels 16 jaar, Geerdijne 12 jaar, Joos 8/9 jaar, Marij 4 jaar. 28/196: idem. 27/193: lijst van personen die door de diaconie worden onderhouden.
Jan Manuel van der Muelen7/59:Jan Manuel van der Muelen, sijn vrouw: Jaquemijne de Franse, 2 kinderen: Jacob Montens 6 jaar, Manuel Jansen 4 jaar 28/195: Jan Manuel en vrou en kint. 45/301: 2 boven 16 jaar.
Manuel Jansen van der Muelenzie Jan Manuel van der Muelen
Jooren Neerinck7/59: Jooren Neerinck, sijn vrouw: Sijntie Bulckaert, kindt: Pieternelle 10 maand. 28/195: Joris Neerinck. 45/299: 2 boven 16 jaar, 1 koe.
Pieternelle Neerinckzie Jooren Neerinck
Catolijne de Nevezie Guljame de Calue
den Ockerezie Denockere
Josijntje Nortierzie Anthonij Magerman28/197: Josijntje Nortier wordt van de diaconie onderhouden en woont bij Anthonij Magerman. 27/193: Josijne Nortier 23 jaar besteedt bij Anthonie Magerman, is is onmagtigh om haar selven te bedruepen overmits hare lammigheit.
Ockere denzie Denockere
Antonintie Osserszie Sijmoen de Baecke
Josua Oste7/59: Josua Oste, sijn vrouw: Printie Sijmoens, kindt: Marij 1 jaar, 28/194: idem. 45/301: 2 boven 16 jaar, 1 koe.
Marij Ostezie Josua Oste
Oudeboonezie Hoedeboone
Francois Pauwelszie Jacob van de Plasse28/196: Francois Pauwels wordt van de diaconie onderbouden, woont bij Jacob van de Plasse.
Franse Pouwelszie Jacob van de Plassche
Antonij Pervoost7/60: Antonij Pervoost, sijn wife: Mechellijne Herremans, 1 kint: Jan 2 maand. 28/195: 2 boven 16 jaar. 45/301: 2 boven 16 jaar.
Jan Pervoostzie Antonij Pervoost
Janneken Pervoostzie Pieter de Backer
Margriete Pervoost7/60: Margriete Pervoost, weduwe, dese onmachtigh dit selven te besteden kint: Jacob 6 jaar.
Fransijne van de Plasschezie Isack de Smet, zie ook Lieven de Rue
Geerdijne van de Plasschezie Tanneken Mortier
Jacob van de Plasschezie Janneken de Reijter
Jacob van de Plassche7/58: Jacob van de Plassche, sijn vrouw: Marij van de Plassche, kinderen: Cornelis 6 jaar, Pouwels 3 jaar, knecht: Jan Montens volj., meijt: Cornelija van de Putte 15 jaar, Franse Pouwels 12 jaar, van de armen. 28/196: idem, 3 kinders. 45/300: Jacob van de Plassche (de jonge), 3 boven, 2 onder 16 jaar, 3 paerden, 4 koeijen, zie Tanneken Hermans, zie Francois Pauwels.
Jan van de Plasschezie Tannken Mortier
Joos van de Plasschezie Tanneken Mortier
Catolijne Plasschezie Cornelis van de Plassche (de jonge), zie ook Tanneken Hermans
Cornelis van de Plasschezie Jacob van de Plassche
Cornelis van de Plassche7/59: Cornelis van de Plassche de jonge, sijn vrouw: Catolijne van de Plassche, knecht: Adriaen Verniest volj. 28/195: idem, 1 kint. 45/299: 3 boven 16 jaar, 2 paerden,2 koeien.
Cornelijs van de Plassche7/58: Cornelijs van de Plassche, sijn vrouw: Sara Teerelinck, kindts kinders: Elijas Barker volj., Jan Barker 15 jaar, Idaa Barker 14 jaar, Marij Cornelis 14 jaar, Sara Cornelis, 12 jaar, knecht: Pieter Borm volj. 28/194: hooftman Corn. van de Plassche, vrou, soon en 5 kinders. 27/193: ondertekenaar armen lijst. 45/299: 3 boven, 4 ben. 16 jaar,3 paerden, 5 koeijen.
Levinie van de Plasschezie Jannken de Reijter
Louwijse van de Plasschezie Antonij Magerman
Marij van de Plasschezie Jacob van de Plssche, zie ook Tanneken Mortier
Nicolaeijs van de Plasschezie Tanneken Mortier
Pouwels van de Plasschezie Jacob van de Plassche, zie ook Tanneken Mortier
Pieternelle van de Plasschezie Abraham van Brandt
Jan van de Puttezie Gillis Magerman
Catolijne van de Puttezie Guljame de Meijer
Cornelija van de Puttezie Jacob van de Plassche
Jacob de Ruezie Lieven de Rue
Catolijne de Rue zie Lieven de Rue
Lieven de Rue7/59: Lieven de Rue, sijn vrouw: Fransijntie van de Plassche, kinderen: Catolijne 5 jaar, Jacob 2 jaar, meijt: Josijne Ardtehooven 15 jaar. 28/195: idem. 3 kinders. 45/299: 3 boven 16 jaar, 2 paerden, 2 koeijen.
Pieternelle de Ruezie Jan Elewout
Marij de Rijezie Pieter Rocus
Jaques de Reviere28/195.Jacob de Reviere met sijn vrouw met 3 kinders. 45/300: 2 boven 16 jaar, zie Marijjenne de Lange
Marij de Revierezie Marijjenne de Lange
Marijmadeleene de Revierezie Marijjenne de Lange
Loureijs Rocuszie Pieter Rocus
Pieter Rocus7/58: Pieter Rocus op de hofsted van dhr. Duijvelaer met Leuntie Willebors, zijn vrouw, kinderen: Loureijs volj.,Pieter 7 jaar, knechten: Jacob van Male 15 jaar, Pieter de Klerck en Wouter Wisse volj., meijt: Marij de Rije. 28/194: idem. 45/299: 7 boven, 1 onder 16 jaar, 8 paerden, 3 koeijen.
Josijntie Roose7/59: Josijntie Roose weduwe van Andries Israel, kinderen: Cornelija 14 jaar, Marijn 12 jaar 28/195 .idem. 45/300: 1 boven, 1 onder 16 jaar, 1 koe.
Elijsabet Roseelzie Aenderijck Beerents
Jan Reijnierszie Arnoudt Sijmoens
Janneken de Reijter7/59: Janneken de Reijter weduwe van Jacob van de Plassche, 1 kindt: Levintie 15 jaar, knecht: Pieter Verduijn 15 jaar. 25/195: idem. 45/300: 3 boven, 1 onder 16 jaar, 1 koe.
Marij van de Sandezie Michiel Hoedeboone
Anna Sleenackerszie Jan de Coninck
Isack de Smet7/60: Isack de Smet, sijn vrouw: Sara Sijmoens,2 kinderen: Marij 2 jaar, Janis 2 maand, knecht: Jan Gevens 15 jaar, meijt: Fransijne van de Plassche volj.,arbeijder: Marteijn Tigem. 28/195: idem. 28/197: Ondertekenaar van de armenlijst als diaken. 27/193: idem. 45/299: 4 boven 16 jaar, 4 paereden, 4 koeijen,
Jan de Smedtzie Gillis Sijmoens
Janis de Smetzie Isack de Smet
Janneken de Smetzie Jacob Blansaer
Marij de Smetzie Isack de Smet, zie ook Arnoudt Sijmoens
Pieter de Smidtzie Pieter de Smijt
Smithzie Smijt
Pieter de Smijt7/60: Pieter de Smijt, Pieternelle Timmermans, 2 kinderen: Janneken Dueninck 6 jaar, Pieter de Smidt 6 maand 28/194: idem. 45/301: 2 boven,2 onder 16 jaar.
Lieven Spiegelaerzie Cornelis van de Woestine
Willemintie van de Steene7/60: Willemintie van de Steene, huisvrouwe van Ariaen Martens, 2 kinderen: Willemintie 2 jaar, Ariaen 1 jaar. 28/194: idem. 45/300: 1 boven 16 jaar, 1 koe.
Pieter Steijne7/60: Pieter Steijne, sijn vrouw: Margrieta van Doesburgh. 28/196: idem, den berijder. 45/302: 2 boven 16 jaar, 1 paard.
Nicolaeijs Susezie Jan Aenderijcks
Arent Sijmoenszie Arnoudt Sijmoens
Arnoudt Sijmoens7/61: Arnoudt Sijmoens wed. van Marij Sijmoens, 1 kindt: Marij 3 jaar, 2 knechten: Andries Cijns volj., Jan Reijniers 14 jaar, 1 meijt: Marij de Smedt volj 28/194: idem. 45/299: Arent Sijmoens, 3 boven, 1 onder 16 jaar, 3 paerden, 5 koeijen.
Gillis Sijmoens7/60: Gillis Sijmoens, Marij Sijmoens,sijn dochter, 1 jongen van de armen: Jan de Smedt 15 jaar (idem: 28/196, 27/193). 28/194: idem, met sijn vrouw. 28/197: ondertekenaar als diacoon van de armenlijst. 27/193: idem. 45/301: 2 boven 16 jaar, 3 koeijen.
Julijane Sijmoenszie Cornelis Verburght
Marij Sijmoenszie Arnoudt Sijmoens, zie ook Gillis Sijmoens
Printie Sijmoens zie Josua Oste
Sara Sijmoenszie Isack de Smet
Franse Tavernierzie Guljame de Tavenier
Guljame de Tavenier7/58: Guljame de Tavenier,sijn vrouw: Josijntie Zegers, kinderen: Willem volj., Marij 13 jaar, Isack 7 jaar, knecht: Franse Tavenier 15 jaar, meijt: Marij Goethals volj. 28/194: idem, met sijn vrouw en soon Willem met Marij Goethals, 4 boven,4 onder 16 jaar 45/300: 5 boven, 2 onder 16 jaar, 4 paerden, 6 koeijen.
Isack de Tavenierzie Guljame de Tavenier
Marij de Tavenierzie Guljame de Tavenier
Willem de Tavenierzie Guljame de Tavenier
Sara Teerelijnckzie Cornelijs van de Plassche
Marteijn Tigemzie Isack de Smet
Pieternelle Timmermanszie Pieter de Smijt
Janneken de Vaelzie Jan Goenje
Cornelis Verburght7/60: Cornelis Verburght, sijn vrouw: Julijana Sijmoens, knecht: Pieter de Klerck, meijt: Madeleene Larijdon 15 jaar. 28/195: idem. 1 kint. 45/301: idem. 2 boven 16 jaar, 2 paerden, 3 koeijen.
Pieter Verduijnzie Janneken de Reijter
Printie Verduijnzie Jan Bulckaert
d'Heer Vermeerezie Cornelis van de Woestine45/299: d'ofstede van d'Heer Vermeer: 3 boven, 4 beneden 16 jaar, 3 paerden, 5 koeijen.
Vermeulenzie van der Meulen
Adriaen Verniestzie Cornelis van de Plassche de jonge
Adrijane Verschoorezie Joos van Moerbeeke
Jan Verstrate7/62: Jan Verstrate en sijn vrouw: Marij Grummens.
Jan Vianezie Jacob Blansaer
Marij Visscherszie Jooris Hutseboudt
Jacob de Vleeshouwer7/58:Jacob de Vleeshouwer op de hofstede van burgm. Engels met Maeijken Codde zijn vrouw, kinderen: Janneken 3 jaar, Printie 8 maand, knechts: Joos Jansen volj., Isack Kuijenaer 15 jaar, meijt: Engel Cappittel 15 jaar, arbeijder: Lucas van Aecken. 28/195: idem, 3 kinders.
Janneken Vleeshouwerzie Jacob Vleeshouwer
Printie Vleeshouwerzie Jacob Vleeshouwer
Leuntie Willeborszie Pieter Rocus
Wouter Wissezie Pieter Rocus
Cornelis van de Woestine7/58: Corn. van de Woestine op de hofst. van d'Hr. Vermeere met zijn vrouw: Printie Buickaert, kinderen: Printie 16 maand, knechts: Lieven Spigelaer volj., Nijcola Lowij, van de armen, 1 schaper: Domenicus volj. 45/299: d'Hofstede van d'heer Vermeere, 3 boven 16 jaar, 6 paerden, 3 koeijen.
Printje van de Woestinezie Corn van de Woestine
Janneken van Woutergemzie Daniel Jansen28/197: Janneken van Woutergem wordt door de diaconie onderhouden en woont bij Daniel Jansen. 27/193: Janneken van Woutergem 11 jaar
Josijntie Zegerszie Guljame de Tavenier
Marij Zegerszie Gillis Daneels

Transcriptie en typewerk: L.A.Luteijn en E.A.Luteijn - Eekhoutte, Woudenberg, 1984.