The Schmidt - de Smidt genealogy pages

1648 - 1652: Begraafboek Cadzand inclusief Zuidzande en Nieuwvliet

Jacob Wilsens heeft inden naem onses Heeren ende salighmaker Iesum Christum iouirnael begonnen te houden over de dooden die begraven sijn inde kercke ende opt' kerckhof van de prochie van Cadsant den xviii iunij anno 1648.

N.B. De parochie Cadzand omvatte tot 1659 ook Zuidzande en een deel van Nieuwvliet.

19.06.1648 Adriaeniken Klaereboudts, huijsvrouwe
22.06.1648 Johannis Tanto het kindt van Claes Tanto (kercke)
06.07.1648 Anna de Dobbelaers, huijsvrouwe van Jacob Jacobsen (kercke)
19.08.1648 Catalijnna de Mooi het kint van (n.i.)
25.08.1648 Charel Jolijt sijn kint genaemt Maeijken Jolijt
01.09.1648 Fieter Verbeke het kint van Matthijs Verbeke hooftman en kerckmr. (kercke)
10.09.1648 Willem Trooij de soon van Cornelis Trooij (kercke)
12.09.1648 Jan Callewaert
12.10.1648 Apaloneke Braems
21.10.1648 Jan Iwaerden
18.11.1648 Lijsabedt van Ophove
18.11.1648 Johannis Jansen
19.11.1648 Adriaen de Groos
24.11.1648 Sara Rens kint
25.11.1648 Janneken Poots
20.12.1648 Lieven Janssens kindt
28.12.1648 Maeijken Meu1enaers het kindt van Gullijame de Meulenaer (kercke)
31.12.1648 Janneken Roo, huijsvrouwe van Franschoijs Lievens Pandelaer
04.01.1649 Pieter Rens
07.01.1649 Jacob Uttenboogaert, kint
14.01.1649 Janneken Noutte, een vrouwe
18.01.1649 Anthonis de (Zee?)
22.01.1649 Jacob Jacobssen Meerlevre, jonghman (kercke)
25.01.1649 Jeremias Nicollai, Commandeur van het Retrenchement (kercke)
04.02.1649 Catalijntien Veermans, huijsvrouwe van (n.i.)
12.02.1649 Heijndrick den Boer
12.02.1649 Maeijken Hoste, huijsvrouwe
20.02.1649 Cornelis (n.i.)
20.02.1649 Christijaen Adriaenssen
07.03.1649 Maeijken Leenders, vrouwe
10.03.1649 het kint van (n.i.) Waverij
10,03.1649 Pauwels Pauwels Seuwoudt (?)
15.03.1649 Rosijaneken Rens een kindt
17.03.1649 Catalijntien Jansen
37.03.1649 Adrijantien 't kindt van Heijn. den Boer
29.03.1649 Jan de Wielemaecker ouderlijnck
03.04.1649 Tanneken Jans de Groote
05.04.1649 Jacob de Hooijmaeijer
12.04.1649 Heijndrick Huijbreghsen een kint
12.04.1649 Lowijseken de Bovijse een kindt (kercke)
22.04.1649 Neelken van Overbeke het kint van Marinnis van Overbeke, noch ongedoopt (kercke)
05.05.1649 Baudewijn de Flou
06.05.1649 Adriaen de Decker
17.05.1649 Jan de Vloo
16.05.1649 Jan Roehoer was prochiaen der prochie Adijnkercke gestorven int arm-huijs
20.05.1649 Adriaenneken de Klerck een kint
20.05.1649 Anneken Karels jonghedochter (kercke)
30.05.1649 Cornelis Charelssen
07.06.1649 Susanna (n.i.) Philips Jo: berijdder (kercke) N.B. huw. contr. 10.08.1649 Philips Joossen Bitter, wedr. v. Susanna Quaclays, berijder v. Cadzand (Z.Vl. 1834).
29.06.1649 Elijsabdt Jochums een kint
08.07.1649 Marijtien Pledts een kint
19.07.1649 Pauwels Franssen van den armen
10.08.1649 Jan Vermauw een man
21.08.1649 Abraham Bromle een kindt
04.09.1649 Michiel Heijndricx een man
22.09.1649 Janneken Janssen een kindt
28.09.1649 Tonijneken Anderijsen een vrouw (kerck)
29.09.1649 Josijnken Pieters een vrouwe
05.10.1649 Andries de Brouwer een kindt
17.10.1649 Jacob Comijn een kindt
17.10.1649 Aerrenoudt Vermaes jonghman
28.10.1649 Janneken Veloo een vrouwe
29.10.1649 Josijnneken de Wolff een dochter
18.11.1649 Sara de Wachter een kint
22.11.1649 Joos de Wolff jonghman
27.11.1649 Elijsaedt Janssen
01.12.1649 Pauwels Wisse jonghman
08.12.1649 Vijntien Pieters een vrouw
08.12.1649 Gillis Verbeke een kint
09.12.1649 Johannis vander Weghe een kindt
29.12.1649 Aernoudt Jacobs een man
20.12.1649 Susanna de Aveloose een kint
22.12.1649 Maeijken Goutiers de huijsvrouwe van Heijndrick de Meul
25.12.1649 Jacob Raes een kint
07.01.1650 Jan Strubbe
11.01.1650 Elisabedt de Meulenaers het kindt van Gullujame de Meullenare (kercke)
15.01.1650 Mattheus Dobbelaer een man (kercke)
23.01.1650 Adrijaneken de Decker, jonghedochter
01.02.1650 Jan Tieleman een kindt
01.02.1650 Jan Vervate 't kindt van Pr. Vervate (kercke)
25.03.1650 Joos Pauwelssen jonghman int arm huijs overleden
13.04.1650 Janneken Veermans een vrouw
17.04.1650 Claes Pauwelsen Eewits een man
20.04.1650 Tanneken Tijlemans een kindt
23.04.1650 Jacob Widts, timmerman
28.04.1650 Maeijken Willemijns een vrouwe
02.05.1650 Janneken Sthoijaerts een vrouw
17.05.1650 Jan Willemijnsen een jonghman
30.05.1650 Sara de Later een kint
12.06.1650 Jacob Ploquet, Comijs (kercke)
28.06.1650 Lauweris Cornelissen een man
06.07.1650 Jan Verheecke een man
06.07.1650 Heijndrick Huijbreghsen een man
30.07.1650 Catalijntien Pieters een vrouwe
31.07.1650 Isaac Reijniers een knecht
21.08.1650 Pauwels Pauwelssen Eeuwouts een kint
27.08.1650 Elijsabedt Pauwelssen Eeuwouts een kint
31.08.1650 Anthonis de Steegher een kint
02.09.1650 Anna Tanghe een vrouwe
06.09.1650 Cent Callewaert een man
14.09.1650 Maeijken Oste een vrouwe
17.09.1650 Neelken Hasaerts huijsvrouwe van L. Roqussen (kercke)
19.09.1650 Pieter Verstraete een kindt
23.09.1650 Jan Allaerts een jonghman
10.10.1650 Boudewijn de Flouw schutter
15.10.1650 Cornelis Lauwerissen een kint
18.10.1650 Janneken Rebijns jonghe do.
30.10.1650 Catalijntien van Duijne een kint
31.10.1650 Lowijs Bequij jo:man
17.11.1650 Jacob Andriessen een kint
19.11.1650 Pieternelleken van Nieuwater een kindt
01.12.1650 Jacomijntien du Flouw een kindt (armen)
15.12.1650 Adriaen Marijnnissen Quoet een kint
04.01.1651 Peter Vertomme Constabel
10.01.1651 Jacob Paschiers Leijaertsen een kindt
10.01.1651 Bartholomeus de Wachter een kint van Jacob de Wachter (kercke)
12.01.1651 Lauweris Roquessen een man (kercke)
12.01.1651 Philips Jooses berijder van Cadsant (kercke)
03.02.1651 Jan Kallewaert een kint
13.02.1651 Elijsabedt van Rentregemts fa. Joos een vrouwe (kercke)
12.02.1651 Jan den Burger een jonghman
24.02.1651 Abraham Deckers een jonghman
25.02.1651 Josijneken Vereecke een vrouwe
27.02.1651 Frans Benoo een man (armen)
28.02.1651 Claes van Buijren een kint van Abraham van Buijren
03.03.1651 Janneken Uitenboogaert een vrouwe
04.03.1651 Josijneken Callewaerts een jon. dochter
10.03.1651 Lauweris Braems een kint (kercke)
13.03.1651 Pieter Willemijns Wollecooper een man
16.03.1651 Maeijken vande Velde een vrouwe
18.03.1651 Heijndrick Huijbrechsen een kint
25.03.1651 ongedoopt kint van Marijnnis van Overbeke (kercke)
25.03.1651 Daniel Bastijn een kindt
30.03.1651 Eduwaerdt Brommele een man schrijver de compagnie van den wijllent Cap. Lonck
01.04.1651 Jacob Koppijn een kindt
13.04.1651 Pieter de Meulenare jongm. (kercke)
12.04.1651 Lieven Dobbelare een kindt (kercke)
29.04.1651 Neeltien Trooijs een dochter
13.05.1651 Luquas de Bare een jonghman
15.05.1651 Guillijame de Meulenare een man (kercke)
16.05.1651 Lieven den Decker een kindt
22.05.1651 Dijna Verguldt een vrouwe (kercke)
04.06.1651 Mattheus Dobbelare een kint (kercke)
04.06.1651 Maeijken Bieboudts kindt
11.06.1651 onghedoopt kint van Pieter de Vrijse de meijninghe was te laten dopen Neeltien
29.06.1651 Pieter Dobbelare het kint van Mattheus Dobb. (kercke)
05.07.1651 Lowijs Huijghe een man
17.07.1651 een ongedoopt kindt (tweelijnck) van Jacob Andriessen Huighe
23.07.1651 Abraham Andriessen Huighe een kindt (tweelijnck)
03.08.1651 ongedoopt kindt van Claes de Meulenare (kercke)
04.08.1651 Jacomijntien Geloude (?) een vrouwe
04.09.1651 een ongedoopt kindt van Jacob de Wachter (kercke)
10.09.1651 Johannis (n.i.) een kindt
31.09.1651 Boudewijn Veerman een kint
18.09.1651 Maeijken Ghijssels een kindt
18.09.1651 Maeijken Adriaensen Huijghe een kint
21.09.1651 Mariten Verdoeck een kindt
26.10.1651 Catalina Verbrugghe een kind
04.11.1651 Sander Taris Chirijvent (?) een man
10.11.1651 Arenodt Stoppels een jonghman
13.11.1651 Janneken Allaerts een kindt
03.12.1651 Isaac Rens Clock luijer en graefmaecker
04.12.1651 Neelken Adriaensen een vrouwe huijsvrouwe van Gilles Daniels
09.02.1652 Matthijs Verbeke een kindt vanden kerckmeester ouderlijnck en gesworen van Cadsant (kercke)
14.01.1652 ongedoopt kint van Jacob Ketelare
15.01.1652 Cornelis Daems een man
15.01.1652 Elisabedt Andriessen een kindt
23.01.1652 Neelken Huijbreghsen een vrouwe
04.02.1652 Neelken Lambrechsen een vrouwe
10.02.1652 Adriaenken Ruijbrechsen een kint
12.02.1652 (n i.) moeter van Bartholomeus Blancker
17.02.1652 Paschijne Smits een vrouwe
23.02.1652 Sander Leeijaert een jonghman
28.02.1652 Jacobmijntien Vercraeije een vrouwe
20.03.1652 Neelken Bastijn een kindt
23.03.1652 twee ongedoopte kinderen van Marinis van Overbeke (kercke)
06.04.1652 Tonijneken Tanto een kindt
20.04.1652 Josijneken van Rosebeke een vrouwe
13.05.1652 Willem Carels een man (kerck)
16.05.1652 Lauweris Versmisse een jonghman
25.05.1652 een ongedoopt kindt van Paschier Leijaerts
21.06.1652 Rosijaneken de Dobbelare een kint van Louwijs de Dobbe1are (kercke)
25.06.1652 Tanneken Jans een kindt van Jan Geertsen
07.06.1652 een ongedoopt kint van Joos Tielemans
29.06.1652 Jochem Jochemsen een kindt
11.07.1652 Cent Verbeke geseght vanden Bossche een man
27.07.1652 Adriaeneken Marijnissen Malbrancke het kint van Marin: de Smit
28.07.1652 Neelken Flau een kindt
30.07.1652 Davidt Adriaenssen Bartol een man
09.08.1652 Ghijsbrecht van Zuijlen een jonghman was verdroncken int zoutwater
17.08.1652 Hendricktien Lambers huijsvrouwe van Ghisbert Lojen
21.08.1652 Neeltien Pieters een kint
31.08.1652 Janneken van Driel het kint van Jan Driel (kercke)
02.09.1652 Anneken Dillecams een doch+er 12 jaren
03.09.1652 Joos Verbeke een kindt
07.09.1652 Jan Kandt een man
09.09.1652 Jasper Verduist een kindt
15.09.1652 Joris Vermaes een jonghman