Genealogie van Anthonij Janssen de Smidt

1 Anthonij Janssen de Smidt, zoon van NN de Smidt. Hij is begraven op 10-09-1774 in Terneuzen.

Beroep:

Hoefsmid
[bron: Terneuzen, testamenten (e.d.) voor notaris Dirk van Bronkhorst 1721-1738]

Vermeld:

07-07-1723
2de getuige
[bron: http://de-wit.net/bronnen/terneuzen-not-v-bronkhorst-1721-1738.htm]

06-01-1726
(1726-06-01 Zaamslag. Anthoni Janssen, Smidt, j.m. van Neusen en Elisabeth Bol, j.d. van Neusen. (Zaamslag))
[bron: Index ref. trouwboek Terneuzen (Neusen) 1697-1796]

03-01-1727
(Anthonij Smidt en Elisabeth Bol, vroegtijdig in de kraam verhuisd naar Middelburg.)
[bron: Namen van personen gewoond hebbend op Zaamslag tussen 1669 en 1796]

30-10-1727
2de getuige
[bron: http://de-wit.net/bronnen/terneuzen-not-v-bronkhorst-1721-1738.htm]

1739
Testament (Nr 92 (DSC03602) 1739-08-11 Smidt, Anthoni de (mr hoefsmid te Neusen) x Elisabeth Bol (Getuigen: Dolk, Joost (schipper) Rijmens, Cornelis) Test. langstlevende, Won. nu te Axel)
[bron: Terneuzen, testamenten (e.d.) voor notaris Dirk van Bronkhorst 1721-1738]

Anthonij trouwde op 01-06-1726 in Zaamslag [bron: Index ref. trouwboek Terneuzen (Neusen) 1697-1796] met Elisabeth Bol.

Notitie bij het huwelijk van Anthonij en Elisabeth: Elisabeth Bol, j.d. van Neusen. (Zaamslag)

Elisabeth is geboren in Terneuzen [bron: Trouwboek Terneuzen 1697 - 1796], dochter van Cornelis Bol en Leintie de Bock. Zij is begraven op 03-11-1777 in Terneuzen.

Kinderen van Anthonij en Elisabeth:

1 Antoni de Smidt. Volgt 1.1.

2 Elisabet de Smidt [1.2]. Zij is begraven op 09-09-1775 in Terneuzen.

3 Jan de Smidt [1.3].

Notitie bij Jan: 64R 1777-10-25 Schepenschuldbrief ten laste v. Jan de Smidt (mr smid, won. Zaamslag): een huis en erf te Zaamslag (zijnde een paardensmidse)

Beroep:

08-11-1777
Mr smid te Zaamslag
[bron: Transporten Axel 1774 - 1779]

4 Leijntje de Smidt [1.4], geboren omstreeks 1737 in Terneuzen. Leijntje is overleden op 20-12-1800 in Terneuzen, ongeveer 63 jaar oud. Leijntje ging in ondertrouw, ongeveer 22 jaar oud, op 14-04-1759 in Terneuzen [bron: Trouwboek Terneuzen 1697 - 1796] met Govert van der Pijl, ongeveer 23 jaar oud. Govert is geboren omstreeks 1736 in Ellewoutsdijk [bron: Trouwboek Terneuzen 1697 - 1796], zoon van Floris van der Pijl en Maatje Brand. Govert is overleden op 13-08-1818 in Terneuzen, ongeveer 82 jaar oud.

Beroep:

Dagloner
[bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1900]

5 Anthonie de Smit, geboren omstreeks 1737 in Zaamslag. Volgt 1.5.

6 Markus de Smidt, geboren omstreeks 1741 in Terneuzen. Volgt 1.6.

7 Anna Maria de Smidt [1.7], geboren omstreeks 1744 in Terneuzen. Anna is overleden op 01-01-1820 in Terneuzen, ongeveer 76 jaar oud [bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955].

Beroep:

tot 1820
Dagloonster

Anna trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 05-05-1765 in Terneuzen [bron: Terneuzen, transcriptie ref. trouwen 1697-1796] met Guillaam Klaassen, ongeveer 22 jaar oud, nadat zij op 20-04-1765 in Terneuzen in ondertrouw zijn gegaan [bron: Terneuzen, transcriptie ref. trouwen 1697-1796]. Guillaam is geboren omstreeks 1743, zoon van Guillaam Klaassen en Tanneke de Klerk. Guillaam is overleden op 27-08-1818 in Terneuzen, ongeveer 75 jaar oud.

Beroep:

Dagloner
[bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955]

1.1 Antoni de Smidt, zoon van Anthonij Janssen de Smidt (zie 1) en Elisabeth Bol. Hij is begraven op 24-08-1775 in Terneuzen.

Kind van Antoni uit onbekende relatie:

1 Elisabet de Smidt [1.1.1]. Zij is begraven op 22-04-1778 in Terneuzen.

1.5 Anthonie de Smit is geboren omstreeks 1737 in Zaamslag, zoon van Anthonij Janssen de Smidt (zie 1) en Elisabeth Bol.

Notitie bij de geboorte van Anthonie: Getuige 1 : Jacob Lambrechtsen
Getuige 2 : Marcus de Smit
Getuige 3 : Leijntje de Smit

Anthonie is overleden op 06-01-1811 in Zaamslag, ongeveer 74 jaar oud [bron: Overlijdensakten Zaamslag 1796-1959].

Beroep:

Journalier

Anthonie trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 16-12-1770 in Terneuzen [bron: Trouwboek Terneuzen 1697 - 1796] met Johanna de Poorter, ongeveer 23 jaar oud, nadat zij op 01-12-1770 in Terneuzen in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwboek Terneuzen 1697 - 1796].

Notitie bij het huwelijk van Anthonie en Johanna: 1770-12-01 Anthony Anthonieszoon de Smidt, geb. Neusen en Johanna de Poorter, geb. onder Neuzen. (attestatie naar Philippine 16 december)

Johanna is geboren omstreeks 1747 in Terneuzen, dochter van Jacobus de Poorter en Neeltje Chitecat. Johanna is overleden op 26-05-1801 in Terneuzen, ongeveer 54 jaar oud [bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1900].

Kinderen van Anthonie en Johanna:

1 Anthonij de Smidt [1.5.1], geboren op 28-06-1774 in Hoek [bron: DTBL Hoek 2 en 6 (NG doopregisters)]. Hij is gedoopt op 03-07-1774 in Hoek.

Notitie bij de geboorte van Anthonij: Getuige 1 : Jacob Lambrechtsen
Getuige 2 : Marcus de Smit
Getuige 3 : Leijntje de Smit

2 Jacobus de Smit, geboren omstreeks 1782 in Philippine. Volgt 1.5.2.

1.5.2 Jacobus de Smit is geboren omstreeks 1782 in Philippine [bron: Geboorteakten Axel 1796-1910], zoon van Anthonie de Smit (zie 1.5) en Johanna de Poorter. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-05-1813 [bron: Geboorteakten Axel 1796-1910].

Notitie bij de geboorte van Jacobus: Een van een drieling, zelfde aktenummer.

Beroep:

vanaf 1810
Domestique
[bron: Huwelijksakten Axel 1796-1933]

Jacobus trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 10-06-1810 in Axel [bron: Huwelijksakten Axel 1796-1933] met Dina Verpoorte, ongeveer 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Dina: Brd wed van Pieter Verpoorte

Dina is geboren omstreeks 1780 in Doel, dochter van Adrianus Verpoorte en Janna Daniels van Kruijningen.

Kinderen van Jacobus en Dina:

1 Johanna de Smidt [1.5.2.1], geboren op 26-03-1811 in Zaamslag [bron: Geboorteakten Zaamslag 1796-1910]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-03-1811 [bron: Geboorteakten Zaamslag 1796-1910].

2 de Smidt [1.5.2.2], levenloos geboren zoon, geboren op 04-05-1813 in Axel.

3 Adriaan de Smidt [1.5.2.3], geboren op 16-02-1815 in Zaamslag [bron: Geboorteakten Zaamslag 1796-1910]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-02-1815 [bron: Geboorteakten Zaamslag 1796-1910].

Notitie bij de geboorte van Adriaan: Een van een drieling, zelfde aktenummer.

4 Antoni de Smidt [1.5.2.4], geboren op 16-02-1815 in Zaamslag [bron: Geboorteakten Zaamslag 1796-1910]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-02-1815 [bron: Geboorteakten Zaamslag 1796-1910].

Notitie bij de geboorte van Antoni: Een van een drieling, zelfde aktenummer.

Antoni is overleden op 20-02-1815 in Zaamslag, 4 dagen oud [bron: Overlijdensakten Zaamslag 1796-1959].

5 Daniel de Smidt [1.5.2.5], geboren op 16-02-1815 in Zaamslag [bron: Geboorteakten Zaamslag 1796-1910]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-02-1815 [bron: Geboorteakten Zaamslag 1796-1910].

Notitie bij de geboorte van Daniel: Een van een drieling, zelfde aktenummer.

Daniel is overleden op 19-02-1815 in Zaamslag, 3 dagen oud [bron: Overlijdensakten Zaamslag 1796-1959].

1.6 Markus de Smidt is geboren omstreeks 1741 in Terneuzen, zoon van Anthonij Janssen de Smidt (zie 1) en Elisabeth Bol. Markus is overleden op 04-12-1819 in Terneuzen, ongeveer 78 jaar oud [bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955].

Beroep:

tot 1819
Hoefsmid
[bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955]

Vermeld:

vanaf 21-04-1789
Weeskamer van Breskens (Marques de Smidt, won. te Terneuse, oom maternel, deed eed over Ester Stoffels, 23½ jr, nagelaten wees van Anthonij Stoffels en Johanna Jacoba van Es, en nog voor twee wesen * successie haar competeren uit hoofde van wijlen gem. Johanna Jacoba van Es, grootmoeder, en alhier te Breskens overleden, zijnde de zelve wesen * genaamd Sara Linsen, 6 jr, en Anthonij Leinsen, 4 jr, nagelaten kinderen van Adriana Anthonetta Stoffels en Matthijs Leinsen, voors nog over Catarina Maria de Jonge, 7 jr, nagelaten wese van gem. Johanna Jacoba van Es, daar vader van is Francois Martinus de Jonge.)
[bron: http://www.grijsbaard.nl/weeskamer/ZV2151aaa.html]

12-03-1795
(Iemand genegen zynde, uit de Hand te Koopen: Een SMITS-WINKEL, met deszelfs INWOONING, welke 150 Jaaren aan een Familie heeft toebehoord, en waar in de AFFAIRE, al dien tyd met goed Succes is gedaan, adresfeere zich by Markus de Smidt, te Neuzen in het Land van Axel.)
[bron: Middelburgsche Courant, 12.03.1795]

04-01-1819
(De notaris Steenkamp, te Terneuzen, zal ter requisitie van sieur Markus de Smidt, op zaturdag den 27 february 1819, des medemiddags om twee uuren precies, ten huize en herberge van de weduwe Harte, te Terneuzen voornoemd, op zeer favorable conditien, publiek presenteeren te verkopen een Huis en erve, zijnde eene Hoefsmidse, geduurende 46 jaaren met goed succes gecontinueerd. Nadere informatien zijn deswegens, ten kantore van gemelden notaris te bekomen.)
[bron: Gazette van Gend, 04.01.1819]

Markus trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 03-11-1765 in Terneuzen [bron: Terneuzen, transcriptie ref. trouwen 1697-1796] met Maria Cornelia van Es, ongeveer 26 jaar oud, nadat zij op 19-10-1765 in Terneuzen in ondertrouw zijn gegaan [bron: Terneuzen, transcriptie ref. trouwen 1697-1796].

Notitie bij het huwelijk van Markus en Maria: 1765-10-19 Marius de Smidt, en Maria Cornelia van Es, beide geb. en won. Neusen. (3 november)

Maria is geboren omstreeks 1739, dochter van Pieter van Es en Ester van der Walle. Maria is overleden op 15-08-1822 in Terneuzen, ongeveer 83 jaar oud [bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955].

Beroep:

Dagloonster
[bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955]

Kinderen van Markus en Maria:

1 Jan de Smidt, geboren op 18-09-1769 in Terneuzen. Volgt 1.6.1.

2 Ester de Smidt [1.6.2], geboren omstreeks 1770 in Terneuzen. Ester is overleden op 21-10-1834 in Terneuzen, ongeveer 64 jaar oud [bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955].

Beroep:

Dagloonster

Ester trouwde met Albert van Heijnsberg.

3 Pieter de Smidt, geboren op 07-06-1772 in Terneuzen. Volgt 1.6.3.

4 Adriana de Smidt [1.6.4], geboren omstreeks 1775 in Terneuzen. Adriana is overleden op 31-01-1863 in Terneuzen, ongeveer 88 jaar oud [bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955]. Adriana bleef ongehuwd.

Beroep:

tot 1863
Werkvrouw
[bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955]

5 Cornelis de Smidt, geboren omstreeks 1778 in Terneuzen. Volgt 1.6.5.

1.6.1 Jan de Smidt is geboren op 18-09-1769 in Terneuzen, zoon van Markus de Smidt (zie 1.6) en Maria Cornelia van Es. Jan is overleden op 12-01-1849 in Terneuzen, 79 jaar oud [bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955].

Beroep:

vanaf 1797
Metselaarsbaas
[bron: Huwelijksakten Biervliet 1796-1933]

Jan trouwde, 27 jaar oud, op 28-04-1797 in Biervliet [bron: Huwelijksakten Biervliet 1796-1933] met Maria Jannisse de Maree, 31 jaar oud. Maria is geboren op 16-10-1765 in Biervliet, dochter van Jannis de oude de Maree en Jacoba Danneels. Zij is gedoopt op 20-10-1765 in Biervliet. Maria is overleden op 03-03-1837 in Terneuzen, 71 jaar oud.

Beroep:

vanaf 1797
Naaister
[bron: Huwelijksakten Biervliet 1796-1933]

Kinderen van Jan en Maria:

1 Markus de Smidt, geboren op 30-06-1798 in Terneuzen. Volgt 1.6.1.1.

2 Jacoba de Smidt [1.6.1.2], geboren op 02-08-1799 in Terneuzen [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909]. Jacoba is overleden op 07-03-1880 in Zaamslag, 80 jaar oud [bron: Overlijdensakten Zaamslag 1796-1955]. Jacoba trouwde, 22 jaar oud, op 27-12-1821 in Terneuzen [bron: Huwelijksakten Terneuzen 1796-1933] met Jacobus van Pienbroek, 23 jaar oud. Jacobus is geboren op 29-06-1798 in Zaamslag [bron: Geboorteakten Zaamslag 1796-1909], zoon van Thomas van Pienbroek en Pieternella van den Ouden. Jacobus is overleden op 24-09-1855 in Zaamslag, 57 jaar oud [bron: Overlijdensakten Zaamslag 1796-1955].

Beroepen:

vanaf 1821
Chirurgijn
[bron: Huwelijksakten Terneuzen 1796-1933]

vanaf 1855
Genees-, heel- en vroedmeester
[bron: Overlijdensakten Zaamslag 1796-1955]

3 Jannis de Smidt, geboren op 22-12-1800 in Terneuzen. Volgt 1.6.1.3.

4 Maria de Smidt [1.6.1.4], geboren op 18-12-1801 in Terneuzen [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909]. Maria is overleden op 28-02-1865 in Terneuzen, 63 jaar oud [bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955]. Maria trouwde, 25 jaar oud, op 16-06-1827 in Terneuzen [bron: Huwelijksakten Terneuzen 1796-1933] met Andries Klaassen, ongeveer 28 jaar oud. Andries is geboren omstreeks 1799 in Terneuzen, zoon van Michiel Klaassen en Maria Tollenaar. Andries is overleden op 04-07-1875 in Terneuzen, ongeveer 76 jaar oud.

Beroep:

vanaf 1827
Metselaarsknecht
[bron: Huwelijksakten Terneuzen 1796-1933]

5 Andries de Smidt [1.6.1.5], geboren op 10-06-1806 in Terneuzen [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909]. Andries is overleden op 03-09-1806 in Terneuzen, 2 maanden oud.

1.6.1.1 Markus de Smidt is geboren op 30-06-1798 in Terneuzen [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909], zoon van Jan de Smidt (zie 1.6.1) en Maria Jannisse de Maree.

Vermeld:

vanaf 1827
Metselaar
[bron: Huwelijksakten Zaamslag 1796-1933]

Markus trouwde, 28 jaar oud, op 13-05-1827 in Zaamslag [bron: Huwelijksakten Zaamslag 1796-1933] met Catharina Cornelia Dees, 23 jaar oud. Catharina is geboren op 19-10-1803 in Zaamslag [bron: Bijdragen tot de audheidkunde en geschiedenis inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen (vijfde deel)], dochter van Abraham Dees en Janna Berrevoets.

Kinderen van Markus en Catharina:

1 Maria de Smidt [1.6.1.1.1], geboren op 10-02-1828 in Zaamslag. Maria is overleden op 05-10-1834 in Zaamslag, 6 jaar oud [bron: Overlijdensakten Zaamslag 1796-1955].

2 Abraham de Smidt [1.6.1.1.2], geboren op 25-07-1831 in Zaamslag [bron: Geboorteakten Zaamslag 1796-1909]. Abraham is overleden op 18-02-1896 in Zaamslag, 64 jaar oud [bron: Overlijdensakten Zaamslag 1796-1955]. Abraham bleef ongehuwd.

3 Jan de Smidt [1.6.1.1.3], geboren op 14-09-1835 in Zaamslag [bron: Geboorteakten Zaamslag 1796-1909].

1.6.1.3 Jannis de Smidt is geboren op 22-12-1800 in Terneuzen [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909], zoon van Jan de Smidt (zie 1.6.1) en Maria Jannisse de Maree. Jannis is overleden op 06-10-1828 in Terneuzen, 27 jaar oud [bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955].

Beroep:

vanaf 1821
Horlogiemaker
[bron: Huwelijksakten Zaamslag 1796-1933]

Jannis trouwde, 20 jaar oud, op 16-09-1821 in Zaamslag [bron: Huwelijksakten Zaamslag 1796-1933] met Josina van Pienbroek, 21 jaar oud. Josina is geboren op 14-12-1799 in Zaamslag, dochter van Thomas van Pienbroek en Pieternella van den Ouden. Josina is overleden op 27-02-1866 in Terneuzen, 66 jaar oud [bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955].

Beroepen:

vanaf 1821
Dienstmeid
[bron: Huwelijksakten Zaamslag 1796-1933]

vanaf 1835
Bakkerin
[bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955]

Kinderen van Jannis en Josina:

1 Jan de Smidt, geboren op 22-09-1822 in Terneuzen. Volgt 1.6.1.3.1.

2 Jacobus Thomas de Smidt [1.6.1.3.2], geboren op 25-02-1824 in Terneuzen [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909]. Jacobus is overleden op 26-08-1825 in Terneuzen, 1 jaar oud [bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955].

3 Markus de Smidt [1.6.1.3.3], levenloos geboren zoon, geboren op 04-02-1825 in Terneuzen [bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-02-1825 [bron: Burgerlijke Stand Terneuzen Overlijdens].

4 Jacobus Thomas de Smidt, geboren op 04-02-1826 in Terneuzen. Volgt 1.6.1.3.4.

5 Thomas Jacobus de Smidt [1.6.1.3.5], geboren op 27-04-1827 in Terneuzen [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909]. Thomas is overleden op 09-08-1835 in Terneuzen, 8 jaar oud [bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955].

6 Maria Pieternella de Smidt [1.6.1.3.6], geboren op 25-09-1828 in Terneuzen [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909]. Maria is overleden op 17-12-1828 in Ternaard, 2 maanden oud [bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955].

1.6.1.3.1 Jan de Smidt is geboren op 22-09-1822 in Terneuzen [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1908], zoon van Jannis de Smidt (zie 1.6.1.3) en Josina van Pienbroek. Jan is overleden op 27-04-1895 in Terneuzen, 72 jaar oud [bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955].

Beroep:

vanaf 1849
Broodbakker
[bron: Huwelijksakten Vlissingen 1808-1933]

Weetjes:

Jan de Smidt is in zijn latere jaren blind geworden.
[bron: Pauline Regensburg-Burck]

De familie de Smidt telde zovele zeevarenden die op zee waren omgekomen dat de vrouwen, moeders en zusters de jongens bezworen, een werkkring aan land te zoeken. Enkelen van hen begonnen een bakkerijbedrijf.
[bron: Pauline Regensburg-Burck]

vanaf 1858
Hij kocht in 1858 de Molen an de markt van Terneuzen.

Jan trouwde, 26 jaar oud, op 16-05-1849 in Vlissingen [bron: Huwelijksakten Vlissingen 1808-1933] met Jacoba Maria (Comie) Jansen, ongeveer 23 jaar oud. Comie is geboren omstreeks 1826 in Vlissingen, dochter van Marinus Jan Jansen en Tanneke van Drongelen. Comie is overleden op 17-01-1898 in Terneuzen, ongeveer 72 jaar oud [bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955].

Weetjes:

Jacoba Maria de Smidt- Jansen is overleden an diabetes. Haar jongste zoon Jan Reinier Hendrik heeft zijn moeder altijd trouw verpleegd, Hij heeft haar vaak gedragen, omdat zij zowat niet meer lopen kon.
[bron: Pauline Regensburg-Burck]

Kinderen van Jan en Comie:

1 Jannis de Smidt, geboren op 18-02-1850 in Terneuzen. Volgt 1.6.1.3.1.1.

2 Tanneke de Smidt [1.6.1.3.1.2], geboren op 09-04-1851 in Terneuzen [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-04-1851 [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909]. Tanneke is overleden op 21-09-1857 in Terneuzen, 6 jaar oud [bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955].

3 Jozina de Smidt [1.6.1.3.1.3], geboren op 16-08-1852 in Terneuzen [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-08-1852 [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909]. Jozina is overleden op 20-12-1852 in Terneuzen, 4 maanden oud [bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955].

4 Jacobus Thomas de Smidt, geboren op 07-08-1853 in Terneuzen. Volgt 1.6.1.3.1.4.

5 Jozina de Smidt [1.6.1.3.1.5], geboren op 20-08-1854 in Terneuzen [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-08-1854 [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909]. Jozina is overleden op 21-08-1854 in Terneuzen, 1 dag oud [bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-08-1854 [bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955].

6 Marinus de Smidt [1.6.1.3.1.6], geboren op 10-06-1855 in Terneuzen [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-06-1855 [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909]. Marinus is overleden op 13-06-1855 in Terneuzen, 3 dagen oud [bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-06-1855 [bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955].

7 Marinus Reinier de Smidt [1.6.1.3.1.7], geboren op 23-04-1856 in Terneuzen [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-04-1856 [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909]. Marinus is overleden op 08-02-1860 in Terneuzen, 3 jaar oud [bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955].

8 Tanneke Jozina de Smidt [1.6.1.3.1.8], geboren op 26-09-1857 in Terneuzen [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-09-1857 [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909]. Tanneke is overleden op 28-07-1929 in Terneuzen, 71 jaar oud [bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955].

Beroep:

Juwelierster

Weetjes:

Tanneke Jozina was zeer geliefd om haar bijzondere karaktereigenschappen. Zij stond altijd klaar voor anderen. Toen zij nog jong was had Tanneke een anbidder. Een huwelijk zat er echter niet in omdat de jongeman katholiek was. Vele jaren later heeft hij op zijn sterfbed naar Tanneke gevraagd en zij is gekomen.
In haar laatste levensjaren werd Tanneke door suikerziekte zo mager dat zij altijd hooggesloten japonnen droeg met een col. Kinderen waren bang voor haar en noemden haar een toverheks. Oop een keer reed zij met haar rijtuigje naar het kerkhof om het graf van haar vader te bezoeken. Zij passeerde darbij de woning van van mevr. Moggre, de schoonmoeder van haar nichtje Helena. De koetsier kreeg een verzoek om te stoppen. Toen mevr. Moggre met haar kleindochtertje op de arm naar het rijtuig liep, stak het kind spontaan de armpjes naar Tan uit. Deze was blij en ontroerd. Ze zij: ’Dat is het bloed dat spreekt’.
Tanneke en haar broer Jan Jacob Marinus dreven zamen een juwelierszaak in Terneuzen. Toen echter de heel kleine horloges in de mode kwamen, zagen ze het niet meer zo zitten; die kleine modellen konden volgens hen vast niet solide zijn. Tanneke had er veel weet van dat haar nichtje Constance samen met echtgenoot Jac. van Sprang haar grote concurrent werd in de juweliersbranche.
Tanneke heeft haar begrafenis helemaal zelf geregeld. Toen zij haar einde voelde naderen gaf zij haar nichtje Marie de Smidt nauwkeurige instructies omtrent enkele voorwerpen die Tanneke an Marie en Anna wilde schenken. Helena was toen reeds overleden. Verder bepaalde zij welke kousen men haar na haar overleden moest antrekken. Even later ontving zij de lijkbezorger, aan wie zij haar wensen uiteen zette. Die zondagmiddag is zij gestorven. Alleen Marie was bij haar.
[bron: Pauline Regensburg-Burck]

9 Jan Jacobus Marinus de Smidt [1.6.1.3.1.9], geboren op 30-05-1859 in Terneuzen [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-05-1859 [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909]. Jan is overleden op 19-01-1863 in Terneuzen, 3 jaar oud [bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955].

10 Marinus Reinier de Smidt, geboren op 07-05-1861 in Terneuzen. Volgt 1.6.1.3.1.10.

11 Thomas Jacobus de Smidt, geboren op 17-10-1862 in Terneuzen. Volgt 1.6.1.3.1.11.

12 Jan Jacobus Marinus de Smidt [1.6.1.3.1.12], geboren op 04-?-1864 in Terneuzen. Jan is overleden op 13-05-1864 in Terneuzen, geen jaar oud [bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955]. Jan bleef ongehuwd.

13 Jozina Apolonia de Smidt [1.6.1.3.1.13], geboren op 03-12-1865 in Terneuzen [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-12-1865 [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909].

Weetjes:

Jozina Apolonia was gehuwd met Adriaan Visser. Het was zijn tweede huwelijk. De neefjes en nichtjes noemden haar tante Naatje en waren dol op haar. Marie de Smidt en de andere kinderen hebben er vaak gelogeerd op de Spaanse Kade in Rotterdam. In de oorlog is de hele Spaanse Kade’weggebombardeerd, maar de mensen zijn gespaard gebleven. Het echtpaar had drie kinderen: Dora, geh. met Arend Rijks, woont in Amersfoort. Jan is overleden. Jo is getrouwd met een Meisje dat Jeantje heet.
Oom Adriaan Visser had wel eens last van depressieve buien. Marie vertelt hoe zij en haar zus Helena in hun jonge jaren wel eens op een huwelijksadvertentie schreven. Hun oom lachte zich tranen om de onzin die de meisjes in hun brieven zetten, zoals "Verzoeke als herkenningsteken met de linker-hand in de rechter broekzak te lopen". Na al dit vrolijk gedoe knapte oom Adriaan zichtbaar op van zijn depressie en zijn doktor informeerde verbaasd wat er gebeurd was. De brieven werden weliswaar nooit verstuurd, maar ze hebben dan toch wel wat nut opgeleverd, zegt Marie.
[bron: Pauline Regensburg-Burck]

Jozina trouwde, 30 jaar oud, op 04-06-1896 in Terneuzen [bron: Huwelijksakten Terneuzen 1796-1933] met Adrianus Visser, ongeveer 42 jaar oud. Adrianus is geboren omstreeks 1854 in Antwerpen, zoon van Hendrik Visser en Dorothea Johanna van de Sande. Adrianus begon later een relatie op 04-06-1896 in Terneuzen met Leentje Dijkers.

Beroep:

vanaf 1896
Handelaar in scheepsbenodigheden
[bron: Huwelijksakten Terneuzen 1796-1933]

14 Jan Jacobus Marinus de Smidt [1.6.1.3.1.14], geboren op 24-09-1868 in Terneuzen [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-09-1868 [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909]. Jan is overleden op 01-08-1942 in Terneuzen, 73 jaar oud [bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955]. Jan bleef ongehuwd.

Beroep:

vanaf 1942
Juwelier
[bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955]

Weetjes:

Zamen met zijn zuster Tanneke had hij een juwelierszaak in Terneuzen in de Noordstraat 56.
[bron: Pauline Regensburg-Burck]

15 Jan Reinier Hendrik de Smidt, geboren op 02-10-1870 in Terneuzen. Volgt 1.6.1.3.1.15.

1.6.1.3.1.1 Jannis de Smidt is geboren op 18-02-1850 in Terneuzen [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909], zoon van Jan de Smidt (zie 1.6.1.3.1) en Jacoba Maria (Comie) Jansen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-02-1850 [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909]. Jannis is overleden op 05-09-1914 in Terneuzen, 64 jaar oud [bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955].

Beroepen:

vanaf 1914
Winkelier
[bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955]

vanaf 1914
Manufacturier
[bron: Huwelijksakten Terneuzen 1796-1933]

Vermeld:

2356 Smidt-Pothoven, Fa. J. de Manufact., Nordstr. 33
[bron: Naamlijst voor de interlocale telefoondienst 1950]

Weetjes:

Zijn vrouw schijnt een stugge natuur te hebben gehad. Jannis en tante Jans dreven een stoffenzaak in de Noordstraat in Terneuzen. De inwoners hadden een liedje gemaakt op hun stoffenwinkels:
Alles gaat naar Broekman toe
want bei Donse zijn we ’t moe
en bij Smidt is ’t ook niet duur
maar die juffrouw kijkt zo zuur ...
[bron: Pauline Regensburg-Burck]

Jannis trouwde, 26 jaar oud, op 17-08-1876 in Terneuzen [bron: Huwelijksakten Terneuzen 1796-1933] met Johanna Cornelia Pothoven, ongeveer 23 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1853 in Delft, dochter van Herman Pothoven en Rensje Scheerhout. Johanna is overleden op 15-02-1915 in Terneuzen, ongeveer 62 jaar oud.

Kinderen van Jannis en Johanna:

1 Jacoba Maria de Smidt [1.6.1.3.1.1.1], geboren op 01-03-1877 in Terneuzen. Jacoba trouwde, 25 jaar oud, op 05-06-1902 in Terneuzen met Gerlof Halbertsma, 25 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 03-12-1924 (Huw. door echtscheiding ontb. 03-12-1924. Bij vonnis Arr. rechtb. Utrecht.) [bron: Huwelijksakten Terneuzen 1796-1933]. Gerlof is geboren op 06-11-1876 in Ternaard, zoon van Tjalling Eeltjes Halbertsma en Baukje Gerlofs Jensma.

Notitie bij de geboorte van Gerlof: Aangiftedatum 6 november 1876, akte nr. 267

Gerlof is overleden op 25-03-1964 in Zeist, 87 jaar oud.

Beroepen:

vanaf 1902
Handelaar
[bron: Huwelijksakten Terneuzen 1796-1933]

vanaf 1924
Koopman
[bron: Huwelijksakten Terneuzen 1796-1933]

2 Reijer Herman de Smidt [1.6.1.3.1.1.2], geboren op 14-02-1878 in Terneuzen. Reijer is overleden op 17-07-1891 in Terneuzen, 13 jaar oud (oorzaak: Verdronken) [bron: Middelburgsche Courant].

Vermeld:

20-07-1891
Overlijdensbericht (Vrijdagavond is te Terneuzen de dertienjarige zoon van den heer Js de Smidt in de vluchthaven, in het Kanaal, te water geraakt en levenloos opgehaald. Hoewel door de geneeskundigen alles is aangewend om de levensgeesten op te wekken, mocht men daarin niet slagen.)
[bron: Middelburgsche Courant]

3 Laurence Johanna Cornelia de Smidt [1.6.1.3.1.1.3], geboren op 08-08-1879 in Terneuzen. Laurence is overleden op 08-12-1947 in Terneuzen, 68 jaar oud.

4 Johanna Constantia Apollonia de Smidt [1.6.1.3.1.1.4], geboren op 12-08-1880 in Terneuzen. Johanna is overleden op 02-02-1881 in Terneuzen, 5 maanden oud.

5 Johanna Constantia Apollonia de Smidt [1.6.1.3.1.1.5], geboren op 05-03-1882 in Terneuzen. Johanna is overleden op 07-02-1955 in Terneuzen, 72 jaar oud [bron: Overlijdensakten Terneuzen 1901-1959]. Johanna trouwde met Geerard de Ridder. Geerard is geboren omstreeks 1882 in Terneuzen.

6 Constantia Jozina Apollonia de Smidt [1.6.1.3.1.1.6], geboren op 20-03-1889 in Terneuzen. Constantia trouwde, 24 jaar oud, op 06-01-1914 in Terneuzen [bron: Huwelijksakten Terneuzen 1796-1933] met Jacob Jacobus Cornelis van Sprang, 24 jaar oud. Jacob is geboren op 25-06-1889 in Terneuzen [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909], zoon van Pieter Marinus Cornelis van Sprang en Maatje Cornelia Gunst. Jacob is overleden op 05-09-1960 in Terneuzen, 71 jaar oud [bron: Zeeuws Archief, Overlijdensakten Zeeland 1960.].

Beroep:

Juwelier
[bron: Pauline Regensburg-Burck]

Vermeld:

vanaf 1950
2337 Sprang-de Smidt, J. J. C. v. Goud en zilverw., horlogem., Nordstr. 16
[bron: Naamlijst voor de interlocale telefoondienst 1950]

1.6.1.3.1.4 Jacobus Thomas de Smidt is geboren op 07-08-1853 in Terneuzen [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909], zoon van Jan de Smidt (zie 1.6.1.3.1) en Jacoba Maria (Comie) Jansen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-08-1853 [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909]. Jacobus is overleden op 27-04-1937 in Sas van Gent, 83 jaar oud [bron: Overlijdensakten Sas van Gent 1796-1955].

Beroep:

Brood- en banketbakker

Weetjes:

Hij had een bakkerijbedrijf in Sas van Gent op de hoek van de Westkade.Jacobus - Oom Ko - was een schat voor zijn kinderen; hun moeder was veel strenger.
Toen Ko opgrooide was er tot verdriet van zijn ouders geen plaats voor hem in de bakkerij. Jan de Smidt verzocht toen oom Mijndert Jansen (de grootvader van Pauline Regensburg-Burck) om Ko met hem mee te nemen naar Indie. Ko deed onderweg dienst als kok. Hij ergerde zich nogal aan de passagiers, die hem links lieten liggen. Toen het schip in Soerabaja aankwam, stond daar de koets van de familie Jansen klaar om Ko af te halen. Ko stapte deftig in, maar keek erst nog even achterom, terwijl hij de passagiers toevoegde: ’onderweg hebben jullie je niet met mij bemoeid, er hoeft nou niemand anders mee dan ik’.
[bron: Pauline Regensburg-Burck]

[...] De link, mijnerzijds, is Jacobus Thomas de Smidt, zoon van Jan de Smidt vermeld onder nr.24. Hij was mijn grootvader moederszijde. Van hem weet ik dat hij de Burgerschool in Terneuzen gevolgd heeft, op 18/19 jarige leeftijd een aanstelling kreeg als stationschef te Ertvelde(B), daar als commensaal in huis was bij de familie Ducarmon. Inderdaad is hij toen naar Indie gegaan als kok en heeft 3 of 4 reizen nog gemaakt op te maken uit zijn kombuisboekje met de vermelding "Cuisinier". Later nam hij contact op met de familie Ducarmon (verbastering van Ducarmona (Sp) )en trouwde Emilie die 13 jaar jonger was. Samen begonnen ze een bakkerij in Leuven (B) waar drie kinderen geboren zijn, Charles- vroeg gestorven 2 jaar, Jan en Nathalie. Als kerkende protestant, kreeg hij moeilijkheden met de cleres. Ze vertrokken naar Sas van Gent en vestigden daar een bakkerij hoek Westkade. Nog 7 kinderen volgden, Johan Reinier Hendrik, Marinus Jacobus, Jacoba Maria (mijn moeder), Constance, Emilie, Blanche en Jozina. [...]
[bron: Jacques Delvaux]

Jacobus trouwde, 32 jaar oud, op 28-04-1886 in Sas van Gent [bron: Huwelijksakten Sas van Gent 1796-1933] met Emilie Ducarmon, 20 jaar oud. Emilie is geboren op 04-03-1866 in Ertvelde (B) [bron: Henk de Smidt], dochter van Carolus Ludovicus Ducarmon en Nathalia Maria van Hijfte. Emilie is overleden op 01-05-1953 in Sas van Gent, 87 jaar oud.

Kinderen van Jacobus en Emilie:

1 Charles de Smidt [1.6.1.3.1.4.1], geboren in Leuven [bron: Jacques Delvaux]. Charles is overleden [bron: Jacques Delvaux].

Notitie bij overlijden van Charles: Charles is volgens Jacques Delvaux vroeg gestorven (2 jaar).

2 Marinus Jacobus de Smidt. Volgt 1.6.1.3.1.4.2.

3 Jan de Smidt, geboren op 09-02-1877 in Leuven. Volgt 1.6.1.3.1.4.3.

4 Nathalie Victoria de Smidt [1.6.1.3.1.4.4], geboren op 27-03-1889 in Leuven [bron: Jacques Delvaux]. Nathalie is overleden op 28-08-1980, 91 jaar oud [bron: Pauline Regensburg-Burck].

Beroep:

vanaf 1919
Landbouwer
[bron: Huwelijksakten Sas van Gent 1796-1933]

Weetjes:

vanaf 1918
Na de eerste W.O. zijn Izaak en Nathalie in Frankrijk gaan boeren, later in Zaandam.
[bron: Pauline Regensburg-Burck]

Nathalie trouwde, 29 jaar oud, op 17-03-1919 in Sas van Gent [bron: Huwelijksakten Sas van Gent 1796-1933] met Izak Gaakeer, ongeveer 28 jaar oud. Izak is geboren omstreeks 1891 in St. Maartensdijk, zoon van Abraham Gaakeer en Maria Vermeulen.

Weetjes:

vanaf 1918
Na de eerste W.O. zijn Izaak en Nathalie in Frankrijk gaan boeren, later in Zaandam.
[bron: Pauline Regensburg-Burck]

5 Jan Reinier Hendrik de Smidt, geboren op 29-04-1891 in Sas van Gent. Volgt 1.6.1.3.1.4.5.

6 Jacoba Maria de Smidt [1.6.1.3.1.4.6], geboren op 21-05-1894 in Sas van Gent. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-05-1894 [bron: eboorteakten Sas van Gent 1796-1909]. Jacoba trouwde, 30 jaar oud, op 31-10-1924 in Sas van Gent [bron: Huwelijksakten Sas van Gent 1796-1933] met Jules Joseph Ghislain Delvaux, ongeveer 29 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 05-03-1930 [bron: Arr. Rechtbank Middelburg]. Jules is geboren omstreeks 1895 in Souvret (B), zoon van Charles Joseph Delvaux en Desiree Catherine Coria.

Beroep:

vanaf 1924
Boekhouder
[bron: Huwelijksakten Sas van Gent 1796-1933]

Weetjes:

vanaf 1914
Hij kwam met zijn ouders vanuit Porz in 1914 naar Nederland. Zijn jeugd bracht hij in Duitsland door, Oberrealschule, Uni Köln.
[bron: Jacques Delvaux]

7 Constantia Jozina Appolonia de Smidt de Smidt [1.6.1.3.1.4.7], geboren op 06-07-1896 in Sas van Gent [bron: Jacques Delvaux]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-07-1896 [bron: Geboorteakten Sas van Gent 1796-1909].

Beroep:

Onderwijzeres
[bron: Pauline Regensburg-Burck]

8 Emilie Felicite Celin de Smidt [1.6.1.3.1.4.8], geboren op 06-03-1898 in Sas van Gent [bron: Jacques Delvaux]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-03-1898 [bron: Geboorteakten Sas van Gent 1796-1909].

Beroep:

Zij hielp haar vader in der bakkerij
[bron: Pauline Regensburg-Burck]

9 Blanche Wilhelmina Johanna de Smidt [1.6.1.3.1.4.9], geboren op 27-08-1899 in Sas van Gent. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-08-1899 [bron: Geboorteakten Sas van Gent 1796-1909]. Blanche trouwde, 22 jaar oud, op 14-10-1921 in Sas van Gent [bron: Huwelijksakten Sas van Gent 1796-1933] met Hobbe Jilt Jansma, ongeveer 29 jaar oud. Hobbe is geboren omstreeks 1892 in Sappemeer, zoon van Minze Jansma en Martje van der Sluis.

Beroep:

vanaf 1921
Officier van Gezondheid
[bron: Huwelijksakten Sas van Gent 1796-1933]

10 Jozina Apolonia de Smidt [1.6.1.3.1.4.10], geboren op 23-12-1901 in Sas van Gent [bron: Lucy Boddaert]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-12-1901 [bron: Geboorteakten Sas van Gent 1796-1909].

Notitie bij Jozina: Jozina Apollonia ("Jo") de Smidt is geboren op 23 12 1901 in Sas van Gent (Nl) , dochter van Jacobus Thomas de Smidt en Emilie Ducarmon. Jo (...Fortsetzung)

Beroep:

vanaf 1925
Telephoniste
[bron: Huwelijksakten Sas van Gent 1796-1933]

Jozina trouwde, 23 jaar oud, op 27-11-1925 in Sas van Gent [bron: Huwelijksakten Sas van Gent 1796-1933] met Firmin Gustaaf Elodie Henderick, ongeveer 2 jaar oud. Firmin is geboren omstreeks 1923 in Sint Amandsberg (B), zoon van Theophiel Herman Henderick en Maria Virginie Irma de Wildeman.

Beroep:

vanaf 1925
Kantoorbediende
[bron: Huwelijksakten Sas van Gent 1796-1933]

1.6.1.3.1.4.2 Marinus Jacobus de Smidt is geboren [bron: Jacques Delvaux], zoon van Jacobus Thomas de Smidt (zie 1.6.1.3.1.4) en Emilie Ducarmon.

Weetjes:

Haar vader wilde niets van dit huwelijk weten en hij heeft het echtpaar dan ook nooit willen zien. Ze zijn weggetrokken naar Frankrijk. Marinus en Janneke woonden later in Groenekan.
[bron: Pauline Regensburg-Burck]

Marinus trouwde met Janneke de Koeier. Janneke is geboren in Sluiskil.

Weetjes:

Haar vader wilde niets van dit huwelijk weten en hij heeft het echtpaar dan ook nooit willen zien. Ze zijn weggetrokken naar Frankrijk. Marinus en Janneke woonden later in Groenekan.
[bron: Pauline Regensburg-Burck]

1.6.1.3.1.4.3 Jan de Smidt is geboren op 09-02-1877 in Leuven [bron: Jacques Delvaux / Henk de Smidt], zoon van Jacobus Thomas de Smidt (zie 1.6.1.3.1.4) en Emilie Ducarmon. Jan is overleden op 20-05-1959, 82 jaar oud [bron: Pauline Regensburg-Burck]. Jan trouwde [bron: Pauline Regensburg-Burck] met Martha Ternest. Martha is overleden omstreeks 1968.

Kinderen van Jan en Martha:

1 Werner de Smidt [1.6.1.3.1.4.3.1], geboren [bron: Pauline Regensburg-Burck].

2 Charles Louis de Smidt [1.6.1.3.1.4.3.2], geboren op 07-03-1888. Charles is overleden op 28-05-1888, 2 maanden oud.

3 Josine de Smidt [1.6.1.3.1.4.3.3], geboren omstreeks 1921 [bron: Pauline Regensburg-Burck]. Josine trouwde met Jaap Kempenaar.

4 Jacques de Smidt [1.6.1.3.1.4.3.4], geboren omstreeks 1922 [bron: Pauline Regensburg-Burck].

1.6.1.3.1.4.5 Jan Reinier Hendrik de Smidt is geboren op 29-04-1891 in Sas van Gent [bron: Zeeuws Documentatiecentrum], zoon van Jacobus Thomas de Smidt (zie 1.6.1.3.1.4) en Emilie Ducarmon. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-04-1891 [bron: Geboorteakten Sas van Gent 1796-1909]. Jan is overleden op 19-12-1973 in Haarlem, 82 jaar oud.

Notitie bij Jan: Titel Jan Reinier Hendrik de Smidt [Documentatiemap]. - Middelburg : Zeeuws Documentatiecentrum, 2009-.... - 1 map ; 27x36 cm. - Met biogr. gegevens.
Samenvatting Leraar, geb. Sas van Gent 29-4-1891.
Onderwerp zeelandtrefwoord: Smidt, Jan Reinier Hendrik de
Corporatie(s) Zeeuws Documentatiecentrum, Middelburg
???

Weetjes:

Johan was Dr in de Franse taal en gedecoreerd, als Officier, door de Franse Academie.
[bron: Pauline Regensburg-Burck]

Jan trouwde, 31 jaar oud, op 29-03-1923 in Groningen met Lien Molenaar, 25 jaar oud. Lien is geboren op 21-12-1897 in Hoogezand. Lien is overleden op 30-11-1989 in Heemstede, 91 jaar oud.

Kinderen van Jan en Lien:

1 Jantina de Smidt [1.6.1.3.1.4.5.1].

2 Hendrik de Smidt [1.6.1.3.1.4.5.2].

3 Thomas de Smidt [1.6.1.3.1.4.5.3], geboren omstreeks 1924.

1.6.1.3.1.10 Marinus Reinier de Smidt is geboren op 07-05-1861 in Terneuzen [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909], zoon van Jan de Smidt (zie 1.6.1.3.1) en Jacoba Maria (Comie) Jansen. Marinus is overleden omstreeks 1920, ongeveer 59 jaar oud.

Weetjes:

Marinus Reinier is naar Zuid Afrika gegaan. Hij was gehuwd met een Belgische vrouw die Marie heette. Zij hadden er verdriet van dat er geen kinderen kwamen.
[bron: Pauline Regensburg-Burck]

Marinus trouwde [bron: Pauline Regensburg-Burck] met Marie.

1.6.1.3.1.11 Thomas Jacobus de Smidt is geboren op 17-10-1862 in Terneuzen [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909], zoon van Jan de Smidt (zie 1.6.1.3.1) en Jacoba Maria (Comie) Jansen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-10-1862 [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909]. Thomas is overleden op 08-08-1943 in Chicago, Cook County, Illinois, 80 jaar oud.

Weetjes:

vanaf 1892
Emigrant in 1892 Terneuzen
Smidt, Thomas Jacobus de
Woonplaats / Domicile: Terneuzen
Jaar van vertrek / Departure: 1892
Genealogische Afschriften nr. 810/4
Pagina / Page: 99
Bron: Landverhuizers 1839-1900
Archief: Landverhuizers inventarisnummer 810
Genealogische Afschriften 810
[bron: database.zeeuwsarchief.nl]

vanaf 04-01-1893
Name: De Smidt, Th. J.
Ethnicity: Dutch
Place of Residence: Holland
Date of Arrival: Jan 04, 1893
Age on Arrival: 30y
Gender: M
Marital Status: n/a
Ship of Travel: Westernland
Port of Departure: Antwerp, Belgium
[bron: www.ellisisland.org]

Thomas trouwde, 33 jaar oud, op 19-03-1896 in Chicago, Cook, Illinois met Bertha Malzacher, ongeveer 26 jaar oud. Bertha is geboren omstreeks 1870, dochter van Henry Malzacher. Bertha is overleden op 21-12-1947 in Cook County, Illinois, ongeveer 77 jaar oud.

Kinderen van Thomas en Bertha:

1 John deSmidt [1.6.1.3.1.11.1], geboren op 03-10-1896 in Chicago, Cook, Illinois. John is overleden op 08-05-1982 in Wheeling, Cook County, Illinois, 85 jaar oud.

Notitie bij John: Birth: Oct. 3, 1896
Death: May 8, 1982
Inscription:
US Army
Burial:
Mooney Cemetery
Highland Park
Lake County
Illinois, USA
Plot: 15
Created by: lwinslow
Record added: Jan 06, 2008
Find A Grave Memorial# 23770069
DESMIDT, JOHN Corporal
C9mpany G, 132d Infantry. For extraordinary
heroism in action at Hamel, Belgium, July 4, 1918.
With the assistance of an Australian soldier, Corpl.
De Smidt crept up on the position of an enemy ma-
chine-gun, captured the gun and forced its crew to
carry it back to our lines. Home address, Thomas
De Smidt, 3409 Belmont Avenue, Chicago, 111.

Vermeld:

vanaf 13-08-1918
Was awarded distinguished conduct medal (Corporal Desmidt’s platoon was under heavy machine gun fire until he and an Australian crept up, seized the gun and forced the crew to carry it back to our lines.)
[bron: http://genealogytrails.com/ill/cook/kinggeorge.html]

2 Clara deSmidt [1.6.1.3.1.11.2], geboren omstreeks 1898 in Chicago, Cook, Illinois.

3 Alma deSmidt [1.6.1.3.1.11.3], geboren omstreeks 1900 in Chicago, Cook, Illinois.

4 Elsie deSmidt [1.6.1.3.1.11.4], geboren omstreeks 1902 in Chicago, Cook, Illinois.

5 Herman deSmidt [1.6.1.3.1.11.5], geboren omstreeks 1903 in Chicago, Cook, Illinois.

6 Elmer deSmidt [1.6.1.3.1.11.6], geboren op 10-09-1906 in Chicago, Cook, Illinois. Elmer is overleden op 23-10-1988 in Chicago, Cook, Illinois, 82 jaar oud.

7 Elizabeth deSmidt [1.6.1.3.1.11.7], geboren omstreeks 1908 in Chicago, Cook, Illinois.

8 Bertha deSmidt [1.6.1.3.1.11.8], geboren omstreeks 1909 in Chicago, Cook, Illinois.

1.6.1.3.1.15 Jan Reinier Hendrik de Smidt is geboren op 02-10-1870 in Terneuzen [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1908], zoon van Jan de Smidt (zie 1.6.1.3.1) en Jacoba Maria (Comie) Jansen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-10-1870 [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909]. Jan is overleden op 15-01-1926 in Terneuzen, 55 jaar oud [bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955].

Adres:

Markt 5, Terneuzen (Telefoonnummer 1915: 26)

Beroepen:

vanaf 1898
Bakker
[bron: Huwelijksakten Kruiningen 1811-1933]

vanaf 1914
Ship-chandler en stuwadoor
[bron: Pauline Regensburg-Burck]

Weetjes:

Hij volgde zijn vader op als bakker in Terneuzen. Later werd hij ship-chandler en stuwadoor. Bij zijn geboorte woog de jongste zoon van de de Smidts drie pond. Daar er in die tijd nog goon couveuses beatonden, werd het kindje in een broodmandje met watten achter de kachel gelegd. Zijn ouders schaamden zich voor hun scharminkelig kind om welke reden de bezoekers het nooit to zien kregen. Wonder boven wonder groeide het kindje op tot een.forse man van 1.96 met een gewicht dat lag tussen de 125 en 150 kilo. Jan Reinier Hendrik heeft zijn moeder die aan diabetes leed, altijd helpen verplegen. Zijn vrouw, Marie Visser, die maar een nier had en daarom iedere middag moest rusten, kon op den duur niet meer meehelpen in de zaak. In 1913 werd het bedrijf opgeheven. J.R,H. ging zeeschepen provianderen. In 1914 viel door de Oorlog de scheepvaart weg en daarmee hielden de verdiensten op. Er brak een moeilijke tijd aan voor het gezin de Smidt.
Over Jan Reinier Hendrik gaat de volgende anecdote: Als jonge jongen was hij nogal verwend geweest, geen wonder dat hij ondeugend was. Tante Tanneke bij voorbeeld, was dol op hem. Hij had een prachtige stem; men zegt dat hij een tweede Caruso had kunnen worden als hij zangles genomen had. De directeur van de H.B.S. stelde meermalen voor dat Jan Reinier Hendrik in het zangkoor zou komen. Maar zijn antwoord was: "Tot de pauze zou het nog wel gaan, maar na de pauze zou ik het beneden gezelliger vinden". Daar was nameIijk het café.
[bron: Pauline Regensburg-Burck]

Jan trouwde, 28 jaar oud, op 13-10-1898 in Kruiningen [bron: Huwelijksakten Kruiningen 1811-1933] met Maria Sara Visser, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Maria: Huwelijksakten Kruiningen 1811-1933
Aktenummer (number) : 26
Aktedatum (date) : 13-10-1898

Maria is geboren op 28-11-1875 in Kruiningen, dochter van Pieter Johannes Visser en Helena Cornelia van Arenthals. Maria is overleden op 10-06-1942 in Terneuzen, 66 jaar oud [bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955].

Kinderen van Jan en Maria:

1 Jan de Smidt [1.6.1.3.1.15.1], geboren op 25-02-1900 in Terneuzen [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1908]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-02-1900 [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909]. Jan is overleden op 16-08-1900 in Terneuzen, 5 maanden oud [bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955].

2 Helena Cornelia de Smidt [1.6.1.3.1.15.2], geboren op 28-05-1901 in Terneuzen [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1908]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-05-1901 [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909]. Helena is overleden op 23-04-1929 in Eindhoven, 27 jaar oud [bron: BS Eindhoven Deel 47i Jaar 1929 Akte 410]. Helena trouwde met Matheus Pieter Moggre. Matheus is geboren op 20-04-1899 in Terneuzen, zoon van Adriaan Moggre en Ebrina de Bruijne. Matheus is overleden op 31-01-1974 in Doorwerth, 74 jaar oud.

3 Jacoba Maria de Smidt [1.6.1.3.1.15.3], geboren op 16-01-1903 in Terneuzen [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1908]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-01-1903 [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909]. Jacoba is overleden op 20-12-1991 in Terneuzen, 88 jaar oud.

Weetjes:

Haar grootmoeder had een hekel aan haar voornaam Jacoba. Zij uitte de wens dat haar nakomelingen, indien deze dezelfde voornamen kregen, bij hun tweede naam genoemd zouden worden.
[bron: Pauline Regensburg-Burck]

Marie’s moeder was ziekelijk en moest iedere middag rusten.
[bron: Pauline Regensburg-Burck]

Marie heeft tot zij gepensioneerd werd, gewerkt bij de Nederlandse Middenstands Bank, waar zij opklom tot Algemeen Procuratiehoudster.
[bron: Pauline Regensburg-Burck]

tot 1913
Marie heeft tot haar tiende jaar in haar vader’s bakkerij meegeholpen als zij uit school thuis kwam. Zij loste dan haar zus Helena af, die op haar beurt kon gaan spelen.
[bron: Pauline Regensburg-Burck]

4 Jan de Smidt, geboren op 15-09-1905 in Terneuzen. Volgt 1.6.1.3.1.15.4.

5 Anna Maria (Anneke) de Smidt [1.6.1.3.1.15.5], geboren op 12-10-1911 in Terneuzen. Anneke is overleden op 02-08-1997 in Breda, 85 jaar oud. Anneke trouwde, 19 jaar oud, op 21-05-1931 in Terneuzen [bron: Huwelijksakten Terneuzen 1796-1933] met Willem Johannes Scheele, 26 jaar oud. Willem is geboren op 10-06-1904 in Terneuzen, zoon van Reinier Jan Scheele en Cornelia de Feijter. Willem is overleden op 05-04-1983 in Breda, 78 jaar oud. Hij is begraven op 08-04-1983 in Breda.

Beroepen:

Werkzam bei het ministerie van Landbouw en Visserij
[bron: Dr. Rein Scheele]

vanaf 1931
Landbouwer
[bron: Huwelijksakten Terneuzen 1796-1933]

1.6.1.3.1.15.4 Jan de Smidt is geboren op 15-09-1905 in Terneuzen [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1908], zoon van Jan Reinier Hendrik de Smidt (zie 1.6.1.3.1.15) en Maria Sara Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-09-1905 [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909]. Jan is overleden op 25-02-1980 in Duisburg, 74 jaar oud.

Beroep:

vanaf 1935
Scheepshandelaar
[bron: Zeeuws Archief, Huwelijksakten Zeeland 1935.]

Weetjes:

Jacoba Wilhelmina van Eerdenburgh kreeg op 13-1-1931 een natuurlijke niet erkende zoon, Eduard van Eerdenburgh, die zij op 5-3-1931 heeft erkend. Zijn geboorteacte is ook nog niet in te zien. Zij ging op 27-11-1935 naar Terneuzen, Markt 5, trouwde daar op 12-12-1935 met Jan de Smidt en kwam op 10-10-1938 weer terug naar Rotterdam. Volgens jouw gegevens heeft Jan de Smidt Eduard blijkbaar later gewettigd.
[bron: Ingrid de Wilt, http://www.xs4all.nl/~rdewilt/]

Jan trouwde, 30 jaar oud, op 12-12-1935 in Terneuzen [bron: Ingrid de Wilt-Vrijmoet] met Jacoba Wilhelmina van Eerdenburgh, 28 jaar oud. Jacoba is geboren op 13-02-1907 in Rotterdam, dochter van Johannes van Eerdenburgh en Maria Geertruida Jacoba van Assendelft.

Notitie bij de geboorte van Jacoba: Opmerkingen akte nr. 1759
Bron Burgerlijke stand - Geboorte, Rotterdam, 1907, nummer c022v

Jacoba is overleden op 09-07-2001 in Rotterdam, 94 jaar oud.

Adressen:

vanaf 27-11-1935
Terneuzen
[bron: Ingrid de Wilt-Vrijmoet]

vanaf 10-10-1938
Rotterdam
[bron: Ingrid de Wilt-Vrijmoet]

Weetjes:

Jacoba Wilhelmina van Eerdenburgh kreeg op 13-1-1931 een natuurlijke niet erkende zoon, Eduard van Eerdenburgh, die zij op 5-3-1931 heeft erkend. Zijn geboorteacte is ook nog niet in te zien. Zij ging op 27-11-1935 naar Terneuzen, Markt 5, trouwde daar op 12-12-1935 met Jan de Smidt en kwam op 10-10-1938 weer terug naar Rotterdam. Volgens jouw gegevens heeft Jan de Smidt Eduard blijkbaar later gewettigd.
[bron: Ingrid de Wilt, http://www.xs4all.nl/~rdewilt/]

Kinderen van Jan en Jacoba:

1 Jan Michiel Pieter Bernhard de Smidt [1.6.1.3.1.15.4.1], geboren op 07-01-1937 in Terneuzen. Jan is overleden op 18-09-2000 in Rotterdam, 63 jaar oud (oorzaak: Euthanasie). Hij is gecremeerd op 23-09-2000 in Rotterdam.

Notitie bij overlijden van Jan: Jan had ALS (amyotrofische laterale sclerose).

Getuige bij:

geboorteaangifte Erik Schmidt (geb. 1966)
[oom moederszijde]

2 Maria Sara de Smidt [1.6.1.3.1.15.4.2], geboren op 27-10-1942 in Rotterdam. Maria trouwde, 21 jaar oud, op 10-07-1964 in Aachen met Horst Friedrich Karl Rudi Schmidt, 26 jaar oud. Horst is geboren op 01-06-1938 in Berlin [bron: Geburtsregister Berlin-Tegel], zoon van Emil Friedrich August Schmidt en Ida Klara Anna Dietz.

Notitie bij de geboorte van Horst: Geburtsregister Berlin-Tegel: 128 / 1938

Beroep:

Dipl.-Verwaltungswirt

1.6.1.3.4 Jacobus Thomas de Smidt is geboren op 04-02-1826 in Terneuzen [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909], zoon van Jannis de Smidt (zie 1.6.1.3) en Josina van Pienbroek. Jacobus is overleden op 23-08-1882 in Terneuzen, 56 jaar oud [bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955].

Beroepen:

vanaf 1859
Vice-consul van Belgie
[bron: Huwelijksakten Terneuzen 1796-1933]

vanaf 05-04-1865
Vice-consul van Zweden en Noorwegen (No. 32. Handel en scheepvaart
Circulaire van den 5den April 1865, A, no. 4005, 3de afdeeling; toelating van een vice-consul van Zweden en Noorwegen te Neuzen.
Aan heeren Buurgemester en Wethouders der gemeenten in de provincie Zeeland.
Ik heb de eer ter uwer kennis te brengen, dat van het visum van Zijne Excellentie den Minister van Buitenlandsche Zaken wordt voorzien, de commissie van den heer J.T. de Smidt, waardoor hij, onder de gewone bepalingen van onderhoorigheid, wordt toegelaten als vice-consul van Zweden en Noorwegen te Neuzen.
De Commissaris des Konings in de provincie Zeeland,
R.W. van Lijnden
Uitgegeven den 7 April 1865
De Griffier der Staten van Zeeland,
S. van der Swalme)
[bron: Provinciaal blad van Zeeland over het jaar 1865]

tot 1882
Scheepsmakelaar
[bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955]

Jacobus trouwde, 33 jaar oud, op 13-12-1859 in Terneuzen [bron: Huwelijksakten Terneuzen 1796-1933] met Jacomina Verlinde, 32 jaar oud. Jacomina is geboren op 27-11-1827 in Terneuzen [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909], dochter van Jojakim Verlinde en Leijntje van der Peijl. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-11-1827 [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909]. Jacomina is overleden op 21-10-1913 in Terneuzen, 85 jaar oud [bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955].

Kinderen van Jacobus en Jacomina:

1 Josina Leijntje de Smidt [1.6.1.3.4.1], geboren op 25-11-1859 in Terneuzen [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-11-1859 [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909].

Notitie bij de geboorte van Josina: Erkend en gewettigd door beide ouders bij huwelijk te Terneuzen d.d. 13-12-1859.

Josina is overleden op 09-09-1923 in Terneuzen, 63 jaar oud [bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955]. Josina bleef ongehuwd.

Beroep:

tot 1923
Scheepsmakelaarster
[bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955]

2 de Smidt [1.6.1.3.4.2], levenloos geboren zoon, geboren op 24-01-1861 in Terneuzen [bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955].

3 Leijntje Jozina Jacomina de Smidt [1.6.1.3.4.3], geboren op 11-09-1862 in Terneuzen. Leijntje is overleden op 25-02-1928 in Terneuzen, 65 jaar oud [bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955].

Beroep:

tot 1928
Scheepsmakelaarster
[bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955]

1.6.3 Pieter de Smidt is geboren op 07-06-1772 in Terneuzen, zoon van Markus de Smidt (zie 1.6) en Maria Cornelia van Es. Pieter is overleden op 01-06-1853 in Terneuzen, 80 jaar oud [bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955].

Beroep:

Hoefsmidt

Pieter trouwde, 27 jaar oud, op 10-04-1800 in Hoek met Janneke Klaassen, 33 jaar oud. Janneke is geboren op 20-07-1766 in Hoek, dochter van Jan Guiljaemzn. Klaassen en Maria Bedet. Janneke is overleden op 15-04-1834 in Terneuzen, 67 jaar oud.

Kinderen van Pieter en Janneke:

1 Maria Cornelia de Smidt [1.6.3.1], geboren op 31-05-1801 in Terneuzen. Maria is overleden op 01-02-1803 in Terneuzen, 1 jaar oud.

2 Tanneke Elisabeth de Smidt [1.6.3.2], geboren op 06-12-1802 in Terneuzen. Tanneke is overleden op 20-06-1803 in Terneuzen, 6 maanden oud.

3 Marcus de Smidt [1.6.3.3], geboren op 25-12-1804 in Terneuzen [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-12-1804 [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909].

4 Jan de Smidt [1.6.3.4], geboren omstreeks 1806 in Terneuzen. Jan is overleden op 23-03-1810 in Terneuzen, ongeveer 4 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Jan: Leeftijd overledene was "bijna vier jaren"

5 Maria Cornelia de Smidt [1.6.3.5], geboren omstreeks 1808 in Terneuzen. Maria is overleden op 23-03-1810 in Terneuzen, ongeveer 2 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Maria: Leeftijd overledene was "bijna twee jaren".

1.6.5 Cornelis de Smidt is geboren omstreeks 1778 in Terneuzen, zoon van Markus de Smidt (zie 1.6) en Maria Cornelia van Es. Cornelis is overleden op 05-08-1829 in Terneuzen, ongeveer 51 jaar oud [bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955].

Beroepen:

Charpenter

Timmerman

Cornelis trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 17-04-1808 in Zaamslag [bron: Huwelijksakten Zaamslag 1796-1933] met Adriana van Fraijenhove, ongeveer 24 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1784 in Zaamslag, dochter van Pieter Cornelis van Fraijenhove en Geertruij Huijssen. Adriana is overleden op 02-04-1851 in Terneuzen, ongeveer 67 jaar oud.

Kinderen van Cornelis en Adriana:

1 Maria Cornelia de Smidt [1.6.5.1], geboren omstreeks 1809 in Terneuzen. Maria is overleden op 06-09-1902 in Terneuzen, ongeveer 93 jaar oud [bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955]. Maria trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 31-12-1828 in Terneuzen [bron: Huwelijksakten Terneuzen 1796-1933] met Jan Kamerik, ongeveer 28 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1800 in Terneuzen, zoon van Govert Kamerik en Janneke Robijn. Jan is overleden op 21-12-1888 in Terneuzen, ongeveer 88 jaar oud [bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955].

Beroep:

vanaf 1828
Schipstimmermansknegt
[bron: Huwelijksakten Terneuzen 1796-1933]

2 Cornelis de Smidt, geboren omstreeks 1812 in Terneuzen. Volgt 1.6.5.2.

3 Geertruij de Smidt [1.6.5.3], geboren op 01-06-1814 in Terneuzen. Geertruij is overleden op 06-12-1884 in Terneuzen, 70 jaar oud. Geertruij trouwde met Jacobus Grauwelman.

4 Esther de Smidt [1.6.5.4], geboren op 15-09-1815 in Vlissingen.

5 Ester de Smidt [1.6.5.5], geboren omstreeks 1817. Ester is overleden op 24-05-1819 in Middelburg, ongeveer 2 jaar oud.

6 Johanna Adriana de Smidt [1.6.5.6], geboren op 07-03-1819 in Middelburg. Johanna is overleden op 21-10-1859 in Terneuzen, 40 jaar oud. Johanna trouwde met Franciskus Solleveld. Franciskus is geboren omstreeks 1813 in Wateringen.

7 Marcus de Smidt [1.6.5.7], geboren op 25-05-1824 in Terneuzen. Marcus is overleden op 15-03-1825 in Terneuzen, 9 maanden oud.

1.6.5.2 Cornelis de Smidt is geboren omstreeks 1812 in Terneuzen [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909], zoon van Cornelis de Smidt (zie 1.6.5) en Adriana van Fraijenhove. Cornelis is overleden op 15-03-1898 in Terneuzen, ongeveer 86 jaar oud.

Beroep:

Timmerman
[bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955]

Cornelis trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 19-11-1837 in Terneuzen met Janna Dees, ongeveer 26 jaar oud. Janna is geboren omstreeks 1811 in Terneuzen, dochter van Krijn Dees en Maria Verlinde. Janna is overleden op 11-12-1877 in Terneuzen, ongeveer 66 jaar oud [bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955].

Kinderen van Cornelis en Janna:

1 Cornelis de Smidt [1.6.5.2.1], geboren op 10-06-1838 in Terneuzen [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-06-1838 [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909]. Cornelis is overleden op 09-08-1897 in Terneuzen, 59 jaar oud [bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955]. Cornelis bleef ongehuwd.

Beroep:

Aannemer van publieke werken
[bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955]

2 Krijn de Smidt [1.6.5.2.2], geboren op 03-08-1839 in Terneuzen [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-08-1839 [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909]. Krijn is overleden op 06-08-1912 in Terneuzen, 73 jaar oud [bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955]. Krijn bleef ongehuwd.

3 Adriana Maria de Smidt [1.6.5.2.3], geboren op 08-06-1843 in Terneuzen. Adriana is overleden op 23-07-1921 in Terneuzen, 78 jaar oud. Adriana trouwde, 23 jaar oud, op 18-04-1867 in Terneuzen [bron: Huwelijksakten Terneuzen 1796-1933] met Pieter Jolije, ongeveer 33 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1834 in Terneuzen, zoon van Jacob Jolije en Anna Goossen.

Beroep:

Werkman
[bron: Huwelijksakten Terneuzen 1796-1933]

4 Jacobus de Smidt [1.6.5.2.4], geboren op 16-01-1846 in Terneuzen [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-01-1846 [bron: Geboorteakten Terneuzen 1796-1909]. Jacobus is overleden op 02-06-1870 in Terneuzen, 24 jaar oud [bron: Overlijdensakten Terneuzen 1796-1955].

5 Markus de Smidt [1.6.5.2.5], geboren op 18-07-1848 in Terneuzen. Markus is overleden op 29-08-1848 in Terneuzen, 1 maand oud.

6 Maria Cornelia de Smidt [1.6.5.2.6], geboren op 12-08-1850 in Terneuzen. Maria is overleden op 21-10-1918 in Ternaard, 68 jaar oud. Maria:

(1) trouwde met Pieter van Dixhoorn. De scheiding werd uitgesproken.

Notitie bij het huwelijk van Maria en Pieter: Huw. door echtscheiding ontb. 22-02-1888. Bij vonnis Arr. rechtb. Middelurg.

Pieter is geboren omstreeks 1858 in Axel, zoon van Cornelis Hercules van Dixhoorn en Janna Verstraten.

(2) trouwde, 26 jaar oud, op 09-11-1876 in Ternaard met Jannis Savagge. De scheiding werd uitgesproken op 22-02-1888 in Middelburg [bron: Middelburgsche Courant, 03/10/1882; p. 3/4].

Notitie bij het huwelijk van Maria en Jannis: Huw. door echtscheiding ontb. 22-02-1888. Bij vonnis Arr. rechtb. Middelurg.

Jannis is een zoon van Jannis Savagge en Anna Marleveld.

Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 29-08-2011 07:57 door Erik Schmidt