The Schmidt - de Smidt genealogy pages

Terneuzen: Ambtsdragers in de kerkenraad onder de predikanten Paulus Biscop (1666 - 1690) en Jacobus Amijs (1693 - 1733)

Diakonen
Ouderlingen
Magistraat

Diakonen

25 april 1666Geleyn Roels en Jan Vorzeei.p.v.Cornelis Roels en Laureys Rochus
10 april 1667Dirck Jaspersen en Jan Bollei.p.v.Cornelis Boone en Pieter Doelder
1 april 1668Cornelis Roels en Laureys Rochusi.p.v.Geleyn Roels en Jan Vorzee
21 april 1668Cornelis Boone en Pieter Dassevaeli.p.v.Jan Bolle en Dirck Jaspersen
6 april 1670Isaac de Ridde en Thomas Wulffransi.p.v.Cornelis Roels en Laureys Rochus
29 maert 1671Jan Bolle en Aernout Roelsi.p.v.Pieter Dassevael de jonge en Cornelis Boone
17 april 1672Dirck Jaspersen en Francois Wallaerti.p.v.Thomas Wulffrans en Isaac de Ridder
1 april 1673Jan Vermuyden en Pieter Stoffelsi.p.v.Aernout Roels en Jan Bolle
4 april 1674Thomas Wulffrans en Jacobus Corneliii.p.v.Dirck Jaspersen en Francous Wallaert
14 april 1675Aernout Roels en Leendert de Beeri.p.v.Johannes Vermuyden en Pieter Stoffels de jonge
5 april 1676Francois Wallaert en Dirck Jasperseni.p.v.Jacobus Cornelii en Thomas Wulffrans
18 april 1677Pieter Stoffels de jonge en Jan de Doelderi.p.v.Aernout Roels en Leendert de Beer
8 april 1678Pieter Alewijn de jonge en Heindrick Schellincki.p.v.Francois Wallart en Dirck Jaspersen
2 april 1679Jacobus Cornelii en Andries de Doelderi.p.v.Pieter Stoffels en Jan de Doelder
21 april 1680Adriaen Decker en Francois Wallaerti.p.v.Pieter Horlewijn en Heindrick Schellinck
4 april 1681Jan de Doelder en Jan van den Vondeli.p.v.Jacobus Cornelii en Andries de Doelder
5 april 1682Pieter Horlewijn en David Plucki.p.v.Adriaen Decker en Fransois Wallaert
18 april 1683Fransois de Doelder en Jan Kerckvoorti.p.v.Jan de Doelder en Jan van de Vondel
2 april 1684Geleyn Vaens en Pieter de Doelderi.p.v.Pieter Horlewijn en David Pluck
22 april 1685Jan de Doelder en Jan van de Vondeli.p.v.Fransois de Doelder en Jan van Kerckvoort
14 april 1686Pieter Horleijn en Levinus van Lareni.p.v.Pieter de Doelder en Geleyn Vaens
30 maert 1687Fransois den Doelder en Jacob Pasmani.p.v.Jan de Doelder en Jan van de Vondel
18 april 1688Pieter Wolfert en Jan van Kerckvoorti.p.v.Pieter Horlewijn en Levinus van Laere
8 april 1689Jan van de Vondel en Jan Wallaerti.p.v.Fransois de Doelder en Jacob Pasman
26 maert 1690Jacobus Willemsen van Starre en Fransois Moesi.p.v.Pieter Wolfert en Jan van Kerckvoort
1691Jan Lippens en Jacob Pasmani.p.vJan van de Vondel en Jan Wallaert
22 maert 1692Jacobus van Vrijberge en Florus Jaspersi.p.v.Jacob Willemsen van Starre en Francois Moes
11 april 1693Cornelis Bol en Christiaen Hollebecki.p.v.Jan Lippens en Jacob Pasman
11 april 1694Carel Ritsaert en Lieven Deiji.p.v.Jacobus van Vrijberge en Florus Jaspers
3 april 1695Jacob Pasman en Abraham de Codini.p.v.Cornelis Bol en Christiaen Holbeck
22 april 1696Cornelis van der Meer en Jan Verhelsti.p.v.Carel Ridsaert en Lieven Deij
7 april 1697Cornelis Bol en Abel Feschierrei.p.v.Jacob Pasman en Abraham de Codin
30 maertz 1698Tobias Wulframs en Cornelis Teerlincki.p.v.Cornelis van der Meer en Jan Verhelst
3 april 1699Jan de Smidt en Andries van der Poesti.p.v.Jacob Pasman en Cornelis Bol
11 april 1700Jan van Beveren en Cornelis Hubrechtsen Halsi.p.v.Tobias Wulframs en Cornelis Teerlinck
27 maert 1701Doctor Paulus Biscop en Andries Boli.p.v.Andries van der Poest en Jan de Smidt
16 april 1702David Wulframs en Francois Wolferti.p.v.Jan van Beveren en Cornelis Hubrechtsen Hals
8 april 1703Cornelis van der Meer en Machiel de Codini.p.v.Paulus Biscop en Andries Bolle
28 maert 1704Johan Wulframs en Jan Riemens de Oudei.p.v.David Wulframs en Francois Wolfert
12 april 1705Jan de Smidt en Pieter Stoffels de Jongei.p.v.Cornelis van der Meer en Machiel de Codin
4 april 1706Aernoudt Roels en Jacobus Michielseni.p.v.Jannes Wulframs en Jan Riemens
24 april 1707Andries Bolle en David Wulframsi.p.v.Jan Janssen Smidt en Pieter Stoffels
8 april 1708Jan van Beveren en Cornelis Hubrechtsen Halsi.p.v.Aernoudt Roels en Jacobus Machielsen
31 maert 1709Pieter Stoffels de Jonge en Matthis Veroonei.p.v.David Wulframs en Andries Bolle
20 april 1710Jacobus de Doelder en Jacobus Machielseni.p.v.Jan van Beveren en Cornelis Hubrechtsen Hals
3 april 1711David Wulframs en Laurens Suijdhoeki.p.v.Pieter Stoffels en Matthis Veroone
27 maert 1712Arnoudt Roels en Cornelis Vinki.p.v.Jacobus de Doelder en Jacobus Machielsen
16 april 1713Johannes Wulframs en Pieter Stoffels de Jongei.p.v.David Wulframs en Laurens Suijdhoek
1 april 1714Jacobus de Doelder en Francous Wolferti.p.v.Aernoudt Roels en Cornelis Vink
21 april 1715David Wulframs en Geeraerdt Alvaresi.p.v.Johannes Wulfram en Pieter Stoffels
12 april 1716Jacob Ramon en Pieter Moesi.p.v.Jacobus de Doelder en Francois Wolfert
28 maert 1717Jannes Wulframs en Pieter Stoffels de Jongei.p.v.David Wulframs en Geeraerdt Alvares
17 april 1718Jacob de Doelder en Joris Colijni.p.v.Jacob Ramon en Pieter Moes
9 april 1719Geeraerdt Alvares en Pieter Lippensi.p.v.Johannes Wulframs en Pieter Stoffels
31 maert 1720Jacob Ramon en Pieter Moesi.p.v.Jacobus de Doelder en Joris Colijn
13 april 1721Jan van Beveren en Pieter Stoffels de Jongei.p.v.Geeraerdt Alvares en Pieter Lippens
5 april 1722Jan Claessen de Jonge en Jan van Heemsehoti.p.v.Jacob Ramont en Pieter Moes
28 maert 1723Pieter Lippens en Willem van der Lindei.p.v.Jan van Beveren en Pieter Stoffels de Jonge
16 april 1724Jacobus van der Berge en Pieter Moesi.p.v.Jan Claessen de Jonge en Jan van Heemsehot
1 april 1725Guijljaem Alvares de Jonge en Jacob de Makeri.p.v.Pieter Lippens en Willem van der Linde
21 april 1726Jan Claessen de Jonge en Dirk Koelenhoeki.p.v.Jacobus van den Berge en Pieter Moes
13 april 1727Pieter Lippens en Willem van der Lindei.p.v.Guijljam Alvares de Jonge en Jacob de Maker
28 maert 1728Jacobus van der Berge en Daniel Schuijtvloeti.p.v.Jan Claessen en Dirk Koelenhoek
17 april 1729Jacobus van de Vondel en Johan van Bronkhorsti.p.v.Pieter Lippens en Willem van der Linden
9 april 1730Jan Claessen de Jonge en Jan de Legei.p.v.Jacobus van den Berge en Daniel Schuijtvlot
27 maert 1731Andries van Es en Marinus Vlasmani.p.v.Jacobus van de Vondel en Johan van Bronkhorst
13 april 1732Pieter Claessen en Daniel van de Wegei.p.v.Jan Claessen de Jonge en Jan de Lege
5 april 1733Jacobus van den Berge en Jan de Vliegeri.p.v.Andries van Es en Marinus Vlasman

Top

Ouderlingen

25 april 1666Pieter Dassevael en Jasper Rochusi.p.v.Paulus Geleynsen Decker en Cornelis van Beveren
10 april 1667Jan Pietersen Smit en Jan Hoelantsi.p.v.Jan Doelder en Pieter Stoffels
1 april 1668Paulus Decker en Cornelis van Bevereni.p.v.Jasper Rochus en Jan Hoelants (overleden synde, is in des selfst plaets d'heer Pieter Dassevael nogh voor een jaar gecontinueert)
21 april 1669Jan Doelder en Pieter Stoffelsi.p.v.Pieter Dassevael en Jan Pietersen Smit
6 april 1670Jasper Rochus en Geleyn Roelsi.p.v.Paulus Geleynsen Decker en Cornelis van Beveren
29 maert 1671Pieter Dassevael d'oude en Jan Pietersen Smithi.p.v.Jan de Doelder en Geleyn Roels (overleden syndem is in desselfs plaets Pieter Stoffels nogh voor een jaer gecontinueert)
17 april 1672Paulus Geleynsen Decker, Cornelis van Beveren en Cornelis Roelsi.p.v.Pieter Stoffels, jasper Rochus en Pieter Dassevael d'oude (overleden in t'eerste jaer van synen dienst)
2 april 1673Cornelis Boonei.p.v.Jan Pietersen Smith
4 april 1674Pieter Stoffels d'oude en Isaac de Ridderi.p.v.Paulus Geleynsen Decker en Cornelis Roels
14 april 1675Jan Pietersen Smith en Jan Bollei.p.v.Cornelis van Beveren en Cornelis Boone
5 april 1676Paulus Geleynsen Decker en Cornelis Roelsi.p.v.Isaac de Ridder en Pieter Stoffels
18 april 1677Cornelis van Beveren en Mels Deyi.p.v.Jan Bolle en Jan Pietersen Smith
8 april 1678Isaac de Ridder en Thomas Wullframsi.p.v.Paulus Geleynsen Decker en Cornelis Roels
2 april 1679Jan Pietersen Smith en Cornelis de Beeri.p.v.Cornelis van Beveren en Mels Deij
21 april 1680Cornelis Roels en Jan Bollei.p.v.Isaac de Ridder en Thomas Wulffrans
4 april 1681Aernout Roels en Mels Deyi.p.v.Jan Pietersen Smit en Leendert Beer
5 april 1682Thomas Wulffrans en Pieter Stoffelsi.p.v.Cornelis Roels en Aernout Roels (doch bij aflijvigheyt van Aernout Roels wert Jan Bolle voor een jaer gecontinueert)
18 april 1683Jan Pietersen Smith en Hendrick Schellincki.p.v.Jan Bolle en Mels Dey
2 april 1684Adriaen Decker en Fransois Wallaerti.p.v.Thomas Wulffrans en Pieter Stoffels
22 april 1685Cornelis Roels en Mels Deyi.p.v.Jan Pietersen Smit en Hendrick Schellinck (doch Jan Pietersen Smit zal nogh continueeren in plaets van Fransois Vallert overleden in t'jaer van sijnen dienste)
14 april 1686Thomas Wulffrans en Pieter Stoffelsi.p.v.Jan Pietersen Smit en Adriaen Decker
30 maert 1687Leendert den Beer en David Plucki.p.v.Cornelis Roels en Jan Pietersen Smit
18 april 1688Adriaen Decker en Jan Pietersen Smiti.p.v.Thomas Wulffrans en Pieter Stoffels
8 april 1689Heindrick Schellinck en Jan de Doelderi.p.v.Leendert de Beer en David Pluck
26 maert 1690Pieter Stoffels en Pieter Horlewijni.p.v.Jan Pietersen Smit en Adriaen Decker
1691David Pluck en Francois de Doelderi.p.v.Heindrick Schellinck en Jan de Doelder
29 Juni 1692Adrianus Decker en Mels Deiji.p.v.Pieter Stoffels en Hendrik Schellinck
22 maert 1693Jan de Doelder en Pieter Wolferti.p.v.David Pluck en Francois de Doelder
11 april 1694Pieter Stoffels en Hendrick Schellincki.p.v.Adriaen Decker en Mels Deij
3 april 1695Francois de Doelder en Francois Moesi.p.v.Jan de Doelder en Pieter Wolfert
22 april 1696Jacobus Willemsen van Starre en Jacobus van Vrijbergeni.p.v.Pieter Stoffels en Jan van den Vondel
7 april 1697Jan de Doelder en Mels Deiji.p.v.Francois de Doelder en Francois Moes
39 maert 1698Pieter Wolfert en Carel Ridsaerti.p.v.Jacobus Willemsen van Starre en Jacobus van Vrijberge
3 april 1699Jacob Pieters en Lieven Deiji.p.v.Jan de Doelder en Mels Deij
11 april 1700Jan van de Vondel en Jan Lippensi.p.v.Pieter Wolfert en Carel Ridsaert
27 maert 1701Jacob Pasman en Pieter Willemseni.p.v.Jacob Pieters en Lieven Deij
16 april 1702Jan de Doelder en Carel Ridsaerti.p.v.Pieter Wolfert en Jan Lippens
8 april 1703Andries van der Poest en Cornelis Teerlinki.p.v.Jacob Pasman en Pieter Willemsen
28 maert 1704Jan de Doelder en Pieter Wolferti.p.v.Carel Ridsaert en Jan Lippens
12 april 1705Paulus Biscoop en Cornelis Vollaerti.p.v.Andries van der Poest en Cornelis Teerlink
4 april 1706Carel Ridsaert en Jacob Pasmani.p.v.Jan de Doelder en Pieter Wolfert
24 april 1707Andries van der Poest en Pieter Willemseni.p.v.Paulus Biscop en Cornelis Vollaert
8 april 1708Jan de Doelder en Pieter Wolferti.p.v.Carel Ridsaert en Jacob Pasman
31 maert 1709Paulus Biscop en Cornelis Vollaerti.p.v.Andries van der Poest en Pieter Willemsen
20 april 1710Jacob Pasman en Jan de Smidti.p.v.Andries van der Poest en Pieter Wolfert
3 april 1711Cornelis van der Meer en Jan Riemensi.p.v.Paulus Biscop en Cornelis Vollaert
27 maert 1712Andries van der Poest en Pieter Wolferti.p.v.Jacob Pasman en Jan Janssen Smidt
16 april 1713Andries Bolle en Francois Moesi.p.v.Cornelis van der Meer en Jan Riemens
1 april 1714Paulus Biscop en Jacob Pasmani.p.v.Andries van der Poest en Pieter Wolfert
21 april 1715Jan Janssen Smidt en Cornelis Hubrechtsen Halsi.p.v.Andries Bolle en Francois Moes
12 april 1716Cornelis van de Meer en Aernoudt Roelsi.p.v.Paulus Biscop en Andries Bolle
28 maert 1717Andries van der Poest en Jan Riemensi.p.v.Jan Janssen Smidt en Cornelis Hubrechts Hals
17 april 1718Pieter Wolfert en Andries Bollei.p.v.Cornelis van der Meer en Aernoudt Roels
9 april 1719Paulus Biscop en Cornelis Vinki.p.v.Andries van der Poest en Francois Moes
31 maert 1720Cornelis van der Meer en David Wulframsi.p.v.Pieter Wolfert en Andries Bolle
13 april 1721Andries van der Poest en Francois Moesi.p.v.Paulus Biscop en Cornelis Vink
5 april 1722Pieter Wolfert en Jan Janssen Smidti.p.v.Cornelis van der Meer en David Wulframs
28 maert 1723Paulus Biscop en Cornelis Vinki.p.v.Andries van der Poest en Francois Moes
16 april 1724Cornelis van der Meer en David Wulframsi.p.v.Pieter Wolfert en Jan Janssen Smidt
1 april 1725Aernout Roels en Joris Colijni.p.v.Paulus Biscop en Cornelis Vink
21 april 1726Pieter Wolfert en Pieter Stoffels de Jongei.p.v.Cornelis van der Meer en David Wulframs
13 april 1727Andries van der Poest en Cornelis Vinki.p.v.Aernoudt Roels en Joris Colijn
28 maert 1728Cornelis van der Meer en David Wulframsi.p.v.Jan Janssen Smidt en Pieter Stoffels
17 april 1729Geeraerdt Alvares en Joris Colijni.p.v.Andries van der Poest en Cornelis Vink
9 april 1730Jan Janssen Smidt en Pieter Lippensi.p.v.Cornelis van der Meer en David Wulframs
27 maert 1731Paulus Biscoop en Andries Ysenbaerti.p.v.Geeraerdt Alvares en Joris Colijn
13 april 1732Cornelis van der Meer en David Wulframsi.p.v.Jan Janssen de Smidt en Pieter Lippens
5 april 1733Aernoudt Roels en Pieter Moesi.p.v.Paulus Biscop en Andries Isenbaert

Top

Magistraat

25 april 1666Pieter Dassevael en Isaac de Ridder
10 april 1667Paulus Geleynsen en Isaac de Ridder
1 april 1668Johan Pyron en Isaac de Ridder
21 april 1668Isaac de Ridder en Joos Figure
6 april 1670Pieter Dassevael en Willem Boerman
29 maert 1671Pieter Dassevael d'oude en Willem Boerman
17 april 1672Willem Boerman
2 april 1673Isaac de Ridder
4 april 1674Isaac de Ridder en Jan Pietersen Smith
14 april 1675Paulus Geleynsen Decker en Cornelis Roels
5 april 1676Paulus Geleynsen Decker en Jonannes Vermuyen
18 april 1677Isaac de Ridder en Cornelis van Beveren
8 april 1678Jan Pietersen Smith en Johannes Vermuyen
2 april 1679Jan de Langhe enn Cornelis van Ens
21 april 1680Adriaen Decker en Cornelis Roels
4 april 1681Jan de Langhe en Aernout Roels
5 april 1682Jan Pietersen Smit en Thomas Wulffrans
18 april 1683Cornelis Roels en Jan Pietersen Smith
2 april 1684Adriaen Decker en Pieter Wasier
22 april 1685Cornelis Roels
14 april 1686Cornelis van Ens
30 maert 1687Adriaen Decker en Fransois de Doelder
18 april 1688Jacobus Willemsen van Starre en Jan van de Vondel
8 april 1689de heren Crauewelaer en Borrendamme
26 maert 1690Fransois de Doelder en Jan de Jonghe
29 juni 1692Petrus de Wasier en Jacobus van Vrijberge
19 sept 1692Abraham Leutel en Jan Danckaert
22 maert 1693Jan Danckaert
11 april 1694Jacobus Willemsen van Starre en Jan van de Vondel

Top