1163

Repertorium van de Vlaamse adel


General

Subtitle: ca. 1350 - ca. 1500
Author: Frederik Buylaert
Editor:
Binding:
Purchase Date:
Purchase Price:

Publishing

Publisher: Academia Press
Edition:
Copyright Year:
Publication Year: 2011
ISBN#: 90-382-1851-6
LCCN#:
Pages: 867
Translator:
Language: nl

Comments

Wat is adel, en wie waren de personen die een adellijke status genoten in laatmiddeleeuws Vlaanderen? Op basis van de bewaarde schriftelijke bronnen wordt een overzicht aangereikt van de families die zich als adellijk hebben geprofileerd in het graafschap Vlaanderen tussen 1348 en het begin van de zestiende eeuw. Daarbij is voor elke familie informatie opgenomen over de dorpsheerlijkheden die zij beheersten, samen met verwijzingen naar de beschikbare literatuur.