The Schmidt - de Smidt genealogy pages

Register der namen de lidtmaten in deze gemeinte van Sluys opgemaakt in martio des jaars 1672

Op de Markt van stadhuys beginnende

001thuysPieter de Koning en Marietje de Koning zijn zuster
002thuysJan de Wolf de jonge en Cornelia Smytegelt zvr
003thuysJohannes Louissen en Anna de Pré zvr
004thuysRené van Els en Swerdina van Souteland
005thuysGerard Lokké en Marya Hoekendijk de meyt, zal de attestatie brengen
006thuysCathalina Lokké, Margrieta Lokké en Gerard Lokké
007thuysMargriete Teerlings

In de Pasteystraatje, de rechterzijde van de mart incomende

008thuysSaartje Elias en Catelyna Fransen de meyt
009thuys
010thuysPapisten
011thuysAdriana Kaldekerk en Anneken Lucas
012thuysAdriaan Sixtus en Adriana Verschrage zvr en Ventje Verley de Meyt
013thuysAgnietje Crols
014thuysPapisten

In de Pasteystraatje, van de slinkse zijde van de mart incomende

015thuysCatelyntje Reens en Ariaantje (Joos)?
016thuysAdriana Smulders
017thuysWoestheidt
018thuysNeeltjen Mortyr
019thuysSusanna Ferdinandus
020thuysMary van de Mussele
021thuysKapitein des Armes Van Heinsius

In de Kuypersstraat, aan de slinkerzijde van de mart beginnende

022thuysChristiaan van der Linde en Jeryntje Peurs zvr
023thuysDaniel Cardon en N.. n.i. Tarreton zvr
024thuysPiter Clark en zvr Piternelle Jans, hebben noch geen attestatie getoont
025thuysCarel St. Arragon en Geertruyt de Munk zvr
026thuysPiter van Steensel en Jakemyntje Taeyspil zvr en Ventje van Aalst
027thuysPapisten

In de Kuypersstraat, aan de rechterzijde

028thuysMartinus Treutelaar en Sara Benou zvr

In de Hoogstraat in 't begin, aan de Slinkerzijde inkomende van de Kuyperstraat

029thuys
030thuysDe wed. van de Kuyl en haar dochter Margriete van Broeanen
031thuysAntonette St. Arragon, Maria Jordaans en Izabelle
032?
033?
034?
035?
036?
037?
038thuysLambrecht van Bevernage en Jobina van Berkenbosch zvr, Catharina Perotte
039thuysMattheus Martens en Adriaantje de Corne zvr
040thuysDe vrouw van Jan Andriessen, N.
041thuysPapisten
042thuysDoode
043thuysCornelia Moermans
044thuysAnna Moermans

Op de Kaey rontgaande en beginnende van de Vismart

045thuysIn de kelder Adriaantje de Hert
046thuysMarten van Kampen en Abigail van Assche zvr, Richard Evans
047thuysLeendert van der Spek en Anna Maria Steenbergen zvr
048thuysKrijn Bartolf en zvr (Sara Guilliamsen van Cooperen CdF) en haar dochters Catharina en Janneken Bertolf
049thuysServaas van Uffelen en Sibila Bedoes zvr
050thuysMagdalena Vergere
051thuysBarent Joris (wedr. CdF), Margriete du Rieu en haar man N.
052thuysMauris de Mans vrouwe, N.
053thuysAntonyne van den Hoeke
054thuysGeen lidtmaaten
055thuysWillem de Windt en Maytje Jacobs zvr, Lysbeth Gommerts
056thuysArnout Sanders, in de kelder, Jacob Verhaast en Christyntjen N zvr
057thuysLevinus van Duunen (zieketrooster CdF) en Lysbeth van Esse zvr en Johanna Duivelaar
058thuysCornelis de Koning en Cornelia Engels zvr, Johannes Zwijger, Cornelia Trog
059thuysPiter Kalf en Lysbeth de Vey zvr, Willem-, Jannetjen-, en Sara Kalf haar kinderen
060thuysAnna St. Arragon, Izaak la Roo, Catelyntje Vollaarts
061thuysJacob Negenman en Lysbeth Sixtis zvr, Tannetje Emmerik de meyt
062thuysChristyntje Welgeboren
063thuysMarten Martensen en Sara de Koning zvr, Anna Boersy de meyt
064thuysJacob Suye en zvr N.
065thuysMartinus Treutelaar en Maria Kuine zvr
066thuysGeen lidtmaaten
067thuysDe Hr. Willem Sluymer en (Willemyntje CdF) Engels zvr en ? van Esse
068thuysMaljaard Ketel en Catelyntje Vool zvr, Sara Krays haar dochter
069thuysAriaantje Neef
070thuysJanneken du Rieu, weduwe van Treutelaar, Johannes Trog
071?De Weduwe van Noel N? (Elisabeth ?)
072?
073?
074?
075?
076?
077?
078?? de Schilder

In de Marreminnestraat, aan de Rechterhand van 't stadthuys inkomende

079thuysJohannes Slabbaart en Martha Knibs zvr
080thuysPiternelle van der Meulen
081thuysJan Mora en Aaltje de Vra zvr
082thuysJan de Wolf de oude en Magdaleentje Wijngaarts zvr
083thuysJannetjen Maertens en haar kinderen Adriaan, Marytjen en Martyntjen Martens
084thuysJacob de Jonge, Gooltje Dekkers zvr, Mary van Rentergem
085thuysPieter Mangelaar en Charel Jansen

In de Marreminnestraat, aan de Slinkerhandt van 't stadthuys inkomende

086thuysJacob de Man en Jelyntje de Vey zvr
087thuysTannetje Mangelaar, Jesyntje Mangelaar
088thuysAnna de Blonde, Rooselaars vrouwe
089thuysSteven Smit en Maytjen Ellings zvr
090thuysIngel Jillissen en Saartje Thomas zvr
091thuys
092thuysPapisten
093thuysde Hr Arnout Weytz en zvr (Cornelia van Peenen CdF), de Hr (Cornelis CdF) Eversdijk en zvr n.i. (Maria Weyts CdF)
094thuysJan de Man en Magdaleentje Robbert zvr
095thuysBarent van Ierschot en Martyntjen Andriessen zvr

In de Oude Kerkstraat, aan de Slinkerhandt inkomende van de Kaey

096thuysRachel Merrit en haar dochter Elizabeth Merrit, Johanna Sophia Bax
097thuysWoestheydt
098thuysJan Tienpondt en zvr N. (Maeyken Verwandels CdF)
099thuysJan van de Kasteele
100thuysTanne Gyselings
101thuysSara Schilders
102thuysMarten du Reu (Rieu?) en Tenintjen Cornelis zvr, De minne ? en haar dochter Cornelia Frederiks, Soetjen Weytz
103thuysMaytjen Schraagen
104thuysJillis Kunen (Kuyne) en Cateline Bertelot zvr
105thuysMaria Smeurs, vr van kap. Roelants en D. Riuus ?? on
106thuysMargriete Morris en haar dochter Maria en Margriete Nemegheers
107thuysCatelyne de Grimmon-pre, Lysbeth Claassen
108thuysJillis Deckers en Tanneken Lauwers zvr
109thuysArnout Payen en Mary n.i. zvr
110thuysWoestheidt
111thuysAbraham Danielsen en Catelyntie van Bakelgem zvr
112?
113?
114?
115?
116?
117?
118thuysGeen lidtmaaten
119thuysSusanna de Munk en Mary Maertens haar dochter
120thuysPiter van Kouwenhoven en Anna Bertolfs zvr
121thuysGovert Pitersen en Willemyntje Verheynen zvr
122thuysEthman Hill en Geertruyt Termeulen zvr
123thuysCornelia Tayspils
124thuysMargrietje Herbouts
125thuysPapisten
126thuysJannetje Roty (Rottiers CdF), Piter (stond "de schoenlapper" is doorgehaald) Geneppe en Janneken Gosen
127thuysMartin Treson en Geeertjen Eylings zvr, Allart Treson
128thuysJacob van Kostenobel en Adriaantje Baldens zvr
129thuysgeen lidtmaaten
130thuysCornelis van Ouwegem (lees Hougem CdF)en Lysbeth Rotièrs zvr
131thuysLysbeth Willem—oens t'Vroedtwijf
132thuysJakomyntje Charel
133thuysChristyntje Maas
134thuysJan de Rijke en Maytjen de Ferré zvr, Catelyntje Raadts
135thuysNeeltjen de Vleeshouwers
136thuysFrancois de Haas en Mary Vervaacq zvr en Sara van Doorn de Meyt
137thuysDe Hr. Piter Lips, Johanna Hautein zvr, Catharina- en Susanna Lips haar dochters; Beatrix Loo en Neeltjen van Berghuyzen haar dienstmaagden

Op de Gaarenmarkt yn 't ronde beginnende van de rechter handt

138thuysMaytjen Willeborts
139thuysHendrik Cornelissen en Catelyntjen Schalu---ers zvr, Sara van der Waey, Jan Oranyjes vrouw
140thuysJillis van der Beeke en Lejiertje Jans zvr, Susanna van de Beeke haar dochter
141thuysJan Daalen en Martyntje Noppe zvr
142thuysThomas Kunen en zijn zoon Willem Kunen
143thuysJakob Kornelissen en Mary Grootvelt zvr, Machiel Willemsen

In de Smeestraat, aan de Rechterhandt ingaande van de Gaarenmart

144thuysMaytjen Wouters, Wouter Woutersen
145thuysRachel Hoefnagel
146thuysFrancoys de Moreau en Annetje Cornelis zvr
147thuysgeen lidtmaaten
148thuysCornelis Tessels (Tessalon ?) en Neeltjen Machielsen zvr
149thuysPieter Hendricksem
150?
151?
152?
153?
154?
155?
156?

In de Smeestraat, aan de Slinkerhandt inkomende van de Gaarenmart

157thuysCatelyne - Piter Charels vrouw
158thuysDe Hr. Ferdinandus de Bacquere en Catharine de Raadt zvr, Catharina de Bacquer, Catharina Credenbach, Catharina de Vroede
159thuysTryntje Jans de Meester, Jakemyntje Hendriks haar dochter
160thuysJakemyntje de Meyer

In de Brugstraat, aan de Slinkerzijde ingaande van de Gaarenmart

161thuysNiemant
162thuysLieven Lievens en Grietje Mergens zvr
163thuysni. (Anna Weyts CdF) de weduwe van Charel du Rieu
164thuysPapisten
165thuysCornelia Kunen
166thuysPapisten
167thuysCaspar Vrijdag, Mechiel Dirks heeft de attestatie noch niet gegeven

In de Brugstraat, aan de Rechterzijde ingaande van de Gaarenmart

168thuys
169thuysTannetjen Kruis
170thuysPiter de la Croix en Proontje Tibout zvr, Catelyntje la Croix haar dochter
171thuysJan Siwis, Christyntje Siwis, Christyne la Croix
172thuysAbraham Everts en Maytjen Willems van Stryen zvr, Lydia Cornelis
173thuysMarinus Hermans
174thuysGeen lidtmaaten
175thuysMichiel van de Woestyne en Mary Pauwels
176thuysGeen lidtmaaten
177thuysGijsbrecht de Jong en Margriete du Plank
178thuysAnna Staals

Barakken, 1. Quartier

179brak
180brak
181brak
182brak
183brak
184brak
185brak
186brak

Barakken, 2. Quartier

187brak
188brak
189brak
190?
191?
192?
193?
194?
195brak
196brakChristiaan David du Rieu en Janneken Jans zvr
197brak
198brakJakeline de Vuy, Charles la Grange, Anna Mary la Grange, Janette de la Grange

Barakken, 4. Quartier, een nieuw quartier

199brak
200brak
201brakAntony Berwouts
202brak
203brak
204brak

Barakken, 5. Quartier, een nieuw quartier, rechtsuitgaande na de meulen

205brakAgniete Quyters
206brakHendrik Piters van Wiel, zijnde van zijn vrouw af, woont boven
207brak
208brakPhilip Boursevin en Adriana Merrit zvr
209brakWillem Hersel
210brakeen huys omlaag staande

Barakken, 6. Quartier, zijnde out, gaande na Westmeulen rontom

211brak
212brak
213brak
214brak
215brakDignis Vermeulen
216brak
217brak
218brak
219brak
220brak
221brak
222brakLysbeth du Bois

Barakken, 7 Quartier, het nieuwe quartier gaande na de wal

223brakDe sergeant ? en zvr
224brakDe sergeant Piter Dullaart en Lysbeth Marinessen zvr
225brak
226brakJan de Koning en Lysbeth Brouwer zvr
227brakCornelis Goons en Jesyntje Willems zvr sic, Jan Oraan en Mary de Bruyn zvr
228brakDe luitenant ? en zijn meyt

In 't Vleeshouwers ofte Meulensstraatje, aan de Rechterhandt, ingaande van de Kaey

229thuysPiter Laurens en Anna Machielsen zvr
230thuysGeen lidmaaten
231?
232?
233?
234?
235?
236?
237?
238?

Het groote Pas, aan de Slinkerhandt inkomende van 't water

239thuysDe Hr. Kap. Herman van Bokhoven en Sara Johanna Pithan zvr
240thuysDe Luitenant Kasparus Reyswijk, moet brengen attestatie van Maastricht
241thuysDe Sergeant Johannes Schijner en Christina Gusebus zvr
242thuysVan de Majoor
243thuys

Het groote Pas, aan de Rechterhandt inkomende van 't water

244thuysVan de Zakkendragers
245thuysMathys de Vriese en Mary Klaassen zvr
246thuysGeen lidtmaaten
247thuys
248thuysLeendert Papenhof en Mary Izaks zvr, Margrietje Evers
249thuysPiter Quantus en Janneke Jillis zvr
250thuys
251thuys
252thuysSergeant Gerrit Hendriksen
253thuysVaandrig Joost de Roodt en Beatrix van der Lee
254thuysMagdalena Bout en haar zoon Jan Daniel Erny of Eray
255thuysBoudewijn de Graaf
256thuysAart Sob en Johanna Maria de Roodt
257thuysPiter Kesteloo en Josyne Brouwers zvr
258thuys
259thuys

Handschrift 2

Suydquartier >/p>

Gevolgh van 't register der namen van de ledematen in de gemeynte tot Sluys opgemaeckt in Martio 1672

Op de Marckt beginnende van 't stadhuys

260thuysHeyndrick Frythof en Marytje Quaedburg zvr, Anthony Frythof
261thuysWillem Mertensen en Machelintje Dircks zvr
262thuysJacob du Geuis, op de houck, Jannetje Eduards zvr
263thuysHerman Marynissen (in marge, doodt), Grytje Thomas zvr
264thuysAbraham van Putte, Mary Koninckx zvr, Geerard Crinsen, voor sieketrooster na Oost-Indien
265thuysTanneke Joris, Cornelis Bodery
266?
267?
268?
269?
270?
271?
272?
273?Willem ? de Metselaer en zvr
274thuysAbraham Culenburgh, Mary Barents zvr
275thuysHeyndrick van Heuren, Mary Donckers zvr
276thuysJacob van Houwegem, Janneke van Acker zvr
277thuysDhr. Samuel Meertens, juffr. Elizabeth Huyge zvr, Janneke Huyge, Mary de Grave
278thuysFrancois van Hessche, Mary Dierelincx, Berbel Gatteau, Lysbeth Preytes ? de meyt
279thuysElizabeth Eduards wed. Jordaens, Marytje Hemerycke de meyt

Lidmaten woonende in de Capelle straete, aan de Slinkerhandt beginnende van 't stadhuys en de marckt

280thuysFrancintje Locqué
281thuysMagdaleentje Mattheus
282thuysCornelis Mangelaer, Mary Moeremans zvr
283thuysAbraham Mattheusen, Anna Jans zvr
284thuysJacob Martenet, Michelinne Crol zvr, Janneke van de Closse
285thuysHeyndrick Hoffscholdt, Heyndrinne Roelofs, Jan Frederick, sold. van capt. Abbendeel
286thuysJosintje Ysenbaers
287thuysMaycke Burggraef wed. de Munck, Lauwerens de Munck
288thuysJohannes Adam Bouwens, Mayke Mangelaer zvr
289thuysJacob Noppe, Lucretia van den Eede zvr, Johannes Terwaedt, constabel
290thuysLouis Rossel, Mary Martineau zvr
291thuysJacob Hartvelt en Josyntje Dekkers zvr en Matheus Dekkers
292thuysJacob Dekkers en zvr n.i. (Janneken Adriaensen CdF)
293thuysJacoba Sneeuwaerts, Jannetje Peus
294thuys
295thuysTrintje Gisbreghts
296thuysTheodorus van der Musselen, Wilhemina Philips, Isabella van der Musselen
297thuysWillem van Noord, Abigel Boelaert
298thuysWillemyntje ? d'oude vrouw
299thuysJohannes Reynaert, Catelintje Rijcke

Capellestraete, aen de reghter ... beginnende van 't stadthuys

300thuysChristiaen Teerlinck, Jannetje Tayspel, Trintje Jans
301thuysGerrit van der Perten, Margriete Noppe, Dhr. Francois de Raad
302thuysErasmus Marinissen, Jannetje Deckers
303thuysNicolas de Vos, Jobina Cune
304thuysJan Cant, Jan Cant de jonge, Martha-, Francoise-, Sara Cant
305thuysJan Stoet
306?
307?
308?
309?
310?
311thuysJan Fierens
312thuysSusanna Noordbent
313thuysAnthonette de Jeneppe, woonen; Wilhem de Grave, wijlen
314thuysGillis van Carrenbroeck, Berbera van Ryn
315thuysJacobus van Houte, Susanne n.i. (Robberts CdF)
316thuysAnthony Busholt, Neeltje Huygens
317thuysJan Burggraef, Mary Leniers
318thuysJacobus Heylaert, Anna Stevens, Meerten Culenburgh

Comisstraete, ingaande van de Hooghstraete aende Slinckerhandt

319thuysJan Andriesen van Legans, Anna Felnix
320thuysWilhem Cune, Elisabeth Mulder minne
321thuysTerintje Jansen van ter Meulen
322thuysPieter van Brinne commis (ook van Brienen CdF)
323thuysDs. Josias Maenhoudt predikant, Anna Ita zvr, Janneke van Hessche
324thuysMatthys Myre, Engeltje Gerrits
325thuysNicolas Noorman, Johannes Kerson, Pieternella Jans
326thuysMargriete Pieters
327thuysDhr. Jacob van der Swalme, juff. Cornelia Molckmans Cornelis Camby, Mary Kolckman, Aghtje Swanevelt

Comisstraete, aende Reghterhandt

328thuysAnneke Hyckemans, Janneke Heindricz
329thuysBarbel
330thuysGerardinne van de Waye
331thuys

De Dijckstraete ingaende van de Comisstraete aen de Slinckerhandt

332thuys
333thuysdhr. Jacob van Dord, juff. Helena de Vos, Catarina Ellieul, Maria van Dord, dhr. Abraham van Dord, Catelintje de Hase
334thuysSara van Nieuwkercke
335thuysAdriaentje Adriaens Blommers
336thuysJacob van Poucke, Margriete Sollewijns
337thuysJanneke Potteeuws
338thuysLambreght van Veuren, Maytje Halmes, Heyndrick Smit

De Dijckstraete ingaende van de Comisstraete aen de Reghterhandt

339thuysDingman Sys, Johanna Parijs
340thuysJaques Wallaert, Printje Roestraete
341thuysChrestienne Corneille, Belleville
342thuys
343thuys
344?
345?
346?
347?
348thuysElizabeth Huyvetters
349thuysJacob Cauwlier, Berbel Jobs
350thuysGideon Nimmegheer
351thuys
352thuysSamuel Jourdain, Johannes Herrendurper
353thuysGerryt van den Boom doot, Grytje Tutschaver
354thuysWouter Rentjes, Elsje Rostkercke
355thuysJacobus van de Capelle, Bigge Herremans
356thuysCatelintje van Breght
357thuysFrancois le Lièvre
358thuysGillis Vermeulen
359thuysJohan Salybos, Mary van den Bogaert, Bonifacius Pieterson, Abel la Riviere
360thuysJacob Wilhemsen van Strye(n), Elizabeth Coemans, Anthony la Croix
361thuysJan. la Maine, Mary Burggraef

facit 189

Handschrift 3

Oost-Quartier

Dijkstrate van de Marckt inkomende, aan de Regterhand

362thuysJan Koop, Cornelis Koop, Jan Koop de jonge, Christyntje de meyt
363thuysRobbert Baart en Josyntje Baars zvr
364thuysDe luytenant van den Einden en zvr (Adriana Cop CdF)
365thuysDhr. van der Schuur en zvr
366thuys

Dijkstrate van de Marckt inkomende, aan de Slinkerhand

367thuysTonyntje Poré
368thuysJosyntje Schoonaards
369thuysLauwreis van Weda Klokluyer
370thuysVyntje Jans, Joos de Meyer en Pieternelle zvr, Clazine Plancois
371thuys
372thuys
373thuys

Dyngs—dags—strate anders Nieuwe—Kerkstrate, van de kerke inkomende, van de Slinkerhand

374thuysDirk Lingers en Levyntje Guis, Gelyn Emmerik
375thuysDs. Jacobus Koelman en zvr, Marie Krynssen dienstmaagt
376thuysJacob Adriaansen en Maaitje Reens zvr
377thuysAnthony Hoffers
378thuysJacob van Hek en Jannetje n.i. zvr. Jan de Pauw.
379?
380?
381?
382?
383?
384?
385?
386thuysDhr. Stavenisse zvr n.i. (Jeanette de Wispelaer CdF) Anna de dochter, Marie van Ouwerkerke en Lysbeth Keerstekers dienstmaagden
387thuysHendrik de Get
388thuysMarie van de Grave vroedvr.
389thuysGuson ?, Sara Vrouwentaal zijn dienstm.
390thuysAbraham Eliassen en zvr n.i.
391thuysDhr. Bernard Engels en zvr n.i. (Catalina Parent CdF)

Dyngs—dags—strate anders Nieuwe—Kerkstrate, van de kerke inkomende, aan de Regterhandt

392thuysDhr. Gillis Taeyspil en zvr Jaquemyna Ellieul
393thuysHelena van de Venne, Anna Siglars
394thuysJan de Rouk en zvr n.i. (Susanna Ruys CdF)
395thuysAndries van der Linden en zvr n.i. (Cornelia Jacobs CdF)
396thuysWillem Jansen en zvr n.i. (Maria Milders CdF)
397thuysNiColas Ferté en zvr n.i., Philippe Berger, Pierre Brocqé
398thuysLeendert Leendertsen en zvr n.i. (Mayken van Geluwe CdF)
499thuysLouyse Adams
400thuysJacob de Bane en zvr n.i.
401thuysTymen van Soest en hvr n.i. (Mary Niedoms CdF)
402thuysGedeon Maertens en Jaquemyntje sijn suster
403thuys
404thuys
405thuysJoh. van Ouwegem en zvr n.i. (Elisabeth de Lettre CdF)
406thuysClara Verduyst
407thuysReynier Lely en zvr n.i. (Anna Sixtus CdF)
408thuysDhr. van den Bussche en zvr n.i. (Elisabeth van der Meerschen CdF), Sara van den Bussche, Jouff. Maria van der Meerschen, Gooltje van de Spiegel dienstm.
409thuysGillis Moens en zvr n.i. (Anneke Gisbrechts CdF)
410thuysJacob Boulé en zvr n.i. (Anna Thomas CdF)

Jacobsstrate van de Dyngdaagsstrate inkomende, aan de Regterhand

411thuysKoentje Jans
412thuysJannetje Coolaart
413thuysAnneken Baltens, Joh. Franken en zvr n.i. (Maria Inpanis CdF)
414thuysDhr. Com: van Vrijbergen en zvr n.i. (Elizabeth Vlaming CdF), Zeger de Reiter knegt

Jacobsstrate van de Dyngdaagsstrate inkomende, aan de Slinkerhand

415thuys
416thuysMaaitje Marinus

Hoogstrate, van de Marckt komende

417?
418?
419?
420?
411thuysDhr. Cap. Leinier en zvr n.i.
422thuysDhr. Manteau van Dalem en zvr n.i.(Margrieta Dallen CdF), Willem vander Heusden, in marge: vertrokken
423thuys
424thuys
425thuysReynier Joris en zvr n.i.(Janneken van der Meersch CdF)
426thuys
427thuysJan Souhay en Hilletje zvr n.i.
428thuysPhilips du Rietz en Maria Noppe zvr

Hoogstrate, aan de Slinkerhand

429thuysDhr. Cap. van der Meulen en zvr n.i., Barbara Saagmons
430thuysTannetje Flissers
431thuysHuibregt Bischop
432thuysSara de Rouk, Catharina de Rouk, Lysbeth Gysbregs dienstm
433thuysAnneken Segers
434thuysMarie Blom, Marie Segers
435thuysAaltje Tickels, Vincent en Johanna Hoenders
436thuysCorn. Marinesse Kole en zvr n.i. (Anna Carels Herberge CdF)
437thuysDhr. N. Swancke en zvr n.i. (Izabella Lagarde CdF)
438thuysAnna van too en hare nigte
439thuysJoh. Ellieul en zvr n.i. (Catharina van der Venne CdF)
440thuysWillem Gorissen en Josyntje Verplanke
441thuysSophia Schutte wed. van Pithan
442thuysMaatje Charels
443thuysElizabeth Jansen, dienstm

Quartieren op de Hoogstrate, in 't zijdstraatje aan de wallen

444BarakkenSander Smith en Johanna Oudeny zvr
445Barakken
446Barakken
447BarakkenAndries Pardy en zvr n.i.; Willem Marck en zvr, n. i. en Joris zijn zoon
448Barakken

Quartieren op de Hoogstrate, van de Marckt komende, aan de Slinkerhand

449Barakken
450Barakken
451BarakkenThomas de Smith
452BarakkenLauweryntje de Keyser
453BarakkenHans van Hosewinkel
454Barakken
455?
456?
457?
458?
459?
469?
461?
462?
463BarakkenArent Ariaans, sergeant en zvr n.i.
464barakkenWillem Beerens

Quartieren op de Hoogstrate, van de Marckt komende, aan de Regterhand

465huysen en barakken
466huysen en barakken
467huysen en barakken
468huysen en barakkenMarie Pieter
469huysen en barakkenKarel Kloet en zvr n.i. (Catharina Beekman CdF)
470huysen en barakken
471huysen en barakken
472huysen en barakkenDirk Aertsen, Eitje Jans
473barakkenWalrave Wouters en Tryntje zvr; Marie Spore, boven barak
474barakkenCornelis Lalaine, Pieternelle Adriaens, Willem Dapper en Francyntje zvr (de Boot CdF)
475barakkenMarie Fox
476barakkenSergeant Rocheford en zvr

Jans-strate, van de Hoogstrate inkomende van de Marckt, aan de Slinkekhand

477barakken en huysenLambregt Maronnier en Marie Huibregs zvr
478barakken en huysen
479barakken en huysen
480barakken en huysen
481barakken en huysen
482barakken en huysen
483barakken en huysenHillegond Lauwrens
484barakken en huysenJan van Nieuwburg en zvr
485barakken en huysenJaquemyntje Timmers
486barakken en huysenJoh. Heilaart en Marie Hoenders zvr
487barakken en huysenJan de Grave en Maaitje sijn suster
488barakken en huysenGysbregt Rose en Aeltje Willems
489barakken en huysenPieternelle Pier
490barakken en huysenMartyntje Beau-pré

Jans-strate, van de Hoogstrate inkomende van de Marckt, aan de Regterhand

491thuys
492thuys
493thuys
494thuysSara Carbé wed. Jordaens, Charel van Zuyl vaandrig
495thuys
496thuys
497thuys
498thuys
499?
500?
501?
502thuysGerrit Wit
503thuysLysbeth Charels, Geertje Jans, in marge: doot
504thuysPrintje de Vagt
505thuys
506thuys

Pietersstrate, van de kerke inkomende, aan de Regterhand

507thuysPhilip Karel d 'oude
508thuysPhilip Karel de jonge, Maaitje van Geluwe zvr, Baudewijn Karel
509thuysAllard Koeke

Pietersstrate, van de kerke inkomende, aan de Slinkerhand

510thuysChristina Christiaansen Duls
511thuysJacob Simpels en zvr n.i. (Gooltjen de Baere CdF)

Kleen Cadsant, van 't Kasteel inkomende

512thuysTeuntje Cornelis
513thuys
514thuysSara Straatmans
515thuysKlaas Dirksen en Anthonette zvr, n.i. (Maaitje Antheunis CdF)
516thuysJohan Engelaar en Leuntje zvr, n.i.
517thuys

In de Quartieren, over 't magazijn, van de kerke inkomende

518huysen en barakken
519huysen en barakkenSander de Bever en Jannetje van Nevele zvr
520huysen en barakkenBregitte de Bever
521huysen en barakkenAgniete de Heert lieutenan tvr. (Bartholomeus Rollant CdF)
522huysen en barakkenJohan van den Bede en Catelyne Gansbergen zvr
523huysen en barakkenAriaan de Pré
524huysen en barakkenJacob Plocquet en Jaquemyntje zvr n.i. (Roosterck CdF)
525huysen en barakken
526huysen en barakkenJoos Vlaming sergeant
527huysen en barakkenSusanna Gallet
528huysen en barakkenCytje Barbiers
529huysen en barakkenMachiel Gilles en Hester Ravez zvr
530huysen en barakkenHillegonda Muller
531huysen en barakkenJacob van Lih en Lysbeth Goris zvr

Op de Weye

532huysen en barakkenPaulus van Ham

In den Hof

533?
534?
535?
536?
537?
538huysen en barakkenHessel corp. onder Reins
539huysen en barakken
540huysen en barakken
541huysen en barakkenAnneken Jans
542huysen en barakkenDirk Aartsen
543huysen en barakkenJan Berendsen
544huysen en barakken
545huysen en barakken

In 't Quartier over de Gouverneurshof

546huysen en barakkenDavid Flud sergeant
547huysen en barakkenMerrichje Thunes
548huysen en barakkenJannetje Millaers
549huysen en barakkenAndries Pieters en zvr n.i.
550huysen en barakken
551huysen en barakken
552huysen en barakken
553huysen en barakken
554huysen en barakken
555huysen en barakken
556huysen en barakken
557huysen en barakken
558huysen en barakken
559huysen en barakkenElske Ditmars
560huysen en barakken

Op de Weye twee huysjes

561huysen en barakkenJanntje du Velt
562huysen en barakken

In 't Quartier agter Schuttershof

563barakken
564barakken
565barakkenGeertruit Wouters onder Laigniel
566barakkenReynier Reyniersen en zvr n.i.

In 't Schuttershof

567barakkenCornelia Voorbeitels

Op de Weye en Bleekerye

568barakken
569barakken
570barakkenJan Kent en Christyntje Minne zvr

Op 't Kleene Pas van de caps. barakke te beginnen

571barakkenJacob van den Ende en zvr n.i.
572barakkenJohan Schrevelius
573barakkenVeronica Gall en Cornelia Cornelissen
574?
575?
576?
577?
578?
579?
580barakkenJoh. Pelgrim en zvr n.i.
581barakkenMargrietje de Wits
582barakkenHendrik Jansen Buren en zvr n.i.
583barakkenAnthony de Fraine
584barakkenJan Federings, Anna Willars, Joh. Ketelaars
585barakken

Agter 't Casteel

586barakken

Op 't Casteel

587barakkenGeertruyt van Werkhoven vaandrigs wed.(Daniel Agas CdF)

Aan de Walle

588barakkenStoffel de constabel

In de Goeverneurshoff

589barakken

Agter den Hof

590huysenBarber Phijimer
591huysenPrintje Jansen en haren man n.i.
592huysen

In het Goeverneurshuys

593huysen

Op 't hoek-huys op de weye

594huysen
595huysenAndries de Sitter en zvr n.i. (Zelia Allaars CdF)

F 278

278
189
374
---
841

Transcriptie en bewerking C. du Fossé.
Sluis, juli 1993