The Schmidt - de Smidt genealogy pages

De aanteijckinghe van de dooden op 't Retrenschement gheseght Cadsandrija int Eijlandt van Cadtsandt (23.01.1647 - 13.06.1648).

DatumNaamWaar begravenOpmerkingen
23.01.1647Lubbert van DuddecumTerhofstede
30.01.1647kind van Matthijs KlouckersTerhofstede
02.02.1647vrouw van Adriaen GerretsenCadzand
06.02.1647kind van Matthijs KlouckersTerhofstede
06.02.1647Pieter Hermansen, soldaat onder kapitein Christiaen de BevrijTerhofstede
03.03.1647Fransijnken BeckersTerhofstede
12.03.1647Adriaen KetelaerTerhofstede
21.03.1647kind van Jan BerverTerhofstede
27.03.1647Gulluijaem LijncoertIn de kerk
27.03.1647Thommas ???, soldaat onder commandant NicolaijTerhofstede
28.03.1647kind van Jan Baerentsen, soetelaer onder kapitein Hoen
01.04.1647kind van kapitein BuvrijIn de kerk
03.04.1647Mr. Gommert CeulemansIn de kerk te Cadzand
05.04.1647Stoffel Eijlewaert, korporaal onder kapitein PijtaenTerhofstede
06.04.1647kind van Jan Cornelissen, schipperIn de kerk
25.04.1647Maria Piens, van MiddelburgIn de kerk
25.04.1647Anbrosijur Noortijck, soldaat onder kapitein HoenTerhofstede
29.04.1647kind van Heijndrick Bos, korporaal onder kapitein CruijcfTerhofstede
04.05.1647Willim Willimsen Stock, soldaat onder commandant NicollaiTerhofstede
10.05.1647kind van Huijghen, korporaal onder kapitein de BevrijTerhofstede
29.05.1647Dirck de Heu, soldaat onder commandant Jeremias NicolaiIn de kerk
05.06.1647vrouw van Willim van Nieuwenhoven, soldaat onder kapitein Anthoni CruijfTerhofstede
27.06.1647kind van Hendrick Beckert, soldaat onder kapitein SittelisTerhofstede
08.07.1647vrouw van Cornelis Librechtsen, soldaat onder commandant NicollaiTerhofstede
16.07.1647vrouw van Sander Taris, sergeant onder commandant NicollaiCadzand
18.07.1647vrouw van Dirck Absolon, soldaat onder commandant NicollaiCadzandDito is de voors. Dirck Absolon opgehangen, aen de galghe, datter de doot op is gevolpht, doch een weijnighe tevooren was hij Absolon de handt afgecapt, overmits hij Dirck sijn huijsvrouwe voors. gequest hadde datser af gestorven is, de questsure was inde moederhader geraeckt.
21.07.1647kind van Herman TangheTerhofstede
24.07.1647kind van Geert de Wale, soldaat onder kapitein de BuvrijTerhofstede
24.07.1647vrouw van Adriaen Vedtlecker, soldaat onder kapitein de BuvrijTerhofstede
01.08.1647vrouw van Geeraert Vijncke, soldaat onder kapitein de BuvrijTerhofstede
08.08.1647kind van Jan van Isseloo, soldaat onder kapitein SittlisTerhofstede
26.08.1647Michiel Harwich, soldaat onder kapitein Sittelis, begr, Terhofstede
30.08.1647kind van Jacob Brilligher, soldaat onder kapitein SidtelisTerhofstede
30.08.1647Janneken van MenijeCadzand
01.09.1647kind van Heijndrick Fredrick, soldaat onder commandant NicollaiTerhofstede
04.09.1647Farnschoijs Tijbij, soldaat onder kapitein HoenTerhofstede
08.09.1647vrouw van Heijndrick Tick, soldaat onder kapitein CruijcfTerhofstede
11.09.1647kind van Franschoijs Visscher, soldaat onder kapitein SittelisTerhofstede
11.09.1647Jan LauwerisCadzand
17.09.1647vrouw van Valentijn Ghijn??r, soldaat onder kapitein SidtelitsTerhofstede
18.09.1647kind van Andries Evertsen, soldaat onder commandant NicollaiTerhofstede
19.09.1647vrouw van Frans Visscher, soldaat onder kapitein SidtelisTerhofstede
24.09.1647kind van Jacob Brillingher, soldaat onder kapitein SidtelisTerhofstede
28.09.1647vrouw van Swijgert Breght, adelborst onder kapitein SidtelisTerhofstede
11.10.1647Heijndrick BerckhuijsCadzand
01.11.1647kind van Johan Fiscater, lt. onder kapitein SidtelitsIn de kerk
01.11.1647kind van Jan RogiersenTerhofstede
06.11.1647Heijndrick Pieker, soldaat onder kapitein SidtelitsTerhofstede
13.11.1647Willim JansenCadzand
15.11.1647vrouw van Wensel Kerckhoff, soldaat onder kapitein SidtelitsTerhofstede
16.11.1647Nicola de Foo, soldaat onder commandant Jeremia NicollaiTerhofstede
18.11.1647kind van Michiel Heijndrickxz BierstekerIn de kerk
18.11.1647Lauwereijs de GrooteTerhofstede
04.12.1647Jacob Fransen, soldaat onder kapitein PitaenTerhofstede
06.12.1647vrouw van Roeloff Gerretsz, constabel van NasouweTerhofstede
07.12.1647zn. v. Claes RoijersCadzand
07.12.1647kind van Jeurijaen Ebalt, soldaat onder kapitein PitaenTerhofstede
12.12.1647kind van Jan Thijlis, chirurgijn onder kapitein Christijaen de BevrijTerhofstede
30.12.1647Jan de Cadilia, soldaat onder commandant Jeremias NicollaiTerhofstede
02.01.1648kind van Jan VroijelickTerhofstede
02.01.1648Jaques Schedeijn den ouden, soldaatTerhofstede
07.01.1648Hans Reijserberchen, soldaat onder kapitein SidtelisTerhofstede
14.01.1648Jacob Pietersz, schaepherder, was doot gevondenTerhofstede
14.01.1648kind van Sander Taris, sergeant onder commandant NicollaiIn de kerk
18.01.1648vrouw van Jaques Mesgatis, vgd. onder kapitein de BevrijIn de kerk
22.01.1648vrouw van Jan van HuijsenTerhofstedeWas de dochter van Willem Woutersen de majoor van Cocxziel.
26.01.1648kind van Thomas Craeij, predikant te RetranchementIn de kerk
27.01.1648Jacob Allaert geseght SmidtCadzandIs verdroncken.
06.02.1648Hans Schave, korporaal onder kapitein SidtelisTerhofstede
07.02.1648Gulluijame Leujers, voorzoon v. de vrouw van Anthonis de GraefTerhofstede
10.02.1648Matthijs de MunckTerhofstede
20.02.1648Adriaen Carelsen, voorzoon van mr. Nouwe NoelIn de kerk te Cadzand
26.02.1648 Susanna CouweliersTerhofstede
27.02.1648kind van Nicola PackouIn de kerk
06.03.1648kind van Meleur Aselprende, korporaal onder kapitein SittelitsTerhofstede
11.03.1648Jan Blasijnck, soldaat onder kapitein PljtaenTerhofstede
17.03.1648vrouw van Gissel van Hof, soldaat onder commandant NicollaiTerhofstede
21.03.1648Herman TangheTerhofstede
30.03.1648Pieter SulversTerhofstede
30.03.1648Maerten SulversTerhofstede
02.04.1648Robbert Wijck, soldaat onder kapitein de BevrijTerhofstede
06.04.1648Franchoijs de Dobbelaer, soldaat onder kapitein de BevrijTerhofstede
10.04.1648Pieter van den BrouckeTerhofstede
11.04.1648Claes Hoendts, soldaat onder kapitein SidtelidtsTerhofstede
14.04.1648Dirck Hemmerick, soldaat onder commandant Jeremias NicollaiTerhofstede
15.04.1648Geerloff Ploket, zoon van commis Jacob PloquetCadzand
03.05.1648Philips Jolijdt, soldaat onder kapitein BevrijTerhofstede
0?.05.1648kind van Gissel van Hoff, soldaat onder commandant NicollaiTerhofstede
07.05.1648kind van Lauweris de BessemTerhofstede
17.05.1648vrouw van Willim Cornelissen, soldaat onder kapitein BevrijTerhofstede
19.05.1648kind van Jan Berver, sergeant. onder commandant NicollaiTerhofstede
23.05.1648Herman Hemelijnck ruijtter op den berch bij Sluijsse veerSluis
26.05.1648Jan Scheper, soldaat onder kapitein SidtelitsTerhofstedeIs voorleden nacht vanden donder doodt geslaghen
04.06.1648Maeijken, kind van Bartholomeeus BlanckaertIn de kerk
13.06.1648Sijmoen LoosTerhofstede