Telefoonnummers

Deze telefoonnummers werden voor het eerst gezien in 1910:

1: Hamerlinck

2: Litte & Johnston, Ambachtsschool

3: Donze

4: de Smidt-Pothoven, Manufactuur

5: Gemeentebestuur, Hoofd

6: Klaassen, Wertheim & Gompertz, Middenstandsbank

7: Standaert

8: Scheele

9: van Rompu, Politie

10: van Rompu

11: Tholens, van de Wege

12: van Wijk, Douane

13: Tazelaar

14: Adriaansen, 's Lands Welvaren, de Vries-Adriaansen

15: de Jonge, Drukkerij, Ververs, Uitgeverij

16: de Zeeuw-Dooms, Cafe la Belle Vue, 't Gilde-de Zeeuw

17: van de Ree, Spruitenberg, Pols, van Breda-Vriesman, Arts

18: Huisman, Spinhof, van Eyk, Hotel des Pays-Bas

19: Wolfert

20: Littooy, Boekhandel, Uitgeverij

21: van Borssum-Waalkes, van Borssum-Waalkes-Tuijl, Apotheek

22: Politie

23: Lensen, Reederij, van de Velde, Bedet, Dieleman, Hamelink, Armbestuur

24: Visser, Hotel Centraal, Automobielverhuur, Garage, Dey, Vlas Aardappelen, Opel

25: van de Sande, Drukkerij

26: de Smidt, Bakker, Bakkerij de Tijd, Scheepshandelaar, Visexport, Stuwadoor, Chandler

27: de Smidt, Goud en Silver, Juwelier

28: Klaassen, Apotheek

29: Jurry-Hoebe, Manufactuur

30: Cantfort, Koch, Cargadoor, Expeditie

31: Moer, Notaris, Herrebout, Taalman, Kapper

32: Stoombootdienst, Koevoets

33: Drost, Cargadoor, Expeditie

34: de Smidt, Cargadoor, Expeditie, Bliek

35: Wesberge-Janssens, Douane

36: Kramer, Scheepshandelaar, Waterstaat, Noe

37: Standaert, Hotel Rotterdam

38: Meijer, Expeditie, Scheepsmakelaars, Sleepdienst, Cargadoor, Stuwadoor, Veembedrijf

39: Nolson, Expeditie, Cargadoor, Docks et Entrepots, Scheldeveem, Veembedrijf

40: Minne, Agence Maritime, Expeditie, Kramer

41: Ribbens, Scheepshandelaar, Shell, Verf, Olie

43: Donze, Stalhouderij Wilhelmina, Peyl, Sleeperij

44: van der Ouden, Lensen, Reederij

45: John P. Best , Blankers, Lauret, Muller, Sleepdienst, Scheepsbevrachting, Terneuzen Tugboat Company

46: Bakker-Acke, Scheepsbevrachting, Sleepdienst, Dees, Taxionderneming

47: Electrische Centrale, Kramer

48: Hotel hartog-Soesman

49: Stoom- en chemische Waschfabriek, Thielman, Zeelandia Vellentrekkerij, Kuijk

50: Drost, Cargadoor, Expediteur, van Rompu, Consul, Spanje, Noorwegen

51: Thielman-Bauwens, koloniale Waren, Dranken

52: Braal, Stalhouderij Prins Hendrik, Zaadhandel, Invoerrechten, Accijnzen

54: Schalk, Expediteur, Bruijn, Kolenhandel, Steenkolen, Aannemer

55: Peijl-van der Have, Bouwmaterialen, de Hoop, Natuursteenhandel

56: Buijze, Arts, Goudstikker, Import, Export

57: Station, Spoorweg, Mechelen, Terneuzen, Clepkens

58: Ouden, Kassier, Secretaris, Gezondheitscommissie, Ramselaar, Arts, Chirurg, Vrouwenarts

59: Nederlandse Loodsenwacht, Loodswezen

Deze telefoonnummers werden voor het eerst gezien in 1913:

42: Osselaar, Hotel Cambrinus, Segers, de Meijer

60: Wachtlokaal der Waterklerken,, Boerenleenbank, Wabeke

61: Kazerne, MarechausseeeLandmacht

62: Belgisch Loodskantoor, Galle, Hotel de Arend, Graan- en Zaadhandel

63: Belgische Loodsenwacht, Solleveld, Cafe de Ster, Luyk, Paardenhouderij

64: Nobel, Notaris, Callenfels, Steketee, Kanaalloods

65: Bree, Aannemer, Rommel-Broeksma, Dames-Confektie

66: Gezonsheitscommissie, Secretaris, Mulder, Doeselaar, Vlas- en Zaadhandel

67: Tramweg Maatschappij, Bruining, Dees, Granen, Kunstmest

68: Griffier, Kantongerecht, Burgemeester, Huizinga, Tellegem

69: de Vos, Sleepdienst, Scheepsbevrachting, Moermond, Bataafsche Import, Shell, Muziekschool, 'z Gilde-van Staveren

70: Bril, Houthandel, de Vriendt, Devriendt

Deze telefoonnummers werden voor het eerst gezien in 1915:

53: Maes, Steenkolen, Schieving, Aannemer, Lakfabriek, Deij, Vlas, Aardappelen, Jager, Bakker, Bakkerij, Dhert, Cafe

71: Ziekenhuis

74: Verstraeten, Houthandel, Kolen, Volas, Scheepsmakelaar, Expediteur

75: Rijkswaterstaat, Nolet, Havenmeester, Lambrechtsen-van Ritthem

76: Rijnberg, Expediteur, Cargadoor

77: Platteuw, Kalkblusserij, Sloperij, Nationaal Houtbedrijf

78: Scheele, Bakker, Bakkerij de Tijd, Davidse, Kavelaars

79: Tramweg Maatschappij, Wind van Mekesteijn, Directeur, Hoofdkantoor

80: Postdienst, Telegraafdienst, Telefoondienst, Kantoor

81: Postdienst, Telegraafdienst, Telefoondienst, Directeur, Buwalda, Huijzer, Horensma

82: Oppen, Loods, Dieleman, Kantor

83: Rijkswaterstaat, Ingenieur, Bureel Westsluis

84: Bliek, Cafe de Gentsche Vaart

85: Nolson, Cargadoor, Expediteur, Meertens, Landbouwer, Aannemer, Bokx

87: Inspectie Belastingen, Invoerrechten, Accijnzen

Deze telefoonnummers werden voor het eerst gezien in 1917:

72: van Hasselt, Geers

73: Geelhoedt, Nederlandse Bank

86: Scheele, Handelaar

88: Wieland, Kruidenierswaren

89: Klouwers, Zaadhandel

90: Eijke, Electra, Minnik, van Aalst, Huijssen-Dees, Landbouwer

91: Dijselijnek, Hotel de Voyageurs, Boogaert, Meeusen

91: Dijselijnek, Hotel de Voyageurs, Boogaert, Meeusen

92: Maljers, Bouwmaterialien, Kaan, Meubelfabrikant

93: Platteuw, Rijwielhandel, Autoverhuurder, Huineman, Deurwaarder

94: Dieleman, Veehandelaar, Cafe, Driewegen, Klaassen, Publiek Telefoonstation

95: Balkenstein, Aannemer, Lindenbergh, Electrische Maatschappij, Ingenieur

96: Verdickt, Eieren, Fruit, Callenfels, Notaris, Hoving

97: Serry-van der Straate, Cafe

98: Nes, Arts, Ontvanger Belastingen, Invoerrechten Accijnzen

99: Vrieze, Hotel de Commerce

100: Scheele, Graan- en Zaadhandel

101: van Pienbroek, Arts

102: Maandag, Cafe de Vriendschap

103: Feyter-Huyssen, Feijter-Huijssen, Koopman, Secretaris, Landbouwvereniging, Cooperative Aankoopvereniging

105: Dalen, Tandarts, Spaas

106: Ysebaert, Rund- en Varkensslagerij

107: Mannaert-Geers, Rijwielen, Naaimachines, Garage

108: Zeeuwsche Voeder- en Kunstmesthandel, Boogerd, Bareman, Gouwe, Granen, Kunstmest

109: Hollander, Burgemeester Axel, Wijck, Aardappelen

110: Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg Maatschappij, Station

111: Heel, Kassiers, Doppegieter, Scheepsbevrachter, Ree, Steenkolen

112: Pieterse, Hotel Centraal, van Graefschepe, de Vlieger

113: Bliek, Cafe de Stad Antwerpen, Cooker, Opperbrandmeester, Directeur Gemeente Arbeidsbeurs, Elzinga, Fotograaf, Fotohandel

114: Verlinde, Expediteur, Cargadoor, John Best

115: Elzinga, Automobielverhuur, Smallegange, Boomkweker, Zaadhandek, Bloemisterij

Deze telefoonnummers werden voor het eerst gezien in 1920:

104:Limburgse Handelsbank, Telegraaf, Telefoondienst, Monteur Freriks, Gulden

116: Ree, Steenkolen, Adriaansens-Buysrogge

117: Levensmiddelenbureau, Gemeentelijk Arbeidsbureau, Gemeente Dienst der Arbeidsbemiddeling en Werkeloosheidsverzekering

118: Timmerman, Hervormd Predikant, Wagner, Shepherd, Jansen, Wagner, Veembedrijf

119: Vries

120: Overbecke, Leunis, Kolonialwaren

121: Eerdenburg, Slooper, Breepoel, Vermaat

122: Hamerlinck, Steenkolen, de Jonge, Bierhandel, Limonadenfabriek

123: Thienpondt, Martens, Manufactuur, Autoverhuur, de Zeeuw-Geilliet, Boxengarage, Vitesse

124: Kolijn, Bierhandel

125: Nationale, Rotterdamse, Bankvereeniging

126: Straaten, Aannemer

127: Klaassen, Gemeentebestuur, Raadhuis

128: Dekker, Granen, Zadem, Kunstmeststoffen, Berge, Winkelier, Verlinde, Vakwerkman, Telegrafie, Faas, Rijwielen

129: Kaan, Sigarren, Moerman, Bakker, Bakkerij

130: Platteuw, Schilder, Glashandel

131: Moggre, Schoenen

132: Dees, Koopman

133: Fraaijenhoven, Ijzer­handel

134: Bruijne, Architect

135: Nobels, Timmerman, Rolluiken, Sprang, Salm, Klaassen

137: Dieleman, Paarden, Vroegop

138: Schippersbeurs, Nolson, Docks et Entrepots, Scheldeveem

139: Canisvliet, Groenentendrogerij, Hees, Brons, Dierenarts

140: Jansen, Scheepsbevrachter, Sleepdienst, Transport, Import, Export, Wagner, Veembedrijf

141: But, Fotograaf|/p>

142: Burger, Commissionair

143: Smits, Goedkoope Winkel, Vroegop, Aardappelen, Groenten, Uien, Export

145: Rottier, Administrateur, Weijnen, Weynen, Secretaris, Bevrachtingscommissie

146: Veilingsvereeniging, Rompu, Steenkolen, Expeditie

147: Lijbaart, Chocolade, Suikerwerken, Bakker, Sleepdienst, Kramer, Electische Installatie

148: Siepe, Aannemer, Ridder-van de Berghe, Aardappelen, Groente, Fruit, Verschelling, Buerau, Administratie

149: Galle, Architect

150: Daelman, de Rijcke, Manufactuur de Vlinder

151: Hamelink, Tuin- en Landbouwzaden

152: Nieuwlande, Directzor, Nationale Bankvereeniging, Zegers, Landbouwer, Andriessen, Aardappelen

154: Voerman-de Pauw, Dames-Confectie

155: Meertens, Koopman, Hamelink

156: Huijssen, Dieleman, Landbouwer, Agenturen, Driewegen

157: Feij, Architect, Koene-Bliek, Bakker, Bakkerij, Auto, Onderlinge, Verzekeringsmaatschappij

158: Wacht Waterklerken der gezamenlijke Makelaars, Doppegieter

159: Haak, Groenten- en fruithandel, Steketee

160: Warrens, Daelman, Modemagazijn, Luik, Slager, Buyze, Vlas

161: Belgische Loodsenwacht

162: Meijer, Expeditie, Agentuur, Cargadoor, Stuwadoors, Transport, Bevrachting, Sleepdienst, Veembedrijf

163: Automaat, Trijsburg, Loof, Sleeper, American Petrol, Petroleum, Benzine

164: Kaan, Vleeswaren

165: Groentendrogerij, Zouterij, den Hamer, Vlas- en aardappelen

166: de Pauw, Hotel des Voyageurs

167: Adriaansens, Horlogemaker, Goud, Zilver

169: Houten, Gemeentesecretaris, Zonnevylle, Zonnevijlle

170: Nationale Bankvereeniging, Neve, Autoverhuur en vulcaniseerinrichting

171: Elfrink, Timmerman, Aannemer, Wind van Merkesteijn, Directeur ZVTM en SHW

Deze telefoonnummers werden voor het eerst gezien in 1921:

136: de Witte, Automobielen, Verhuurinrichting

144: Dieleman, Dees, Groentendrogerij, Hemel, Wisselagent

153: Dees, Landbouwer, Wiebajo, Vereenigde Buurtvrachtvaart, Wieland, Balnikker, Jonkman

172: Jurry, Kassier, Effecten, Koster, Eckhardt, Assurancien

173: Braal, Zaadhandel, Groot

174: de Smidt, Natuursteenhandel, Expeditie, Bevrachtingscomissie, Secretaris

175: Dewaegenaere, Aardappelen, Bliek, Tollenaar, Hotel, Vellekoop, Accountant, Moret

176: Meijer, Graan- en Meelhandel

177: Dixhoorn, Vlas en Suiker, Doussy, Arts, Stevens

178: Bareman, Mannaert-Geers, Autoverhuurinrichting, Automobielen, Rijwielhandel, Dees, Autodienst, Terneuzen, Zelzate

181: Wolff, Aannemer, Rouw, Borssum-Waalkes

182: Harte, Journalist, Ad­ministrateur, Woningbouwvereeniging, Secretaris, Kamer van Koophandel en Fabrieken

183: Bockstaele, Arts

184: Kuijper, Aannemer, Veen, Notaris

185: Balnikker, Beurtschipper, Waard, Aannemer, Verlinde, Meubelmagazijn

186: Vroegop, Uien, Aardappelen, Fruithandel

187: de Regt-Huijssen, Landbouwer

188: Slottje, Scheepsbevrachter, Moggre, Sportartikelen, Wijck-van Driel, Melkinrichting Koema

189: Centraal Bureau Bietenontvangst, Tichelman, Advocaat

Deze telefoonnummers werden voor het eerst gezien in 1925:

179: Braal, Bierhandel

180: Klaassen, Leeuwe-de Vriend, Tabak, Sigaretten, Cigarren, Suikerwaren

190: Verlinde, Timmer- en rolluikenfabriek

191: Dees, Hemel, Bakker, Bakkerij

194: Casteleijn, IJzerhandel

201: Drukkerij de Schelde, van Aken

202: Eeckhout, Rund- en varkensslagerij, Wouters, Worstfabriek, Maat, Slagerij

203: Eeckhout, Slager

204: Schwarz, Techniker, Burger, Monteur, Telegrafie, Fijn van Draat, Tandarts

205: Rijkswaterstaat, Opzichter, Kroon

206: Meertens, Timmmerman, Aannemer, Ziekenhuisverpleging

208: Verlinden-le Clercq

209: Geerinckx, IJzer- en Metaal, Hamont, Directeur, Verlinde, Werkman, Telegrafie

210: Breeweg, Bierhandel

211: Vereeniging Bootslieden

213: Michielsen, Parapluies, Naaimachines, Vroegop, Aardappelen, Groeten, Uien, Export

214: Strein-de Koning, Koloniale Waren

215: Overbecke, Leunis

216: Dieleman, Consignatien, van Yk, van IJk, Vishandel

217: de Jong, Technisch Ambtenaar Rijkswaterstaat, Fonteyn, Kleding

218: Dekker, Landbouwer, Voerman

219: Haas-van Dijke, Motordelen, Koloniale Waren

220: Meijer, Expeditie, Scheepsmakelaars, Sleepdienst, Cargadoor, Stuwadoor, Veembedrijf

221: van Wijck, Aardappelhandel

222: General Steam, Transport

224: Erwich, Verkoopcentrale, Margarinefabriek, Unilever, Bouman

225: Leunis, Scheepsbevrachter, Scheepsmakelaar, Sleepdienst

226: Terneuzen­sche Scheepsbouwmaatschappij, de Klerk

227: Faas, Rijwielen, Motoren, Autoverhuurinrichting

228: Amsterdamse Bank

229: Bedet, Koopman

230: Bouchaute, Aan- en Verkoop van Schepen

231: Hennink, Architect, Platteuw, Verfwaren, Drogisterij

243: Smits, Goedkoope Winkel

260: Meijer, Expeditie, Scheepsmakelaars, Sleepdienst, Cargadoor, Stuwadoor, Veembedrijf

Deze telefoonnummers werden voor het eerst gezien in 1926:

168: Loof, Sleeper

207: Rijkswaterstaat, Ingenieur, Israel, Cohen, Stuart

236: Kramer, Scheepshandel

Deze telefoonnummers werden voor het eerst gezien in 1927:

193: Meijer, Beurtschipper

Deze telefoonnummers werden voor het eerst gezien in 1928:

192: R. K. Pastorie

196: Meijer, Expeditie, Agentuur, Cargadoor, Stuwadoors, Transport, Bevrachting, Sleepdienst, Veembedrijf

223: Marsilje, Slager

Deze telefoonnummers werden voor het eerst gezien in 1929:

232: Simons, Scheepsbevrachter, Maas, Koloniale Waren

234: Gasbedrijf 't Zwaantje

235: Leunis, Motordienst

238: Sprang-de Smidt, Goud- en Silverwaren, Horlogemaker

239: Shepherd, Smith, Hoornaert, Machinefabriek

240: Bent-Donker, Slagerij, Barelds, Cafe

241: van Graefschepe, Paulusse, Garage

242: van der Eeckhout

244: Scheepsbouwmaatschappij, de Klerk

Deze telefoonnummers werden voor het eerst gezien in 1930:

237: Lensen, Cargadoor, Kerkvoort, Slager

245: Albert Heijn, Kruidenierswinkel

246: Lauret, Cafe

247: Guequierre-Kuyk, Lood- en Zinkwerken

248: Verstraeten, Kolen- en Houthandel, Scheepsmakelaar

251: Platteuw, Linde-Roofack, Bakker, Bakkerij

253: Wasch- en Strijkinrichting

254: Cooperatieve Vruchtenveiling Zeeuwsch Vlaan­deren

255: van Es, Slager

Deze telefoonnummers werden voor het eerst gezien in 1931:

252: Dey, Bouwkundige, Architect

257: Lyppens, Boekhouding, Belastingconsulent

259: Galle, Damesconfectie, Priems, Directeur HBS, Poel, Timmerman, Aannemer

261: Herrebout-Kattenberg|Grossist, Groenten, Aard­appelen, de Blaey

262: Abrahamse-Jansen, Bloemen

263: Korstanie, Grossist, Fruit, Aard­appelen

264: Wieles, Manufactuur, Meubelmagazijn

265: Brandweer, Opperbrandmeester Lambrechtren-van Althem

266: Hoonaert, van de Weyde, Machinefabriek, Waterlijding Maatschappij

267: Dekker-de Regt, Controleur, Stuffkens, Leerar HBS

268: Simpelaar, Directeur en Veilingmeester, Baal, Simpelaar

269: Gouwe, Aardappelen, Mesthandel, Kegels, Autovervoer

270: Bonte-van Mosselvelde, Bakker, Bakkerij

271: van de Ree, Kapper

272: Hamelink, Scheepsbenoodigdheden

Deze telefoonnummers werden voor het eerst gezien in 1932:

233: Doelder, Cafe, Doelder-Serry, Waterdienst en Waterklerk

198: Palenmagazin, Telegrafie, Telefonie

249: Bataafsche Import Maatschappij, Koninklijke Shell

274: Klaassen, Sonnega

276: Will, Bloemist

277: Pieters, Varkenshouder

279: Gend, Loos, Transportonderneming

Deze telefoonnummers werden voor het eerst gezien in 1933:

250: Doeselaar, Dieleman-Meertens

273: Zeegers, Hotel de Arend

275: Muller, Waterbouwkundig Ambtenaar

281: Littooy

282: Molema, Kanaalloods

283: Stoopman, Inspecteur, de Clercq, Bouwkundig Bureau

285: de Bruyne, Architect, Houcke, Loods

286: Kaan

287: van Driel, Hotel, Dhert

288: Wieland, Schoenen

289: Accountantskantoor Moret, de Jong, Vellekoop

290: van de Ree, Horlogemaker

291: Adriaansens-van Turenhout, Steenkolen, Bent-Donker

293: de Groene, Hoofdcontroleur UCB

Deze telefoonnummers werden voor het eerst gezien in 1934:

197: Boone, Garage

256: van Damme, Schipper

292: Meyer, Inspecteur, Levensverzekering

295: Bruch, Leraar HBS

296: Muller, Waterbouwkundig Ambtenaar

297: van Hecke, Bouwmateriaal

298: Jansen, Slager

Deze telefoonnummers werden voor het eerst gezien in 1935:

212: Theije, Slager

258: Kerckhaert, Garage

280: Linde, Bakker, Bakkerij

284: Plantenziektenkundige Dienst, Koeman

294: Dees, Aannemer

300: de Putter

302: Justitie, Kantongerecht

304: Dieleman, Paardenhouder, Ysebaert-Temmerman, Woninginrichting, Manufactuur

305: Eerdenburg

306: Nederlandse Akkerbouwcentrale, Willem Johannes Scheele

307: Ingenieur Dikötter

311: Mannaert-v. Kouteren, Kolenhandel

312: van Damme, Hotel en slagerij

314: Mazure, Technisch Ambtenaar, Waterstaat

315: Meer, Aardappelen, Groenten, Fruit

317: Brinckman, Directeur Arbeidsbeurs, Gemeente Dienst der Arbeidsbemiddeling en Werkeloosheidsverzekering

Deze telefoonnummers werden voor het eerst gezien in 1936:

301: Grembergen-de Doelder, Kapper

308: van de Akker, Hotel de Beurs

310: Hoorn, Aardappelen, Groenten, Fruit

316: Bruyn, Bruijn, Aannemer

318: Oonincx, Kantonrechter

322: Hogen-Esch, Inspexteur Invoerrechten en Accijnzen

Deze telefoonnummers werden voor het eerst gezien in 1937:

309: Hasselt, Koning, Ingenieur Bureau, Drok, Adviesbuerau, Waterschap

319: Centrale Crisis-Controledienst, van Brakel

320: Gelderland, Varkensslagerij

321: Ooyen, Monteur, Brandweer, Secretaris, Penningmeester Versprille

324: Fraanje, Bouwkundig Bureau

325: Dieleman, Garage

326: Administratiekantoor, Heygelaar, Leroux

327: Donze

328: Michielsen, Rijwielen, Naaimachines

331: Vermaire, Verzekeringen, Fieret, Vishandel

332: Vroegop, Aardappelen, Groenten, Uien Export

334: Cappendijk, Automobielen

336: Koevoets, Schippers, Taxionderneming

339: Kolk, Cafe

Deze telefoonnummers werden voor het eerst gezien in 1938:

299: Dinteren, Cafe

303: Dees, Auto- en autobusverhuurinrichting

313: Verlinde, Smederij

323: Hoogsteen

329: Verstraeten, Steenkolenhandel, Expediteur

337: van der Sloot, Schoenen

341: Naeye, Meubelhuis

344: Dorrepaal, Arts, Internist

345: Vrije Veiling

347: Leenhouts, bakker, Bakkerij

348: Meulenberg, Uien, Aardappelen

351: Opdorp, Cafe

352: Tollenaar, Aardappelhandel, Vrachtvervoer

353: Rijksgebouwendienst, Remmers

356: Klaassen

357: Simons, Scheepsbevrachter

359: Ribbens

Deze telefoonnummers werden voor het eerst gezien in 1939:

200: Kleedingmagazin Modern, Schroots

346: Schippers, Autoverhuurinrichting

361: Schoenenhuis, Magneet

Deze telefoonnummers werden niet gevonden:

195:

199:

278:

330:

333:

335:

338:

349:

350:

354:

355:

358:

360:


Copyright (C) 2019 - 2021 Erik Schmidt.

Permission is granted to copy, distribute and / or modify the information on this website under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation.

Telefoonnummers ..

Naam
Nummer
Straat

Terug na ..

Start
Uitleg
Bronnen
Contact
Homepage