Genealogie van Arent Woutersz Vosmaer

1 Arent Woutersz Vosmaer, zoon van Wouter Arentsz Vosmaer en Barbara Sijmonsdr.. Hij is begraven op 13-10-1654 in Delft.

Adressen:

Choorstraat 13 (Huizenprotocol 1585-1648)
[bron: goudsmedendelft.web-log.nl]

Oude Delft 102, 104, 106 (Huizenprotocol 1585-1648)
[bron: goudsmedendelft.web-log.nl]

Oude Delft 92 (Huizenprotocol 1585-1648)
[bron: goudsmedendelft.web-log.nl]

vanaf 1605
Huis "In den Gouden Arent" in de Choorstraat (Archieven Hervormde Gemeente)
[bron: goudsmedendelft.web-log.nl]

Beroepen:

Zilversmid
[bron: goudsmedendelft.web-log.nl]

vanaf 1592
Aangemeld als leerjongen
[bron: goudsmedendelft.web-log.nl]

vanaf 1603
Meester
[bron: goudsmedendelft.web-log.nl]

vanaf 1611
Deken
[bron: goudsmedendelft.web-log.nl]

vanaf 1612
Gezworene
[bron: goudsmedendelft.web-log.nl]

Weetjes:

Na het succesvol afleggen van zijn meesterproeve mocht Arent zijn naam in de koperen insculpatieplaat van het gilde graveren. Deze insculpatieplaat is bewaard gebleven en is in het bezit van museum Het Prinsenhof te Delft.
[bron: goudsmedendelft.web-log.nl]

Arent trouwde op 22-05-1605 in Delft met Marritgen Cornelisdr van Hoochstraten. Zij is begraven op 18-05-1666 in Delft (Oude Kerk) [bron: DTB Delft].

Notitie bij Marritgen: Aka Maria Cornelisdr van Hoogestraet

Kinderen van Arent en Marritgen:

1 Arent Arentsz Vosmaer. Volgt 1.1.

2 Willem Ariens Vosmaer. Volgt 1.2.

3 Abraham Vosmaer, gedoopt op 03-06-1618 in Delft. Volgt 1.3.

4 Dijwertgen Vosmaer [1.4]. Zij is gedoopt op 29-07-1620 in Delft [bron: DTB Delft].

Notitie bij de geboorte van Dijwertgen: Getuigen: Willem van Aelst, Niclaes Cornelis Brugman en Annetgen Cornelis

Dijwertgen is overleden, 35 jaar oud. Zij is begraven op 17-11-1655 in Delft (Nieuwe Kerk).

Notitie bij Dijwertgen: Getuige: Willem van Aelst, Niclaes Cornelis Brugman en Annetgen Cornelis

Dijwertgen:

(1) trouwde met Andries Ras.

(2) ging in ondertrouw, 33 jaar oud, op 07-02-1654 in Delft [bron: DTB Delft] met Aerijen van Wonder. Het huwelijk werd ontbonden op 09-11-1654 in Delft (scheidingen 7e keurboek) [bron: DTB Delft].

5 Daniel Vosmaer, gedoopt op 13-10-1622 in Delft. Volgt 1.5.

6 Jannetgen Vosmaer [1.6]. Zij is gedoopt op 30-09-1626 in Delft [bron: DTB Delft].

Notitie bij de geboorte van Jannetgen: Getuigen: Jeremias van Stralen, Joannes Enswaert, Geertgen Gillisz en Barbar Ariens

7 Nicolaes Arentsz Vosmaer, geboren omstreeks 1629 in Delft. Volgt 1.7.

8 Maria Vosmaer [1.8]. Zij is gedoopt op 10-08-1629 in Delft [bron: DTB Delft].

Notitie bij de geboorte van Maria: Getuigen: Jan Harmansz, Maertge Pieters en Elijsabeth Arentsdr

9 Wouter Arentsz Vosmaer, gedoopt op 11-12-1630 in Delft. Volgt 1.9.

1.1 Arent Arentsz Vosmaer, zoon van Arent Woutersz Vosmaer (zie 1) en Marritgen Cornelisdr van Hoochstraten.

Notitie bij de geboorte van Arent: Getuigen: Arent Woutersz Vosmaer en Jannetgen Goverts

Adres:

vanaf 1634
Oude Delft
[bron: DTB Delft]

Beroep:

vanaf 1634
Bakker
[bron: DTB Delft]

Arent trouwde op 26-11-1634 in Delft [bron: DTB Delft] met Trijntgen Leenderts Roos, nadat zij op 11-11-1634 in Delft in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Delft]. Trijntgen is een dochter van Lenaert Jansz Roos en Trijntge Jansdr. Zij is begraven op 22-01-1669 in Delft (Nieuwe Kerk).

Kinderen van Arent en Trijntgen:

1 Catharina Adriaensdr Vosmaer [1.1.1]. Zij is begraven op 23-09-1708 in Delft. Catharina ging in ondertrouw op 25-02-1662 in Delft [bron: DTB Delft] met Nicolaes Bartholomeusz van Assendelft. Nicolaes is een zoon van Bartelmees Claeszn van Assendelft en Maria van der Damen van der Linde.

Notitie bij de geboorte van Nicolaes: Getuigen: Arien Arentsz Vosmaer, Trijntgen Leenderts Roos en Annetge Bartelmeesz van Assendelft

Hij is begraven op 13-06-1720 in Delft.

2 Trijntgen Vosmaer [1.1.2]. Zij is gedoopt op 08-10-1635 in Delft [bron: DTB Delft].

Notitie bij de geboorte van Trijntgen: Getuigen: Teunis Leendertsz Roos, Grietgen Cornelis en Trijntgen Claes

3 Leendert Vosmaer [1.1.3]. Hij is gedoopt op 22-08-1636 in Delft.

Notitie bij de geboorte van Leendert: Getuigen: Arent Woutersen Vosmaer, Teunis Leenderssen Roos en Geertjen Leenders Roos

4 Cornelis Vosmaer [1.1.4]. Hij is gedoopt op 09-09-1637 in Delft.

Notitie bij de geboorte van Cornelis: Getuigen: Maertgen Cornelis en Lijsbeth Willems

5 Leendert Vosmaer [1.1.5]. Hij is gedoopt op 04-09-1640 in Delft [bron: DTB Delft].

Notitie bij de geboorte van Leendert: Getuigen: Abraham Arents en Grietgen Cornelis

6 Cornelis Vosmaer [1.1.6]. Hij is gedoopt op 05-08-1642 in Delft [bron: DTB Delft].

Notitie bij de geboorte van Cornelis: Getuigen: Arent Woutersz Vosmaer en Jannetgen Goverts

7 Marija Vosmaer [1.1.7]. Zij is gedoopt op 21-03-1645 in Delft.

Notitie bij de geboorte van Marija: Getuigen: Arien Cornelisz van Leeuwen, Maertgen Cornelis van Hoochstaeten en Trintgen Ariens van Leeuwenburch

8 Arentje Vosmaer [1.1.8]. Zij is gedoopt op 08-09-1647 in Delft.

Notitie bij de geboorte van Arentje: Getuigen: Arent Woutersz, Barbar Vosmaer en Arentje Cornelis

9 Leenders Vosmaer [1.1.9]. Hij is gedoopt op 07-11-1649 in Delft [bron: DTB Delft].

Notitie bij de geboorte van Leenders: Getuigen: Daniel Vosmaer, Meinsgen Claes en Adryana de Jong

10 Wouter Vosmaer [1.1.10]. Hij is gedoopt op 28-10-1650 in Delft [bron: DTB Delft].

Notitie bij de geboorte van Wouter: Getuigen: Wouter Vosmaer en Maartje Cornelis

11 Lijsbet Vosmaer [1.1.11]. Zij is gedoopt op 17-12-1651 in Delft.

Notitie bij Lijsbet: Getuigen: Maerten Leeuwenhoek, Pieter van Heemert, Lijsbet Outhoorn en Jannetje Vosmaer

Lijsbet ging in ondertrouw, 22 jaar oud, op 07-07-1674 in Delft [bron: DTB Delft] met Isrel Abrahams Vervijlje.

12 Cornelia Vosmaer [1.1.12]. Zij is gedoopt op 16-04-1653 in Delft [bron: DTB Delft].

Notitie bij de geboorte van Cornelia: Getuigen: Pieter Loover, Maria Vosmaer en Elisabeth Outhooren

13 Cornelia Vosmaer [1.1.13]. Zij is gedoopt op 05-11-1656 in Delft [bron: DTB Delft].

Notitie bij de geboorte van Cornelia: Getuigen: Tomas Leendertsz, Meijnsje Claes en Catarina Vosmaer

14 Wouter Vosmaer [1.1.14]. Hij is gedoopt op 29-10-1658 in Delft.

Notitie bij Wouter: Getuigen: Wouter Vosmaer, Angenies van der Spijck en Catharina Vosmaer

15 Joannes Vosmaer [1.1.15]. Hij is gedoopt op 09-01-1661 in Delft.

Notitie bij de geboorte van Joannes: Getuigen: Jan Leendersz de Roos, Meijnsje Claes en Catarina Vosmaer

1.2 Willem Ariens Vosmaer, zoon van Arent Woutersz Vosmaer (zie 1) en Marritgen Cornelisdr van Hoochstraten.

Adres:

Cameretten
[bron: DTB Delft]

Beroep:

Zilversmid

Vermeld:

(Zijn naam en meesterteken dd 1638 staan gegraveerd op de insculptieplaten van het goud- en zilversmidsgilde van Delft. Deze koperen platen bevinden zich in het museum ’de Prinsenhof’ in Delft.)

Willem trouwde op 22-11-1643 in Delft [bron: DTB Delft] met Jannetgen Jans Monfrans, nadat zij op 07-11-1643 in Delft in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Delft]. Zij is begraven op 29-05-1654 in Delft (Nieuwe Kerk).

1.3 Abraham Vosmaer, zoon van Arent Woutersz Vosmaer (zie 1) en Marritgen Cornelisdr van Hoochstraten. Hij is gedoopt op 03-06-1618 in Delft [bron: DTB Delft]. Abraham is overleden omstreeks 1660, ongeveer 42 jaar oud.

Vermeld:

vanaf 31-10-1639
(Op den 31 October 1639 compareerde voor de Hoomans ABRAM VOSMAER schilder heeft op syn meestergelt betaelt synde borger 3 gulden. Rest noch 3 gulden-
1640. Op den 27 Feberwarij Compereerde voor de Hooftmans ABRAM VOSMAER schilder heft betaelt sijnde borger sijn resterende 3 gul. heft daerme voldaen.)
[bron: http://www.xs4all.nl/~kalden/dart/d-a-ab-obreen-lucasgilde1.htm]

Weetjes:

Hij schilderde ‘Stilleven met Vissen’. Dit schilderij bevindt zich in het Stedelijk museum de Prinsenhof in Delft. Het is rond 1650 gemaakt.

Abraham Vosmaer (1618-after 1660). In Guild 1639. Still life painter, possibly influenced by Willem van Aelst. Delft address not known.
An example is "Still life with Fish" which was acquired by the Prinsenhof Museum, Delft.
In his flower pieces he followed Verhulst. None of Verhulst’s paintings survive but a Hendrick Hondius engraving gives us an idea of the style which was first followed by Ambrosis Bosschaert the Elder and then by Jacob Vosmaer.
Note: Montias 1981, p. 201. Exh. cat. Metropolitan Museum of Art, ’Vermeer and the Delft School’, page 40.
[bron: http://www.xs4all.nl/~kalden/dart/d-a-vosma-a.htm]

[...] Daniel’s brother Abraham (1618 - after 1660), who married a woman from Den Brielin 1643, moved there in 1654. His wife, Adriana de Jong, came from a wealthy family of brewers, and Abraham acquired considerable wealth through his lease on the town’s taxation of beer and wine. [...]
[bron: Drs. Kees Kaldenbach]

Abraham trouwde, 24 jaar oud, op 19-04-1643 in Delft [bron: DTB Delft] met Adriana de Jong, nadat zij op 04-04-1643 in Delft in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Delft].

Notitie bij het huwelijk van Abraham en Adriana: Getuigen: Jan Hermans van der Beeck, Maertgen Wouters en Gooltgen Jans

Adriana is geboren in Den Briel.

Notitie bij de geboorte van Adriana: Aka Adriana de Jong

Kinderen van Abraham en Adriana:

1 Catharina Vosmaer [1.3.1]. Zij is gedoopt op 14-02-1644 in Delft.

Notitie bij de geboorte van Catharina: Getuigen: Arent Woutersz Vosmaer en Grietgen Willems de Jongh

2 Maria Vosmaer [1.3.2]. Zij is gedoopt op 22-04-1646 in Delft.

Notitie bij de geboorte van Maria: Getuigen: Andries Ras, Maria Vosmaer en Elisabeth Vosmaer

3 Margrieta Vosmaer [1.3.3]. Zij is gedoopt op 04-06-1651 in Delft.

Notitie bij de geboorte van Margrieta: Getuigen: Willem de Jong, Margrieta Willems de Jong en Jannetgen Vosmaer

4 Margrieta Vosmaer [1.3.4]. Zij is gedoopt op 03-11-1658 in Den Briel [bron: Doopboek Sint Catharijnekerk Brielle].

Notitie bij de geboorte van Margrieta: Getuigen: Willem de Jongh en Anna van Steenbergen. Ook als getuige wordt vermeld de echtgenote van Getuige 1.

1.5 Daniel Vosmaer, zoon van Arent Woutersz Vosmaer (zie 1) en Marritgen Cornelisdr van Hoochstraten. Hij is gedoopt op 13-10-1622 in Delft [bron: DTB Delft].

Notitie bij de geboorte van Daniel: Getuigen: Michiel Balde, Daniel Price en Anna Jansdr

Daniel is overleden omstreeks 1670 in Den Briel, ongeveer 48 jaar oud.

Notitie bij Daniel: Getuige: Michiel Balde, Daniel Price en Anna Jansdr

Adres:

van ±1666
Den Briel

Vermeld:

vanaf 14-10-1650
Schilder St. Lucasgilde (14 October 1650 DANIEL VOSMAER heeft hem als Mr. Schilder laten aenteijkenen opten 14 October 1650, sijnde burger. Betaelt het Recht. 6 gul.)
[bron: http://www.xs4all.nl/~kalden/dart/d-a-ab-obreen-lucasgilde2.htm]

Weetjes:

Daniel was evenals zijn broer Abraham schilder. Een aantal van zijn werken hangt ook in het Stedelijk museum de Prinsenhof in Delft. Onder andere een schilderij over de explosie van het kruithuis in Delft.

Daniel VOSMAER
Delft 1622 - 1669/70 Den Briel
Daniel Vosmaer was baptized in Delft on October 13,1622. He was the son of the gold-smith Arent Woutersz Vosmaer (d. 1654) and had three brothers, one of whom was Nicolaes (or Claes; d. 1664), a painter of seascapes, and three sisters. The flower painter Jacob Woutertzs. Vosmaer, was his uncle. It is not known with whom Daniel trained to become a painter but he registered as a master with the Delft Guild of Saint Luke on October 14, I650, paying the usual 6-guilder fee assessed Delft natives. Michael Montias places Vosmaer in Delft in I665, when he is said to have paid 80 guilders’ rent.
An interesting series of documents from 1666 concerns a collaboration between Vosmaer and Carel Fabritius. One of these documents, dated July 12, 1666, refers to Vosmaer as living in the town of Den Briel (or Brielle), about eighteen miles southwest of Rotterdam. Daniel’s brother Abraham (1618 - after 1660), who married a woman from Den Brielin 1643, moved there in 1654. His wife, Adriana de Jong, came from a wealthy family of brewers, and Abraham acquired considerable wealth through his lease on the town’s taxation of beer and wine. Daniel seems to have visited them frequently, and eventually he met Annetje Eduwards de Neeif; the widow of the baker Jan Wisse. On August 23, 1661 they were married in the Grate Kerk (Saint Catherine’s) in Den Briel. The couple settled in the town and in November of that year Daniel was registered with the local church. He retained his Delft citizenship however. Annetje is mentioned again in a document dated October 1, 1662. Involved like his brother; in the town’s taxation of beer and wine, Daniel had a sizable income and maintained close ties with the regents and elite of Den Briel. The couple had five children, Catherijna, Maria, Arent, Anna, and Daniel. Daniel père evidently died shortly before the baptism on May 7, 1670 of his youngest son. A notaries document of January 16 transferred his lease on the taxation of beer and wine to his brother-in-law Reijnier de Neeff and Tonis van der Fuijck.
[bron: http://www.essentialvermeer.com/dutch-painters/vosmaer.html]

Daniel Vosmaer (1622-1669/70). Landscape painter, after 1654 townscape painter, later painter of the gunpowder devastation in Delft. In Guild in 1650. In 1665 he rented a house for 80 guilders a year, address unknown. In 1666 he lived in the town of Den Briel.
Note. GAD, Huizenprotocol nr. lost. Thieme-B. XXXIV, 560. Obreen Archief V, 167-169 links him with Fabritius; "A painting of the Vosmaer Brother retouched by C. Fabritius". Bredius Künstler Inventare IV p. 1437-1438; see also the estate inventory of his brother Nicolaas. Montias 1993 p. 202 states Daniel’s paintings never exceeded prices of 10 to 20 guilders.
[bron: http://www.xs4all.nl/~kalden/dart/d-a-vosma-d.htm]

Daniel trouwde, 38 jaar oud, op 23-08-1661 in Den Briel (Sint-Catharijnekerk) [bron: Drs. Kees Kaldenbach] met Anna de Neeff. Anna is weduwe van Jan Wisse.

Notitie bij Anna: Aka Annetje Eduwards de Neeif

Kinderen van Daniel en Anna:

1 Catharijna Vosmaer [1.5.1]. Zij is gedoopt op 05-11-1662 in Delft [bron: DTB Delft].

Notitie bij de geboorte van Catharijna: Getuigen: Reijnier de Neeff, Lijsbeth Vosmaer en Jannetge Vosmaer

Notitie bij Catharijna: Getuige: Reijnier de Neeff, Lijsbeth Vosmaer en Jannetge Vosmaer

2 Maria Vosmaer [1.5.2]. Zij is gedoopt op 09-09-1664 in Delft [bron: DTB Delft].

Notitie bij de geboorte van Maria: Getuigen: Maarten Leeuwenhoeck, Trijntge de Ras en Jannetge Vosmaar

Notitie bij Maria: Getuige: Maarten Leeuwenhoeck, Trijntge de Ras en Jannetge Vosmaar

3 Arent Vosmaer [1.5.3]. Hij is gedoopt op 20-07-1666 in Den Briel [bron: Doopboek Sint Catharijnekerk Brielle].

Notitie bij de geboorte van Arent: Getuigen: Susanna van den Broeck en Reijer de Neef

4 Anna Vosmaer [1.5.4]. Zij is gedoopt op 24-06-1668 in Den Briel [bron: Doopboek Sint Catharijnekerk Brielle].

Notitie bij de geboorte van Anna: Getuigen: Reijnier de Neef en Maria Meeuwesteijn

5 Daniel Vosmaer [1.5.5]. Hij is gedoopt op 07-05-1670 in Den Briel [bron: Doopboek Sint Catharijnekerk Brielle].

Notitie bij de geboorte van Daniel: Getuige: Magdalena van Nes. Vader Daniel is voor de geboorte van Daniel fil. gestorven.

1.7 Nicolaes Arentsz Vosmaer is geboren omstreeks 1629 in Delft [bron: Drs. Kees Kaldenbach], zoon van Arent Woutersz Vosmaer (zie 1) en Marritgen Cornelisdr van Hoochstraten. Nicolaes is overleden, ongeveer 25 jaar oud. Hij is begraven op 27-07-1654 in Delft (Oude Kerk).

Vermeld:

(Nicolaas Arentsz Vosmaer (before 1629-1664). Painter of landscapes and seascapes; also tobacconist. In Guild in 1645. The son of a goldsmith, he Lived on Voorstraat.
In 1663 he got into debt in an inn as deep as 106 guilders.
Upon his death his meager inventory listed seascapes with a value of just over 11 guilders.
Note. RKD, Bredius archive, artist folder., citing docs. Testament 27 Oct 1657; Inventory 26 Dec. 1664. Exh.Cat Delftse Meesters, p. 37 states no seascape paintings are known now. Thieme-B. XXXIV p. 560. General literature: Jan H. Oosterloo, De Meesters van Delft, Strengholt Amsterdam, 1948: 123.)
[bron: http://www.xs4all.nl/~kalden/dart/d-a-vosma-na.htm]

vanaf 12-06-1645
(Schilder. Ao. 1645 Den 12 Junij NIJCLAES VOSMAER [= Nicolaas Arentsz Vosmaer ] heft hem als meester laeten aentekenen heeft betaelt het recht 6 gulden.)
[bron: http://www.xs4all.nl/~kalden/dart/d-a-ab-obreen-lucasgilde1.htm]

tot 1647
Oude Delft
[bron: DTB Delft]

Nicolaes trouwde, ongeveer 18 jaar oud, op 11-08-1647 in Delft [bron: DTB Delft] met Aerlandt Willemsdr van Outshoorn, nadat zij op 27-07-1647 in Delft in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Delft].

Notitie bij het huwelijk van Nicolaes en Aerlandt: Beiden met attestatie van Loosduinen.

Adres:

tot 1647
Boterbrug
[bron: DTB Delft]

Kinderen van Nicolaes en Aerlandt:

1 Willem Vosmaer [1.7.1]. Hij is gedoopt op 22-05-1649 in Delft [bron: DTB Delft].

Notitie bij de geboorte van Willem: Getuige: de huisvrouw van Gerrit van Wolden

2 Arent Vosmaer [1.7.2]. Hij is gedoopt op 31-07-1650 in Delft.

Notitie bij de geboorte van Arent: Getuigen: Arent Hofmeester, Jannetien Cornelis en Geertruyt Bode

3 Aerlant Vosmaer [1.7.3]. Hij is gedoopt op 24-09-1651 in Delft [bron: DTB Delft].

Notitie bij de geboorte van Aerlant: Getuigen: Jan Burgerssen Blom en Maria Pieters van den Bergh. M. P. van den Bergh: huisvrouw van Arent Hofmeester.

4 Maria Vosmaer [1.7.4]. Zij is gedoopt op 15-06-1653 in Delft [bron: DTB Delft].

Notitie bij de geboorte van Maria: Getuigen: Gerrit van Wolden, Anna en Agata van der Laer

1.9 Wouter Arentsz Vosmaer, zoon van Arent Woutersz Vosmaer (zie 1) en Marritgen Cornelisdr van Hoochstraten. Hij is gedoopt op 11-12-1630 in Delft. Wouter is overleden, 31 jaar oud. Hij is begraven op 21-11-1662 in Delft (Oude Kerk) [bron: delft.digitalestamboom.nl].

Notitie bij overlijden van Wouter: Getuige: Arent Vosmaer, Jacob Vosmaer, Maertje Jans en Jacomijntje Outhoorn

Notitie bij Wouter: Getuige: Corstiaen van Kouwenberch, Elisabet van der Dussen en Maeijken Pietersdr

Wouter:

(1) trouwde, 20 jaar oud, op 25-10-1651 in Delft [bron: DTB Delft] met Elijsabeth Samuelsdr Outhoorn, nadat zij op 07-10-1651 in Delft in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Delft]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 25-10-1651 in Delft [bron: delft.digitalestamboom.nl].

Notitie bij het huwelijk van Wouter en Elijsabeth: Getuigen: Corstiaen van Kouwenberch, Elisabet van der Dussen en Maeijken Pietersdr

Zij is begraven op 08-03-1657 in Delft (Nieuwe Kerk) [bron: DTB Delft].

(2) trouwde, 26 jaar oud, op 10-10-1657 in Delft [bron: DTB Delft] met Agniesgen Adams van der Spijck, nadat zij op 22-09-1657 in Delft in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Delft]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 10-10-1657 in Delft [bron: delft.digitalestamboom.nl].

Notitie bij het huwelijk van Wouter en Agniesgen: Ondertr. 15 Sept. 1657. Wouter Vosmaer, van Delft, en daer wonende, wedr. van
Elisabeth Outhoorn, en Agniesje Adams van der Spyck, van A. wed. van Jean Levin Kerckbergh, woont op de Delfse biercay. (Kerk. huw. proc.)

Agniesgen is weduwe van Jochem Lewijs van Kerckberch.

Kinderen van Wouter en Elijsabeth:

1 Arent Vosmaer [1.9.1]. Hij is gedoopt op 14-01-1653 in Delft [bron: DTB Delft].

Notitie bij de geboorte van Arent: Getuigen: Samuel Outhoorn, Maria Vosmaer en Catharijna Outhoorn

2 Adriaen Vosmaer [1.9.2]. Hij is gedoopt op 19-12-1653 in Delft [bron: DTB Delft].

Notitie bij de geboorte van Adriaen: Getuigen: Arent Vosmaer, Jacob Vosmaer, Maertje Jans en Jacomijntje Outhoorn

3 Maria Vosmaer [1.9.3]. Zij is gedoopt op 30-05-1655 in Delft.

Notitie bij overlijden van Maria: Getuige: Ridsert Jansz Keijser, Trijntgen Jans en Liedewij Corssen Groen

Notitie bij Maria: Getuigen: Ridsert Jansz Keijser, Trijntgen Jans en Liedewij Corssen Groen

Kinderen van Wouter en Agniesgen:

4 Arent Vosmaer [1.9.4]. Hij is gedoopt op 08-09-1658 in Delft.

Notitie bij Arent: Getuige: Daniel Vosmaer, Maerten Leeuwenhoeck, Jannetje Vosmaer en Helena van Straten

5 Elisabeth Vosmaer [1.9.5]. Zij is gedoopt op 02-03-1660 in Delft [bron: DTB Delft].

Notitie bij Elisabeth: Getuigen: Philps van der Bilt, Maria Vosmaer en Maria van Straten

Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 29-08-2011 08:16 door Erik Schmidt