1103

De gave Gods

General

Subtitle: de pest in Holland vanaf de late middeleeuwen
Author: Leendert Noordegraaf; Gerrit Valk
Editor:
Binding:
Purchase Date:
Purchase Price:

Publishing

Publisher:
Edition:
Copyright Year:
Publication Year: 2020
ISBN#: 90-446-4595-1
LCCN#:
Pages:
Translator:
Language: nl

Comments

"Tot aan het eind van de zeventiende eeuw teisterde de pest ons land met grote regelmaat en eiste talloze slachtoffers. De term ‘Gouden Eeuw’ is alleen al om die reden relatief. In jaren dat de pest om zich heen greep, konden steden zomaar tien tot veertig procent van hun inwoners verliezen. Het verdriet, de ontreddering, de angst, de verslagenheid en de maatschappelijke ontwrichting waren onbeschrijflijk, ook omdat men geen notie had van wat de oorzaak was van deze ramp. Iedereen die in de zeventiende eeuw de leeftijd bereikte van 35 jaar maakte de pest zo’n twee tot drie keer mee. De Gave Gods beschrijft de economische stagnatie, slecht functionerende bestuurders en verstoorde sociale verhoudingen, maar ook de medische en godsdienstige ideeën over de aard van de pest en de pogingen tot bestrijding".