Parenteel van Nicolaes Ganglofsz van Assendelft

1 Nicolaes Ganglofsz van Assendelft. Nicolaes is overleden omstreeks 1585. Nicolaes trouwde met Maria Adriaensdr. van der Swan. Maria is geboren omstreeks 1550. Maria is overleden omstreeks 1585, ongeveer 35 jaar oud.

Kind van Nicolaes en Maria:

1 Nicolaes Nicolaesz van Assendelft, geboren op 23-11-1577 in Delft. Volgt 1.1.

1.1 Nicolaes Nicolaesz van Assendelft is geboren op 23-11-1577 in Delft, zoon van Nicolaes Ganglofsz van Assendelft (zie 1) en Maria Adriaensdr. van der Swan. Nicolaes is overleden, 51 jaar oud. Hij is begraven op 14-12-1628 in Delft.

Beroep:

Schrijnwerker

Weetjes:

Claes Claesz. van Assendelft (Delft 1577-1628), schrijnwerker (= meubelmaker), vervaardigde in 1627 een nieuw koorhek voor de Nieuwe Kerk. Van Bleyswijck schreef in 1667: ’Het gantsche Choor met syn om-gaenden Trans is van de Kerck af-geslooten met drie Hecken, ten weder-sijden een klein en in het midden een Groot en swaer Heck van Wagen-schot in den Jare 1627 soo heerlijck gheordonneert en ghevrocht door Niclaes van Assendelft, dat men nerghens veel beter Schrijn-werck vinden sal’. Hij vervolgt met een uitgebreide beschrijving. Het koorhek is afgebeeld op een schilderij van Hendrik Cornelisz. van Vliet uit 1661 en nog eens op een van J. Bosboom uit het begin van de 19de eeuw. De kerkvoogden verkochten het hek in 1838 als brandhout en lieten het vervangen door een smakeloos gietijzeren hek. Voor een van de straten in het uitbreidingsplan van 1931 was in 1938 de naam ’Claes van Assendelftstraat’ vastgesteld (zie inleiding). Hoewel de straatnaam ook voorkomt in Goudriaan, Oegstgeest en Waalwijk is het niet waarschijnlijk dat daar ook deze typische Delftse Van Assendelft vernoemd is.
[bron: http://www.wikidelft.nl/index.php?title=Van_Assendelftstraat]

Nicolaes trouwde, 21 jaar oud, op 17-01-1599 in Delft met Applonia Jacobsdr van Persijn van Ouwendijk, 18 jaar oud. Applonia is een dochter van Jacob Alewijnsz Persijn van Ouwendijk en Maria Florisdr. Swan. Zij is gedoopt op 15-07-1580 in ’s Gravenhage. Applonia is overleden op 16-12-1667 in Delft, 87 jaar oud.

Kinderen van Nicolaes en Applonia:

1 Adriaen Claesz van Assendelft. Volgt 1.1.1.

2 Aelewijn Claesz van Assendelft. Volgt 1.1.2.

3 Grietgen Claes van Assendelft. Volgt 1.1.3.

4 Marijtgen van Assendelft. Volgt 1.1.4.

5 Bartelmees Claeszn van Assendelft, geboren omstreeks 1605. Volgt 1.1.5.

6 Willem Claesz van Assendelft, geboren op 16-07-1606. Volgt 1.1.6.

7 Nicolaas van Assendelft [1.1.7], geboren op 19-12-1611. Nicolaas is overleden op 08-12-1660, 48 jaar oud.

1.1.1 Adriaen Claesz van Assendelft, zoon van Nicolaes Nicolaesz van Assendelft (zie 1.1) en Applonia Jacobsdr van Persijn van Ouwendijk.

Notitie bij Adriaen: Jacobmijntgen Joris , jongedochter , wonend: Rotterdam

Adres:

Naast de Oude Kerk

Beroep:

Schoemaecker

Adriaen trouwde op 17-10-1627 in Rotterdam [bron: DTB Delft] met Jacobmijntgen Joris, nadat zij op 25-09-1627 in Delft in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Delft].

Notitie bij het huwelijk van Adriaen en Jacobmijntgen: Opmerking DTB Delft: doorgehaald met aantekening: zullen op het stadhuis trouwen
DTB Rotterdam Stadstrouw: Adriaen Claesz van Assendelff, jongeman, van Delff en Jacomijntgen Joris, jongedochter, van Rotterdam

Jacobmijntgen is geboren in Rotterdam.

1.1.2 Aelewijn Claesz van Assendelft, zoon van Nicolaes Nicolaesz van Assendelft (zie 1.1) en Applonia Jacobsdr van Persijn van Ouwendijk. Aelewijn is overleden op 22-12-1651 in Rotterdam.

Adres:

noordzijde Oude Kerk
[bron: DTB Delft inv. 6848]

Beroep:

vanaf 1628
Schrijnwerker
[bron: DTB Delft]

Aelewijn trouwde op 15-07-1628 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam Stadstrouw] met Ariaentgen Joris, nadat zij op 24-06-1628 in Delft in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Delft].

Notitie bij het huwelijk van Aelewijn en Ariaentgen: Laut DTB Delft: Ariantgen Jans

Ariaentgen is geboren in Rotterdam.

Kind van Aelewijn en Ariaentgen:

1 Nicolaes Arentse van Assendelft [1.1.2.1], geboren omstreeks 1627 in Delft. Nicolaes is overleden omstreeks 1662 in Delft, ongeveer 35 jaar oud.

Weetjes:

Nicolaes van Assendelft (after 1627-1662). His parents, who belonged to the marginal group of the Remonstrant religion, had married in 1628.
Nicolaes finally became a "Chirurgijn" (Surgeon) and he published on Harvey’s new theory of blood circulation. (Compare Van Leeuwenhoek’s theory on the same subject). Nicolaes died on Koornmarkt at the time of his early death. He owned a painting collection which included the Vermeer painting "Juffer spelend op Clavecimbel" (Young Lady at the Clavichord/Virginal), probably one of the two paintings now in London, at the National Gallery. Sale Delft 1711.
In Delft we find Vermeer paintings in the private art collections of Pieter Claesz van Ruijven, Hendrick Ariaensz. van Buyten, Johannes de Renialme, Cornelis van Assendelft, Cornelis de Helt and Gerard van Berckel.
Wijsenbeek may be erroneous when she states that his widow owned the collection of fine paintings. Houtzager 1979 claims he never married; upon his death, when he was under 34 years of age, his paintings were inherited by his mother, Adriana Anthon, then the widow of Alewijn Claesz van Assendelft, the father of Nicolaes.
His painting collection (as listed by Wijsenbeek) included a portrait of the sitter by Verkolje (no value stated), a Palamedes (f. 10,-), a Van Ostade, ’Man with Beer mug’, f 25,- ; Jan Steen, ’Amorous old Man with Woman’, f 36,- ; a Wouwerman f 25,- ; an anonymous ’Judgement’ for f 50,- and a further collection of Delft and other Dutch paintings.
GAD .Wijsenbeek-Olthuis 1987 pp.266, 392, note 16.; Broos 1998, p. 48. Houtzager 1978, p. 1620-1622 and Houtzager 1979 (Delfia Batavorum year book number 5) p 81.
[bron: http://www.xs4all.nl/~kalden/dart/d-p-assendelft.htm]

1.1.3 Grietgen Claes van Assendelft, dochter van Nicolaes Nicolaesz van Assendelft (zie 1.1) en Applonia Jacobsdr van Persijn van Ouwendijk. Grietgen trouwde op 13-05-1629 in Delft [bron: DTB Delft] met Abraham Urbaenszn van den Bosch, nadat zij op 28-04-1629 in Delft in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Delft].

Beroep:

vanaf 1629
Schrijnwerker
[bron: DTB Delft]

1.1.4 Marijtgen van Assendelft, dochter van Nicolaes Nicolaesz van Assendelft (zie 1.1) en Applonia Jacobsdr van Persijn van Ouwendijk.

Notitie bij de geboorte van Marijtgen: Getuigen: Willem van Assendelft, Nicolaes van Assendelft en Agnieta Mierop.

Marijtgen trouwde met Adriaen van der Lelij.

Kinderen van Marijtgen en Adriaen:

1 Maria van der Lelij [1.1.4.1]. Zij is gedoopt op 15-11-1661 in Delft.

Notitie bij de geboorte van Maria: Getuigen: Willem van Assendelft, Niclaes van Assendelft en Maria van Sassem.

2 Sijbrant van der Lelij [1.1.4.2]. Hij is gedoopt op 15-07-1663 in Delft.

1.1.5 Bartelmees Claeszn van Assendelft is geboren omstreeks 1605 [bron: Ingrid de Wilt, http://www.xs4all.nl/~rdewilt/], zoon van Nicolaes Nicolaesz van Assendelft (zie 1.1) en Applonia Jacobsdr van Persijn van Ouwendijk. Bartelmees is overleden, ongeveer 37 jaar oud. Hij is begraven op 14-07-1642 in Delft (Oude Kerk) [bron: DTB Delft].

Beroep:

vanaf 1634
Schrijnwerker
[bron: DTB Delft]

Bartelmees trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 16-07-1634 in Delft [bron: DTB Delft] met Maria van der Damen van der Linde, nadat zij op 01-07-1634 in Delft in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Delft]. Maria is een dochter van Daem Cornelisz en Maritgen Andriesdr. Zij is begraven op 25-05-1664 in Delft. Maria trouwde later op 07-10-1643 in Delft [bron: DTB Delft] met Jacob Harmensz van der Poel.

Kinderen van Bartelmees en Maria:

1 Nicolaes Bartholomeusz van Assendelft. Volgt 1.1.5.1.

2 Marija Bartelmeusz van Assendelft. Volgt 1.1.5.2.

3 Annetge Bartelmeesz van Assendelft. Volgt 1.1.5.3.

1.1.5.1 Nicolaes Bartholomeusz van Assendelft, zoon van Bartelmees Claeszn van Assendelft (zie 1.1.5) en Maria van der Damen van der Linde.

Notitie bij de geboorte van Nicolaes: Getuigen: Arien Arentsz Vosmaer, Trijntgen Leenderts Roos en Annetge Bartelmeesz van Assendelft

Hij is begraven op 13-06-1720 in Delft. Nicolaes ging in ondertrouw op 25-02-1662 in Delft [bron: DTB Delft] met Catharina Adriaensdr Vosmaer. Catharina is een dochter van Arent Arentsz Vosmaer en Trijntgen Leenderts Roos. Zij is begraven op 23-09-1708 in Delft.

Kinderen van Nicolaes en Catharina:

1 Bartholomeus van Assendelft [1.1.5.1.1]. Hij is gedoopt op 21-01-1663 in Delft [bron: DTB Delft].

Notitie bij de geboorte van Bartholomeus: Getuigen: Adriaen Vosmaer, Maertge Damen en Annetge Bartelmeesz van Assendelft.

Bartholomeus is overleden, 1 jaar oud. Hij is begraven op 20-07-1664 in Delft.

Notitie bij Bartholomeus: Getuigen: Adriaen Vosmaer, Maertge Damen en Annetge Bartelmeesz van Assendelft. DTB Delft inv. 10 , folio 98

2 Bartholomeus van Assendelft [1.1.5.1.2]. Hij is gedoopt op 20-07-1664 in Delfshaven.

Notitie bij de geboorte van Bartholomeus: Getuige Adriaan Vosmaar
Getuige Trijntje Leenderts Roos
Getuige Annetje van Assendelft

Bartholomeus is overleden, 60 jaar oud. Hij is begraven op 11-12-1724 in Delft.

3 Adrijaen van Assendelft [1.1.5.1.3]. Hij is gedoopt op 19-08-1668 in Delft [bron: DTB Delft].

Notitie bij de geboorte van Adrijaen: Getuigen: Adrijaen Vosmaer, Trijntje Leenders en Meijnsje Claes. DTB Delft inv. 58 , folio 103

Notitie bij overlijden van Adrijaen: Getuigen: Adrijaen Vosmaer, Trijntje Leenders en Meijnsje Claes

4 Adrijaen van Assendelft [1.1.5.1.4]. Hij is gedoopt op 31-01-1670 in Delft.

Notitie bij de geboorte van Adrijaen: Getuigen: Adrijaen Vosmaer, Maria van Assendelft en Meijnsje Claes. DTB Delft inv. 58 , folio 123

Notitie bij overlijden van Adrijaen: Getuigen: Getuige Adrijaen Vosmaer, Maria van Assendelft en Meijnsje Claes

5 Adryaen Nicolaesz van Assendelft, gedoopt op 09-08-1671 in Delft. Volgt 1.1.5.1.5.

6 Catarina van Assendelft [1.1.5.1.6]. Zij is gedoopt op 07-01-1674 in Delft [bron: DTB Delft].

Notitie bij de geboorte van Catarina: Getuigen: Leendert Vosmaer, Lijsbet Vosmaer en Maria Keijser.

7 Nicolaes Claas van Assendelft [1.1.5.1.7]. Hij is gedoopt op 16-04-1676 in Delft [bron: DTB Delft].

Notitie bij de geboorte van Nicolaes: Getuigen: Willem Rietmulder, Anna van Assendelft en Claasje Jacobs. DTB Delft inv. 58 , folio 196v

Notitie bij Nicolaes: Getuigen: Willem Rietmulder, Anna van Assendelft en Claasje Jacobs

8 Maria van Assendelft [1.1.5.1.8]. Zij is gedoopt op 24-07-1678 in Delft.

Notitie bij de geboorte van Maria: Getuigen: Fredrick Zicxtus, Anna Bartolomeeus en Clasina Jacobs van der Poel

1.1.5.1.5 Adryaen Nicolaesz van Assendelft, zoon van Nicolaes Bartholomeusz van Assendelft (zie 1.1.5.1) en Catharina Adriaensdr Vosmaer. Hij is gedoopt op 09-08-1671 in Delft [bron: DTB Delft].

Notitie bij de geboorte van Adryaen: Getuigen: Adryaen Vosmaer, Aerland Vosmaer en Meijnsje Claes

Adryaen is overleden op 01-05-1748, 76 jaar oud. Adryaen trouwde met Marija Joosten de Heder. Marija is een dochter van Joost Jansz de Heder en Maertgen Louweris van Seel. Zij is gedoopt op 20-12-1661 in Delft. Marija is overleden, 86 jaar oud. Zij is begraven op 01-05-1748 in Delft [bron: Casper Post].

Kinderen van Adryaen en Marija:

1 Nicklaas Adryaensz van Assendelft [1.1.5.1.5.1]. Hij is gedoopt op 19-01-1698 in Delft.

Notitie bij de geboorte van Nicklaas: Doopgetuigen: Nicklaas en Katrina van Assendelft

Nicklaas is overleden, 6 maanden oud. Hij is begraven op 30-07-1698 in Delft.

2 Justus Adryaensz van Assendelft, gedoopt op 20-10-1700 in Delft. Volgt 1.1.5.1.5.2.

3 Adriaan Adryaensz van Assendelft [1.1.5.1.5.3]. Hij is gedoopt op 27-08-1702 in Delft.

Notitie bij de geboorte van Adriaan: Doopgetuigen: Niklaas van Assendelft en Catrijna Vosmaer

Notitie bij Adriaan: Getuige: Niklaas van Assendelft en Catrijna Vosmaar

4 Marija Adryaensz van Assendelft [1.1.5.1.5.4]. Zij is gedoopt op 14-09-1704 in Delft.

1.1.5.1.5.2 Justus Adryaensz van Assendelft, zoon van Adryaen Nicolaesz van Assendelft (zie 1.1.5.1.5) en Marija Joosten de Heder. Hij is gedoopt op 20-10-1700 in Delft. Justus is overleden op 05-09-1768 in Delft, 67 jaar oud. Hij is begraven op 09-09-1768 in Delft.

Beroep:

Waagmeester van de stad Delft

Vermeld:

Boedelbeschrijving
[bron: http://www.xs4all.nl/~rdewilt/boedel.html]

22-09-1767
Testament (In den naam des Heeren, amen.
Op huijden den 22e september 1767, compareerde voor mij, Johannes Arnoldus Prijn, openbaar nots bij den edele Hove van Hollandt geadmitteert, binnen de stadt Delft resideerende, ter presentie van de naergenoemde geyuijgen. De heer Justus van Assendelft, weduwnaar van wijlen juffrouw Adriana van Donck, waagmeester der stadt Delft en wonende alhier, mij notaris bekent. …
Prelegateren aan sijne dogter Paulina van Assendelft, desselfs huijsinge ende erve. Staande en gelegen in de Choorstraat, binnen dese stad, alsmede het bed, cabinet, tafel, bedde met zij toebehooren en de gordijnen, alsmede een stel porceleijn, naar haar keuze, ende een spiegel. Declareerende hij heer testateur sulks te doen uijt hoofde ende ter zaacke, dat dezelve sine dogter tot heeden toe nietwes van hem testateur heeft genooten gehadt, soo van bruijloft als eenige uijtzet van wollen oft linnen, en dezelve hem testateur en zijne overleedene huijsvrouw haare moeder zeer wel heeft opgepast, ende het huijshouden tot haar drieendertig jaaren trouw heeft waargenoomen, alleen voor de kosten kleederen, daar in teegendeel zijne hier na te noemen zoonen veel geld gekost hebben.
Voorts verklaarde hij testateur te maaken ende te legateeren aan desselfs dienstmaagd die op zijn overlijden bij hem woont, eene somma van vijftigh guldens eens in de plaats van een rouw, alsmeede het bedt, peuluwe, twee hoofdkussens en deekens daar dezelve op geslaapen heeft en eenig oud huijsraadt naar het genoegen van de testateurs kinderen.
Willende en begeerende hij heere testateur dan ook wel expresselijk bij deezen dat door zijnen zoon Joris van Assendelft in zijn testateurs boedel en nalatenschap in collatie sal moeten worden gebragt, eene somma van sevenduijsendvierhonderdvijtien guldens, agtien stuivers, en twaalf penningen, volgens zeekere onderhandsche obligatie.
Voor gemelde zijnen zoon alsmeede desselfs huijsvrouw gepasseert, en bij hun beijde eijgenhandig onderteekent, ende onder hem testateur berustende, spruijtende uit hoofde, ende tersaake soo van deugdelijke geleende gelden, voor hunne Citse en Catoene winkel, als andere schulden, met belofte vandaar van jaarlijx sodanige interesse te zullen betalen, als in deselve vermelt staat, dog van welke interesse weijnige oft zeer geringe betaalinge door hem is gedaan, soo als uijt de aanteekening in dorso van dezelve obligatie blijckt, mitsgaaders nog verscheijde huijssieraaden van porceleijn, cabinet, tafel, bedt, gordijnen, schildereijen, te veel omme te melden, en een deftige uijtzet van wollen kleederen en linnen tot zijn lijff, op de bruijloft wijn zuijker enzovoorts. Gelijk den heere testateur meede verklaart expresselijk te willen, ende te begeeren, dat door zijn zoon Gerrit van Assendelft insgelijke in zijne testateurs boedel en nalaatenschap in collectie sal moeten woden gebragt, eene somma van aghtduijsent guldens, spruijtende uijt hoofde en ter zake van obligatien door den testateur aan hem op den 18e meij 1760 getransporteert, mitsgaders nog een deftige uijtzet van wollen en linnen enzovoorts, zijnde alle het voorsz. door den heere testateur aan de gemelde zijne beijde zoonen respectivelijk verstrekt.
Sullende verder meede nog in collatie in zijn testateurs boedel en nalatenschap moeten worden gebragt, zodanige andere somma oft sommens van penningen als den heere testateur na dato deeses nog aan de gemelde zijne zoonen Joris en Gerrit van Assendelft, oft ook aan zijn voornoemde dogter Paulina van Assendelft zoude mogen komen te verstrekken; en waarvan bij quitantie off quitantien vaneen yeder sal komen te blijken.)
[bron: http://www.xs4all.nl/~rdewilt/boedel.html]

Weetjes:

1768
Memorie - Effecten - Onroerende goederen
Huijs ende erve, met een thuijntje daaragter, staande en geleegen aan de zuidzijde van de Choorstraat
Obligatien tot lasten van ’t Gemeeneland van Holland ende Westvriesland
Ten comptoire generaal in ’s Gravenhage
1. een obligatie, groot in Capitaal, eenduijsend guldens ten name van Harmen van Pors
2. een dito, eenduijsend guldens, ten naame van jonkheer Philips van Laecke, id 12 december 1695, folio 2260
3. een dito, eenduijsend guldens, ten naame van Jacob Zuijrendonck
4. dito, tweeduijsend guldens, ten naame van Louisa Eijgels
5. dito, eenduijsend guldens, ten naame van Pieter Jacob Lefebere, Guilliermo Dutrij en Joan van Everwijn Glimmer
6. een dito, eenduijzend guldens (als 5)
7. een dito, tweeduijzend guldens ten name van de erfgenaamen van ??
8. een dito, vijffhonderd guldens, ten naame van Adrianus van Assendelft dd 24 sept 1745
9. een dito, eenduijzend guldens op de letters C.v.G.
10. ...
[noot I. de Wilt: Nog meer obligaties, waaronder een van vierhonderd guldens ten name van Maria de Heeger dd 7 maart 1709.]
Een lijffrentebrieff, belegt door Gerrit van Donk, ten lijve van Joris van Assendelft 28 april 1734, als doen vijff jaaren
Een onderhandse obligatie tweeduijzend gulden 1 mei 1752 tot lasten van Joris en Engeltje
Nog een van 1.000 gulden, 28 okt 1754
Idem 1.000 gulden, 25 aug 1755
In totaal 6.414:9:6 ten laste van Joris en Engeltje
Contant geld in de boedel: 1.339:6:6 [noot I.de Wilt: gespecificeerd naar soorten muntstukken]
Medailles en potpenningen:
Een duytse goude ducaat
Een zilvere medailje, graaff Maurits anno 1507
Een zilver vergulde dito, van Albertus Joachim da 1646
Een zilvere medailje, wergens de verheffing van zijne doorl Hoogheijd Prins Willem de vierde, d’anno 1751
Een zilvere medailje, wegens de begraaffenis van zijne doorl hoogheijd voorsz d’anno 1752
Vijfthien zilvere potpenningen zoo groot als kleijn
Neegen dito
Agt dito
Zesthien scheepjes schellingen
Agt koopere legpenningen
Een doosje met biljoene specie
Juweelen, Kleijnodieen en ongemunt geld en zilverwerk:
Een goude vrouwering, met neege diamanten steene
Een dito, met zeeve dito steene
Een dito hoepring, met zeeve dito steene
Een dito mansring, met een christalle steen
Een goude ketting, vierdik, sonder bootje, op de westkust gemaakt
Een goude ketting, vierdik, en dito bootje
Een goude ketting, met zeeventien cornalijne steene, en dito bootje met een dito steen
Een rotting, met een goude knop
Twee goude centuurgespen
Een dito punthaak
Een dito valhoedhaak
Drie dito mofjesknoope
Een bijbeltje met goude knippe
Een testamentje met dito knippe
Een Tonkiese Japanse tabaksdoos
Een zilvere theekeetel
Een dito comfoort
Een dito koffijkan
Een groot dito schenkbord, gesneede met het waapen van van Donk
Een agtkant dito, in ’t rond, besneede van Huijbert van Spijk
Een vierkant dito, sonder wapen
Een dito, oly en azijnstel
Een dito tabakscomfoortje met een kooper bakje
Een zilvere kandeelkom, en dito deksel
Een dito brandewijnskom
Een dito poeijerdoos
Een zilvere suijkerbos
Een dito peeperbos
Een dito mostertpot en dito leepeltje
Een dito kleijnder en dito leepeltje
Een dito theebosje
Een dito kleijnder
Een dito theedoosje
Twee dito zoutvaten
Twee dito kleijnder
Een dito speldebak
Een dito mostschaaltje
Een dito kleijnder
Een dito blad, op een bostel
Twee dito susterplaatjes met vier schroeven, en een dito dopje
Twee dito dopjes
Een dito tasbeugel met een dito haak daaraan
Een dito sleutelbeugel
Een dito soupleepel
Zes dito leepels en zes dito vorken alle gemerkt J:V:A:D
Zes zilvere leepels, en zes dito vorken, alle gemerkt A:V:D:
Twee dito leepels, gemerkt M:A:D
Twee dito vorken, gemerkt M:A:D
Een dito leepel, gemerkt I:A:A:D
Een dito leepel, gemerkt A:V:D
Drie dito, alle gemerkt M:V:D
Drie dito vorken, alle gemerkt M:A:D
Drie dito theeleepeltjes
Drie dito confituurleepeltjes en twee dito vorkjes
Twee dito confituurmesjes
Een dito vorkje met twee tande
Een dito vorkje, en dito tarnmesje in een kookertje
Een dito snuijfdoos, van binne verguld
Een dito springkooker
Een dito naaldekooker
Een dito Ean de la Reine doosje
Een zilveren vingerhoed
Een dito cachot, met het wapen van den overleedene
Een dito, met drie wapens
Een dito, met een gesneede naam
Een dito bril, met dito oorstukke
Een paar dito schoen en broekgespen, waarvan de schoengespen met stale beugels
Een paar dito gladde schoengespens met staale beugels
Een paar zilvere vrouweschoengespens
Zilver poppegoed (als)
Twee kommetjes
Een leepeltje
Een blaakertje
Een schooteltje
Eentangetje
Een asschopje
Een roostertje
Een snuijtertje
Een schaartje
Een leepelbakje met zes leepeltjes
Een zilvere catheter
Een zilvere catheter, kleijnder
Een dito stel tot een waaijer
Zeeve stuks dito breijnaalden
Twee en dertig dito hembtrok knoopen
Twee dito haarpennetjes
Een dito servethaak
Een dito leepeltje
Een dito schelling en zilver kettingje op een kurk
Een bijbel met twee zilvere slooten
Een dito, met twee dito slooten
Een avondmaalboekje, met twee dito slooten
Een dito, met een dito sloth.
Een dito, met een dito knipje
Een porceleijn kannetje, met een zilver lidt
Een groote almanak, met zilver beslag en pennetje
Drie dito kleijnder, dito beslagen
Twee dito, en dito beslag
Drie kleijnder dito, met dito besalg en pennetjes of slootjes
Een siegeltje, met zilver gegarneert
Een lederrotting met een zilvere knop
Een rotting, met een zwart ebbenhoute knop, met zilver beslagen
Een haanespoor, met dito beslag
Een schildpad snuijfdoosje met een zilvere rand
Een zilver zakhorologie
En dassteen in ’t zilver
Een kleijn zilver doosje, met extra kleijne leepeltjes
Een paar kooper geamailjeerde plaatjes
Eenige stukjes schildpad
Een snuijfdoos van papiermaché
Een geboetseert pourtraitje in een doosje
Een sagrijn doosje, waarin:
En kooper mesje
Zes dito vorkjes
Zeeve dito leepeltjes
En een dito suijkertangetje
Drie walnote heften
Twee doosjes met kleijnigheden niet waardig te specificeren
Meubilen en huijs cieraden
Een vierkante spiegel met een bruine lijst
Twee lusters, met glaze armpjes
Zes geboende stoelen
Zes groene trijpte zitkussens
Zes bekleede stoelen
Een opslaande theetafel
Een vloertapijtje
Eenige matten
Een eijke porceleijnkast
Daarop
Drie stuks blaauw porceleijn stel, defect
Een dito vaasje en deksel
Vier dito kandeelkommen met deksel
Twee blaauwe porceleijne Gorgeletten
In dezelve kast, van booven
Twaalf Japanse borden
Een geamailjeert dito
Twaalff paar Japans schocolaatgoed met deksels (waarvan een deksel defect)
Twaalff paar dito, en dekzels
Vijfthien schoteltjes en twaalff kopjes Japans theegoed
(waarvan 1 schoteltje gelijmt en een kopje different)
Twaalff paar Japans theegoed
Twaalff paar geamailjeert kleijnder dito
Een chineesche kan, met zilver beslag
Twee blaauwe Japanse bootervlootjes (het eene defect)
Twee chinees Japanse geribde trekpotten
Zes Japanse trekpotjes
Twee roode trekpotten, met zilvere kettingjes
[noot I. de Wilt: Het hier tussenliggende deel nog overnemen uit de beschrijving]
Ledikant
Een groen cadsand behangsel met desselfs boove rabatten
Een bed en peuluw smalle streep, met de overtrekken
Twee hoofdkussens, breede streep
Een kleijn dito smalle streep
Een geboende rustbank
Een hangoortafeltje
Agt stoelen
Een spiegel met een bruijne lijst
Drie witte glasgordijne, met drie gordijnroede
Een eijke kas tot gebruijk van de dienstmaagd
Een geverwde kleerkast
Indezelve
Een damaste manshembt en rok
Een hoed, en een paruijk
Zes zoo hoede, als paruijke doozen
Op de boekekamer:
Twee witte gordijne, en twee gordijnroede
Een slaapbank
Een vuurmande en test
Eenige houten deksels
Vijff thuijnstokken
Drie lappen gonje
Een haartijzer, en dito bak tot dezelve
Een carstanjepan
Een mantje met blikken klumineerblakertjes
Een vierkante blaauwe tafel en laade
In dezelve laade:
Eenige rommeling
Een laade met bloembollen
Een laade met chirurgijnsinstrumenten
Een paruijkedoos met drie paruijken
Een loodt drinkensbakje
Een thuijnpot met een houte deksel
Twee gevlogte raampjes
Een ijzer haartschort
Twee koopere broederpannetjes
Een dito koekepannetje
Een ronde ijzere rooster
Een dito tang
Een paar schaatsen
Een paar rijspooren
Een ijzer beslag van een piek
Een hartvanger, en deegen, beijde zonder scheeden
Een ronde groote koopere keetel
Een dito kleijnder
Een platte dito
Een geele ronde dito
Eenrood koopere smoorpot
Een geele koopere dito
Een geboende stoel
Een blaauwe geverwde boekekas
In dezelve, in folio:
Alle de werken van Jacob Cats, in eene band
H.Predeau’s Geschiedenisse der Jooden
Emanuel van Meeteren, Historie der Neederlandsen Geschiedenissen
J:O:G: Historie der Martelaaren
Mr.Willem Couperus, alle de Theologische werken
Mr.Chr.Love, alle de Theologische werken
Mr.Willem Perkins werken, ’t derde en laaste boek
J.Taylor, t leeven van den Zaligmaker
Des.Erasmus van Rotterdam, verklaaring over t N:T:
Aurelius Augustinus, over de stad Gods 22 boeke in eene band
Mr.Ambrosius Paree, alle de werken, overgezet door Carolum Battum
D.Carol Battum: Medicijnboek
Boeken in quarto.
In franse banden:
Th.Watsons werken
A.D. Muing, over de Philippense
Abr.Hellenbroek, over ’t Hooglied, eerste en tweede boek
Den zelve, bijbelse keurstoffe, eerste en tweede deel
Den zelve, Kruijstriomph
Den zelve, over Jesaja, vier deelen
Wilhelmus a Brakel, Reedelijke godsdienst, twee deelen
Egidius Francken, over ’t lijden Christi, twee deelen
Corn. Van Velse, keurpredicatie No. 7
Joh.Verschuir, Bevindelijke Godgeleerdheijd
Willem Schortinghuijs, het eenig Christendom
J.van der Kemp, over de Catechismus
Wilh.Eversdijk, Heerlijkheijd der Messias, twee deelen
Joh.Maurits Mommers, Goede Raad
Thom.Taylor, Christi, strijd en overwinning
In hoorne banden:
Mr.Burnet, Reformatie van Engeland, twee deelen
H.Siebersma, over de catechismus
Frans.Ridderus, over de catechismus, twee deelen
Den zelve, De mensche Gods
Den zelve, Zeevenderleij Gesigte
David Knibbe, over de catechismus
Isaac Ambrosius, Eerste, Middelste en Laatste Dingen
Robbison, Christus alles, en u alle
H.Bunting, Reijsboek der Heijlige Schrift
R.Pieterse, ’t Loff onses Heeren, Jesu Christi
P.Gilles, Kerkelijke Historie der Waldense
Een Psalmboek, grove druk
’t Nieuwe Testament, dito
’t Synoode van Dordrecht
D.Denijssen, Heerlijkheijd der Heijligen op aarde
S.Clark, annotatie over é Nieuwe Testament, 2 deelen
J.Coccajus, Godgeleerdheijd
Joh.Doutrein, Proefstuk van Heijlige Zinnebeelden
Den zelve, gelijkenis van de verlooren zoon, en onregtvaardige rentmeester
Joh.Smits, Salomons Prediker
G.v.Leeuwen, over de Romeijnen
T.Godwin, Theologische werken
H.Siebersma, over de Catechismus
T.Antonidas, wonderwerken Jesu Christi
Anthoni Bijnai, Gekruijste Christi
J.v.Lodensteijn, Beschouwing van Sion, Samenspraken
Boeken in Octavo.
In hoorne banden.
D.Artur Hildersheijm, Fonteijne des Leevens 16 Predicatien over de Samaritaanse vrouw
F.V.H., het voorhof der ziele
Deeze volgende boeken zijn in Franse banden:
Matthaus Henry’s leeven
Den zelve,over ’t Avondmaal
N:N: Oud Ortodox leer der waare gerefeormeerde kerk, drie deelen
Den zelve, Aanhangsel van de ortodoxe leer
Lamb.Mieseras kinderdeel, en ’t Genade verbond
Dezelve, opmerkelijke ondervinding en avondmaal
Elisabeth Was, Zoet en bitter, Ligt en duijsternis op de weg na den Heemel
Sicco Tjaden, aanteek. En alleenspraak betreffende verborgen leevens
W.Sluijters, Buyteleeven, benev: Vreugde en Liefdezangen
Elisa Coles, Practicale verhandeling van Gods souvereijniteijt
Mart.Swarte en Mobaelius, over ’t Avondmaal
Mr.Johan Blomhart, Neederland, verhoogt door wondere
Anth.Driesen, Evangeelische Zeedekunde
P.S.Dikhuijs, Betrekk. tot vader en kinderen, Meester, Dienstboden 3 deelen in eene band
J.Groenewegen, Roem van Gods vrije genade
Mr.Ralp Eskine, De kragt der zonde, en ’t afsterven van de weth
N.S.v.L., De godsdienstige christen, b.. in zijn eenzaamheijd
Abr.Henr.Weremeus, over ’t christendom
Frans Ridderis, Bloedspiegel der Religie
J.du Vignon, Reeden Onderrigt en andere Tractaten over ’t boek Nuttige Samenspr.
A.Driese, tegen de ortodoxe leer
P.Scheltus, tegens Eswijler
Remko Haijens, teegen Eswijler
Arenberg, teegen Eswijler en Bouwkam
J.Eswijler, Ziels Eensaame Meditatie
Dezelve, en J.Bouwkam, Zeedige verantwoording
Eduw.Mijners, Christus alles en in alle, 2 deelen
Het Nieuwe Testament, overgezet uijt Griex, door Reijnier Rooleeuw
Deze volgende boeken zijn in bruijne banden:
L.Miseras, Kinderdeel, wegnaden, heemel, avondmaal, en opmerking op De heemelweg, 4 deelen
Egidius Francke, Kenn. Der Christelijke Leere
Florentius Costerus, Neederlands vloek en zeegen
Deeze volgende boeken zijn in Hoorne banden:
A.v.Corput, Goddelijke vierschaar, 4 deelen
Willem Theelinck, Huijsboek
Joh.Theelinck, Den Christen in Christo blijvende
A.Geulings, Zeedekonst
C.Barleus, Oratien en blijde inkomst van M.de Medicus
J.Brouwe.., Christus de wegh der waarheijd en ’t leeven
J.Tillotson, Predicatien 2 deele
Joseph Simons, de staat en geneezing van een verlaate ziel
A.Waleus, Ampt der kerke dienaaren
J.Koelmans, Pligten der ouders
A.v.d.Velden, Wonderen des Alderhoogsten
J.Sluijter, Overeenstemming van Leenhof en Spinosa
J.Huijsinga, Christelijke waarheeden
J.Abrenethy, Medicijne der Ziele
P.v.Sorge, Gezangen
D.Bouwmna, Den staat der waare Genade Gods in de ziele
J.Oldenberg, Natuur ende aart des zaligmakende geloofs
J.B.Schuppuis, Bedorve Weereld, twee deelen
Didericus van Batenburg, onderling protest en raad tegen de Coccejaanen
J.Fruijtier, de oude gezonde beproefde en Goddelijke leer
W.a Brakel, Hallelujah
Nicol.v.Leeuwaerde, de bekommerde christen ond: en bemoed
Denzelve, de godsdienstige christen
Denzelve, de bevestigde christen
F.A.H.Lampe, gestalte van Christus
F.A.Lampe, teegen Rijveraar
J.Fruijtier, aanmerkinge teegen Lampe, en vervolg
J.Durham, verklaaring van ’t hooglied Salomons
J.Schuts, over t Avondmaal en de zonne der geregtigheijd
P.J.Tieleman, de trappen des genaden throons van Jesu Christi
Egidius Franke, Geestelijk huijwelijk en kloppende Jesu
C.Allardin, gelukzaligheijd der regtveerdigen
F.Brocks, Satan & Bedriegerij
D.V.Crombrugge, waare boetveerdigheijd
J.Owen, Genade en Pligt
Dezelve, geesltelijk leeven der ziele
J.Borstius, Geestelijke geneeskonst
Nog twee pagina’s met godsdienstige boeken(nog te beschrijven).
J.Segeoneis, Den wereldling ontdekt
Den zelve, over ’t in en uijtwendigchristendom
D.le Roij, Korte Schets
Den zelve, merg der heijlige Godgeleerdheijd
Den zelve, de vier laatste uijteijnden der menschen
Joh.Wilhelmus, Korte opstel der christene godgeleerdheijd
Mr.Ralph Erskine, De zwangere belofte en haar vrugt
Ebeneser Erskine, het ongeloof gedagvaart
Den zelve, de verzeekering des geloofs
Dichtkundige Lauwerkrans voor zijne Hoogheijd, vier deelen, in franse banden
Verscheijde pakke papieren
Agt bosse schaften
Eenig postpapier
Een turkse pijp
Een boekekast, met geele gordijnen en ijzere gordijnroe
In dezelve:
Boeken in quarto
In Hoorne banden
J.Crallij, God en zijn eijgenschap
Jooste Vermaarsch, Bouwkunst
Johan Gijsum, Neederlandsche Beroerte
Simon van Leeuwen, Rooms, hollands regt
D.v.B., Neederlands versterf, keure ende ordonantien van t Hoogheemraadschap van Delffland, en meer andere tractaten, door A.v.Swaanswijk
A.V.Aller, Openbaaren Beamptschrijver
J.Coren, Observatien
Placaat van de Gemeene Middelen
Regeering vanHolland, mr. Hugo de Groot, met des Proces, Sententie
Casp.Wagtendorp, Hollandse Chronijk op Rijm
J.V.V. Vorstelijke Warande der dieren
Francois Mauriceau, van de ziektender zwangere vrouwen
D.Dionis, verhandeling van alle chirurgicale operatien
Jan Muijs, twaalff tientallen Reedelijke heelkonst oeffeninge
Stephan Blankert, Nieuwligtende practijk
Den zelve, konstkamer der chirugie
Den zelve, Venus beleegerd en <ontzet>
Thomas Sydenham, korte leerwijs om ziekte te geneezen
Job van Meekeren, Heelkonstige aanmerkingen
Heijdentrijk Overkamp, Genees en heelkonst
Nicolaas Heijnsius, van ’t Podegra
Carolum Battum, standboek der chirurgie
Gerrard Blasius, anatomie
Theophilus Gelee, anatomie
Salomon van Rustburg, nieuwe veldmedicijnen chirurgie
Deeze volgende boeken zijn ingenaaijt:
Dionisus van der Sterre, aanmerkinge
Jacobus Eijlmans, 70 heelkundige aanmerkinge
Arend Blankert, scheepsgeneesoeffeninge
Frederick Ruijs, ontleedkundige verhandeling
Theod.van Gulpen, Kabinet der natuurkunde
Rotterdamse apotheek
Louis Cornars, raadgevinghom lang gezond te leeven
Geheijm der wijne ontdekt
Abr.Leend.Vroolinck, matrooze troost en putman manuaal
Amsterdamse apotheeck
Nog tien bladzijden met boeken (nog te beschrijven).
En Reeckeningen, concerneerende
De Waagh
Verdere rommelingh
Op ’t Portaal:
Een partij turff, ruijm vijftig ton
Eenig brandhout
Eenige matten en gonjes
Een ijzer comfoort
Een ladder
En voorts eenige rommelingh
Op de vlieringh:
Een kist met oud ijzer
Een hoenderhok
En voorts eenige rommelingh
Lasten des boedels:
Alle dezelve bij het doen der reeckening zullende werden verantwoord, koomen alhier voor memorie.
Aldus geinventariseert en beschreeven voor zoo veel de Effecten, Gelden, Juweelen, Goud en Zilverwerk, kleederen, Linne en Boeken betreft op het op en aangeeven van de Heer Joris van Assendelft, en voor zo veel de Meubilaire goederen, Huijsraad en Huijssieraad betreft, op het op en aangeeven van Johanna de Yeer, Dienstmaagd van de overledene, Alles in het bijzijn van de Heer Everhardus Boers, en ten overstaan van de heeren Leendert Zwaanshals en Jacobus Buijser in qualiteijt hier voorengemeld; En bekende de voorgemelde heer Joris van Assendelft en Johanna de Yeer op deezen inventaris te hebben gebragt of doen brengen al het gunt tot den boedel van de voorgemelde Heer Justus van Assendelft, eenigsints is behoorende, sonder ietwes schrijvenswaardig verzweegen, veel min ter quaader trouwe agtergehouden te hebben, beloovende indien in tijd en wijle nog ietwes tot hunne kennisse mogte koomen tot deezen boedel behoorende, deeze daar meede te zullen doen amplieeren, off bij de reeckening des boedels te zullen doen verantwoorden, presenteerende de deugdelijkheijd van deeze (desgerequireert) en ten allen tijde met solemneele eede te sterken. Aldus geinventariseert en beschreeven ten overstaan van mij Mr. Cansius Onder den Wijngaart. Notaris bij den hove van Holland, geadmitteert binnen Delft, resideerende ter presentie van Christiaan Westakker Huijbregtsz en Adrianus Bouija als getuijgen op den 28e september 1768.
Getekend:
Joris van Assendelft
Johanna de Yeen
Leendert Zwaanshals
Jacobus Buijser
Everhardus Boers
Christiaan Westakkers
Adrianus Bouja
Cansius Onder den Wijngaart
[bron: Ingrid de Wilt, http://www.xs4all.nl/~rdewilt/]

Justus trouwde, 26 jaar oud, op 18-05-1727 in Naaldwijk met Adriana van Donck. Adriana is geboren in Honselerdijk. Zij is begraven op 19-04-1765 in Delft.

Vermeld:

Boedelbeschrijving
[bron: http://www.xs4all.nl/~rdewilt/boedel.html]

Kinderen van Justus en Adriana:

1 Adriaen van Assendelft [1.1.5.1.5.2.1]. Hij is gedoopt op 01-02-1728 in Naaldwijk.

2 Maria van Assendelft [1.1.5.1.5.2.2]. Zij is gedoopt op 01-02-1728 in Naaldwijk.

3 Joris van Assendelft, gedoopt op 31-07-1729 in Naaldwijk. Volgt 1.1.5.1.5.2.3.

4 Catharina van Assendelft [1.1.5.1.5.2.4]. Zij is gedoopt op 12-11-1730 in Naaldwijk.

5 Nijcolaas van Assendelft [1.1.5.1.5.2.5]. Hij is gedoopt op 24-02-1732 in Delft.

6 Pauwelina van Assendelft [1.1.5.1.5.2.6]. Zij is gedoopt op 11-06-1733 in Delft.

7 Gerrard van Assendelft [1.1.5.1.5.2.7]. Hij is gedoopt op 17-07-1735 in Delft.

1.1.5.1.5.2.3 Joris van Assendelft, zoon van Justus Adryaensz van Assendelft (zie 1.1.5.1.5.2) en Adriana van Donck. Hij is gedoopt op 31-07-1729 in Naaldwijk. Joris is overleden, 57 jaar oud. Hij is begraven op 21-06-1787 in Delft.

Adres:

tot 1751
Choorstraat
[bron: DTB Delft]

Joris trouwde, 22 jaar oud, op 31-10-1751 in Delft [bron: DTB Delft] met Engeltje Stelterman, 30 jaar oud, nadat zij op 16-10-1751 in Delft in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Delft]. Engeltje is een dochter van Magghiel Stelterman en Marija van Dasselaar. Zij is gedoopt op 17-11-1720 in Delft. Engeltje is overleden, 68 jaar oud. Zij is begraven op 24-02-1789 in Rotterdam.

Adressen:

tot 1751
Voldersgracht
[bron: DTB Delft]

tot 1789
Binneweg, Cool (op de Binneweg onder Cool)
[bron: DTB Rotterdam]

Kinderen van Joris en Engeltje:

1 Adriaana van Assendelft [1.1.5.1.5.2.3.1]. Zij is gedoopt op 04-01-1753 in Delft.

2 Maggiel van Assendelft [1.1.5.1.5.2.3.2]. Hij is gedoopt op 05-11-1754 in Delft.

3 Justina van Assendelft [1.1.5.1.5.2.3.3]. Zij is gedoopt op 29-07-1756 in Delft.

4 Willem van Assendelft [1.1.5.1.5.2.3.4]. Hij is gedoopt op 13-12-1758 in Delft. Willem is overleden, 33 jaar oud. Hij is begraven op 10-12-1792 in Batavia, Ned.Oost-Indië.

Notitie bij overlijden van Willem: Willem scheept op 4 juli 1789 als sergeant in op het schip ´´de Eenparigheijd´´ met bestemming Batavia. Op 25 februari 1790 komt het schip daar aan. In de scheepssoldijboeken wordt vermeld dat hij op 10 december 1792 is overleden in ´t gestigt der Pennisten (Batavia), zonder nalatenschap. Tot 9 januari 1798 krijgt zijn vrouw nog betalingen van de VOC. Bij de laatste betaling is dat 35 gulden en 15 cent, hetgeen nog resteert voor de erfgenamen. (Pennisten zijn klerken, schrijvers).

5 Lodewijk van Assendelft [1.1.5.1.5.2.3.5]. Hij is gedoopt op 17-08-1760 in Delft. Lodewijk is overleden, 1 maand oud. Hij is begraven op 24-09-1760 in Delft.

6 Gerardus van Assendelft, gedoopt op 06-01-1763 in Delft. Volgt 1.1.5.1.5.2.3.6.

1.1.5.1.5.2.3.6 Gerardus van Assendelft, zoon van Joris van Assendelft (zie 1.1.5.1.5.2.3) en Engeltje Stelterman. Hij is gedoopt op 06-01-1763 in Delft. Gerardus is overleden op 01-11-1809 in Rotterdam, 46 jaar oud. Gerardus trouwde, 35 jaar oud, op 01-04-1798 in Rotterdam met Hester Hillegonda Zwanenburg, 32 jaar oud. Hester is een dochter van Jan Floris Zwanenburg en Geertruij Teugels. Zij is gedoopt op 06-10-1765 in Leimuiden.

Kinderen van Gerardus en Hester:

1 Johannes Bartelemeus van Assendelft [1.1.5.1.5.2.3.6.1], geboren op 01-03-1798 in Rotterdam. Hij is gedoopt op 06-03-1798 in Rotterdam. Johannes is overleden op 05-12-1819 in Schip ’Dijkzigt’ in de Indische Zee, 21 jaar oud.

2 Willem van Assendelft [1.1.5.1.5.2.3.6.2], geboren op 20-09-1800 in Rotterdam. Willem is overleden op 05-12-1819 in Schip ’Dijkzigt’ in de Indische Zee, 19 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Willem: De overlijdensaangifte werd gedaan op 25 april 1820: Verschenen Martinus A.Jacomette, 29 jaar, kapiteijn en Hendrik Kortkemeijer 21 jaar, 3e stuurman van het schip Dijkzigt, laatst gerepatrieerd van Batavia en leggende in de Maze voor deze stad. Op 5 december 1819 ´s avonds om 10 uur is in de Indische Zee overleden Willem van Assendelft, 19 jaar, ongehuwd, ligtmatroos. Zoon van wijlen Gerrit van Assendelft, alhier overleden en van Hillegonda Zwanenburg, wonende alhier.

3 Abraham van Assendelft, geboren op 05-02-1806 in Rotterdam. Volgt 1.1.5.1.5.2.3.6.3.

1.1.5.1.5.2.3.6.3 Abraham van Assendelft is geboren op 05-02-1806 in Rotterdam, zoon van Gerardus van Assendelft (zie 1.1.5.1.5.2.3.6) en Hester Hillegonda Zwanenburg. Hij is gedoopt op 16-02-1806 in Rotterdam. Abraham is overleden op 01-11-1846 in Rotterdam, 40 jaar oud. Abraham:

(1) trouwde, 24 jaar oud, op 17-03-1830 met Maria Joanna Pohl, 27 jaar oud. Maria is geboren op 18-06-1802 in Rotterdam, dochter van Joannis Pohl en Maria Puijkers. Maria is overleden op 17-12-1833 in Deurne en Liessel, 31 jaar oud.

(2) trouwde, 33 jaar oud, op 25-09-1839 met Maria Uitenbroek, 28 jaar oud. Maria is een dochter van Klaas Uitenbroek en Anna Zwanenburg. Zij is gedoopt op 30-08-1811 in Gouda. Maria is overleden op 07-07-1857 in Rotterdam, 45 jaar oud.

Kinderen van Abraham en Maria (1):

1 van Assendelft [1.1.5.1.5.2.3.6.3.1], levenloos geboren kind, geboren op 20-02-1831 in Nijmegen.

2 Maria Petronella van Assendelft [1.1.5.1.5.2.3.6.3.2], geboren op 05-07-1832 in Tilburg. Maria is overleden op 11-08-1832 in Rotterdam, 1 maand oud.

Kinderen van Abraham en Maria (2):

3 Maria Johanna van Assendelft [1.1.5.1.5.2.3.6.3.3], geboren op 22-08-1840 in Rotterdam. Maria is overleden op 22-08-1840 in Rotterdam, geen dag oud.

4 Hester Hillegonda Maria van Assendelft [1.1.5.1.5.2.3.6.3.4], geboren op 17-09-1841 in Rotterdam. Hester is overleden op 07-11-1841 in Rotterdam, 1 maand oud.

5 Abraham van Assendelft, geboren op 08-05-1843 in Rotterdam. Volgt 1.1.5.1.5.2.3.6.3.5.

6 Helena Hillegonda van Assendelft [1.1.5.1.5.2.3.6.3.6], geboren op 21-02-1845 in Rotterdam. Helena is overleden op 18-01-1847 in Rotterdam, 1 jaar oud.

7 Johanna van Assendelft [1.1.5.1.5.2.3.6.3.7], geboren op 17-02-1847 in Rotterdam.

1.1.5.1.5.2.3.6.3.5 Abraham van Assendelft is geboren op 08-05-1843 in Rotterdam, zoon van Abraham van Assendelft (zie 1.1.5.1.5.2.3.6.3) en Maria Uitenbroek.

Notitie bij de geboorte van Abraham: Hij werd als weeskind ingeschreven (datum niet vermeld) in het R.C. Jongenshuis en Mannengesticht, wijk 3, nr.148 op de Schiedamschedijk. Op 9 oktober 1864 ´t gesticht verlaten, waarschijnlijk in militaire dienst.

Abraham is overleden op 02-11-1926 in Rotterdam, 83 jaar oud.

Notitie bij Abraham: Foto Abraham en Geertruida met kinderen.

Beroep:

Blokmaker

Abraham trouwde, 25 jaar oud, op 09-09-1868 in Rotterdam [bron: Huwelijksakten Rotterdam] met Geertruida Maria Boogmans, 24 jaar oud. Geertruida is geboren op 09-01-1844 in Rotterdam, dochter van Pieter Hendrikus Boogmans en Jacoba Bruns. Geertruida is overleden op 25-04-1926 in Rotterdam, 82 jaar oud.

Kinderen van Abraham en Geertruida:

1 Maria Geertruida Jacoba van Assendelft, geboren op 04-07-1869 in Rotterdam. Volgt 1.1.5.1.5.2.3.6.3.5.1.

2 Jacoba Wilhelmina (Coba) van Assendelft, geboren op 02-09-1871 in Rotterdam. Volgt 1.1.5.1.5.2.3.6.3.5.2.

3 Abraham (Bram) van Assendelft, geboren op 05-09-1873 in Rotterdam. Volgt 1.1.5.1.5.2.3.6.3.5.3.

4 Petrus (Piet) van Assendelft, geboren op 03-12-1875 in Rotterdam. Volgt 1.1.5.1.5.2.3.6.3.5.4.

5 Adriana (Sjaan) van Assendelft, geboren op 31-12-1877 in Rotterdam. Volgt 1.1.5.1.5.2.3.6.3.5.5.

6 Hendrikus Joseph (Hendrik) van Assendelft, geboren op 18-12-1879 in Rotterdam. Volgt 1.1.5.1.5.2.3.6.3.5.6.

7 Geertruida Maria van Assendelft [1.1.5.1.5.2.3.6.3.5.7], geboren op 20-02-1882 in Rotterdam [bron: Geboorteakten Rotterdam].

Notitie bij de geboorte van Geertruida: akte nr. 874

Geertruida is overleden op 08-07-1883 in Rotterdam, 1 jaar oud [bron: Overlijdensakten Rotterdam].

Notitie bij overlijden van Geertruida: akte nr. 2550

8 Franciscus van Assendelft [1.1.5.1.5.2.3.6.3.5.8], geboren op 26-12-1884 in Rotterdam [bron: Geboorteakten Rotterdam].

Notitie bij de geboorte van Franciscus: akte nr. 2073

Franciscus is overleden op 17-01-1886 in Rotterdam, 1 jaar oud [bron: Overlijdensakten Rotterdam].

Notitie bij overlijden van Franciscus: akte nr. 238

9 Franciscus (Frans) van Assendelft, geboren op 26-12-1886 in Rotterdam. Volgt 1.1.5.1.5.2.3.6.3.5.9.

1.1.5.1.5.2.3.6.3.5.1 Maria Geertruida Jacoba van Assendelft is geboren op 04-07-1869 in Rotterdam [bron: Geboorteakten Rotterdam], dochter van Abraham van Assendelft (zie 1.1.5.1.5.2.3.6.3.5) en Geertruida Maria Boogmans.

Notitie bij de geboorte van Maria: akte nr. 2257

Maria is overleden op 15-02-1933 in Rotterdam, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-02-1933 [bron: #801 Akten van overlijden Rotterdam 1933].

Adressen:

vanaf 1898
van der Duijnstraat
[bron: Ingrid de Wilt-Vrijmoet]

vanaf 1900
Pijnakerplein
[bron: Ingrid de Wilt-Vrijmoet]

Beroep:

vanaf 1925
Werkster
[bron: Ingrid de Wilt-Vrijmoet]

Maria:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op 26-04-1893 in Rotterdam [bron: Ingrid de Wilt-Vrijmoet] met Cornelis Augustinus Yark, 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Maria en Cornelis: Huwelijksacte #441

Cornelis is geboren op 03-08-1862 in Rotterdam, zoon van Wilhelmus Julius Augustinus Frederik Yark en Johanna Maria Frerichs. Cornelis is overleden op 16-09-1894 in Rotterdam, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-09-1894 [bron: #3497 Akten van overlijden Rotterdam 1894]. Cornelis is weduwnaar van Antonia Knoop (geb. ±1859), met wie hij trouwde op 23-12-1885 in Rotterdam.

Beroep:

Fondsbode
[bron: Ingrid de Wilt-Vrijmoet]

(2) trouwde, 28 jaar oud, op 29-12-1897 in Rotterdam [bron: Burgerlijke Stand Rotterdam 1811-1950] met Johannes van Eerdenburgh, 38 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Maria en Johannes: Huwelijksacte #2289

Johannes is geboren op 27-01-1859 in Hontenisse, zoon van Johannes van Eerdenburgh en Apolonia Janssen. Johannes is overleden op 13-09-1920 in Rotterdam, 61 jaar oud [bron: Burgerlijke Stand Rotterdam 1811-1950].

Notitie bij overlijden van Johannes: Burgerlijke stand - Overlijden, Rotterdam, 1920, nummer h068, akte nr. 4384

Beroepen:

vanaf 1900
Kastelein
[bron: Ingrid de Wilt-Vrijmoet]

vanaf 1901
Koffiehuishouder
[bron: Ingrid de Wilt-Vrijmoet]

(3) trouwde, 56 jaar oud, op 21-10-1925 in Rotterdam [bron: Huwelijksakten Rotterdam] met Willem Saarberg, 52 jaar oud. Willem is geboren op 25-09-1873 in Pijnacker, zoon van Adrianus Saarberg en Clazina Cornelis Kroon.

Kind van Maria en Cornelis:

1 Geertruida Maria Yark [1.1.5.1.5.2.3.6.3.5.1.1], geboren op 10-09-1893 in Rotterdam. Geertruida is overleden op 23-09-1894 in Rotterdam, 1 jaar oud.

Kinderen van Maria en Johannes:

2 Geertruida Maria van Eerdenburgh [1.1.5.1.5.2.3.6.3.5.1.2], geboren op 03-10-1898 in Rotterdam [bron: Burgerlijke Stand Rotterdam 1811-1950]. Geertruida is overleden op 21-05-1899 in Rotterdam, 7 maanden oud [bron: Burgerlijke Stand Rotterdam 1811-1950].

3 Geertruida Maria van Eerdenburgh, geboren op 04-01-1900 in Rotterdam. Volgt 1.1.5.1.5.2.3.6.3.5.1.3.

4 Johannes van Eerdenburgh [1.1.5.1.5.2.3.6.3.5.1.4], geboren op 28-03-1901 in Rotterdam [bron: Burgerlijke Stand Rotterdam 1811-1950]. Johannes is overleden op 08-06-1901 in Rotterdam, 2 maanden oud [bron: Burgerlijke Stand Rotterdam 1811-1950].

5 Maria Geertruida Jacoba van Eerdenburgh [1.1.5.1.5.2.3.6.3.5.1.5], geboren op 21-06-1903 in Rotterdam.

6 Jacoba Wilhelmina van Eerdenburgh, geboren op 13-02-1907 in Rotterdam. Volgt 1.1.5.1.5.2.3.6.3.5.1.6.

7 Abraham (Bram) van Eerdenburgh [1.1.5.1.5.2.3.6.3.5.1.7], geboren op 06-12-1908 in Rotterdam.

Notitie bij de geboorte van Bram: Opmerkingen akte nr. 12705
Bron Burgerlijke stand - Geboorte, Rotterdam, 1908, nummer p197

1.1.5.1.5.2.3.6.3.5.1.3 Geertruida Maria van Eerdenburgh is geboren op 04-01-1900 in Rotterdam [bron: Burgerlijke Stand Rotterdam 1811-1950], dochter van Johannes van Eerdenburgh en Maria Geertruida Jacoba van Assendelft (zie 1.1.5.1.5.2.3.6.3.5.1). Geertruida trouwde, 28 jaar oud, op 11-04-1928 in Rotterdam [bron: Burgerlijke stand - Huwelijk, Rotterdam, 1928, nummer c132] met Leendert Heijman, ongeveer 30 jaar oud. Leendert is geboren omstreeks 1898 in Middelharnis, zoon van Jacob Heijman en Maatje Oosterling.

1.1.5.1.5.2.3.6.3.5.1.6 Jacoba Wilhelmina van Eerdenburgh is geboren op 13-02-1907 in Rotterdam, dochter van Johannes van Eerdenburgh en Maria Geertruida Jacoba van Assendelft (zie 1.1.5.1.5.2.3.6.3.5.1).

Notitie bij de geboorte van Jacoba: Opmerkingen akte nr. 1759
Bron Burgerlijke stand - Geboorte, Rotterdam, 1907, nummer c022v

Jacoba is overleden op 09-07-2001 in Rotterdam, 94 jaar oud.

Adressen:

vanaf 27-11-1935
Terneuzen
[bron: Ingrid de Wilt-Vrijmoet]

vanaf 10-10-1938
Rotterdam
[bron: Ingrid de Wilt-Vrijmoet]

Weetjes:

Jacoba Wilhelmina van Eerdenburgh kreeg op 13-1-1931 een natuurlijke niet erkende zoon, Eduard van Eerdenburgh, die zij op 5-3-1931 heeft erkend. Zijn geboorteacte is ook nog niet in te zien. Zij ging op 27-11-1935 naar Terneuzen, Markt 5, trouwde daar op 12-12-1935 met Jan de Smidt en kwam op 10-10-1938 weer terug naar Rotterdam. Volgens jouw gegevens heeft Jan de Smidt Eduard blijkbaar later gewettigd.
[bron: Ingrid de Wilt, http://www.xs4all.nl/~rdewilt/]

Jacoba trouwde, 28 jaar oud, op 12-12-1935 in Terneuzen [bron: Ingrid de Wilt-Vrijmoet] met Jan de Smidt, 30 jaar oud. Jan is geboren op 15-09-1905 in Terneuzen [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1908], zoon van Jan Reinier Hendrik de Smidt en Maria Sara Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-09-1905 [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909]. Jan is overleden op 25-02-1980 in Duisburg, 74 jaar oud.

Beroep:

vanaf 1935
Scheepshandelaar
[bron: Zeeuws Archief, Huwelijksakten Zeeland 1935.]

Weetjes:

Jacoba Wilhelmina van Eerdenburgh kreeg op 13-1-1931 een natuurlijke niet erkende zoon, Eduard van Eerdenburgh, die zij op 5-3-1931 heeft erkend. Zijn geboorteacte is ook nog niet in te zien. Zij ging op 27-11-1935 naar Terneuzen, Markt 5, trouwde daar op 12-12-1935 met Jan de Smidt en kwam op 10-10-1938 weer terug naar Rotterdam. Volgens jouw gegevens heeft Jan de Smidt Eduard blijkbaar later gewettigd.
[bron: Ingrid de Wilt, http://www.xs4all.nl/~rdewilt/]

Kind van Jacoba uit onbekende relatie:

1 Eduard de Smidt, geboren op 13-01-1931 in Rotterdam. Volgt 1.1.5.1.5.2.3.6.3.5.1.6.1.

Kinderen van Jacoba en Jan:

2 Jan Michiel Pieter Bernhard de Smidt [1.1.5.1.5.2.3.6.3.5.1.6.2], geboren op 07-01-1937 in Terneuzen. Jan is overleden op 18-09-2000 in Rotterdam, 63 jaar oud (oorzaak: Euthanasie). Hij is gecremeerd op 23-09-2000 in Rotterdam.

Notitie bij overlijden van Jan: Jan had ALS (amyotrofische laterale sclerose).

Getuige bij:

geboorteaangifte Erik Schmidt (geb. 1966) [zie 1.1.5.1.5.2.3.6.3.5.1.6.3.1]
[oom moederszijde]

3 Maria Sara de Smidt, geboren op 27-10-1942 in Rotterdam. Volgt 1.1.5.1.5.2.3.6.3.5.1.6.3.

1.1.5.1.5.2.3.6.3.5.1.6.1 Eduard de Smidt is geboren op 13-01-1931 in Rotterdam, zoon van Jacoba Wilhelmina van Eerdenburgh (zie 1.1.5.1.5.2.3.6.3.5.1.6).

Notitie bij de geboorte van Eduard: Jacoba Wilhelmina van Eerdenburgh kreeg op 13-1-1931 een natuurlijke niet erkende zoon, Eduard van Eerdenburgh, die zij op 5-3-1931 heeft erkend. Zijn geboorteacte is ook nog niet in te zien. Zij ging op 27-11-1935 naar Terneuzen, Markt 5, trouwde daar op 12-12-1935 met Jan de Smidt en kwam op 10-10-1938 weer terug naar Rotterdam. Volgens jouw gegevens heeft Jan de Smidt Eduard blijkbaar later gewettigd.

Eduard is overleden in 1984, 52 of 53 jaar oud. Eduard:

(1) trouwde met Hetty Jensen.

(2) trouwde met Riet Groffen.

Kinderen van Eduard en Riet:

1 Gerard de Smidt [1.1.5.1.5.2.3.6.3.5.1.6.1.1], geboren op 27-12-1959.

2 Robert de Smidt [1.1.5.1.5.2.3.6.3.5.1.6.1.2], geboren in 1961.

1.1.5.1.5.2.3.6.3.5.1.6.3 Maria Sara de Smidt is geboren op 27-10-1942 in Rotterdam, dochter van Jan de Smidt en Jacoba Wilhelmina van Eerdenburgh (zie 1.1.5.1.5.2.3.6.3.5.1.6). Maria trouwde, 21 jaar oud, op 10-07-1964 in Aachen met Horst Friedrich Karl Rudi Schmidt, 26 jaar oud. Horst is geboren op 01-06-1938 in Berlin [bron: Geburtsregister Berlin-Tegel], zoon van Emil Friedrich August Schmidt en Ida Klara Anna Dietz.

Notitie bij de geboorte van Horst: Geburtsregister Berlin-Tegel: 128 / 1938

Beroep:

Dipl.-Verwaltungswirt

Kind van Maria en Horst:

1 Erik Schmidt, geboren op 07-10-1966 in Aachen. Volgt 1.1.5.1.5.2.3.6.3.5.1.6.3.1.

1.1.5.1.5.2.3.6.3.5.1.6.3.1 Erik Schmidt is geboren op 07-10-1966 in Aachen, zoon van Horst Friedrich Karl Rudi Schmidt en Maria Sara de Smidt (zie 1.1.5.1.5.2.3.6.3.5.1.6.3). Bij de geboorteaangifte van Erik waren de volgende getuigen aanwezig: Ingeburg Paula Schmidt (1930-2000) [aangetrouwde tante vaderszijde] en Jan Michiel Pieter Bernhard de Smidt (1937-2000) [zie 1.1.5.1.5.2.3.6.3.5.1.6.2] [oom moederszijde]. Hij is gedoopt op 06-11-1966 in Aachen [bron: Geburtsurkunde de Standesamtes Aachen].

Notitie bij de geboorte van Erik: Geburtsurkunde de Standesamtes Aachen: #3400/1966

Beroep:

Dipl.-Inform.

Erik ging samenwonen met Angelika Eugenie Hilbig. Angelika is geboren op 27-05-1971 in Lippstadt.

Kind van Erik en Angelika:

1 Anna Catharina Hilbig [1.1.5.1.5.2.3.6.3.5.1.6.3.1.1], geboren op 05-03-2010 om 23:30 in Aachen. Bij de geboorte woog Anna 3550 gr. en was zij 52 cm. lang. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-03-2010 [bron: Geburtsurkunde de Standesamtes Aachen]. Bij de geboorteaangifte van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Waltraud Trautsch (geb. 1960) en Ursula Schmidt (geb. 1962) [nicht van vader]. Zij is gedoopt op 31-10-2010 in Annakirche, Aachen.

Notitie bij de geboorte van Anna: Geburtsurkunde de Standesamtes Aachen: G442/2010

1.1.5.1.5.2.3.6.3.5.2 Jacoba Wilhelmina (Coba) van Assendelft is geboren op 02-09-1871 in Rotterdam [bron: Huwelijksakten Rotterdam], dochter van Abraham van Assendelft (zie 1.1.5.1.5.2.3.6.3.5) en Geertruida Maria Boogmans.

Notitie bij de geboorte van Coba: akte nr. 3193

Coba trouwde, 23 jaar oud, op 24-07-1895 in Rotterdam [bron: Huwelijksakten Rotterdam] met Godefridus Johannes Haazer, ongeveer 19 jaar oud. Godefridus is geboren omstreeks 1876 in Delfshaven, zoon van Thomas Carolus Haazer en Maria Margaretha Baan.

1.1.5.1.5.2.3.6.3.5.3 Abraham (Bram) van Assendelft is geboren op 05-09-1873 in Rotterdam [bron: Geboorteakten Rotterdam], zoon van Abraham van Assendelft (zie 1.1.5.1.5.2.3.6.3.5) en Geertruida Maria Boogmans.

Notitie bij de geboorte van Bram: akte nr. 3372

Bram is overleden op 05-02-1962 in Rotterdam, 88 jaar oud.

Beroep:

tot 1962
Meubelmaker
[bron: Ingrid de Wilt, http://www.xs4all.nl/~rdewilt/]

Bram trouwde, 25 jaar oud, op 07-09-1898 in Rotterdam met Johanna Martina Catharina Ottervanger, 23 jaar oud. Johanna is geboren op 31-05-1875 in Rotterdam. Johanna is overleden op 19-03-1951 in Rotterdam, 75 jaar oud.

1.1.5.1.5.2.3.6.3.5.4 Petrus (Piet) van Assendelft is geboren op 03-12-1875 in Rotterdam [bron: Geboorteakten Rotterdam], zoon van Abraham van Assendelft (zie 1.1.5.1.5.2.3.6.3.5) en Geertruida Maria Boogmans.

Notitie bij de geboorte van Piet: akte nr. 5030

Beroep:

vanaf 1901
Beedigd taxateur bij Mozes Knap (eerste steen)
[bron: Ingrid de Wilt, http://www.xs4all.nl/~rdewilt/]

Piet trouwde, 25 jaar oud, op 08-05-1901 in Rotterdam [bron: Huwelijksakten Rotterdam] met Johanna Cornelia de Vos, ongeveer 22 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1879 in Rotterdam, dochter van Cornelis de Vos en Maria Christina Peters.

1.1.5.1.5.2.3.6.3.5.5 Adriana (Sjaan) van Assendelft is geboren op 31-12-1877 in Rotterdam [bron: Geboorteakten Rotterdam], dochter van Abraham van Assendelft (zie 1.1.5.1.5.2.3.6.3.5) en Geertruida Maria Boogmans.

Notitie bij de geboorte van Sjaan: akte nr. 40

Sjaan trouwde, 27 jaar oud, op 05-05-1905 in Rotterdam [bron: Huwelijksakten Rotterdam] met Josephus Cornelis Michielsen, ongeveer 28 jaar oud. Josephus is geboren omstreeks 1877 in Woensdrecht, zoon van Jacobus Wilhelmus Michielsen en Petronella Nuijts.

1.1.5.1.5.2.3.6.3.5.6 Hendrikus Joseph (Hendrik) van Assendelft is geboren op 18-12-1879 in Rotterdam [bron: Geboorteakten Rotterdam], zoon van Abraham van Assendelft (zie 1.1.5.1.5.2.3.6.3.5) en Geertruida Maria Boogmans.

Notitie bij de geboorte van Hendrik: akte nr. 5678

Beroep:

vanaf 1907
Behanger-stoffeerder
[bron: Ingrid de Wilt, http://www.xs4all.nl/~rdewilt/]

Hendrik trouwde, 27 jaar oud, op 06-02-1907 in Rotterdam [bron: Huwelijksakten Rotterdam] met Maria Christina Arts, ongeveer 31 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1876 in Heemstede, dochter van Petrus Arts en Johanna van Bakel.

1.1.5.1.5.2.3.6.3.5.9 Franciscus (Frans) van Assendelft is geboren op 26-12-1886 in Rotterdam [bron: Geboorteakten Rotterdam], zoon van Abraham van Assendelft (zie 1.1.5.1.5.2.3.6.3.5) en Geertruida Maria Boogmans.

Notitie bij de geboorte van Frans: akte nr. 561

Beroep:

vanaf 1910
Model(blok)maker bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij
[bron: Ingrid de Wilt, http://www.xs4all.nl/~rdewilt/]

Frans trouwde, 23 jaar oud, op 27-04-1910 in Rotterdam [bron: Huwelijksakten Rotterdam] met Johanna Been, ongeveer 21 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1889 in Rotterdam, dochter van Lambertus Been en Johanna van Zuidam.

1.1.5.2 Marija Bartelmeusz van Assendelft, dochter van Bartelmees Claeszn van Assendelft (zie 1.1.5) en Maria van der Damen van der Linde. Marija:

(1) trouwde met Cornelis Lauwerensz van Wijck. Hij is begraven op 23-10-1667 in Rotterdam.

(2) trouwde met Jacob Bodel.

1.1.5.3 Annetge Bartelmeesz van Assendelft, dochter van Bartelmees Claeszn van Assendelft (zie 1.1.5) en Maria van der Damen van der Linde. Zij is begraven op 25-02-1718 in Delft. Annetge trouwde met Willem Jansz Rietmulder. Hij is begraven op 16-02-1684 in Delft (Nieuwe Kerk).

1.1.6 Willem Claesz van Assendelft is geboren op 16-07-1606, zoon van Nicolaes Nicolaesz van Assendelft (zie 1.1) en Applonia Jacobsdr van Persijn van Ouwendijk.

Notitie bij de geboorte van Willem: Op 13-06-1636 en 10-11-1637 zijn kinderen van hem begraven. De namen waren niet vermeld.

Willem is overleden op 14-02-1691 in Delft, 84 jaar oud. Hij is begraven op 19-02-1691 in Delft (Nieuwe Kerk).

Beroep:

vanaf 1629
Notaris
[bron: DTB Delft]

Willem trouwde, 22 jaar oud, op 15-07-1629 in Delft [bron: DTB Delft] met Maria Gerrits van Sassen, 21 jaar oud, nadat zij op 30-06-1629 in Delft in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Delft].

Notitie bij het huwelijk van Willem en Maria: Willem van Assendelft , jongeman , wonend: Leiden
Maria van Sassen , jongedochter , wonend: Wijnstraat

Maria is geboren op 13-03-1608 in Delft [bron: Genealogie Schenkenberg van Mierop], dochter van Gerrit Willemsz van Sassen en Maritgen Jacobsdr van Tol. Maria is overleden op 12-12-1678 in Delft, 70 jaar oud [bron: Genealogie Schenkenberg van Mierop]. Zij is begraven op 16-12-1678 in Delft (Nieuwe Kerk).

Kinderen van Willem en Maria:

1 Nicolaes (Claes) van Assendelft, geboren op 08-03-1630 in Delft. Volgt 1.1.6.1.

2 Gerrit van Assendelft [1.1.6.2]. Hij is gedoopt op 21-08-1631 in Delft [bron: DTB Delft].

Notitie bij de geboorte van Gerrit: Getuigen: Samuel Claesz Berckel, Sara Michiels en Adriana van Sassen. DTB Delft inv. 55 , folio 102

Gerrit is overleden, 1 jaar oud. Hij is begraven op 06-09-1632 in Delft [bron: Genealogie Schenkenberg van Mierop].

3 Gerrit van Assendelft [1.1.6.3]. Hij is gedoopt op 07-12-1632 in Delft [bron: DTB Delft].

Notitie bij de geboorte van Gerrit: Getuige: Samuel van Berckel. DTB Delft inv. 8 , folio 114v

Gerrit is overleden, 1 jaar oud. Hij is begraven op 13-02-1634 in Delft [bron: Genealogie Schenkenberg van Mierop].

4 Gerrit van Assendelft [1.1.6.4]. Hij is gedoopt op 05-10-1634 in Delft [bron: DTB Delft].

Notitie bij de geboorte van Gerrit: Getuigen: Samuel Claesz Berckel, Sara Michiels van der Tol en Adriana Gerrits van Sassen. DTB Delft inv. 55 , folio 151

5 Maria van Assendelft [1.1.6.5]. Zij is gedoopt op 23-05-1636 in Delft [bron: DTB Delft].

Notitie bij de geboorte van Maria: Getuigen: Samuel Berckel, Sara Michiels en Adriana Gerrits Snijff. DTB Delft inv. 55 , folio 181

Maria is overleden, 1 jaar oud. Zij is begraven op 10-11-1637 in Delft [bron: Genealogie Schenkenberg van Mierop].

6 Dirck van Assendelft [1.1.6.6]. Hij is gedoopt op 16-06-1637 in Delft [bron: Genealogie Schenkenberg van Mierop]. Dirck is overleden, 4 maanden oud. Hij is begraven op 10-11-1637 in Delft [bron: Genealogie Schenkenberg van Mierop].

7 Maria van Assendelft [1.1.6.7]. Zij is gedoopt op 16-09-1638 in Delft [bron: Genealogie Schenkenberg van Mierop].

8 Jacob van Assendelft [1.1.6.8]. Hij is gedoopt op 11-04-1641 in Delft [bron: Genealogie Schenkenberg van Mierop]. Jacob is overleden, 29 jaar oud. Hij is begraven op 01-10-1670 in Delft [bron: Genealogie Schenkenberg van Mierop].

Notitie bij overlijden van Jacob: Overledene Jacob van Assendelff (Nieuwe kerk)
Noordtrans, plein 3, graf 1-3, zijnde een grafkelder
01.10.1670 Mr. Jacob van Assendelft

9 Appolonia van Assendelft [1.1.6.9]. Zij is gedoopt op 24-02-1643 in Delft [bron: DTB Delft].

Notitie bij de geboorte van Appolonia: Getuigen: Samuel Berckel, Susannetgen Mathijs en Adriana van Sassen. DTB Delft inv. 9 , folio 8

Appolonia is overleden, 9 maanden oud. Zij is begraven op 13-12-1643 in Delft [bron: Genealogie Schenkenberg van Mierop].

10 Willem van Assendelft [1.1.6.10]. Hij is gedoopt op 29-12-1644 in Delft [bron: Genealogie Schenkenberg van Mierop].

11 Apolonia van Assendelft [1.1.6.11]. Hij is gedoopt op 06-06-1647 in Delft [bron: Genealogie Schenkenberg van Mierop].

12 Christina van Assendelft [1.1.6.12]. Zij is gedoopt op 13-08-1651 in Delft [bron: Genealogie Schenkenberg van Mierop]. Christina is overleden, 7 maanden oud [bron: Genealogie Schenkenberg van Mierop]. Zij is begraven op 08-04-1652 in Delft.

1.1.6.1 Nicolaes (Claes) van Assendelft is geboren op 08-03-1630 in Delft, zoon van Willem Claesz van Assendelft (zie 1.1.6) en Maria Gerrits van Sassen. Hij is gedoopt op 20-03-1630 in Delft [bron: DTB Delft].

Notitie bij de geboorte van Claes: Getuigen: Daniel Claessz, Maertgen Jacobs en Marijtgen Claes. DTB Delft inv. 8 , folio 81v.

Claes is overleden, 62 jaar oud. Hij is begraven op 13-12-1692 in Delft (Nieuwe Kerk).

Beroepen:

Advocaat voor den Hove van Holland
[bron: Nederland’s patriciaat, Volume 22]

Weesmeester
[bron: Nederland’s patriciaat, Volume 22]

vanaf 1657
Advocaet
[bron: DTB Delft]

vanaf 1672
Veertigraad
[bron: Nederland’s patriciaat, Volume 22]

vanaf 1674
Schepen
[bron: Nederland’s patriciaat, Volume 22]

Weetjes:

NICHOLAS VAN ASSENDELFT (1630-1692)
He was a Delft alderman and member of the Council of Forty who had assembled a large collection containing many of the most important Dutch Masters. His collection included a portrait of himself by the fashionable Johannes Verkolje (1650-1693) as well as works by Jan Steen (c.1625-1679), Adriaen van Ostade (1610-1685) and Philips Wouwerman (1619-1668). In February, 1677, he was one of the judges who decided upon the disposition of Vermeer’s estate, specifically the 26 paintings the artist Jan Colombier bought from Vermeer’s widow, Catharina, to help settle an estate debt with the spinster Jannetje Stevens. In the 1711 inventory of Van Assendelft’s widow’s property, "A damsel playing on the Clavichord by Vermeer" was appraised at forty guilders. There is no proof that Van Assendelft bought the painting directly from Vermeer, but this was not out of the question. Van Assendelft might be considered an occasional buyer of Vermeer rather than a client or patron.
[bron: http://www.essentialvermeer.com]

Claes:

(1) trouwde, 26 jaar oud, op 31-01-1657 in Delft [bron: DTB Delft] met Agneta van den Mierop, 26 jaar oud, nadat zij op 13-01-1657 in Delft in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Delft].

Notitie bij het huwelijk van Claes en Agneta: Nicolaes van Assendelft, wonend: Den Haag, advocaat, en Agnetha van den Mierop, wonend: Choorstraat. DTB Delft inv. 72 , folio 1v

Zij is gedoopt op 29-09-1630 in Delft. Agneta is overleden, 36 jaar oud. Zij is begraven op 14-01-1667 in Delft (Nieuwe Kerk) [bron: DTB Delft].

Notitie bij Agneta: http://www.genealogieonline.nl/genealogie-schenkenberg-van-mierop/kwartierstaat.php?id=I1055747336

(2) trouwde, 58 jaar oud, op 09-10-1688 in Delft met Maria Magdalena van den Hoeff.

Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 29-08-2011 08:14 door Erik Schmidt