896

Heemkundig Jaarboek 13 / 1978

General

Subtitle: Uitgave van de vereniging voor heemkunde in Klein-Brabant
Author:
Editor:
Binding:
Purchase Date:
Purchase Price:

Publishing

Publisher: Vreniging voor heemkunde in Klein-Brabant
Edition: 13
Copyright Year: 1978
Publication Year: 1978
ISBN#:
LCCN#:
Pages:
Translator:
Language:

Plot Summary

De spoorweg Mechelen - Terneuzen
De watersnood in Ruisbroek van 1825
De Pandgatmolen de Oppuurs
Romain Steppe
Emile Verhaeren: Een kijk uit het Russisch
Emile Verhaeren: Een kijk uit het Tjechisch
Kannuunik Alfons-Emile de Boeck
Viering Jan Hammenecker: Toespraak van Gerard Walschap
Viering Jan Hammenecker: Toespraak van Anton van Wilderode
Viering Jan Hammenecker: Noot van Albert Westerlinck
De Refugie van Sinte-Bernaerts te Mechelen
Vliegweek te Temse van 8 tot 16 september 1912
Abt van Beveren
Oproep: Kerrickx en Max van Beieren