The Schmidt - de Smidt genealogy pages

Achtervolgd door Winnie van Oorschot.

Als rechercheur Elianne van Dijck iemand neerschiet tijdens een hevige vechtpartij in Middelburg en er daarna bij haar flat vuurwerk voor de deur wordt gegooid, besluit ze naar de boerderij van haar oma te vluchten.

Wat niemand weet, is dat ze regelmatig nachtelijke paniekaanvallen krijgt, veroorzaakt door een traumatische ervaring in haar jeugd. Haar oma weet wat er met Elianne is gebeurd. Maar die zwijgt. Nu oma steeds meer dementeert is er haast bij om de waarheid alsnog boven tafel te krijgen. Intussen moet Elianne ook bewijzen dat ze terecht haar wapen heeft gebruikt.

De dreiging komt van vrienden van het neergeschoten slachtoffer maar het grootste gevaar komt van diegene die niet wil dat Elianne onderzoek doet naar de onbekende dader uit haar jeugd. Tijdens dat onderzoek ontdekt Elianne een verborgen familiegeschiedenis. Gebeurtenissen uit haar leven en die van haar oma tijdens de Tweede Wereldoorlog blijken onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Daar waar Elianne zich veilig voelt, schuilt het grootste gevaar.

Achtervolgd is de tweede literaire thriller van Winnie van Oorschot. Zij woont in Weert-Swartbroek. Publicaties: regionale geschiedenisboeken, korte verhalen gepubliceerd in verhalenbundels, twee handenarbeidboeken, thriller Verborgen Spoor.

Het verhaal achter “Achtervolgd” in Zeeland door Winnie van Oorschot

Mijn ouders waren Zeeuwen en de Zeeuwse familiestambomen van beide families die ik tot nog toe heb onderzocht gaan ver terug, tot rond 1650. Tholen (vaderskant van de Sande) en Zeeuw-Vlaanderen (moederskant van Laere) zijn de regio’s waar mijn voorvaderen vandaan kwamen. In de Tweede Wereldoorlog was mijn vader ingekwartierd op een boerderij in Nieuw-Namen waar hij verkering kreeg met de dochter (later mijn moeder) uit het gezin. Daarna werd hij naar Zundert overgeplaatst waar hij op de achtergrond met het verzet meedeed. Een briefje in zijn nalatenschap van een dankbare geallieerde piloot uit Engeland was een van de bronnen die ik als basis heb gebruikt om het verhaal van onderduikers en verzet een rol te laten spelen in het boek.

De personages in deze thriller zijn volkomen fictief en niet gebaseerd op bestaande personen. Maar verschillende van de beschreven historische gebeurtenissen zijn waar gebeurd, zoals Het Vergeten Bombardement van Middelburg op 17 mei 1940 in de Tweede Wereldoorlog.(Bron Zeeuws Archief) en de overval op het distributiekantoor van Kloosterzande 20 maart 1944.

Ook het werk van Zeeuwse en Brabantse verzetsmensen die Engelse piloten en onderduikers hielpen, berust op ware feiten.

Het inpassen van de geschiedenis uit de 2e WO in Middelburg (Het vergeten bombardement) ging eigenlijk vanzelf zonder dat ik dat van tevoren had bedacht. Door veel te lezen over die tijd kwam ik uit bij de herdenking in 2010. Het leek precies in te passen in het verhaal van de kleindochter en haar oma.

Vanuit genealogisch onderzoek ontdekte ik dat het archief in veel plaatsen in de oorlog door brand was vernietigd of tijdens de watersnood verloren is gegaan. Maar een telefoonboek uit 1940 was bewaard gebleven en gedigitaliseerd. Dat betekende dat ik dat kon gebruiken in mijn verhaal over de overgrootouders van de hoofdpersoon.

De sfeer uit vroegere tijden heb ik neer kunnen zetten omdat die deels gebaseerd is uit eigen ervaring. Als kind logeerde ik vaker bij mijn grootouders in Nieuw-Namen (op de Kouter). Zij hadden het varken in een kot zitten, de konijnen in een hok, beide voor de slacht en er was een groentetuin. In de kelder stonden de weckpotten en de voorraad aardappelen en de gele limonade gazeuse flessen. Voor de woning zag je het wijde polderlandschap.

Als kind kregen we een paar franc om in België, de grens lag op het eind van de straat, ijs te halen. Je moest langs de grenswacht en ik vond dat altijd erg spannend, zo’n man in uniform dwong toch respect af. Waarschijnlijk kende die man ons wel, maar ik dacht: straks kunnen we niet terug omdat we geen pas hebben en moeten we in België blijven!

Herinneringen om te koesteren.

Achtervolgd

Mijn literaire thriller Achtervolgd speelt dan ook in Zeeland, in het jaar 2010 en in de jaren 1940-1945. Middelburg is hierin de stad waar de meeste gebeurtenissen plaatsvinden of plaats hebben gevonden zoals het bombardement in 1940 en de herdenking in 2010 hiervan. Het verhaal is uitgewerkt tot een spannende literaire thriller.

Twee ingrijpende gebeurtenissen, een uit 1982 die de 14 - jarige Elianne meemaakte en een uit 1940 Het vergeten bombardement in Middelburg dat haar oma heeft meegemaakt, vormen de rode draad in het verhaal. Beide verhaallijnen komen op het eind bij elkaar door de onthulling van de identiteit van de verborgen onderduiker.

Zowel bij de hoofdpersoon, rechercheur Elianne, als bij haar oma zit iets diep verborgen dat beiden hun hele leven met zich meedragen. Het prijsgeven ervan heeft verstrekkende gevolgen en brengt zelfs het leven van Elianne in gevaar.

Het is een verhaal waarin de familieband tussen kleindochter en haar dementerende oma diepere gevoelens blootlegt. Maar ook het verhaal hoe gebeurtenissen uit het verleden iemand in zijn greep houden.

Zeeuws

In mijn boek worden af en toe Zeeuwse woorden (dialect) en gebruiken aangehaald. Gebaseerd op een dialect dat deels uit de buurt van Zaamslag (waar de oma van de hoofdpersoon woont) komt en deels algemeen gebruik is.

Een fragment uit het verhaal: ‘Ho’ ist me de kiekes?’ vroeg ze. ‘E je d’aaiers al gegaord?’ Ze sprak weer haar dialect dat vermengd was met dat uit de omgeving waar ze was opgegroeid en ik had even moeite haar te verstaan.

Ik kon dankbaar gebruik maken van de Taalgids Oost Zeeuws Vlaams dialect geschreven door Edy Compiet, een oom van Gabien Lambert. Zij zette het boek digitaal online en bij haar kon ik ook met al mijn vragen hierover terecht. Binnen een straal van enkele kilometers kunnen woorden al anders worden uitgesproken en daardoor anders geschreven. Een dialect is nu eenmaal nooit helemaal vaststaand, maar onder invloed van allerlei factoren. En zoals de schrijver van het boek ook schrijft “Een mens is zijn taal, spreektaal en lichaamstaal bij elkaar en iedereen heeft recht op zijn waarheid."

Het boek is te koop bij de boekhandel, internetboekwinkels, www.schrijverspunt.nl of via winnievanoorschot@gmail.com.