1244

Atlas van het dialect in Vlaanderen

General

Subtitle:
Author: Johan De Caluwe; Veronique De Tier; Anne-Sophie Ghyselen; Roxane Vandenberghe
Editor:
Binding:
Purchase Date:
Purchase Price:

Publishing

Publisher: Lannoo
Edition:
Copyright Year:
Publication Year: 2021
ISBN#: 94-0146840-0
LCCN#:
Pages: 289
Translator:
Language: nl

Comments

Meer en meer mensen in Vlaanderen - van jong tot oud - hebben belangstelling voor dialect. Tegelijk is er nog nooit zoveel kennis voorhanden geweest over de dialecten in Vlaanderen. Daarom is er na de enthousiast onthaalde 'Atlas van de Nederlandse taal' nu een nieuw boek, op dezelfde leest geschoeid, maar met exclusieve aandacht voor alles wat de dialecten in Vlaanderen zo interessant maakt. De wereld van het dialect wordt toegankelijk gemaakt aan de hand van vijftig vragen. Dertig van die vijftig thema's gaan over de dialecten, met onderwerpen als: Waarom zijn er zo veel dialecten in Vlaanderen? of Is West-Vlaams het oudste Nederlands? Bij de twintig andere thema's duiken we als het ware in de dialecten, vooral dan in de rijke en verrassende woordenschat, met onderwerpen als Bestaan er echt vijftig dialectwoorden voor 'motregen'? of Waar in Vlaanderen krijg je een zoen, een toot, een pieper of een bees?