1266

Antroponymie van Noordwest-Europa tot de twaalfde eeuw: Vorm en betekenis van de namen


General

Subtitle:
Author: Jozef van Loon
Editor:
Binding:
Purchase Date:
Purchase Price:

Publishing

Publisher: Peeters
Edition:
Copyright Year:
Publication Year: 2021
ISBN#: 90-429-4633-4
LCCN#:
Pages: 401
Translator:
Language: nl

Comments

Dit boek is het eerste van twee delen waarin de evolutie wordt beschreven van de West-Europese persoonsnaamgeving van late oudheid tot omstreeks 1200. Dit eerste deel behandelt de vorm- en betekeniskenmerken van de namen en hun ontwikkeling. Het is vrijwel uitsluitend gewijd aan namen van Germaanse oorsprong aangezien die van de vijfde tot de elfde eeuw de hele West-Europese naamgeving domineerden en daardoor goed in hun ontwikkeling te volgen zijn. In een tweede boek zullen de opeenvolgende naamgevingssystemen, de bijnamen uit de vroegste periode en de overgang naar de eerste toenamen worden behandeld.