Akta Miasta Poznania

Autor Archiwum Państwowe w Poznaniu
Informationen zur Veröffentlichung 53/474/0/19.3/15285