The Schmidt - de Smidt genealogy pages

Lijsten van de roomsgesind persoonen wonende onder de parochij van Cadsandt in de 18e eeuw. Omvat Cadzand, Retranchement, Terhofstede en Zuidzande.

Eerst onder Zuitsande:

1.Jan den Brouwer met sijn vrouwe, arbeijders.
2.Marijn van Orlebeke, rooms en zijn vrouwe gereformeert, arbeijders.
3.Jacob Lenaer en zijn vrouwe beijde rooms, arbeijders.
4.De wed. van Mattheeus Porret, arbeijtsters.
5.Meerten Mijngels, rooms en zijn vrouwe gereformeert, arbeijders.
6.Pauwelus van de Gunste en zijn vrouwe, beijde rooms, arbeijders en wever.
7.Jan Pattijn, rooms en zijn vrouwe gerefotmeert, arbeijders.
8.Andries Packaen en zijn vrouwe beijde rooms, arbeijders.
9.Daniel Walleff en zijn vrouwe,arbeijders.
10.Gerrit Hartkint, rooms en zijn vrouwe gereformeert, arbeijder.
11.Jan Reijgers met zijn vrouwe, beijde rooms, arbeijders,
12.Lieven Goethals en zijn vrouwe, arbeijders.
13.De vrouw en de schoondochter van Jan Semais beijde rooms, arbeijtsters.
14.Pieter Slock met zijn vrouwe, beijde rooms, voerman, op Zuidzande.
15.Jacob Leuens en zijn vrouwe, arbeijders.
16.Jan van Meessen, arbeijder, ongetrout.
17.Karel van Kokelaer, als vooren.
18.Jacob Strubbe met zijn vrouwe, schoelapper en arbeijder.
19.Jan van Kerkfort met zijn vrouwe, arbeijders.
20.Cornelis Jacob met zijn vrouwe, kuijper.
21.Jan, Schaepherder bij Hendrik van Kruijningen.
22.De schaepherder van Guilijam Olijslager.
23.Louwerens de Schuijeter, arbeijder, ongetrout.
24.Joos de Vlieger, arbeijder, ongetrout.
25.Pieter Verluijre, ongetrout.
26.Jacob de Koester, ongetrout.

Onder Cadsandt:

27.Joos van Acker, rooms en zijn vrouwe gereformeert, arbeijders.
28.Jacob Ruijs, rooms en zijn vrouwe gereformeert, arbeijders.
29.Pieter Schombaert, rooms, ongetrout, wever.
30.Jacob Geloude en zijn vrouwe, arbeijder, tapper.
31.Pieter Boterman en zijn vrouwe, arbeijders.
32.Andries Manhave, rooms en zijn vrouwe gereformeert, arbeijders.
33.Anthonij Haselaer, rooms en zijn vrouwe gereformeert, arbeijders.
34.Jacob Verhoeye met zijn vrouwe, beijde rooms, arbeijders.
35.Pieter Neerman en zijn vrouwe, arbeijders.
36.Louwijs van Besbrugge en zijn vrouwe, gereformeert, arbeijders.
37.Philip Blancaert, tapper.
38.Jan de Loeff met zijm vrouwe, arbeijders.
39.Hendrick Brink, ongetrout, arbeijder.
40.Jan de Lageij, als vooren
41.Jacob Juweel, als vooren.
42.Gillis Voorbrugge, als vooren.
43.Fransois Voorbrugge, als vooren.
44.Jan Volbrecht, als vooren.

Retrenchement en der Hofstede:

45.Philip Blanchaer en zijn vrouw, arbeijders.
46.Guiljam Tack en zijn vrouw, arbeijders.
47.Pieter van Dale, rooms en zijn vrouwe gereformeert, arbeijders.
48.Claes Orlebeke en zijn vrouwe, beijde rooms, arbeijders.
49.Jacob Storm en zijn vrouwe, arbeijder en schoelapper.
50.Jan Fransois en zijn vrouwe, arbeijders.
51.Gillis Benij en zijn vrouwe, arbeijders.
52.Daniel Battaij en zijn vrouwe, houdende een koijtie schapen.
53.Jan Buscob en zijn vrouwe, arbeijders.
54.Ferdinand Merrebroek en zijn vrouw, wevers
55.De wed. van Jannis Bossanner, herbergierster.
56.De wed. van Pieter Blanchaer, herbergierster.
57.Pieter Keijme en zijn vrouwe, arbeijders.
58.Hendrick Peurs en zijn vrouwe, arbeijders.
59.Franse van Mechelen en zijn vrouwe, arbeijders.
60.Jan Bonte en zijn vrouwe, arbeijders.
61.Bartholomeeus Carlu en zijn vrouwe, arbeijders.
62.Joos Lommet, arbeijder, ongetrout.
63.Arenout Steeman en zijn vrouwe, arbeijders.
64.Joos Becaert, arbeijder, ongetrout.
65.Dingenis Bonte, als vooren.
66.Jan Louwerense Kerkhoven en zijn vrouwe, aebeijders.
67.Domenikus Beck, ongetrout, arbeijder.
68.Jan Bellever, kleermaker, ongetrout.
69.Eransois Lootens, arbeijder, ongetrout.
70.Jan Vermeere, als vooren.
71.Pieter Baesaf, als voeren.
72.Joos Ronse, als vooren.
73.Isack Vere, als vooren,
74.Guilijame Mol, als vooren.
75.Jacob Morge, als vooren.

Uit het "Vrije van Sluis" (Nummer 395).